YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 09.10.2019 14:38

Hlavné mesto zrealizovalo úpravu Klobučníckej, ďalšie zmeny prídu čoskoro

Hlavné mesto pokračuje v tzv. „quick wins“, teda v rýchlych zásahoch, ktoré majú zlepšiť kvalitu verejných priestorov na Námestí SNP a v jeho okolí. Úpravami prešla časť Klobučníckej ulice, v blízkej dobe sa očakáva realizácia ďalších zmien, ako aj vyhlásenie súťaže na komplexnú premenu celého územia.

Zásahy na Klobučníckej boli zrealizované v priebehu minulého týždňa a sprevádzané boli zrušením parkovania na južnej strane ulice. Namiesto nich pribudla séria kochlíkov so stromami, na uvoľnený priestor budú v budúcnosti zrejme osadené stoly a stoličky v rámci projektu Sadni si! Úpravy zatiaľ prebehli len v úseku ulice medzi Nedbalovou a Primaciálnym námestím. Úsek k Námestiu SNP je blokovaný prebiehajúcimi rekonštrukčnými prácami na budove, kde sídli Poľský inštitút, ukončenie týchto prác sa aktuálne predpokladá do konca októbra

Výsledkom tejto intervencie je čiastočné zlepšenie pohodlnosti pešieho a cyklistického pohybu (odstránená bola totiž aj časť reťaze oddeľujúca Klobučnícku od Primaciálneho námestia, kde má v budúcnosti pribudnúť vysúvací stĺpik) a výrazné zlepšenie vizuálnej stránky ulice. Dôležitá spojnica medzi Námestím SNP a historickým jadrom mesta trpela pod náporom parkujúcich áut, kým veľké počty chodcov boli nútené pohybovať sa po úzkom chodníku popri budove.

Premenená časť Klobučníckej nie je celkom bez bariér, keďže mohutné kochlíky zaberajú pomerne veľký priestor, odstránením parkovania je však možné pre väčšie počty chodcov sa vzájomne vyhnúť. V budúcnosti by sa situácia mohla ešte zlepešiť, keďže mesto uvažuje nad trvalou výsadbou stromov, ktoré by pravdepodobne tvorili menšiu bariéru.

Tento zámer však ešte musia posúdiť pamiatkari a musí byť v súlade s výsledkami súťaže na Námestie SNP. Takisto si bude táto idea vyžadovať rozsiahlejšie stavebné zásahy s ohľadom na podzemné siete. Klobučnícka je totiž typická centrálna ulica, kde sa nikdy s výsadbou stromov neuvažovalo a preto ani nemajú vytvorené ideálne podmienky. Na druhej strane, aktuálna situácia v otázkach klimatickej zmeny si vyžaduje iný spôsob myslenia.

 

 

Po nedávnych „quick wins“ v podobe osadenia prenosných stoličiek alebo rozšírenia priestoru pre chodcov na Námestí SNP tak mesto realizuje ďalší zásah z veľkej série plánovaných úprav, ktoré sprevádzajú projekt Živé námestie. Architekti a urbanisti, ktorí za iniciatívou stáli, a teraz sú do veľkej miery súčasťou Metropolitného inštitútu Bratislavy, spoločne s vedením mesta, pripravujú v najbližšej dobe ďalšie zlepšenia.

Okrem dokončenia Klobučníckej sa úpravy očakávajú na Hurbanovom námestí, kde budú opätovne dosadené stromy na miestach, kde boli kvôli zlej údržbe v minulosti odstránené. Údajne by malo ísť, v rámci možností, o najväčšie mestské stromy, aké Hlavné mesto počas úprav Námestia SNP a okolia objednáva.

Viditeľnejšou zmenou budú úpravy Treskoňovej ulice, ktorá by sa takisto mala zmeniť na verejný priestor viac naklonený peším. Oproti minulosti sa však už neplánuje úplné vylúčenie parkovania, ale len asi dvoch tretín, kým zvyšná tretina bude určená pre parkovanie sanitiek a návštev v Nemocnici Milosrdných bratov. Ostatný priestor, určený pre peších, bude tvoriť akési predpolie Kunsthalle, ktoré sem plánuje osádzať umelecké artefakty, súvisiace s aktuálnymi výstavami v jeho priestoroch. K tejto zmene, ako aj k osadeniu prvého diela, by malo dôjsť v novembri.

Ešte tento rok by teoreticky mohlo dôjsť k úpravám osvetlenia, ktoré by sa malo zlepšiť najmä na Námestí SNP v častiach zatienených stromami, a k čiastočným zmenám v parkovaní na Dunajskej, kde sa nahradí časť parkovacích miest pre taxíky nabíjacou stanicou pre elektromobily. Inak však výraznejšie zásahy prebehnú až v priebehu budúceho roka.

K takým patrí najmä postupné zjednocovanie mobiliáru, najmä stĺpikov, ktoré sa budú postupne osádzať v území, ale – čo je potešiteľné – aj inde v rámci historického centra mesta. Hlavné mesto totiž dospelo k potrebe výmeny starších a poškodených stĺpikov, pričom nové by mali mať jednotnú podobu vo viacerých lokalitách v Starom Meste. V prípade Živého námestia, stĺpiky majú pribúdať najmä okolo plôch vozovky, ktoré sa budú vyrovnávať s úrovňou chodníka.

Týka sa to najmä Námestia SNP a Treskoňovej, pričom tento najvýraznejší zásah prebehne taktiež až v priebehu budúceho roka. V tomto období taktiež pravdepodobne dôjde k úpravám parkovania na Dunajskej, kde budú osadené (na každom 6. parkovacom mieste) podobné kochlíky so stromami, ako v súčasnosti na Klobučníckej, kým na Kamennom námestí sa bude meniť počet a rozloženie menších kochlíkov, aby bolo územie lepšie priechodné.

Otázkou je aj vizuál jednotlivých prvkov, ktoré majú v priestore pribúdať. Bratislava zatiaľ nemá vlastný dizajn jednotlivých typov mobiliáru, preto je mesto v tomto ohľade opatrné. Dobrou správou však je, že sa nad dizajnovou súťažou na bratislavský mobiliár už uvažuje. Prvotné úvahy hovoria o jej konaní s priebehu roka 2020, s tým, že už v roku 2021 by Hlavné mesto Slovenska mohlo mať vlastné lavičky, stojany na bicykle, stĺpiky alebo iné prvky.

 

Zdroj: Živé námestie

 

V súčasnosti je však najaktuálnejšou súťažou práve tá, ktorá má preriešiť Námestie SNP. Má ísť o úplné nový typ zisku konceptu riešenia v podobe tzv. súťažného dialógu, teda intenzívnej práce s užším okruhom kvalitných ateliérov, ktoré budú postupne kryštalizovať svoje návrhy, z ktorých bude vybratý ten najlepší. V slovenských pomeroch ide o novinku, na čo nebola Slovenská komora architektov pripravená, v čoho dôsledku bolo treba čakať na zmenu stanov organizácie.

Tá však už prebehla, na čo nadviazalo aj prvé zasadnutie poroty, ktorá bude s kolektívmi pracovať. Aktuálne by sa mali vyhodnocovať pripomienky porotcov k zadaniu a organizácii súťaže, jej vyhlásenie sa teda dá očakávať po ich zapracovaní. Dá sa predpokladať, že to je otázka niekoľkých týždňov.

Bratislava sa tak začína blížiť k objaveniu odpovede na otázku, ako má vyzerať jedno z jej najväčších a historicky najvýznamnejších námestí. Téma rekonštrukcie Námestia SNP je otvorená už od 90-tych rokov 20. storočia, kedy sa rátalo s obrovským megaprojektom, ktorého súčasťou malo byť podzemné nákupné centrum, garáž a stanica metra. Dnešné ambície našťastie tak rozsiahle nie sú, i tak však pôjde o veľmi zásadný projekt.

Vedenie Hlavného mesta si – celkom oprávnene – od rekonštrukcie priestoru sľubuje výraznú zmenu vnímania centra mesta a jeho mimoriadne zatraktívnenie, nielen v očiach turistov, ale predovšetkým obyvateľov, ktorých zlý stav verejného priestoru odrádza od intenzívnejšieho využívania mesta ako takého. Benefitujú na tom alternatívne priestory, napríklad nákupné centrá, ktoré návštevníkom poskytujú zážitok v atraktívnom, čistom a modernom prostredí.

Na mesto to však má negatívne dôsledky, predovšetkým sociálneho, environmentálneho a ekonomického charakteru, verejný sektor tak musí reagovať. Najvhodnejším spôsobom je výrazné zvýšenie kvality exteriérových priestranstiev.

Rekonštrukcia Námestia SNP tak môže byť kľúčová pri snahe o zmenu vnímania mesta, ktoré sa usiluje vybudovať si imidž miesta, kde je vysoká úroveň života, a to v celoeurópskom kontexte. Nejde však len o imidž – len sotva si možno predstaviť, že skutočne kvalitné, priateľské a na buúcnosť pripravené mesto má takýto priestor vo svojom jadre. Bratislava musí konečne zmeniť Námestie SNP, ak chce zmeniť samú seba.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Dlhé čakanie na vlajkový projekt mesta. Ako sa vyvíja Živé námestie?

17.01.2023 17:16:30 Adrian Gubčo

Realizácia vízie Živé námestie, teda rekonštrukcia Námestia SNP a Kamenného námestia, bola absolútnou prioritou staronového vedenia Hlavného mesta už od času, kedy prvýkrát nastúpilo v roku 2018 – ale aj skôr, keďže súvisí so staršími aktivitami okolo Starej tržnice. Od prvotného nadšenia však aktivita akoby opadla. V akom stave je revitalizácia dnes?

Čítať viac

Nová podoba Námestia SNP a Kamenného námestia je konečne odhalená

07.04.2021 15:20:29 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Hlavné mesto po dlhom čakaní dnes konečne vyhlásilo výsledky súťažného dialógu na riešenie podoby Námestia SNP a Kamenného námestia. Dvojica centrálnych verejných priestranstiev je napriek svojej polohe mimoriadne zanedbaná, po jednej z najväčších súťaží v posledných rokoch by sa však mali zásadne zmeniť. Výsledky sa sľubovali už minulý rok v lete, z rozličných dôvodov však bolo ich zverejnenie posúvané.

Čítať viac

Súťaž na Námestie SNP a Kamenné námestie vstupuje do druhého kola, známe sú postupujúce tímy

17.04.2020 18:29:00 Adrian Gubčo

Najväčšia verejná architektonická súťaž posledného obdobia a prvý súťažný dialóg v Bratislave vstupuje do druhého kola. Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil štvoricu tímov, ktoré predložili najkvalitnejšie portfóliá a budú pracovať na návrhu budúcnosti Námestia SNP a Kamenného námestia. Vo všetkých prípadoch ide o renomované zahraničné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na rekonštrukciu Námestia SNP a Kamenného námestia štartuje

10.12.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto dneškom vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia. „Erbový“ projekt aktuálneho vedenia mesta má priniesť radikálne zvýšenie kvality verejného priestoru v centre Bratislavy a prvýkrát na Slovensku zavádza do praxe princíp tzv. súťažného dialógu, v rámci ktorého sa bude súťažný návrh postupne ladiť tak, aby zodpovedal nárokom mesta.

Čítať viac

Hlavné mesto vyčistilo Treskoňovu ulicu od áut

15.11.2019 15:57:00 Adrian Gubčo

Realizácia iniciatívy Živé námestie pokračuje ďalším malým, ale dôležitým krôčikom: Od parkujúcich áut bola vyčistená podstatná časť Treskoňovej ulice v dotyku s bratislavskou Kunsthalle. Nový verejný priestor bude slúžiť na prezentáciu umeleckých aktivít v tejto inštitúcii a prispeje k humanizácii okolia Námestia SNP.

Čítať viac

Kedy bude Klobučnícka ulica pre ľudí?

05.08.2019 15:20:00 Adrian Gubčo

Keď v priebehu mája predstavilo Hlavné mesto aktuálny postup na projekte Živé námestie, prisľúbilo, že už v priebehu júna začne realizovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu úrovne verejného priestoru na Námestí SNP a jeho okolí. Prvým zásahom malo byť skvalitnenie pešieho pohybu na Klobučníckej ulici.

Čítať viac

Hlavné mesto pokračuje v projekte Živé námestie

17.05.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Dve centrálne bratislavské verejné priestranstvá – Námestie SNP a Kamenné námestie – spoločne s priľahlými ulicami sa čoskoro začnú výraznejšie meniť. Hlavné mesto pokračuje v realizácii projektu Živé námestie, ktorého cieľom je zatraktívniť tieto plochy a pripraviť pôdu pre vyhlásenie architektonickej súťaže na komplexnú revitalizáciu územia.

Čítať viac

Živé námestie sa stáva realitou

23.01.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

V máji minulého roka bola po komplexnom participačnom procese predstavená iniciatíva Živé námestie, ktorá si kladie za cieľ zásadne zlepšiť stav Námestia SNP a Kamenného námestia, dvoch kľúčových verejných priestranstiev v úplnom centre Bratislavy. Okrem prípravy podkladov pre architektonickú súťaž priniesla aj sériu rýchlych riešení, ktoré sa postupne začínajú realizovať.

Čítať viac

Dôstojnejšia pripomienka SNP

29.08.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Dnes si pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí slovenskej histórie. Pri tejto príležitosti by som rád vyjadril nádej, že už v blízkej budúcnosti - ideálne už budúci rok - budeme môcť výročie Slovenského národného povstania oslavovať v dôstojnejších podmienkach na Námestí SNP.

Čítať viac

Ešte raz o Živom námestí

14.05.2018 08:15:00 Adrian Gubčo

Pred necelými dvoma týždňami sa odhalili výsledky dlhej práce iniciatívy Živé námestie, ktorá má smerovať k revitalizácii Námestia SNP a priľahlej časti Kamenného námestia a Treskoňovej ulice. Vzbudilo to množstvo reakcií, čo je vzhľadom na význam týchto verejných priestranstiev oprávnené. Mnohé však boli negatívne, čo však vyplývalo viac z nepochopenia cieľov a aktivít projektu, ako z neho samotného.

Čítať viac

Pripravuje sa obnova Námestia SNP

02.05.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia iniciatívy Živé námestie, na ktorej pracujú organizácie Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickými kanceláriami 2021 a LABAK, a partnerstvom Bratislava - hlavné mesto SR, dnes predstavili víziu postupnej transformácie Námestia SNP a súvisiacej časti Kamenného námestia. Projekt je výsledkom rozsiahleho participačného procesu.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube