Author photoAndrej Sárközi 22.02.2023 12:11

Krásne miesto bude ešte lepšie. V Prügerke sa pripravujú zlepšenia

Prüger-Wallnerova záhrada alebo Prügerka bola donedávna len ďalším nevýrazným a schátraným miestom, ktoré si pýtalo prinajmenšom viac pozornosti. V roku 2020 sa jej dočkalo, pričom záhrada bola sprístupnená v júni o rok neskôr. Zmeny pokračovali aj v roku 2022. Skrytý poklad Bratislavy sa stane krajším aj v tomto roku.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

V území pri Horskom parku si v minulosti stavali vily najmä bohatí mešťania a na pozemkoch si zakladali aj veľké záhrady. Medzi túto spoločenskú vrstvu patrili aj Prüger-Wallnerovci, majitelia hotelov Carlton a Savoy. Vilu situovali na Havlíčkovu ulicu a susedný terén upravili do podoby okrasnej záhrady, ktorej časť využívali ako úžitkovú záhradu. Nachádzala sa tu štvorica skleníkov a domček pre záhradníka. Tieto stavby sa zachovali až do súčasnosti. 

Záhrada však po druhej svetovej vojne chátrala, v dôsledku výstavby ďalších domov sa jej plocha zmenšila a rozdelila na viacero menších záhrad. Prvotné práce na jej obnove nastali v priebehu minulého desaťročia, kedy bola opäť „objavená" aktivistami a neziskovými organizáciami (Napríklad Národným trustom). Rok 2013 sa niesol v znamení menších úprav. Hlavné mesto či mestská časť jej venovali len obmedzenú pozornosť. Magistrát sa jej začal intenzívnejšie venovať až v roku 2020. 

Zlom prišiel v roku 2021, kedy bola po dlhých rokoch opäť sprístupnená verejnosti. Hlavné mesto vtedy komunikovalo, že v záhrade vzniklo ideálne miesto pre komunitné aktivity s možnosťami, ktoré presahujú potenciál Horského parku. Nachádza sa tu detské ihrisko, komunitná záhrada, informačné tabule, upravili sa pešie trasy a vytvoril mokraďový biotop. Aj napriek tomu, že záhrada bola v provizórnom štádiu, obyvatelia mesta si ju rýchlo obľúbili a miesto naberalo na popularite. 

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

V posledných mesiacoch roka 2022 sa stala záhrada ešte o kvalitnejším miestom na trávenie času. Dokončené boli práce na záhradnom domčeku (kotolni), ktoré trvali vyše roka. Nachádza sa tu kútik pre deti, verejné toalety a miesto na posedenie. Interiér je vybavený sedením či spoločenskými hrami. Úpravy v záhrade dotvára nová zeleň alebo lávky, ktoré vznikli v blízkosti mokrade tak, aby ju nenarušili. 

Hlavné mesto a mestská časť zvýšili úroveň lokality okolo Horského parku aj zriadením „Korza Horský park“, teda zmenou a ukľudnením dopravy v okolí. Ďalším zlepšením boli úpravy vyústenia Hlbokej cesty alebo rekonštrukcia Ulice Prokopa Veľkého, čo dodalo vstupu do záhrady kultivovanejší ráz. Ako sa zdá, ďalšie zlepšenie záhrady prichádza aj v roku 2023.

Stavebný úrad v Starom Meste vydal začiatkom februára stavebné povolenie v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním. Zlepšenia v tejto obľúbenej lokality sa budú týkať dokončenia obnovy bývalej kotolne.

Súčasné stavebné povolenie sa sústreďuje predovšetkým na inžinierske práce a dobudovanie kanalizácie. Po novom bude splašková kanalizačná prípojka viesť do jestvujúcej splaškovej kanalizácie na Nekrasovej ulici. Do verejného vodovodu na tejto komunikácii bude vedená aj vodovodná prípojka a na základe situácie je zrejmé, že sa tu bude nachádzať aj polievací ventil, čo znamená lepšie podmienky pre zeleň. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť Well - Projekt s.r.o., pod dokumentáciou sú podpísaní aj architekti z Metropolitného inštitútu Bratislavy. 

Obnovený záhradný domček. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Hlavné mesto podľa posledných informácií stále nemá celkom vyrovnané vzťahy k záhrade. Samospráva pristúpila k rekonštrukcii aj napriek sporom s dedičmi Heinricha Prügera, niekdajšieho majiteľa vily a záhrady. Tí argumentovali, že sa svojho majetku nikdy nevzdali a že Československý štát ho prevzal nezákonne, keďže podľa vtedajších súdov ho opustili. Prepadol tak do vlastníctva mesta, ktoré v spore poukazuje na fakt, že pôvodní vlastníci sa o svoj majetok dlhodobo nestarali a ani neplatili dane. Navyše, potomkovia vlastníkov sa ozvali až v čase, kedy boli medializované prvé snahy o revitalizáciu.

Hlavné mesto svoje konanie považuje za správne. Podľa Územného plánu tu nič iné ako park byť nemôže a zrealizované zásahy sú prenosné a čiastočne financované zo sponzorských príspevkov. Sponzori pritom boli upozornení, že o priestor sa vedie spor.

Z Prüger-Wallnerovej záhrady sa každopádne stalo jedinečné miesto s obrovským rekreačným potenciálom. Naplniť ho môže po ukončení jeho celkovej revitalizácie. Nadviaže tak na zelené plochy v Horskom parku či na blízkom Slavíne. 

K podobnej revitalizácii, aká sa udiala v Prüger-Wallnerovej záhrade, smeruje aj jedna z najkrajších záhrad Bratislavy – Kochova záhrada. Výnimočné miesto bolo otvorené v priebehu leta minulého roka a pripravuje sa jeho ďalšie zveľaďovanie. Pomaly napreduje aj obnova Kalvárie, ďalšieho dôležitého zeleného miesta, ktoré ostáva prehliadané širokou verejnosťou. 

Takto obnovené územia môžu výrazne pomôcť k atraktívnosti jednotlivých lokalít Bratislavy, o ktorých jej obyvatelia možno ani nevedeli. Príkladom je zabudnutá Prüger-Wallnerova záhrada, ktorá sa stala pokladom a využívaným miestom nielen zo strany lokálnych obyvateľov, ale aj návštevníkov z veľkej časti mesta. 

 

Pozrite si rekonštrukcie bratislavských verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube