Author photoAdrian Gubčo 16.04.2020 16:21

Petržalka pripravuje obnovu Námestia Republiky a spúšťa participáciu

Mestská časť Petržalka plánuje premenu Námestia Republiky, dnes len striedmo využívaného priestoru v centrálnej časti sídliska. V budúcnosti by sa to však malo zmeniť, kvôli čomu chce miestna samospráva zorganizovať architektonickú súťaž, ktorá by komplexne preriešila nielen plochu „námestia“, ale aj priľahlej časti Chorvátskeho ramena alebo okolia objektov vybavenosti.

Námestie republiky. Zdroj: Google Maps

Námestie republiky. Zdroj: Google Maps

Námestie Republiky síce nesie názov námestie, v skutočnosti však ide o nejasne vymedzené priestranstvo v rámci typickej rozvoľnenej sídliskovej zástavby. Zo západu a severu je vymedzené Jiráskovou ulicou, z východu Chorvátskym ramenom a z juhu zástavbou, vzhľadom na urbanistický charakter územia však treba do riešeného územia zarátať aj plochy za cestou s jednotlivými bytovými domami a komerčnými objektami.

V nedávnej dobe tu pribudli ďalšie funkcie v podobe novej plavárne s vodným svetom a Petržalského bowlingového centra, pre ktorého účely bola prestavaná dlhé roky chátrajúca budova vybavenosti. Okrem toho sa tu nachádza aj skatepark a spevnená plocha v strede veľkého trávnika, ktorá sa využíva na občasné podujatia. Názov Námestie Republiky získal tento verejný priestor len nedávno.

V blízkej dobe sa však význam územia pravdepodobne zvýši. Už na konci roka 2023 by mala byť v pešej dostupnosti námestia dobudovaná električková trať, spájajúca lokalitu s centrom Bratislavy, po ktorej by mal nasledovať development v oblasti tzv. Centrálneho rozvojového koridoru. Námestie republiky bude v takom prípade hrať dôležitú úlohu ako prechod medzi rezidenčnými lokalitami Petržalky a jej zamýšľaným novým centrom.

Mestská časť preto v predstihu oslovila občianske združenie Punkt, ktoré teraz spustilo participatívny proces s cieľom zapojenia verejnosti do plánovania budúcnosti územia a zisku podnetov pre návrh ideového zadania architektonickej súťaže. Počas tohto roka by sa preto mali konať podujatia, ktoré pomôžu zmapovať územie, zoznámiť sa s aktérmi aj vyzbierať potrebné údaje. Punkt predbežne predpokladá, že tieto aktivity budú ukončené do konca roka tak, aby bolo možné súťaž vyhlásiť v roku nasledujúcom.

Petržalka tak v tomto momente ešte netuší, ako by mohlo budúce Námestie Republiky vyzerať, a odpoveď na to nedáva ani urbanistická štúdia riešenia Centrálnej rozvojovej osi, ktorá bude podkladom pre zmenu Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy. Samospráva má stále pomerne otvorené možnosti, čomu napomáha aj fakt, že všetky kľúčové pozemky sú vo vlastníctve a správe verejného sektoru.

Ak sa skutočne podarí súťaž zrealizovať v priebehu roka 2021, samotnú transformáciu priestoru možno očakávať až v polovici tejto dekády. Každopádne, pôjde o ideálny čas, keďže v tomto období by malo dôjsť aj k zásadnej premene tejto časti Petržalky. V Námestí Republiky by malo vzniknúť jedno zo spoločenských a kultúrnych centier celého sídliska.

 

 

Snaha o revitalizáciu Námestia Republiky s participáciou predchádzajúcou architektonickej súťaži je sympatická, pričom Petržalka zvolila správny prístup. Samozrejme, výsledky participačného procesu budú zodpovedať jeho dizajnu a prijatiu, v čoho dôsledku môže dôjsť k odmietnutiu kontroverznejších krokov – napríklad určitej výstavby, ktorá by mohla byť vhodná – časť podkladov však bude pre súťažiace tímy nepochybne užitočná.

Zaujímavým prvkom súťaže môže byť reakcia architektov na symbolický význam priestoru, pomenovaný po našej stále relatívne mladej republikánskej tradícii. V štátoch s dlhou demokratickou kultúrou bývajú takto označené najvýznamnejšie verejné priestranstvá v najlukratívnejších polohách metropoly, u nás sa Námestiu Republiky ušiel trávnik na sídlisku. Názov priestoru nepovažujem za vhodný, jeho budúce riešenie by však malo odrážať určité nároky na reprezentatívnosť, ktoré by sa v takomto prípade očakávali – alebo by sa námestie mohlo ideálne opäť premenovať.

Premenovanie každopádne nič nemení na potrebe dobrej úrovne verejných priestorov, ktorá je v Petržalke vo všeobecnosti veľmi nízka. Určitou výnimkou by mohlo byť v dohľadnej dobe okolie Chorvátskeho ramena a električkovej trate, kde Útvar Hlavnej architektky pracuje na atraktívnom stvárnení zastávok (majú tu byť, okrem iného, prístrešky so zelenou strechou) a Metropolitný inštitút Bratislavy spracúva koncepciu nových premostení ramena, ktoré výrazne chýbajú.

Petržalka v najbližších desaťročiach, kým bude tvorená predovšektým modernistickou zástavbou unifikovaných prefabrikovaných domov, teda panekákov, nebude nikdy esteticky naozaj príťažlivou mestskou štvrťou. Stále však môže ťažiť zo zeleného charakteru, na ktorom nič nezmení ani urbanizácia centrálneho rozvojového koridoru a občasné lokálne zahustenie. O túto zeleň a okolitý priestor sa však treba náležite postarať.

Revitalizácia jednotlivých petržalských „námestí“ by tak mala byť len prvým krokom k rozsiahlejším zmenám, na konci ktorých sa z najväčšieho slovenského sídliska stane bezpečná a dostupná mestská štvrť s kvalitnými parkami, širokými a parkovaním nezaťaženými chodníkmi, hustou sieťou cyklotrás, kvalitnou obsluhou ekologickou verejnou dopravou a dostatočnou vybavenosťou. Súčasťou premeny musí byť aj dobudovanie petržalského centra, čo je pozitívny krok smerom k vyššej kvalite života v tejto mestskej časti.

 

Participačný formulár nájdete na tomto odkaze

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube