Author photoAdrian Gubčo 18.09.2023 15:24

Čakanie na kľúčovú rekonštrukciu sa skončí. Hlavné mesto prezrádza dátum rekonštrukcie Námestia SNP

Rekonštrukcia Námestia SNP spoločne so súvisiacim Námestím nežnej revolúcie a Kamenným námestím, je najdôležitejším aktuálnym projektom rozvoja verejného priestoru v Bratislave. Súťažný dialóg, ukončený v roku 2021, priniesol kvalitný návrh s vidinou spustenia prác už v rokoch 2021-2022. Na realizáciu sa však aj naďalej čaká.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy, Nino Belovič / YIM.BA

Dlhé administratívne procesy

Výstavba projektu Živé námestie v centre Bratislavy by mohla začať v roku 2025. Uviedol tohovorca magistrátu Peter Bubla s tým, že konečný termín realizácie projektu závisí od dĺžky predchádzajúcich administratívnych procesov a konaní.

Na tento zámer je naviazaný aj projekt Plató Staromestská, keďže príprava projektovej dokumentácie je podmienená spoluprácou s developerom WOAL. Ten sa zaviazal ku kooperácii výmenou za zrušenie plánu výstavby planetária v projekte River Park II. Mesto okrem projektovej dokumentácie získa finančné prostriedky, ktoré chce čiastočne využiť na rozvoj verejných priestranstiev.

„Ako v projekte Plató, tak aj v projekte Živé námestie sa dokončujú podklady pre spracovateľov ďalších stupňov projektovej dokumentácie,“ vysvetlil Bubla. Ako dodal, v oboch projektoch ide o viacstupňovú projektovú dokumentáciu (PD), pričom na nasledujúcom stupni PD sa začína pracovať po obdržaní stanovísk dotknutých strán a orgánov z predchádzajúceho konania, či už územného, alebo stavebného.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

„Takže začiatok prác na projekte pre stavebné povolenie bude závisieť od dĺžky územného konania, a to isté platí pre začiatok prác na projekte pre realizáciu stavby,“ doplnil. Podľa hovorcu je veľmi zložité bezpečne odhadnúť termín spustenia realizačných prác. „Avšak vzhľadom na obvyklú dĺžku konaní v jednotlivých etapách je cieľom mesta dostať finálny projekt pre spustenie obstarávania realizácie projektu Živé námestie v roku 2024, pre projekt Plató Staromestská na prelome rokov 2025/2026,“ uviedol.

Následne po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania bude spustená realizácia. „Mesto očakáva, že v krátkom čase sa spustia a do prvých mesiacov nasledujúceho roku budú prebiehať práce na Dokumentácii pre územné rozhodnutie pre obidva projekty,“ poznamenal hovorca mesta.

Premena Živého námestia sa bude pravdepodobne realizovať po etapách. V prvej fáze sa upraví okolie pamätníka SNP, Treskoňova či teoreticky aj priľahlá časť Poštovej. V druhej prejde zmenou Námestie Nežnej revolúcie, vrátane električkovej zastávky, ako aj Klobučnícka ulica. Tretia fáza zahŕňa úpravu Špitálskej a Dunajskej ulice a v poslednej štvrte sa opraví Kamenné námestie.

Ako dodáva Peter Bubla, vzhľadom na to, že obidva Živé námestie aj Plató Staromestská sú vo fáze architektonickej štúdie, je možné určiť iba predbežný odhad nákladov na oba projekty. Tie sú podľa Bublu pri Plató Staromestská vo výške približne 18 miliónov eur a pri Živom námestí sa budú odvíjať od finálneho riešenia. V minulosti sa odhadovali na minimálne 20 miliónov eur. 

 

Budúca podoba Námestia Nežnej revolúcie. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Ako sa zmení námestie

Víťazom súťažného dialógu sa stala kancelária Atelier Loidl Landscape Architects Berlin spoločne s dopravnými poradcami BPR Dr. Schäpertons Consult. Autori viacerých vydarených parkových priestranstiev sa najlepšie vyrovnali s požiadavkami mesta, ale aj lokálnych aktérov, ktorí boli do procesu hľadania najlepšieho návrhu zapojení.

Koncept architektov je založený na vytvorení trojice priestorov s odlišnou atmosférou, ktoré však budú spoločne prepojené konzistentným dláždením a urbánnym dizajnom. Autori pochopili zadanie ako spôsob dotvoriť akýsi prstenec okolo historického jadra a obohatiť možnosti pešieho pohybu v jeho okolí, ako aj posilniť vzťahy medzi jadrom a okolitými štvrťami.

Námestie SNP tak má byť akousi zelenou oázou, Námestie Nežnej revolúcie bude stretávacím priestorom, kde sa budú odohrávať spoločenské aktivity, a Kamenné námestie bude „hravým“ priestorom s neformálnym programom. Mesto pripomína, že priestor bude vďaka vyrovnaniu úrovne jednotlivých častí námestí úplne bezbariérový. Dláždený povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklotrasu alebo vozovku, v každom prípade však bude kamenný a bude vychádzať z Manuálu verejných priestorov.

Rozšíri sa však aj rozsah zelených plôch o tisíc metrov štvorcových, čo je tretina oproti dnešku. Očakávaná je výsadba veľkých stromov a navrhnutý bol špeciálny systém podpovrchovej infiltrácie, aby sa voda zachytila v území. Zeleň v kombinácii s osvetlením má zároveň pomôcť vyniknúť architektúre.

Z konkrétnych riešení možno spomenúť zachovanie zeleného charakteru okolia pamätníka SNP, spojené so zachovaním stromov a väčšiny existujúcej zelene. Na Námestí Nežnej revolúcie budú vďaka posunu električkovej zastávky vysadené stromy nové a nález Kostola sv. Vavrinca bude naznačený dlažbou. Kaplnka sv. Jakuba bude viditeľná pod presklením a prístupná bude bočným bezbariérových vchodom. Treskoňova bude celá premenená na pešiu zónu, povrch sa bude pravdepodobne meniť aj na Kolárskej ulici.

Najväčšie zmeny sa udejú na spodku Námestia SNP a na Kamennom námestí. Mesto tu chce vybudovať trojpodlažnú podzemnú garáž pre najviac 500 automobilov, ktorá bude celá verejná. Na povrchu vzniknú „mestské kopce“ s mierne vyvýšeným terénom, ktorý umožní vznik rozličných prvkov – javiska, pobytových schodov, ale aj výstupu z podzemných garáží.

Veľkými zmenami prejde doprava. Automobilová doprava bude z veľkej časti vytlačená zo strednej aj spodnej časti Námestia SNP, pričom prístupná bude len pre rezidentov a zásobovanie. Prijaté budú aj ďalšie riešenia, ktoré majú zásadne obmedziť tranzit na Špitálskej ulici, dnes tvoriaci údajne až dve tretiny dopravy. Čo sa týka verejnej dopravy, okrem posunu trate a zastávky pred Starou tržnicou sa očakáva vznik prestupnej zastávky medzi električkami a trolejbusmi na Špitálskej.

Vo výsledku tak má projekt priniesť mimoriadne zmeny, čo sa týka historického centra Bratislavy. Súčasný stav Námestia SNP a okolia je katastrofálny, hoci ide prakticky o úplný stred metropoly. Ak sa ale zrealizuje rekonštrukcia v zmysle navrhovaného projektu, mesto získa omnoho pôvabnejšie jadro, čo zmení nielen jednu lokalitu, ale obraz celej Bratislavy.

 

Súčasný stav priestoru je hrozný. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Nový život jadra mesta

Rekonštrukcia Námestia SNP nie je dôležitá len kvôli vyššej estetike alebo funkčnosti priestoru. Ide zároveň o spôsob, ako oživiť túto časť Bratislavy a prispieť k jej postupnej premene z obchodného srdca mesta na kultúrne.

V minulosti bolo Námestie SNP s okolím trhovým priestorom, ktoré sa v medzivojnovom období premenilo na „salón republiky“. V tom čase sa pôvodné nízke domy prestavovali a vznikali tu veľkomestské stavby s luxusnými obchodmi na prízemí. Umiestnený tu bol aj prvý obchodný dom západného typu (Bohuslav Brouk), neskôr sa tu vybudoval Obchodný dom Prior so susedným medzinárodným hotelom.

Po zmene režimu a vznikom nákupných centier komerčný význam lokality upadol, rásť však začal kultúrny. V okolí Námestia SNP sa koncentruje viacero inštitúcií, galérií, divadiel, hudobných klubov či diskoték. V súčasnosti tieto aktivity pokračujú, keď sa kultúrno-spoločenské zariadenia postupne presúvajú do Prioru. Z Námestia SNP a Kamenného námestia sa stáva miesto, ktoré žije počas dňa i noci.

Pripravovaná rekonštrukcia môže tomuto procesu dramaticky napomôcť a dodať kultúre kultivovaný rámec. Dobre navyše nadviaže na práve realizovanú generálnu obnovu Obchodného domu Dunaj a iné lokálne projekty. Taktiež zvýši potenciál pre obnovu a dostavbu komplexu hotela Kyjev, ktorý by mal byť aj s Priorom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Revitalizácia zóny je aj kvôli zdĺhavosti procesov, nedostatku peňazí a chybným predpokladom mesta výrazne omeškaná. Keď bude ale konečne dokončená, posunie Bratislavu na omnoho vyššiu úroveň. Okrem vysokej kultúry, ktorá sa sústredí na nábreží, bude mať druhé kultúrne srdce. Nachádzať sa bude na mieste s priliehavým označením Živé námestie.

 

(SITA, YIM.BA)

Pozrite si aktuálny stav Živého námestia vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube