Author photoAdrian Gubčo 31.10.2022 12:28

Predtým skrytá záhrada, dnes poklad mesta. Prügerka pokračuje v revitalizácii

Prüger-Wallnerova záhrada (Prügerka) bola donedávna skrytým a zanedbaným miestom v susedstve populárneho Horského parku. Po rokoch snáh dobrovoľníkov o zlepšenie situácie pristúpilo v roku 2020 Hlavné mesto k výraznejším úpravám priestoru. Zmeny priebežne pokračujú, záhrada je tak čoraz krajšia.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Záhrada pochádza z konca 19. storočia, kedy sa začala výraznejšia expanzia Bratislavy do kopcovitých oblastí severozápadne od mesta. Vily si tu stavali bohatí mešťania, ktorí si popritom zakladali veľké záhrady. Patrili k nim aj Prüger-Wallnerovci, majitelia hotelov Carlton a Savoy. Vilu si postavili na Havlíčkovej, susedný terén upravili do podoby okrasnej záhrady a časť využívali ako úžitkovú záhradu. Pre tento účel vybudovali štvoricu skleníkov a domček pre záhradníka. Tieto sa zachovali dodnes.

Zvyšok záhrady však po Druhej svetovej vojne postupne schátral. Jej plocha sa zmenšila v dôsledku výstavby ďalších domov a rozparcelovania priestoru na viacero menších záhrad. „Objavená“ bola až v priebehu posledného desaťročia, kedy sa začali opatrné práce na jej obnove. Od roku 2013 sa rozbehli dobrovoľnícke aktivity s do veľkej miery len latentnou podporou mestskej časti či Hlavného mesta. V roku 2020 však Magistrát prebral aktívnejšiu iniciatívu.

Čiastočne obnovená záhrada tak bola verejnosti sprístupnená v júni 2021. Podľa mesta tu vzniklo ideálne miesto pre komunitné aktivity s možnosťami, ktoré presahujú potenciál Horského parku. Umiestnené tu bolo detské ihrisko, komunitná záhrada, informačné tabule, upravili sa pešie trasy a vytvoril mokraďový biotop. Prijatie verejnosťou bolo mimoriadne pozitívne, hoci záhrada bola predsa len ešte v provizórnom stave. Na ukončenie rekonštrukcie ešte čakal záhradný domček, kde malo vzniknúť komunitné centrum.

Práce na obnove objektu trvali vyše roka a teraz sú tesne pred dokončením. V budove sa bude nachádzať hrací kútik pre deti, verejné toalety a miesto na posedenie. Interiér je vybavený sedením či spoločenskými hrami. Aktuálne úpravy v záhrade dotvára nová zeleň alebo lávky, ktoré vznikli v blízkosti mokrade tak, aby ju nenarušili. V priebehu novembra by mal byť domček oficiálne otvorený verejnosti. V budúcnosti možno predpokladať jeho rozšírenie.

Ide o ďalší zásadný krok v okrášľovaní tejto lokality, ktorá sa tak zmení na ešte atraktívnejší verejný priestor. Záhrada bola donedávna skrytým pokladom, postupne sa však stáva obľúbeným vychádzkovým miestom, vhodne dopĺňajúcim rekreačné okolie. Hlavné mesto a mestská časť zvýšili jeho úroveň zriadením „Korza Horský park“, teda zmenou a ukľudnením dopravy v okolí. Ďalším zlepšením boli úpravy vyústenia Hlbokej cesty alebo rekonštrukcia Ulice Prokopa Veľkého, čo dodalo vstupu do záhrady kultivovanejší ráz.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Samospráva pristúpila k rekonštrukcii aj napriek sporom s dedičmi Heinricha Prügera, niekdajšieho majiteľa vily aj záhrady. Tí argumentovali, že sa svojho majetku nikdy nevzdali a že Československý štát ho prevzal nezákonne, keďže podľa vtedajších súdov ho opustili. Takto prepadol do vlastníctva mesta, ktoré v spore poukazuje na fakt, že pôvodní vlastníci sa o svoj majetok dlhodobo nestarali ani neplatili príslušné dane. Navyše, potomkovia vlastníkov sa ozvali až v čase, kedy boli medializované prvé snahy o revitalizáciu.  

Mesto tak nemá celkom vyrovnané vzťahy k záhrade. Napriek tomu považuje svoje konanie za správne. Podľa Územného plánu tu nič iné ako park byť nemôže a zrealizované zásahy sú prenosné a čiastočne financované zo sponzorských príspevkov. Sponzori pritom boli upozornení, že o priestor sa vedie spor.

Ostáva len dúfať, že jeho výsledok bude na prospech mesta, resp. verejnosti. Z Prüger-Wallnerovej záhrady sa stalo jedinečné miesto, ktoré ešte ani zďaleka nenaplnilo svoj potenciál. Po jeho celkovej revitalizácii – po dokončení obnovy domčeka, skleníkov a doplnení atrakcií – získa Staré Mesto aj Bratislava príjemné miesto pre trávenie voľného času, dopĺňajúce paletu rekreačných či vychádzkových plôch v okolí. K týmto patrí zmieňovaný Horský park, ale aj Slavín, po dokončení obnovy Kalvária, teoreticky kúpalisko a areál Mičurín a o čosi vzdialenejšia Kochova záhrada.

Ďalším krokom zo strany Hlavného mesta i mestskej časti by mala byť revitalizácia a obnova blízkych ulíc - ideálne s dláždením podľa manuálu verejných priestorov. Výsledkom premeny môže byť jedna z najkrajších zelených častí Bratislavy.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube