Author photoSimona Schreinerová 16.04.2024 10:08

Skrytý poklad Bratislavy pokračuje v obnove. Prügerka bude krajšia, predstavili nové zásahy

Prüger-Wallnerova záhrada, známa skôr ako Prügerka, je skrytý klenot v blízkosti centra Bratislavy. Dlho zatvorená záhrada bola po čiastočnej obnove verejnosti sprístupnená v júni 2021. V blízkej budúcnosti ju čakajú ďalšie zásahy. Prvým z nich bude obnova historických skleníkov.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia, Simona Schreinerová / YIM.BA

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia, Simona Schreinerová / YIM.BA

Prügerka sa nachádza sa v Starom Meste, neďaleko Horského parku. Historická záhrada kedysi patrila rodine Prüger-Wallnerovcov, majiteľov slávnych hotelov Carlton a Savoy. Zriadená bola koncom 19. storočia, keď si rodina dala postaviť vilu na Havlíčkovej. Susednú plochu dali Prüger-Wallnerovci upraviť do podoby okrasnej záhrady a časť využívali ako úžitkovú záhradu.

Po druhej svetovej vojne záhrada postupne chátrala. Jej časť bola rozparcelovaná na menšie záhradky a zvyšok zarastal burinou. Až v roku 2013 sa začali aktivity na jej záchranu a revitalizáciu. Vďaka úsiliu dobrovoľníkov, mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a Hlavnému mestu sa Prügerka začala meniť na krásny park s rôznymi zónami pre oddych, relax a zábavu.

Po čiastočnej obnove v roku 2021 bola záhrada opäť sprístupnená verejnosti. Prijatie bolo mimoriadne pozitívne napriek provizórnemu stavu záhrady. Vzniklo tu miesto pre komunitné aktivity, do záhrady sa umiestnilo detské ihrisko, komunitná záhrada, informačné tabule, upravili sa pešie trasy a vytvoril mokraďový biotop. V jej južnej časti dodnes stojí domček s kotolňou, vedľa ktorého boli kedysi skleníky. 

Galéria

 • Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia
 • Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia
 • Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia
 • Autorka: Simona Schreinerová / YIM.BA
 • Autorka: Simona Schreinerová / YIM.BA
 • Autorka: Simona Schreinerová / YIM.BA
 • Autorka: Simona Schreinerová / YIM.BA
 • Autorka: Simona Schreinerová / YIM.BA
 • Autorka: Simona Schreinerová / YIM.BA
 • Autorka: Simona Schreinerová / YIM.BA

V záhradnom domčeku vzniklo komunitné centrum s hracím kútikom pre deti, verejné toalety a miesto na posedenie. Interiér je vybavený sedením či spoločenskými hrami. Úpravy v záhrade dotvára nová zeleň alebo lávky, ktoré vznikli v blízkosti mokrade tak, aby ju nenarušili. 

Hlavné mesto a mestská časť zvýšili úroveň lokality okolo Horského parku aj zriadením „Korza Horský park“, teda zmenou a ukľudnením dopravy v okolí. Ďalším zlepšením boli úpravy vyústenia Hlbokej cesty alebo rekonštrukcia Ulice Prokopa Veľkého, čo dodalo vstupu do záhrady kultivovanejší ráz.

Obnova Prügerky však ešte neskončila. Pri príležitosti 15-teho výročia sa Nadácia Volkswagen Slovakia rozhodla v spolupráci s mestom Bratislava zrekonštruovať skleníky v Prüger-Wallnerovej záhrade. Ich rekonštrukcia má byť prvým krokom v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci s mestom Bratislava, na základe ktorého sa Nadácia VW SK zaviazala k ďalšiemu zveľaďovaniu verejného priestoru Prügerky a jeho celkovej revitalizácii.

Slávnostný prvý výkop pri príležitosti oficiálneho začiatku spolupráce Nadácie Volkswagen Slovakia a mesta Bratislava na obnove unikátnych historických skleníkov sa uskutočnil 15. apríla. Zo skleníkov sa zachovali iba základy a prinavrátiť im ich pôvodnú podobu preto nebude jednoduché. Skleníky by mali mať podobu, aká je zachytená v pamiatkovom prieskume. 

„Volkswagen Slovakia je už viac ako 33 rokov neoddeliteľnou súčasťou hlavného mesta a zodpovedným partnerom regiónu. V obnove Prüger-Wallnerovej záhrady sme našli zhmotnenie našich hodnôt, spoločne nám záleží na rešpektujúcej spoločnosti a udržateľnosti, na vytváraní bezpečného miesta pre všetkých ľudí bez rozdielu,“ povedal Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a zároveň člen správnej rady Nadácie.

Nadácia Volkswagen Slovakia už venovala 15.000 eur na obnovu prvého z historických skleníkov, ktorý by mal byť dokončený v priebehu tohto roka. V spolupráci s mestom Bratislava, združením Krajanský inštitút, ktoré prevádzkuje komunitné centrum Prügerka, a neziskovou organizáciou Národný trust, ktorá zodpovedá za komunitnú záhradu, plánuje v nasledujúcich rokoch postupne obnoviť tri historické skleníky.

 

Záhrada je miestom komunitných aktivít aj prezentácie prírodného prostredia. Autorka: Simona Schreinerová / YIM.BA

 

Jednotliví aktéri chcú v rámci skleníkov vytvoriť priestor pre komunitnú záhradu, ale aj vzdelávanie a kultúrne aktivity. V skleníkoch sa v minulosti pestovali kvety, ovocie a zelenina pre rodinu Heinricha Prügera, ako aj pre jeho hotel Carlton-Savoy. Vzniknúť tak môže ďalší zaujímavý priestor pre komunitný život.

Cieľom projektu je vytvárať bezpečný priestor pre všetkých ľudí naprieč generáciami a kultúrami. Zároveň by sa malo poskytnúť miesto stretnutí rôznych iniciatív a organizácií, venujúcich sa pomoci ľuďom so znevýhodnením, ľuďom z vylúčených komunít a inak zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Záhrada už dnes poskytuje zázemie neziskovým organizáciám, organizuje kultúrne a komunitné podujatia aj festival udržateľnosti. V neposlednom rade je tu aj komunitná záhrada, ktorá utužuje susedské vzťahy. „V tomto projekte sa ruka v ruke spája firemný, verejný a neziskový sektor. Spoločne vytvárame miesto pre vzdelávacie aktivity, stretávanie rôznorodých komunít a tiež symbol tolerancie, inklúzie a udržateľnosti. Prügerka jednoducho splnila všetky naše očakávania,“ uzatvára Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.

Z Prüger-Wallnerovej záhrady sa stáva jedinečné miesto s veľkým rekreačným potenciálom, ktorý sa v ešte väčšej miere posilní po ukončení revitalizácie. V kombinácii s atraktívnymi oddychovými zónami a lokalitami v okolí, ako je Horský park, Slavín alebo postupne sa revitalizujúca Kalvária, tak vzniká dôležité miesto pre výlety a prechádzky. Návštevníkom umožňuje spojiť pobyt v zeleni a prírode s pobytom v meste. V tomto ohľade ide o skutočne výnimočnú lokalitu na mape Bratislavy. 

 

Fotografie z 15.4.2024. Pozrite si obnovu bratislavských verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube