YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 22.11.2019 11:00

Na Námestí Slobody vznikne Pamätník demokratickej revolúcie 1989

V priebehu budúceho roka by mohol na Námestí Slobody vzniknúť nový pamätník. Iniciatíva za Pamätník demokratickej revolúcie 1989 predstavila pred niekoľkými dňami návrh pripomienky na revolučné udalosti, ktorú chce Hlavné mesto podporiť a pamätník čoskoro zrealizovať.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Tento krok nadväzuje na uznesenie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislava ešte z roku 2014, v rámci ktorého sa poslanci zaviazali k podpore vzniku pripomienky novembrových udalostí na Námestí Slobody. Na základe prijatého uznesenia zorganizovala iniciatíva v rokoch 2014 až 2019 v dvoch kolách verejnú anonymnú súťaž, pričom v porote bolo viacero popredných osobností z oblasti architektúry, umenia a kultúry všeobecne.

Po prvom kole v roku 2014, kedy bolo vybratých 6 najlepších návrhov, prebehlo druhé kolo na prelome rokov 2018 a 2019. Porota sa zhodla na najlepšom riešení, ktorým bol návrh architektov Emanuela Zatlukaja z Architekti Šebo Lichý, Branislava Lackoviča z TXT Architekti a sochára Jakuba Trajtera zo Sculpture studio.

Ich návrh je založený na motíve stôp protestujúceho davu ako symbolu občianskeho odporu, ktorý neustúpil, ale ani sa neznížil k násilnej pomste, vďaka čomu revolúcia dostala meno „nežná“. Daný návrh je v súlade s koncepciou rekonštrukcie Námestia Slobody, ktorá prebieha od roku 2018 a ktorej autorom sú kancelárie 2021 a LABAK. Pamätník nie je podľa poroty patetický, nevytvára konkurenciu dominante v podobe fontány Lipový kvet a materiálovým riešením odkazuje na iný tematicky podobný pomník, Bránu slobody v Devíne.

Súhlas s návrhom pamätníka potvrdila aj Komisia pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru. V najbližšej dobe bude potrebné dopracovať návrh, vytvoriť projekt, definovať detaily a pripraviť rozpočet. Mesto sa bude príprave venovať tak, aby v priebehu roka 2020 bolo dielo zrealizované.

 

V Bratislave pribudlo aj nové námestie. Zdroj: Tomáš Benedikovič / Denník N

 

Komorný a triezvy pamätník bude dobrým doplnkom Námestia Slobody, ktoré je s novembrovými udalosťami v roku 1989 historicky spojené. Iniciatíva za osadenie diela je dlhodobá a téma pamätníku je spätá aj s názvom námestia. V zmysle koncepcie umiestňovania pamätníkov a sôch totiž platí úzus, že tieto by mali byť umiestňované na priestranstvách, ktoré sú po udalostiach či osobnostiach aj pomenované.

V Hlavnom meste nejde o jedinú formu pripomienky revolúcie. Len pred niekoľkými dňami sa oficiálne premenovala časť Námestia SNP – priestor pred objektom Starej tržnice - na Námestie nežnej revolúcie. V tomto prípade návrhu nepredchádzala dlhodobejšia odborná a spoločenská diskusia, Hlavné mesto nedostatočne vysvetlilo, prečo by po tejto udalosti mal byť pomenovaný akurát tento tradičný priestor so zaužívaným názvom a naostatok, došlo aj ku kontroverzii, kedy sa proti návrhu postavili združenia bojovníkov proti fašizmu, keďže sa takto „zmenšilo“ Námestie SNP. Paradoxom ostáva, že pamätník revolúcie nebude na námestí po revolúcii pomenovanom. 

Je nepochybné, že 17. november 1989 a udalosti, ktoré po ňom nastali, patria ku kľúčovým momentom v dejinách Slovenska a ako také si zaslúžia nielen verejný priestor, ktorý je po nich pomenovaný, ale aj takú formu tohto priestoru, ktorá bude dostatočne dôstojná – čo znamená veľkosť aj kvalitu priestranstva. V iných metropolách sú po takto významných udalostiach pomenovávané najväčšie a najvýznamnejšie námestia, ulice alebo parky, kým v Bratislave ide o zvyškové priestory, čo vyvoláva domnienky, či nejde viac o politickú kampaň.

Nejde totiž o jediný prípad. Podobným je aj vznik Námestia T. G. Masaryka pred Slovenským národným múzeom, ktoré v skutočnosti nie je námestím, len rozšíreným nárožím pred budovou. Historická úloha prvého československého prezidenta je taktiež mimoriadna, na čo Bratislava (alebo mestská časť Staré Mesto) zareagovala pomenovaním banálneho priestoru pred vstupom do budovy.

Ešte horší príklad je Námestie republiky, kde si mestská časť Petržalka poctila svoj štát trávnikom medzi panelákmi. Medzičasom, kontroverzné názvy ako Námestie hraničiarov alebo Lenardova (Bratislavský rodák Philipp Lenard bol nielen významný fyzik a držiteľ Nobelovej ceny, ale aj horlivý nacista) zostávajú nezmenené.

Pomenovávanie verejných priestranstiev tvorí dôležitú súčasť identity mesta a jeho štvrtí a malo by byť brané s plnou vážnosťou. V blízkej dobe sa očakáva vznik niekoľkých nových štvrtí, pričom jedna z nich – Nové Lido – priamo rozšíri centrum mesta a má obsahovať veľkorysé verejné priestranstvá. Ide o príležitosť pre vznik dôstojných pripomienok na dôležité historické udalosti a osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju slovenskej demokracie, kultúry alebo vedy.

Lepšie mesto sa buduje aj takýmito „drobnosťami“, ktoré ukazujú, aké hodnoty sa pestujú a ako je nastavená miestna kultúra. To následne ovplyvňuje spoločenskú klímu a tým pádom aj množstvo rozličných aktivít: podporu podnikania či inovácií, dôraz na kreativitu, podporu tolerancie a slobody a mnohé ďalšie.

Táto téma by nemala ostať zanedbaná - práve naopak, mala by byť riešená rovnako podrobne, ako projekty revitalizácií alebo koncepty architektonických súťaží.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Najväčšia bratislavská fontána bude opäť fungovať, jej rekonštrukcia sa blíži k záveru

19.09.2022 09:16:27 Adrian Gubčo

Už na budúci rok snáď bude po dlhých rokoch fungovať najväčšia bratislavská fontána Družba na Námestí slobody. Hlavné mesto postupuje v jej obnove a modernizácii, ktorá je súčasťou širšej rekonštrukcie námestia. Vzniknúť by tak mohlo ďaleko atraktívnejšie priestranstvo, ktoré bude otvorené pre väčší počet užívateľov.

Čítať viac

Veľká vlna úprav verejných priestorov začína

29.03.2022 17:32:30 Adrian Gubčo

V týchto týždňoch sa v centre Bratislavy začali vo väčšej miere realizovať úpravy verejných priestranstiev, zamerané na zvýšenie ich pobytového potenciálu, funkčnosti alebo estetickej úrovne. Malo by ísť o začiatok mohutnejšej vlny zásahov, ktoré budú predchádzať jesenným komunálnym voľbám. Na konci tohto roka by tak metropola mala byť výrazne krajšia.

Čítať viac

Hlavné mesto spúšťa rekonštrukciu fontány Družba na Námestí slobody

16.11.2021 16:51:46 Adrian Gubčo

V najbližších dňoch sa spustia rekonštrukčné práce na najväčšej fontáne na Slovensku – na fontáne Družba na Námestí slobody. Zásadnejšou obnovou neprešla od svojho vzniku v roku 1980, od roku 2007 bola pre zlý stav nefunkčná. Zmeniť by sa to malo približne o rok. V priebehu budúceho roka sa zároveň obnovia rekonštrukčné práce na samotnom námestí.

Čítať viac

Ako napreduje rekonštrukcia Námestia slobody?

22.04.2021 13:02:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v poslednom období predstavuje nové a nové projekty rekonštrukcií a úprav verejných priestorov. Z minulosti však pochádzajú aj staršie zámery, ktorých realizácia zatiaľ pokrivkáva. Najvýraznejšou je rekonštrukcia Námestia slobody, výsledok jednej z mála architektonických súťaží v minulom období. Aký je jej stav?

Čítať viac

Obnova Námestia Slobody sa utlmuje

29.05.2019 09:15:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia jedného z najväčších a najreprezentatívnejších bratislavských námestí, Námestia Slobody, mala byť jedným z ťažiskových projektov bývalého vedenia Hlavného mesta. Pôvodné plány hovorili o postupnej revitalizácii, pričom už tento rok mala byť napríklad obnovená fontána Lipový kvet a ďalšie plochy. Aktuálne sa však zdá, že na upravené námestie si ešte počkáme.

Čítať viac

Ďalšia fáza obnovy Námestia Slobody spustená

22.11.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší mestský projekt revitalizácie verejného priestoru, rekonštrukcia Námestia Slobody, sa dostáva do novej fázy. Po výmene časti povrchov, vysadení nového trávnika a zelene a vybudovaní workoutového ihriska, sa teraz pripravuje obnova symbolu námestia – fontány Družba – ako aj vznik detského ihriska na mieste niekdajšieho pamätníka Klementa Gottwalda.

Čítať viac

Práce na Námestí Slobody postupujú pomaly

24.09.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po Kmeťovom námestí a Landererovom parku sa mení aj ďalší bratislavský verejný priestor - Námestie slobody, kde sa už pred niekoľkými mesiacmi spustila jeho revitalizácia. Narozdiel od spomenutých priestranstiev, práce tu postupujú laxnejším tempom.

Čítať viac

Námestie Slobody sa postupne mení

22.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

V rámci relatívne rozsiahlej obnovy verejných priestranstiev (na bratislavské pomery), ku ktorej v meste aktuálne dochádza, patrí revitalizácia Námestia Slobody k najvýznamnejším. Rozsiahly priestor toho parkovo upraveného námestia začína získavať modernejšou podobu.

Čítať viac

Revitalizácia Námestia Slobody a Šafárikovho námestia napreduje

10.07.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Okrem viacerých rekonštrukcií staromestských ulíc sa aktuálne realizujú aj revitalizácie dvoch námestí: Námestia Slobody a Šafárikovho námestia. Hoci prvé je v správe Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava druhé v správe mestskej časti Staré Mesto, z dôvodu nedostatku zdrojov, či už finančných, alebo manažérskych, sa obe priestranstvá opravujú vďaka podpore od developera HB Reavis.

Čítať viac

Štúdia Námestia Slobody je hotová

11.05.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

Architektonické kancelárie 2021 a LABAK, ktoré sa v architektonickej súťaži na revitalizáciu Námestia Slobody umiestnili najlepšie, dokončili štúdiu budúceho vzhľadu námestia, ktorá rozpracovala súťažný návrh a prešla pripomienkami poroty a zástupcov Bratislavy - hlavného mesta SR. Črtá sa tak už finálna podoba tohto významného verejného priestoru.

Čítať viac

Čoskoro sa spustí ďalšia etapa obnovy Námestia Slobody

27.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR v spolupráci s občianskym združením Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis, v máji spustí ďalšiu etapu obnovy Námestia slobody. Na dnešnom brífingu to prezradil primátor mesta Ivo Nesrovnal

Čítať viac

Námestie Slobody - všetky návrhy

15.11.2017 07:15:00 Adrian Gubčo

Pozrite si všetky návrhy v ideovej architektonicko-urbanistickej a krajinárskej súťaži. Na prvých miestach sú uvedené ocenené diela, inak sú zoradené podľa poradového čísla.

Čítať viac

Súťaž na Námestie Slobody má výsledky

14.11.2017 18:30:00 Adrian Gubčo

Prvá architektonická súťaž organizovaná mestom Bratislava - hlavné mesto SR po dlhej dobe pozná svoje výsledky. Súťaž na obnovu významného Námestia Slobody však prvú cenu nepriniesla.

Čítať viac

Mesto Bratislava vyhlasuje architektonickú súťaž na Námestie Slobody

22.09.2017 11:30:00 Adrian Gubčo

Po veľmi dlhej dobe vyhlasuje mesto Bratislava prvú reálnu architektonickú súťaž, v rámci ktorej sa v spolupráci s partnerom, občianskym združením Dobré m(i)esto (za ktorým stojí developer HB Reavis), hľadá nová podoba jedného zo zásadných bratislavských verejných priestranstiev, Námestia Slobody. Uzávierka pre odovzdanie súťažných návrhov je 31.10.2017.

Čítať viac

HB Reavis pripravuje súťaž na Námestie Slobody

23.05.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis pripravuje v spolupráci s mestom Bratislava a mestskou časťou Staré Mesto architektonickú súťaž na preriešenie Námestia Slobody, ako aj jeho revitalizáciu. Projekt vzniká v rámci marketingových aktivít developera, ktorý v Bratislave realizuje masívne investície v podobe obchodno-administratívnych komplexov Stanica Nivy a Twin City Tower.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube