YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 15.11.2019 15:57

Hlavné mesto vyčistilo Treskoňovu ulicu od áut

Realizácia iniciatívy Živé námestie pokračuje ďalším malým, ale dôležitým krôčikom: Od parkujúcich áut bola vyčistená podstatná časť Treskoňovej ulice v dotyku s bratislavskou Kunsthalle. Nový verejný priestor bude slúžiť na prezentáciu umeleckých aktivít v tejto inštitúcii a prispeje k humanizácii okolia Námestia SNP.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Premena Treskoňovej je súčasťou série rýchlych opatrení, tzv. „quick wins“, ktoré majú zlepšiť úroveň verejného priestoru Námestia SNP, Kamenného námestia a priľahlých ulíc predtým, ako ich definitívnu podobu určí architektonická súťaž. V nedávnej dobe sa už niekoľko zásahov realizovalo, napríklad čiastočné zrušenie parkovania na južnej strane Klobučníckej a na severovýchodnej strane Námestia SNP, nové sedenie pred Starou tržnicou, vznikla nová lavička na Kamennom námestí alebo sa odstránili kríky, kde sa združovali potkany.

V prípade Treskoňovej bolo zásadným spôsobom reorganizované parkovanie v podobe zrušenia niekoľkých miest a ich nahradenia na Zochovej ulici, čím bol získaný priestor pred vstupom do Kunsthalle. Ten bude využitý pre vystavovanie umeleckých diel, súvisiacich s aktuálnym programom v Kunsthalle – aktuálne je tu napríklad umiestnený Výkričník od Ruda Sikoru, ktorý patrí k výstave „Moc bezmocných“.

Okrem samotného vyčistenia ulice sa odstránil aj starší predajný stánok, čím zanikla výrazná bariéra, do konca roka sa bude realizovať nové osvetlenie a v priebehu budúceho roka by malo pribudnúť exteriérové sedenie – pravdepodobne stoly a stoličky patriace k projektu Sadni si! Hlavné mesto ešte dávnejšie avizovalo, že taktiež v priebehu budúceho roka by sa malo zrealizovať aj vyzdvihnutie vozovky na úroveň chodníka na celej ulici okrem jej začiatku, kde ostáva niekoľko parkovacích miest zachovaných pre potreby Nemocnice Milosrdných bratov.

„Treskoňova ulica je jedným z priestorov nadväzujúcich na Námestie SNP a Kamenné námestie, ktoré majú najväčší potenciál na kvalitatívny posun pri vynaložení relatívne nízkych prostriedkov. Kým Treskoňova bola dlho iba slepým výbežkom Kolárskej ulice, na ktorom v stiesnených podmienkach parkovalo menšie množstvo áut, vďaka zmene dopravného režimu bude odteraz súčasťou živého verejného priestranstva Námestia SNP,“ zhodnotil najnovší počin Peter Lényi z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Vyhlásenie architektonickej súťaže sa predpokladá do konca roka, primátor Hlavného mesta Matúš Vallo hovoril už o konci novembra. 

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Námestie SNP a okolie sa tak pomaly zlepšuje a je čoraz priateľskejšie ľuďom, narozdiel od predošlého stavu, kedy bol tento historicky a priestorovo dôležitý priestor zaťažený automobilovou dopravou.

Na druhej strane, nie je prekvapením, že utlmovanie parkovania nie je bez komplikácií. Svedčí o tom fakt, že polovica Klobučníckej je stále obparkovaná, kým zrušenie parkovania na Treskoňovej spôsobilo problémy na Zochovej, kedy zlyhala komunikácia medzi Hlavným mestom a mestskou časťou, čo si odniesli prekvapení obyvatelia Zochovej, ktorí dostali papuče. Takéto zbytočné problémy vyvolávajú animozitu obyvateľov voči akýmkoľvek zmenám.

Tento aspekt nemožno podceniť, keďže Hlavné mesto, ako to samo potvrdzuje, má veľký dlh voči verejným priestranstvám, čo si teraz vyžaduje o to väčšie nasadenie pri ich transformácií. Dá sa teda očakávať, že zásadnejšie zmeny dopravného režimu sa dotknú väčšieho počtu exteriérových plôch v Bratislave, čo vyvolá reakciu verejnosti. Len pri dobrej komunikácii týchto zmien dopredu budú negatívne hlasy utlmené už v zárodku.

Je preto s podivom, že Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý je hlavným nositeľom zmien, a zároveň aj podstatným terčom kritiky, ešte nemá vybudovaný odbor komunikácie – dokonca považujem za chybu, že nešlo o úplne prvý odbor, ktorý bol na MIBe zriadený. Projekty MIBu, vrátane Živého námestia, sú momentálne komunikované Magistrátom, čo je však nedostatočné, ako ukázala aj kritika farebného zvýraznenia nového priestoru pre peších na Námestí SNP v priebehu leta.

Ak sa má stať z inštitútu verejnosťou rešpektované pracovisko, ktoré bude v očiach bežných ľudí budiť dôveru, že ide o skutočne excelentný think-thank založený na otvorenosti a kvalitnej moderácii verejnej debaty, je potrebné okamžite nastaviť nový spôsob komunikácie. Pri tvorbe inštitútu išlo o jednu z jeho kľúčových charakteristík. Polroka po jeho vzniku však zatiaľ postup v tomto smere veľmi nevidno.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Stav pred realizáciou. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Súvisiace články

Dlhé čakanie na vlajkový projekt mesta. Ako sa vyvíja Živé námestie?

17.01.2023 17:16:30 Adrian Gubčo

Realizácia vízie Živé námestie, teda rekonštrukcia Námestia SNP a Kamenného námestia, bola absolútnou prioritou staronového vedenia Hlavného mesta už od času, kedy prvýkrát nastúpilo v roku 2018 – ale aj skôr, keďže súvisí so staršími aktivitami okolo Starej tržnice. Od prvotného nadšenia však aktivita akoby opadla. V akom stave je revitalizácia dnes?

Čítať viac

Nová podoba Námestia SNP a Kamenného námestia je konečne odhalená

07.04.2021 15:20:29 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Hlavné mesto po dlhom čakaní dnes konečne vyhlásilo výsledky súťažného dialógu na riešenie podoby Námestia SNP a Kamenného námestia. Dvojica centrálnych verejných priestranstiev je napriek svojej polohe mimoriadne zanedbaná, po jednej z najväčších súťaží v posledných rokoch by sa však mali zásadne zmeniť. Výsledky sa sľubovali už minulý rok v lete, z rozličných dôvodov však bolo ich zverejnenie posúvané.

Čítať viac

Súťaž na Námestie SNP a Kamenné námestie vstupuje do druhého kola, známe sú postupujúce tímy

17.04.2020 18:29:00 Adrian Gubčo

Najväčšia verejná architektonická súťaž posledného obdobia a prvý súťažný dialóg v Bratislave vstupuje do druhého kola. Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil štvoricu tímov, ktoré predložili najkvalitnejšie portfóliá a budú pracovať na návrhu budúcnosti Námestia SNP a Kamenného námestia. Vo všetkých prípadoch ide o renomované zahraničné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na rekonštrukciu Námestia SNP a Kamenného námestia štartuje

10.12.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto dneškom vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia. „Erbový“ projekt aktuálneho vedenia mesta má priniesť radikálne zvýšenie kvality verejného priestoru v centre Bratislavy a prvýkrát na Slovensku zavádza do praxe princíp tzv. súťažného dialógu, v rámci ktorého sa bude súťažný návrh postupne ladiť tak, aby zodpovedal nárokom mesta.

Čítať viac

Hlavné mesto zrealizovalo úpravu Klobučníckej, ďalšie zmeny prídu čoskoro

09.10.2019 14:38:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pokračuje v tzv. „quick wins“, teda v rýchlych zásahoch, ktoré majú zlepšiť kvalitu verejných priestorov na Námestí SNP a v jeho okolí. Úpravami prešla časť Klobučníckej ulice, v blízkej dobe sa očakáva realizácia ďalších zmien, ako aj vyhlásenie súťaže na komplexnú premenu celého územia.

Čítať viac

Kedy bude Klobučnícka ulica pre ľudí?

05.08.2019 15:20:00 Adrian Gubčo

Keď v priebehu mája predstavilo Hlavné mesto aktuálny postup na projekte Živé námestie, prisľúbilo, že už v priebehu júna začne realizovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu úrovne verejného priestoru na Námestí SNP a jeho okolí. Prvým zásahom malo byť skvalitnenie pešieho pohybu na Klobučníckej ulici.

Čítať viac

Hlavné mesto pokračuje v projekte Živé námestie

17.05.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Dve centrálne bratislavské verejné priestranstvá – Námestie SNP a Kamenné námestie – spoločne s priľahlými ulicami sa čoskoro začnú výraznejšie meniť. Hlavné mesto pokračuje v realizácii projektu Živé námestie, ktorého cieľom je zatraktívniť tieto plochy a pripraviť pôdu pre vyhlásenie architektonickej súťaže na komplexnú revitalizáciu územia.

Čítať viac

Živé námestie sa stáva realitou

23.01.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

V máji minulého roka bola po komplexnom participačnom procese predstavená iniciatíva Živé námestie, ktorá si kladie za cieľ zásadne zlepšiť stav Námestia SNP a Kamenného námestia, dvoch kľúčových verejných priestranstiev v úplnom centre Bratislavy. Okrem prípravy podkladov pre architektonickú súťaž priniesla aj sériu rýchlych riešení, ktoré sa postupne začínajú realizovať.

Čítať viac

Dôstojnejšia pripomienka SNP

29.08.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Dnes si pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí slovenskej histórie. Pri tejto príležitosti by som rád vyjadril nádej, že už v blízkej budúcnosti - ideálne už budúci rok - budeme môcť výročie Slovenského národného povstania oslavovať v dôstojnejších podmienkach na Námestí SNP.

Čítať viac

Ešte raz o Živom námestí

14.05.2018 08:15:00 Adrian Gubčo

Pred necelými dvoma týždňami sa odhalili výsledky dlhej práce iniciatívy Živé námestie, ktorá má smerovať k revitalizácii Námestia SNP a priľahlej časti Kamenného námestia a Treskoňovej ulice. Vzbudilo to množstvo reakcií, čo je vzhľadom na význam týchto verejných priestranstiev oprávnené. Mnohé však boli negatívne, čo však vyplývalo viac z nepochopenia cieľov a aktivít projektu, ako z neho samotného.

Čítať viac

Pripravuje sa obnova Námestia SNP

02.05.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia iniciatívy Živé námestie, na ktorej pracujú organizácie Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickými kanceláriami 2021 a LABAK, a partnerstvom Bratislava - hlavné mesto SR, dnes predstavili víziu postupnej transformácie Námestia SNP a súvisiacej časti Kamenného námestia. Projekt je výsledkom rozsiahleho participačného procesu.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube