Author photoAdrian Gubčo 17.01.2023 17:16

Dlhé čakanie na vlajkový projekt mesta. Ako sa vyvíja Živé námestie?

Realizácia vízie Živé námestie, teda rekonštrukcia Námestia SNP a Kamenného námestia, bola absolútnou prioritou staronového vedenia Hlavného mesta už od času, kedy prvýkrát nastúpilo v roku 2018 – ale aj skôr, keďže súvisí so staršími aktivitami okolo Starej tržnice. Od prvotného nadšenia však aktivita akoby opadla. V akom stave je revitalizácia dnes?

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Dlhá cesta k rekonštrukcii

Celá iniciatíva Živé námestie súvisí v podstate už s iniciatívou Aliancia Stará tržnica, teda so združením profesionálov, ktorí sa v roku 2012 rozhodli oživiť v tom čase prakticky nevyužívaný objekt Starej tržnice v úplnom centre Bratislavy. V roku 2013 sa podarilo rozbehnúť prvé podujatia a veľmi skoro sa tržnica stala dôležitým bodom na kultúrnej a spoločenskej mape mesta. Budova sa začala postupne revitalizovať, Aliancia Stará tržnica však mala väčšie plány.

V roku 2016 získala Aliancia grant z programu Creative Europe na vytvorenie projektu revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia. Malo ísť o bezprecedentnú koncepciu – nielen významom a rozsahom verejného priestoru, ktorý mala pokryť, ale aj mierou zapojenia verejnosti a odborníkov. Výstupom bolo Živé námestie, štúdia podnetov pre okamžité zlepšenie priestoru, ktorá však priniesla aj vytvorenie veľkého setu podkladov pre budúcu architektonickú súťaž.

Hlavné mesto začalo ešte v roku 2018 časť odporúčaní realizovať a robiť drobné úpravy verejného priestoru. Z Kamenného námestia bol čiastočne odstránený reklamný smog, objekt „pipigrilu“ a pribudli zelené záhony a sedenie. V roku 2019 sa podarilo vytlačiť z jednej strany Klobučníckej parkovanie a nahradiť ho stromami v kochlíkoch, autá sa stratili aj z Treskoňovej, kde vznikol exteriérový výstavný priestor pre kunsthalle. O čosi neskôr sa rozšíril priestor pre peších na Námestí SNP.

Napokon, v roku 2019 sa rozbehla aj dlhoočakávaná architektonická súťaž na rekonštrukciu celého priestoru. Výnimočná bola okrem iného aj tým, že išlo o prvý súťažný dialóg, teda nový typ súťaže, vhodný pre takéto komplikované zadanie. Možnosť transformovať jeden z najvýznamnejších verejných priestorov v slovenskej metropole prilákala domáce aj zahraničné tímy – a práve tie ukázali svoju veľkú kvalitu a skúsenosť.

Po takmer roku a pol bol v apríli 2021 konečne predstavený víťaz súťaže. Stala sa ním nemecká kancelária Atelier Loidl Landscape Architects Berlin spoločne s dopravnými poradcami BPR Dr. Schäpertons Consult. Ide o autorov viacerých vydarených parkových priestranstiev, napríklad parku Gleisdreieck v Berlíne. Architekti sa najlepšie vyrovnali s požiadavkami mesta, ale aj lokálnych aktérov – tí totiž boli priamou súčasťou skupiny poradcov, ktorá vstupovala do posudzovania a pripomienkovania návrhov.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Aké má byť Námestie SNP s okolím

Rekonštrukcia sa v skutočnosti netýka len Námestia SNP, teda dlhého členitého priestoru, ktorý vznikol na mieste voľnej plochy pred pôvodnými bratislavskými hradbami, ale aj blízkych menších priestranstiev – Kamenného námestia a Námestia Nežnej revolúcie. Každé z nich má vlastný charakter, ktorý víťazný návrh reflektuje a využíva pre vytvorenie odlišnej atmosféry a formy využitia. Vznikne tak skutočne bohatý verejný priestor, otvorený pre všetkých.

Autori pochopili zadanie ako spôsob, ako dotvoriť akýsi prstenec okolo historického jadra a obohatiť možnosti pešieho pohybu v jeho okolí, ako aj posilniť vzťahy medzi jadrom a okolitými štvrťami. Námestie SNP má byť akousi zelenou oázou, Námestie Nežnej revolúcie bude stretávacím priestorom, kde sa budú odohrávať spoločenské aktivity, a Kamenné námestie bude „hravým“ priestorom s neformálnym programom.

Na Námestí SNP bude zachovaný zelený charakter okolia pamätníka SNP. Hoci ide o tradičné miesto pre demonštrácie, mesto by chcelo v tomto smere uprednostniť demonštrácie na Námestí slobody, ktoré považuje za vhodnejšie aj z dopravného hľadiska. Zachovaná bude už existujúca zeleň a stromy. Na Námestí Nežnej revolúcie budú vďaka posunu električkovej zastávky vysadené stromy nové a nález Kostola sv. Vavrinca bude naznačený dlažbou. Kaplnka sv. Jakuba bude viditeľná pod presklením a prístupná bude bočným bezbariérových vchodom. Treskoňova bude celá premenená na pešiu zónu, povrch sa bude pravdepodobne meniť aj na Kolárskej ulici.

Najväčšie zmeny sa udejú na spodku Námestia SNP a na Kamennom námestí. Mesto tu chce vybudovať trojpodlažnú podzemnú garáž pre najviac 500 automobilov, ktorá bude celá verejná. Na povrchu vzniknú „mestské kopce“ s mierne vyvýšeným terénom, ktorý umožní vznik rozličných prvkov – javiska, pobytových schodov, ale aj výstupu z podzemných garáží. V „údolí“ by mohol byť umiestnený interaktívny prvok. Z Kamenného námestia by sa malo stať „rušné srdce štvrte“.

 

Námestie Nežnej revolúcie bude zelenšie. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Priestory budú spoločne prepojené konzistentným dláždením a urbánnym dizajnom (napríklad rovnakým typom dláždenia). Dláždený povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklotrasu alebo vozovku, v každom prípade však bude kamenný a bude vychádzať z Manuálu verejných priestorov. Priestor bude vďaka vyrovnaniu úrovne jednotlivých častí námestí úplne bezbariérový. Rozšíri sa rozsah zelených plôch o tisíc metrov štvorcových, čo je tretina oproti dnešku. Očakávaná je výsadba veľkých stromov, navrhnutý bol aj špeciálny systém podpovrchovej infiltrácie, aby sa voda zachytila v území.

Automobilová doprava bude z veľkej časti vytlačená zo strednej aj spodnej časti Námestia SNP, pričom prístupná bude len pre rezidentov a zásobovanie. Zo Špitálskej bude možné odbočiť na Kolársku, na Dunajskej zas bude umožnený vstup do podzemnej garáže, po ktorej vzniku sa odstránia dočasné parkovacie miesta z povrchu a ostanú tu len miesta pre krátkodobé státie pred OD Dunaj alebo na Klobučníckej.

Čo sa týka verejnej dopravy, okrem zmieňovaného posunu trate a zastávky pred Starou tržnicou (a súvisiaceho napriamenia trate) sa očakáva vznik prestupnej zastávky medzi električkami a trolejbusmi na Špitálskej. Cyklisti získajú veľkorysé trasy so šírkou 2,5 metra v každom smere.

Výsledkom celej premeny bude radikálne zlepšenie úrovne priestranstiev – estetickej, funkčnej, dopravnej či bezpečnostnej. Z Námestia SNP sa stane hlavný uzol električkovej dopravy v meste, kde sa bude dať výhľadovo prestupovať aj na trolejbusy na autobusovú stanicu. Lokalita bude zelenšia, udržateľnejšia a príjemnejšia pre chôdzu či cyklodopravu. Lepšie by mali byť prezentované aj niektoré pamiatky či umelecké monumenty. Rekonštrukcia tohto priestoru pomôže prepojiť historické jadro so zvyškom mesta.

 

V prvej etape sa upraví okolie pamätníka SNP. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Kedy to už bude?

Hlavné mesto sa netajilo spokojnosťou pri prezentovaní projektu. Aj odborníci, ktorí sa zúčastňovali posudzovania konceptu, sa zhodli na tom, že nemeckí architekti sa s komplikovanými podmienkami vyrovnali elegantne a prezentovaný výsledok je na Bratislavu jednoznačne kvalitný a s dobrou šancou na realizáciu – aspoň z veľkej miery.

Napriek tomu zatiaľ o spustení stavebných prác nepočuť, rovnako ako o výraznejších posunoch pri príprave. Ku koncu roka 2021 sa objavili na Námestí SNP sondy, ktoré mali s projektom súvisieť, odvtedy sa ale na prvý pohľad nič neudialo.

Podľa Hlavného mesta sa však v skutočnosti príprava revitalizácie hýbe. „Projekt sa štandardne hýbe od architektonickej štúdie k projektovej dokumentácii. Aktuálne sa dokončuje architektonická štúdia, sfinalizovaná by mala byť na jar tohto roka,“ popisuje aktuálny stav Dagmar Schmucková, hovorkyňa Hlavného mesta SR Bratislavy. „Súčasne sa pripravujú podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na výber projektanta, ktorý bude spracovávať projekt pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie a potrebné povolenia.“ Dĺžka procesu je podľa nej daná mierou komplexity zámeru.

Verejnosť ale bude v dohľadnej dobe predsa len svedkom prvých prác – v území prebehne archeologický výskum. „Archeologický prieskum by sa mal uskutočniť v prvom polroku 2023,“ upozorňuje Schmucková. Následne by sa mali otvoriť dvere pre realizáciu. „Počítame s tým, že projekt bude realizovaný na etapy, pričom prvá etapa by sa mohla začať realizovať v roku 2024 v závislosti od rýchlosti všetkých potrebných povolení.“

Prvé práce prebehnú v hornej časti námestia – ide o relatívne najmenej komplikovaný priestor. „Prvá etapa sa týka verejných priestorov od Poľského inštitútu k pamätníku SNP. Druhá časť projektu sa týka územia nám. Nežnej revolúcie, Kamenného námestia, Dunajskej a Špitálskej ul.,“ špecifikuje hovorkyňa mesta. Náročnosť druhej etapy je daná aj zámerom budovať podzemné parkovanie pod Kamenným námestím.

Hlavné mesto potvrdzuje, že ide aj naďalej o súčasť celkovej vízie. „Projekt počíta s podzemnými garážami,“ hovorí Dagmar Schmucková. Problémom však je, že už v minulosti ich chcel stavať neslávne známy developer I.P.R. Slovakia. „So spoločnosťou, na ktorú boli postúpené záležitosti, je vec riešená súdnou cestou,“ dopĺňa Schmucková, narážajúc na fakt, že I.P.R. Slovakia sa ešte stále usiluje o vyťaženie pozemku, na ktorom by dnes chcelo garáže realizovať mesto – teda vlastník pozemkov.

Ide o určitú komplikáciu. Najväčším problémom však nateraz ostávajú pravdepodobne financie. Magistrát ešte nemá finálny odhad nákladov, je však zrejmé, že pre schudobnenú Bratislavu pôjde o obrovskú položku. „Odhadovať rozpočet vzhľadom na rýchlo sa meniace ceny všetkých stavebných materiálov je v súčasnosti ťažké (v roku 2021 bola odhadovaná suma na cca 20 miliónov eur). Platí, že rovnako ako pri iných projektoch sa mesto aj pri tomto priestore bude snažiť získať aj externé zdroje,“ priznáva Dagmar Schmucková.

Napriek tomu však sľubuje, že pre mesto ide aj naďalej o zámer, ktorému sa venuje maximálna pozornosť. „Robíme všetko preto, aby projekt napredoval,“ uzatvára hovorkyňa Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

 

Mesto chce stavať na Kamennom námestí podzemné garáže, naraziť môže na neslávne známeho developera. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Kvalitná metropola bez obnoveného Námestia SNP? Sotva

Hoci sa vždy dá diskutovať o prioritách toho-ktorého vedenia a o pohnútkach, ktoré ho k tomu viedli, v tomto prípade sa asi len sotva dá pochybovať o tom, že trojica námestí v centre obnovu potrebuje. Už od čias, kedy sa vyprofilovali ako uzavretý priestor s charakterom námestí (pôvodne išlo o trhy), išlo o spoločenské jadro Bratislavy. Najväčšiu slávu dosiahli v medzivojnovom období, kedy sa Námestie SNP, vtedy Námestie republiky, nazývalo aj „Salónom republiky“.

V tom čase išlo o úplné centrum mesta, ktoré obrastalo modernými stavbami veľkej mierky. Od klasicizujúcej centrály Tatra banky (dnes Ministerstvo kultúry SR), reprezentujúcej významový aj politický posun Bratislavy, cez mohutný komplex Družstevných domov od Emila Belluša, jedno z najlepších diel dobového funkcionalizmu v podobe Mestskej sporiteľne od Jura Tvarožka až po prvý „mrakodrap“ Manderla – to všetko bolo v Bratislave v čase výstavby revolučnou novinkou. V prevádzkach sa odohrával bohatý komerčný aj kultúrny život a dodával slovenskej metropole ráz veľkomesta.

Z tejto slávy sú dnes zachované len čriepky. Budovy ostali a viaceré kvalitné realizácie sa aj doplnili, parter je však lákavý omnoho menej. Chodci sú konfrontovaní s nepríjemnými pešími trasami, kde sa strieda neupravená dlažba s prežitou zámkovou betónovou dlažbou. Zeleň je neupravená, aj naďalej je tu množstvo vizuálneho smogu, o kvalitnej cykloinfraštruktúre ani nemožno hovoriť. V porovnaní so vcelku kultivovaným historickým jadrom ide o šok.

Napriek tomu ide aj dnes o miesto, ktoré je dôležité pre mesto a jeho život. Zo Starej tržnice a priestoru pred ňou sa stalo miesto populárnych podujatí, v okolí Námestia SNP sídli niekoľko dôležitých kultúrnych inštitúcií a aj dnes sa tu občas konajú verejné stretnutia a mítingy. Veľmi významná je pozícia Námestia SNP aj Kamenného námestia v organizácii verejnej dopravy. Naostatok, je tu hlavný nástupný bod do historického jadra.

Ak chce Bratislava pôsobiť dojmom vyspelého európskeho veľkomesta, je rekonštrukcia Námestia SNP a Kamenného námestia nutnosťou. Nie je to len vzhľadom. Dôležitý je aj potenciál z hľadiska vytvárania priestoru pre spoločenský život, kontakty a symbolický význam priestoru. Na tomto námestí sa v nedávnej minulosti odohrali dôležité dejinné momenty, ktoré dodnes ovplyvňujú vývoj krajiny. Pokiaľ sa za vyše tri desaťročia nedokázalo hlavné mesto odhodlať k rekonštrukcii námestia, kde sa udiala demokratická revolúcia, vypovedá to zle o Bratislave aj o Slovensku.

Je tak najvyšší čas na začiatok obnovy, hoci bude náročná. Nedostatok peňazí nesmie byť dôvodom pre odkladanie plánov. Ak sa naozaj nenájdu prostriedky v rozpočte Bratislavy, potom je úplne namieste, aby premenu námestí podporila napríklad Vláda SR vo forme účelovej dotácie. Bol by to dobrý signál nielen voči hlavnému mestu, ale aj spoločnosti ako takej.   

 

Fotografie z 11.12.2022. Pozrite si vývoj námestia vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube