Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 15.07.2021 17:45

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Article Big

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Vedenie Hlavného mesta sa netají tým, že zvýšenie kvality verejného priestoru v Bratislave je jeho absolútnou prioritou. Od svojho nástupu do úradu na konci roka 2018 to dokazuje predovšetkým založením Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý zorganizoval viacero súťaží, pripravil niekoľko koncepčných materiálov a prišiel s návrhom viacerých projektov zásahov vo verejnom priestore.

Akousi nosnou iniciatívou sú tzv. Živé miesta, program desiatok menších projektov, ktoré majú premeniť mnohé intenzívne navštevované či využívané, no z hľadiska údržby prehliadané mikrolokality. Novú podobu tak majú získať menšie parky, okolia zastávok, vstupy do cintorínov, populárne body v lesoparku a pod. Prvé z týchto projektov sa už zrealizovali: MIB sem zaradil revitalizáciu parčíka na nároží Záhradníckej a Karadžičovej, „pocket park“ na Židovskej alebo obnovu parku na Husovej na Kolibe. Ešte väčší počet projektov je však v príprave.

Hescon

Z nich je aktuálne v realizácii, resp. tesne pred dokončením, parčík na nároží Krížnej a Karadžičovej ulice. Ide o malý zásah, čo pripúšťa aj MIB, no predpokladá sa viditeľný efekt. Cieľom projektu je odstrániť bariéry a reklamný smog, vysadiť novú zeleň, upraviť spevnené plochy a doplniť osvetlenie. S výnimkou reklamy sa už podarilo ostatné plány zrealizovať. Priestor je skutočne príťažlivejší, hoci efekt bude znásobený po pripravovanej rekonštrukcii Krížnej v rámci modernizácie Ružinovskej radiály.

Už čoskoro by sa mala spustiť realizácia náročnejšieho zásahu – úpravy električkovej zastávky na Žilinskej ulici. Ide o špecifický projekt, keďže ho mesto zrealizuje v spolupráci so súkromným partnerom, konkrétne s ČSOB nadáciou. Na zastávke sa donedávna nachádzali stromy, ktoré museli byť odstránené. Mesto spoločne s partnerom sa ich však chystá nahradiť novou zeleňou v priestore za zastávkou (nová výsadba nie je kvôli existujúcim normám možná) a v takej forme, aby poskytovala tieň.

V rámci rekonštrukcie sa tak rozšíria výsadbové plochy so zeleňou a pribudne nový centrálny priestor so sedením. Nové spevnené plochy budú vytvorené z vodopriepustného mlatu. Osadené tu budú pražské lavičky, smetné koše, stojany na bicykle a umiestnené tu bude aj piknikové sedenie s herným prvkom - šachovnicou. Najväčšou zmenou však bude vybudovanie „zelenej pasáže“, teda podsvietenej pergoly, ktorá bude obrastať popínavými rastlinami. To má pomôcť tieneniu nástupíšť a zníženiu prehrievania. Pribudne aj nové verejné osvetlenie.

Celková cena za realizáciu projektu by mala byť na úrovni 141-tisíc eur, ČSOB nadácia mestu venovala 60-tisíc. Architektom návrhu je kancelária AWE Atelier. Realizácia sa predpokladá ešte v priebehu tohto roka.

 

Parčík na nároží Karadžičovej a Krížnej, 22.6.2021

 

Popri týchto malých zásahoch sa na úrovni mesta a inštitútu pripravujú aj väčšie. Tieto sa už s ohľadom na svoj dosah riešia buď s participáciou, ktorá predchádza vzniku konceptu riešenia, alebo sa zadávajú tzv. zmluvným ateliérom, vysúťaženým pre účely spolupráce s mestom (príp. sa spoja obe postupy). Príkladom prvého projektu je plánovaná revitalizácia Vrančovičovej ulice v Lamači, druhý typ postupu sa využije v rámci plánovania premeny okolia zastávky Zochova, resp. zóny Zochova.

Vrančovičova ulica predstavuje srdce pôvodného Lamača, kedysi malej obce, ktorá bola v roku 1946 pričlenená k Bratislave. Význam si udržala až do vzniku sídliska, kedy sa spoločenské jadro mestskej časti presunulo na Malokarpatské námestie. Dnes pôsobí ako pomerne zanedbaná náves, ktorá však má veľký potenciál, daný prítomnosťou pekného miestneho kostola alebo zvyškov tradičnej vidieckej zástavby. Metropolitný inštitút je chce obnoviť v celej dĺžke a v plnom profile od fasády k fasáde.

Advertising

MIB teraz organizuje participačné aktivity, ktoré majú priniesť nové podnety pre vypracovanie návrhu konkrétnych zmien a zlepšení. Zapojenie verejnosti by malo prebehnúť počas leta, do konca roka by mala byť vypracovaná štúdia obnovy spoločne s rámcovými architektmi. V roku 2022 bude táto vízia odhalená, dopracovaná do úrovne projektovej dokumentácie a v roku 2023 sa predpokladá realizácia obnovy. MIB si od premeny Vrančovičovej sľubuje výrazné zvýšenie celkovej kvality verejných priestorov v Lamači alebo posilnenie lokálnej identity.

Medzičasom, k projektu premeny okolia Zochovej už MIB uzavrel Zmluvu o dielo k vypracovaniu návrhu a následne aj projektovej dokumentácie. Zmluva je pomerne špecifická s rozsiahlym zadaním, ktoré približuje predstavu mesta o budúcnosti územia. Cieľom je predovšetkým zlepšiť kvalitu pešieho pohybu a funkčnosti a estetiky verejného priestoru za použitia pokiaľ možno čo najmenších finančných prostriedkov. Nejde tak vyslovene o veľkú, komplexnú transformáciu.

Riešené územie je rozdelené na tri zóny. Prvá zahŕňa plochy pred Najvyšším súdom SR, ulicu Župné námestie a okolie kláštora kapucínov, vrátane zastávky MHD, vstupu do podchodu či verejných toaliet. Druhá sa nachádza na druhej strane ulice a zahŕňa zastávku MHD a priestor po vstup do VŠMU. Tretia zóna zahŕňa Pilárikovu ulicu, zelený svah k Staromestskej, električkový most (jeho zvršok) v pokračovaní Kapucínskej a časť Židovskej až po priestor, kde sa začína kamenná dlažba. MIB k mnohým problémom územia zaraďuje množstvo bariér, absenciu chodníkov, prebujnené parkovanie, nedostatok zelene a zlý stav toaliet či podobu vstupov do podchodu.

Zmluvní architekti, ktorými sú v tomto prípade GutGut a 2ka landscape architects, tak majú pred sebou náročnú úlohu, ako navrhnúť udržateľné opatrenia spoločne s ich etapizáciou. MIB od nich žiada maximalizáciu rozsahu komunikácií riešených ako zdieľaný priestor, integrovanie cyklistov, preriešenie polohy stánkov a obdobných objektov, dodržiavanie Manuálu verejných priestorov, alebo navrhnutie optimálneho typu povrchov. K špecifickým požiadavkám patrí preriešenie podoby predpolia Najvyššieho súdu (konečne!) a vstupu do podchodu, navrhnutie novej podoby prístreškov nad vstupom do podchodu či navrhnúť umiestnenie výťahov. Nové predpolie získa aj VŠMU, most nad Staromestskou by zas mal pôsobiť atraktívnejšie aj kvôli návštevníkom mesta.

Celú zónu čakajú v dohľadnej dobe zmeny. Aj v zadaní sa píše, že architekti musia rešpektovať zámer dostavby kláštora kapucínov (projekt sa už rieši na úrovni mesta, architektom je kancelária Spacio), ďalším projektom bude obnova bývalého Ústredného riaditeľstva štátnych lesov. Čo sa týka verejného priestoru, táto oblasť sa dotýka Zóny Panenská, ktorá má k dispozícii vlastný manuál verejných priestorov. Nové úpravy tak prídu veľmi vhod. Mesto plánuje do projektu investovať 1,32 miliónov eur, realizácia prvej etapy prebehne najskôr na budúci rok.

 

Riešené zóny v okolí Zohovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

V podstate neustále tak mesto spoločne s MIBom oznamujú stále nové a nové zadania a predstavujú nové projekty. Pripravované sú zmeny mnohých lokalít, ktoré sú už tradične vnímané ako zanedbané, pričom nové zásahy sú prísľubom radikálnej transformácie ich obrazu. Zlepšenie funkčných aj estetických charakteristík ďalších a ďalších častí Bratislavy neprinesie len zvýšenie kvality pohybu a pobytu, alebo zvýšenie úrovne spokojnosti obyvateľov s okolím; ide aj o politický bonus pre vedenie mesta, ktoré s ním prišlo.

Azda aj preto sme svedkami takej horúčkovitej aktivity a sústredenia sa na verejný priestor, kým iné témy, ktoré mal MIB riešiť (napríklad strategické plánovanie či vzdelávanie), sa očividne hýbu len veľmi pomaly. A nakoniec, aj v prípade verejných priestranstiev sa mesto viac zameriava na skôr realizovateľné projekty, ako na veľké a komplexné vízie. To je príklad Zochovej, kde sa rieši len úprava dnešného stavu, namiesto hľadania úplne novej koncepcie dopravy v širších súvislostiach (napríklad aj s ohľadom na Hodžovo námestie, ktoré má prejsť úpravami taktiež).

Na druhej strane, projekty, ktoré sa týkajú aj mestských častí, sú potešujúce. Zvlášť to platí pri obnovách centrálnych zón pôvodných obcí. Doterajšie úpravy mali nízku kvalitu a nepriniesli takú úroveň, aby došlo k skutočnému zlepšeniu obrazu mestskej časti. Vrančovičova snáď bude dobrý príklad aj pre iné časti Bratislavy, ktoré si zachovali svoje tradičné jadrá (a naostatok aj pre obce v okolí mesta).

Verejný priestor v metropole tak čakajú vzrušujúce časy. Kombinácia rastúcej aktivity MIBu a zmluvných architektov, dokončovania dokumentácií a blížiacich sa volieb znamená, že počas najbližšieho roka uvidíme možno najvýraznejšie zmeny bratislavských priestranstiev od revolúcie. Nemožno pochybovať, že mesto to už veľmi potrebovalo. Nie je to však jediný problém Bratislavy. Ostáva len dúfať, že podobné radikálne zlepšenia prídu aj v iných oblastiach.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Riešené zóny v okolí Zohovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Riešené územie Vrančovičovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Súvisiace články

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube