Author photoAdrian Gubčo 03.05.2023 16:45

Totálna obnova legendárnej stavby. OD Dunaj ukazuje budúcu podobu

Obchodný dom (OD) Dunaj tvorí výraznú súčasť najvýznamnejšieho bratislavského námestia, Námestia SNP. Tvorený je dvojicou objektov – bývalým obchodným domom Brouk a Babka, postaveným v roku 1936, a Domom odievania z roku 1985. Obe budovy sú dnes už do istej miery zastaralé, čo sa však čoskoro zmení. OD Dunaj vstúpil do generálnej rekonštrukcie.

Zdroj: CTP

Zdroj: CTP

Veľká prestavba známeho komplexu

Oba objekty vznikli ako súčasť prestavby Námestia SNP, ktoré si už od vzniku Prvej republiky udržuje status najdôležitejšieho spoločenského priestoru Bratislavy. V medzivojnovom aj povojnovom období to bolo predpokladom k umiestneniu významných budov vybavenosti, v tomto prípade na tú dobu najmodernejších obchodných domov s výraznou architektúrou funkcionalistického charakteru. OD Brouk a Babka je dokonca národnou kultúrnou pamiatkou.

V posledných rokoch však už budovy neboli v ideálnom stave. Po výstavbe veľkých obchodných centier na začiatku 21. storočia stratili svoj prvotný význam a boli transformované na kancelárske objekty s vybavenosťou. Plány prebudovať ich na prémiové nákupné centrum alebo polyfunkčnú budovu sa nepodarili. V roku 2015 sa však majiteľom stala spoločnosť CTP, ktorá sa rozhodla pre veľkú rekonštrukciu.

CTP je spojené najmä s rozvojom priemyselných a logistických komplexov, ale aj kancelárskych kampusov. V tomto prípade sa rozhodli pre mimoriadny projekt, charakteristický vysokou mierou striedania funkcií. „Východiskom pre rekonštrukciu tejto stavby je pre nás stav z roku 1936. Chceme v maximálne možnej miere zachovať a obnoviť prvky, ktoré boli pri neskorších prestavbách domu poškodené alebo zrušené,“ uvádza Ivan Šimo, Construction Director spoločnosti CTP.

Galéria

  • Zdroj: CTP
  • Zdroj: CTP
  • Zdroj: CTP
  • Zdroj: CTP
  • Zdroj: CTP

OD Dunaj tak čaká masívna prestavba, no so zachovaním pôvodného výrazu – čo je dané aj jeho pamiatkovým statusom. „Zachovávame maximum nosnej konštrukcie, materiály, či vizuál. To bola aj úloha pre architektov. Naším zámerom nie je meniť jej charakter, naopak, chceme dodržať variabilitu a mix ponúkaných služieb,“ hovorí Ivan Pastier, Business Development Director CTP. To sa netýka len časti z roku 1936, ale aj z roku 1985.

Obnovený Dunaj sa premení na polyfunkčný komplex, ktorého súčasťou budú kancelárie, obchodné prevádzky, priestory pre zábavu, ako aj bývanie v podobe bytov a apartmánov na prenájom. V ešte väčšej miere majú byť jednotlivé objekty prepojené a po náročnej prestavbe sa otvorí nové prepojenie medzi Námestím SNP a Nedbalovou prostredníctvom pasáže vo forme akéhosi átria. Podoba rekonštrukcie je výsledkom vyzvanej architektonickej súťaže.

Jej víťazom sa stala kancelária Bogle Architects, ktorá sa snažila citlivo prepojiť pôvodnú architektúru so súčasnými požiadavkami na moderné kancelárske budovy. Jednotlivé vrstvy budú zreteľne odlíšené najmä v OD Brouk a Babka, Dom odievania prejde zvnútra výraznejšími zásahmi. Navonok ale budú zmeny len minimálne – ak nerátame návrat staršej budovy do takmer originálnej podoby s oknami podľa pôvodného vzoru alebo obložením fasády. Pri Dome odievania vznikne v podstate replika fasády.

Investor pripomína, že udržateľnosť bola preňho kľúčová. „Chceme byť efektívni a zároveň čo najmenej zaťažovať životné prostredie. Preto budeme tiež recyklovať použité materiály, ako sú hliníkové konštrukcie či obklady. Budova bude fungovať efektívne, podľa medzinárodnej certifikácie BREEAM. Cielime na úroveň Excellent,“ hovorí Ivan Šimo z CTP. Okrem toho chcú využívať elektrinu z udržateľných zdrojov alebo lokálne materiály.

Rekonštrukcia sa už v podstate začala. Hrubá stavba by mala byť ukončená v prvej polovici roka 2024, na fitout (zariadenie priestorov) bude pripravená do konca roka 2024. Skolaudovaná a v prevádzke bude v druhej polovici roka 2025.

 

Nové átrium prepojí Námestie SNP a Nedbalovu. Zdroj: CTP

 

Dunaj má oživiť centrum mesta

Developer sľubuje, že sa z obnoveného Dunaja stane dôležitá adresa v centre Bratislavy. „Oba objekty ponúknu novú destináciu pre širokú verejnosť,“ sľubuje I. Pastier. „Vznikne tu ponuka maloobchodných, reštauračných, klubových, kancelárskych a apartmánových priestorov. Ich akcent na históriu bude do istej miery predurčovať výber nájomníkov, ale sme presvedčení, že je to správny model. Už teraz sa tešíme na to, ako uvedieme do života túto našu víziu v srdci Starého Mesta v Bratislave.“

Dom odievania má napríklad tri podzemné podlažia, z ktorých časť má byť využitá ako klub. Zvažovaná je však aj možnosť umiestnenia multifunkčného priestoru alebo divadla. Investor je pritom v komunikácii s viacerými pôvodnými nájomníkmi, takže ešte nemožno vylúčiť, že sa prinavrátia niektoré z pôvodných zariadení. Klub by mal mať vlastné komunikačné jadro, aby nedochádzalo ku konfliktom s inými funkciami.

Na úrovni prvého podzemného podlažia bude umiestnené parkovanie a zázemie pre cyklistov, v OD Brouk a Babka budú komerčné priestory. Na prízemí sa predpokladá rozvoj retailu a gastra, ako aj vstup do klubu. Od Nedbalovej bude kaviareň.

Od druhého podlažia budú v Dome odievania kancelárske podlažia, hoci nemá ísť o klasické kancelárie, ale o zdieľané pracoviská pod značkou Clubco. V Brouk a Babka budú kancelárie od štvrtého podlažia, pod nimi komerčné priestory. Na streche staršej budovy, teda na úrovni siedmeho podlažia, bude pobytová terasa. Určená ale bude len pre klientov, resp. nájomníkov kancelárií.

Od tohto miesta začínajú zároveň ustupovať podlažia Domu odievania. To vytvára priestor pre umiestnenie bytových a nebytových jednotiek. Bytov bude celkovo 10, koľko bude apartmánov, nebolo zmienené. Pôjde skôr o menšie jedno- a dvojizové rezidencie. Ako bolo zmienené, všetky budú na prenájom, investor si ich bude držať vo svojom vlastníctve. Majú byť komplementárne k dominantnej funkcii komplexu. CTP sa neobáva, že by boli v konflikte s inými prevádzkami, vrátane klubu v najnižšej časti budovy.

Brouk a Babka bude do veľkej miery zachovávať viaceré funkcionalistické prvky, napríklad na schodiskách či dlažbách, Dom odievania umožňuje väčšie zmeny. Vďaka tomu bolo možné vytvoriť aj átrium, ktorého fasáda – teda bočná stena Brouka a Babky, do ktorej budú vytvorené nové okenné otvory – umožní vytvoriť veľkú zelenú stenu alebo priestor pre obrovské umelecké dielo.

Dom odievania zas bude mať viac industriálny charakter vďaka odhaleným konštrukčným prvkom. Výraznou súčasťou architektúry, viditeľnou z átria, budú kubusy zasadačiek, vysunuté do tohto štyri podlažia vysokého priestoru.

Architekti aj developer verí, že takto namiešaný mix funkcií, dotvorený o citlivú, no modernizovanú architektúru a nové pešie spojenia, bude receptom pre úspech. CTP pripomína, že v dohľadnej dobe sa začne realizovať aj komplexná rekonštrukcia Námestia SNP. Jednotlivé projekty na seba dobre nadviažu a prinesú veľkú pozitívnu zmenu pre túto časť mesta.

 

Súčasný stav. Zdroj: Google StreetView

 

Unikátna architektúra sa prenáša do súčasnosti

OD Brouk a Babka bol navrhnutý bratislavským architektom Christianom Ludwigom. Ide o jeho vrcholné dielo aj o jedno z významných diel funkcionalizmu. Dom so železobetónovým skeletom a voľným pôdorysom bol postavený po vzore amerických obchodných domov, umožňujúcich flexibilitu organizácie predaja. Fasáda sedempodlažného obchodného domu bola obložená keramickým obkladom, pôsobivá bola aj nočná iluminácia objektu – po obvode fasády viedol líniový neón.

Zaujímavosťou je, že obchodný dom postavili za päť mesiacov (od apríla do augusta roku 1936). V čase otvorenia zaujala predovšetkým modernými technológiami, architektúrou, atypickými presklenými výkladmi či prvým podlahovým kúrením. Do Bratislavy prinášala dovtedy nepoznaný štandard nakupovania. Obchodný dom Brouk a Babka prešiel obnovou ešte na konci deväťdesiatych rokov podľa projektu Jána M. Bahnu.

Vedľa budovy v roku 1985 pribudla ďalšia stavba. Išlo o tzv. dvojku, ktorá rozšírila komplex na približne desaťtisíc metrov štvorcových. Budova Dunaj 2 (Dom odievania) je s objektom Dunaj 1 konštrukčne priamo spojená. Postavená bola podľa návrhu Petra Minaroviča a J.M. Bahnu z roku 1978. Stavba je príznačná vertikálnym členením fasády s tmavým sklom, ktoré dodáva budove monumentálny výraz. Objekt má taktiež asymetrický vstup, zásobovanie je riešené z Nedbalovej ulice. 

Developer zažehnáva obavy, že by rekonštrukcia spôsobila zánik hodnôt mladšej z budov. Finálne architektonické riešenie bolo konzultované s architektom Bahnom. Celý Dunaj sa tak prenesie do 21. storočia bez toho, aby došlo k strate významného diela – práve naopak, toto sa ešte povýši.

Všetko nasvedčuje tomu, že pôjde o jednu zo vzorových rekonštrukcií, ktoré zlepšia podobu, život aj atraktivitu centra mesta – a to pre obyvateľov, firmy a v neposlednom rade aj turistov. Dunaj by sa skutočne mohol stať známou a prestížnou adresou, akou bol aj v minulosti.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube