Bratislava YIMBY

Author photoAdrian Gubčo 23.01.2019 08:40

Živé námestie sa stáva realitou

V máji minulého roka bola po komplexnom participačnom procese predstavená iniciatíva Živé námestie, ktorá si kladie za cieľ zásadne zlepšiť stav Námestia SNP a Kamenného námestia, dvoch kľúčových verejných priestranstiev v úplnom centre Bratislavy. Okrem prípravy podkladov pre architektonickú súťaž priniesla aj sériu rýchlych riešení, ktoré sa postupne začínajú realizovať.

Article Big

Iniciatíva vznikla ako projekt troch organizácií, a to Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Aliancie Stará tržnica a Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj architektonických kancelárií 2021 a LABAK. Projekt podporila Európska únia a Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie kvalitných podkladov pre vyhlásenie komplexnej medzinárodnej architektonickej súťaže na celý priestor Námestia SNP, podporených občianskou a odbornou participáciou. Popri tom však experti vypracovali aj sériu rýchlych a jednoduchých riešení, ktoré aspoň dočasne zmenia toto územie na príjemnejší verejný priestor, nazvanú „quick wins“.

Ku kľúčovým zmenám patrí odstránenie bariér v podobe reklamy a kríkov, dodanie sedenia, vytvorenie nového detského ihriska na Kamennom námestí, nové osvetlenie, osadenie nových civilizovanejších kioskov, prísna regulácia dopravy a parkovania, kvalitnejšia údržba zelene a zavedenie lokálnej správy. Okrem toho by sa čiastočne mali zmeniť povrchy, upraviť vedenie cyklotrasy či umiestniť nová prenosná zeleň.

Prvé z týchto opatrení sa už začali realizovať: v dolnej časti Námestia SNP a na Kamennom námestí došlo v priebehu minuloročnej jesene k prvým úpravám, ktorých súčasťou bol presun niektorých stánkov, odstránenie kríkov a nová výsadba. K tomu pridalo mesto vlastnú (inak pomerne zbytočnú) iniciatívu v podobe rozšírenia zelených záhonov.

Pred niekoľkými dňami k tomu začalo pribúdať nové sedenie na Kamennom námestí a na tom istom námestí od Dunajskej boli osadené stromy v prenosných kochlíkoch, v súlade s predstavami architektov a plánom „quick wins“. Predstava, čo sa zrealizuje najbližšie, sa ešte formuje.

 

Jeden z "quick winov" - lavička na Námestí SNP / Kamennom námestí

 

Všetky tieto opatrenia môžu výrazne zlepšiť pobytovú kvalitu územia, ktorý má dnes skôr tranzitný charakter, až na malé výnimky (priestor pred Starou tržnicou). Už základné vyčistenie územia od reklamy a zvýšenie bezpečnosti prinesie veľkú mentálnu zmenu, po ktorej musí nasledovať vytlačenie automobilov a vkladanie atraktívnych prvkov. Napriek tomu, problém Námestia SNP a Kamenného námestia to definitívne nerieši.

Tým riešením bude až architektonická súťaž, ktorá musí byť veľmi kvalitne pripravená – hoci šírka a úroveň podkladov je už teraz vynikajúca – s dobrými cenami a vysoko váženou porotou. Vzhľadom na to, že ide o kľúčový bratislavský verejný priestor, je namieste, aby bola táto súťaž aj medzinárodná. Nové vedenie Hlavného mesta deklarovalo, že súťaž chce vyhlásiť ešte tento rok.

Podľa vyjadrenia primátora Matúša Valla, by vyhlásenie súťaže malo prebehnúť ešte v prvom polroku 2019. Je zrejmé, že mesto sa snaží projekt rýchlo tlačiť, aby sa prípadná realizácia stihla ešte pred najbližšími voľbami. Zatiaľ nie je presne známe, kto nad vyhlásením súťaže preberie záštitu, z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že to bude pripravovaný Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), nový strategický odbor Magistrátu Hlavného mesta.

V prvej polovici roka však ešte pravdepodobne MIB nebude natoľko akcieschopný, aby dozeral nad takou veľkou súťažou. Je to azda na škodu, že sa nečaká na vybudovanie dostatočných kapacít, ktoré potom budú pracovať na súťažiach aj v budúcnosti. Skúsenosti zo súťaže na Námestie SNP by boli nedoceniteľné.

Napriek tomu je však spoluúčasť skúseného ateliéru 2021 na príprave súťaže prísľubom, že hľadanie novej podoby jadra mesta prebehne pod kvalitným dozorom a prinesie skvelé výsledky. Ak to tak bude, Námestie SNP sa môže stať šperkom Bratislavy a jedným zo symbolov jej transformácie na európsku metropolu, ktorá aktívne pracuje na zvyšovaní kvality života jej obyvateľov aj návštevníkov.

Galéria

  • Pohľad na komplex Prior sa vďaka presunu stánkov trochu vyčistil
  • Nová lavička - jeden z quick wins
  • Kedysi sa na tomto mieste nachádzali nevzhľadné kríky s potkanmi
  • Zdroj: Živé námestie

Súvisiace články

Kedy bude Klobučnícka ulica pre ľudí?

05.08.2019 15:20:00 Adrian Gubčo

Keď v priebehu mája predstavilo Hlavné mesto aktuálny postup na projekte Živé námestie, prisľúbilo, že už v priebehu júna začne realizovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu úrovne verejného priestoru na Námestí SNP a jeho okolí. Prvým zásahom malo byť skvalitnenie pešieho pohybu na Klobučníckej ulici.

čítať viac

Hlavné mesto pokračuje v projekte Živé námestie

17.05.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Dve centrálne bratislavské verejné priestranstvá – Námestie SNP a Kamenné námestie – spoločne s priľahlými ulicami sa čoskoro začnú výraznejšie meniť. Hlavné mesto pokračuje v realizácii projektu Živé námestie, ktorého cieľom je zatraktívniť tieto plochy a pripraviť pôdu pre vyhlásenie architektonickej súťaže na komplexnú revitalizáciu územia.

čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

pozrieť viac

YouTube