Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.09.2020 10:15

Na Námestí republiky osadili drevené plató

Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy osadilo na Námestí republiky v centrálnej časti Petržalky drevené plató s hmlovou fontánou. Ide o súčasť snáh, smerujúcich k revitalizácii priestoru, plató má zatraktívniť priestor, priniesť nové voľné sedenie a vytvoriť priestor pre kultúrne podujatia. Rozsiahlejšiu obnovu po participácii pripravuje mestská časť Petržalka.

Article Big

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Nové plató má formu štvorcového dreveného pódia, ktoré je umiestnené na centrálnej spevnenej ploche „námestia“. Pódium má zabudovanú „hmlovú“ funkciu, vypúšťaná tak vodná para, ktorá ochladzuje bezprostredné okolie. Ako MIB vysvetľuje, Námestie republiky je tepelným ostrovom, zvlhčovanie tak v kombinácii s voľným sedením v rámci projektu Sadni si! zvýši pobytový potenciál priestoru.

Drevené plató vzniklo ako jeden z veľkého množstva projektov Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy s cieľom zlepšenia verejných priestorov. Ich realizácia bola možná vďaka zvýšeniu daní z nehnuteľností a daru Vlády SR, pričom Magistrát prisľúbil všetky tieto prostriedky spätne investovať do verejného priestoru a verejnej infraštruktúry, tzn. ciest a chodníkov.

Objekt verejnej terasy je mobilný a dočasný a po skončení teplých mesiacov by sa mal demontovať. Podľa úspechu sa má potom opätovne inštalovať na to isté miesto, ale teoreticky aj na iné miesto v meste. Na Námestí republiky dlhodobo neostane aj preto, lebo mestská časť Petržalka plánuje rozsiahlejšiu úpravu priestoru.

Už na jar spustila miestna samospráva v spolupráci s občianskym združením Punkt participačný proces, ktorého cieľom bol zisk podnetov a zistenie potrieb obyvateľov z okolia a návštevníkov Námestia republiky. Z tohto zisťovania vyplynulo, že 52% užívateľov priestoru ním len prechádza, z toho 61% smeruje za obchodmi a službami v okolí. Ľuďom tu najviac chýba sedenie, tieň, zdroj pitnej vody, smetné koše či verejné osvetlenie.

Všetky tieto podklady majú pomôcť pri kreovaní zadania architektonickej súťaže, ktorá prerieši celý priestor až k Chorvátskemu ramenu. Pôvodne sa tu (ešte za minulého režimu) uvažovalo s umiestnením obchodného domu Prior, ktorého výstavba mala nasledovať po dokončení metra v rámci urbanizácie Centrálneho rozvojového koridoru. Dnes je tento plán už irelevantný, zástavbu na Námestí republiky pravdepodobne netreba očakávať.  

Vyhlásenie súťaže sa predbežne predpokladá v roku 2021. Realizáciu možno v takom prípade očakávať až po roku 2022. V tom čase by sa mal v blízkosti Námestia republiky realizovať aj ďalší veľký a mimoriadne dôležitý projekt – predĺženie Petržalskej električkovej radiály. Oba zásahy môžu zásadne zmeniť život v mestskej časti a zvýšiť kvalitu života miestnych obyvateľov.

 

 

Čo sa týka samotného plató, ide o ďalší zo série „quick wins“ zásahov, ktoré sú aktuálne najhmatateľnejším výstupom práce Metropolitného inštitútu Bratislavy. Najväčšou výhodou riešenia danou formou je mobilita pódia, keďže jeho inštalovanie na konci leta je pomerne nešťastné a do veľkej miery sa minie účinku – a nejde len o hmlovú funkciu, ale aj o možnosť sedenia vonku.

V tomto smere sa MIBu viac „darilo“ v priebehu minulého roka, kedy sa spustilo hneď niekoľko výrazných projektov, ktoré prispeli k zlepšeniu verejného priestoru – odštartoval projekt Sadni si!, ožilo Komenského námestie a rozšíril sa peší priestor na Klobučníckej a na Námestí SNP. V priebehu tohto roka sa podarilo upraviť múrik na Židovskej, sprístupniť Včeliu lúku (teda otvoriť nevyužívaný priestor a vložiť sem úle a sedenie) a zrealizovať plató na Námestí republiky. Komenského námestie nefungovalo celé leto, aktivity sa tu rozbehnú až v najbližších dňoch v súvislosti s vyhlásením výsledkov architektonickej súťaže na nové riešenie námestia.

Metropolitný inštitút prirodzene pripravuje viac a zložitejších projektov, ktoré rieši aj v spolupráci s externými architektmi. Ich tvorba je procesne a časovo zložitejšia a konkrétne výstupy vo verejnom priestore mesta budú viditeľné neskôr. Zmena úrovne a vnímania verejného priestoru je však prezentovaná ako hlavná priorita MIBu aj Hlavného mesta, a mesto sa očividne zameriava na také projekty MIBu, ktoré prinesú viditeľnú fyzickú zmenu (namiesto dlhodobých koncepčných vízií). Preto je realizácia dvoch-troch malých zásahov v priebehu roka nedostatočná a podobných „quick-wins“ by malo byť viac.

Inštitút nateraz stratil ambíciu, prezentovanú vo svojej Zriaďovacej listine, teda vybudovanie organizácie, ktorá bude hlavným moderátorom diskusie o budúcnosti Bratislavy a nástrojom pre jej komplexnú transformáciu. MIB ide aktuálne cestou ľahšieho odboru a zameriava sa na architektonicko-urbanistické témy. Preto sú v tomto smere kladené vyššie nároky nielen na kvalitu, ale aj množstvo výstupov.

Zásah na Námestí republiky tak možno hodnotiť v princípe pozitívne. Podobných však treba ešte oveľa viac, ak má MIB získať neotrasiteľnú autoritu, ktorá ho zabezpečí pred možnými politickými otrasmi do budúcna – koniec-koncov, pozícia inštitútu je oveľa vratkejšia ako napríklad pozícia Útvaru Hlavnej architektky, ktorého výstupy v podobe modernizovaných električkových zastávok sú dnes aj ďaleko viditeľnejšie.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Súvisiace články

Petržalka pripravuje obnovu Námestia republiky a spúšťa participáciu

16.04.2020 16:21:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka plánuje premenu Námestia republiky, dnes len striedmo využívaného priestoru v centrálnej časti sídliska. V budúcnosti by sa to však malo zmeniť, kvôli čomu chce miestna samospráva zorganizovať architektonickú súťaž, ktorá by komplexne preriešila nielen plochu „námestia“, ale aj priľahlej časti Chorvátskeho ramena alebo okolia objektov vybavenosti.

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Známe sú výsledky ďalšej architektonickej súťaže: takto bude vyzerať Komenského námestie podľa návrhu štúdia @totalstudio.eu

Results of another architectural competition were revealed: this is the future look of Komenského sq by Totalstudio.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #square #publicspace #park #urbanism #city #architecture #competition #sutaz
Spoločnosť Unimed Pharma si v Rači vybuduje novú centrálu.

Unimed Pharma will build its new HQ in Rača.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #office #work #hq #headquarters #architecture #modernarchitecture #contemporaryarchitecture #expoline #cubedesign #raca #rača
V Dúbravke bola dokončená druhá etapa príjemného projektu Pekná Vyhliadka, v rámci ktorého vznikol aj príťažlivý verejný priestor s vybavenosťou.

In Dúbravka, a lovely new development called Pekná Vyhliadka (Pleasant View) was completed, containing attractive public space and retail section.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #peknavyhliadka #dubravka #architecture #modernarchitecture #contemporaryarchitecture @archikod
Pred Stanicou Nivy bola dokončená nová trolejbusová trať. 

New trolleybus track in front of Stanica Nivy.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #stanicanivy #novenivy #nivy  #street #city #downtown #architecture #modernarchitecture #publicspace #urbanism @hbreavis @sieberttalas
Tento týždeň sme videli novú podobu električkovej trate v Rači a otvorenie prvej časti parku v Sky Parku. V Petržalke sa robí Územný plán zóny Kapitulské pole, kde môže žiť vyše 8-tisíc ľudí, development napreduje v Záhorskej Bystrici aj v downtowne. Bratislava sa mení každým dňom.

This week we have seen the new look of tramway track in Rača and opening of the first part of park in Sky Park. In Petržalka, masterplan for Kapitulské pole area with potential population of 8k residents is being made and development is advancing in Záhorská Bystrica as well as in downtown. Bratislava is changing every day.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #skypark #highrise #tower #city #downtown #petrzalka #architecture #modernarchitecture #raca #zahorskabystrica
Elegantný Ganz House má stavebné povolenie a už o niekoľko rokov dotvorí rozvíjajúcu sa zónu @euroveacity

Elegant Ganz House received construction permit and in a few years it will become a vital part of Eurovea City neighborhood.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #eurovea #euroveacity #riverfront #downtown #city #architecture #modernarchitecture @jtre_sk @compassarchitekti
Pozrieť viac

YouTube