Author photoAdrian Gubčo 07.12.2020 10:47

MIB vyhodnotil súťaž na zmluvné ateliéry

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) ukončil ďalšiu súťaž, tentokrát na architektonické kancelárie, s ktorými bude spolupracovať pri stredne veľkých zadaniach, ktoré nevyžadujú architektonickú súťaž. Vybraných bolo 6 pracovísk, ktorým budú teraz projekty zadávané priamo. Cieľom tohto na Slovensku pomerne novátorského prístupu je zdynamizovať revitalizáciu verejných priestranstiev.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

MIB vyhlásil súťaž už v máji, pričom ponuky bolo potrebné odovzdať do konca júna. Výsledky však boli vyhásené len teraz. Inštitút, ktorý súťaž organizoval spoločne s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava a so Spoločnosťou pre rozvoj bývania, určil víťazov nielen na základe ponúknutej ceny, ale najmä na základe doterajších realizácii – kľúčovým hodnotiacim kritériom totiž boli doterajšie architektonické ocenenia.

Do súťaže sa zapojilo 19 tímov, niektoré pozostávajúce aj z viacerých kancelárií, čo pravidlá súťaže umožňovali. Komisia (bližšie nešpecifikovaná, čo je s ohľadom na osobné väzby MIBu a niektorých tímov škoda) mala sledovať, či mali tímy svojich 5 vybraných projektov publikovaných v odborných periodikách o architektúre, realizácia bola nominovaná na cenu za architektúru, alebo – čo je najdôležitejšie – aj nejaké ocenenie získala. Príkladmi cien boli CEZAAR, Cena Arch, Cena Dušana Jurkoviča, Česká cena za architektúru alebo Mies vand der Rohe Award. Referencie mali váhu 70%, cena 30%.

Nido

Na základe týchto kritérií bolo vybraných šesť uchádzačov. Na prvom mieste sa umiestnil ateliér studený architekti v spolupráci s architektonickou kanceláriou Ľubomíra Závodného, Petrom Stecom a Terra Florida, na delenom druhom a treťom mieste ateliér GUTGUT spolu s 2ka, podobne ako ateliér Atrium v spolupráci so Štefanom Zahatňanským, Livinark a arch&crafts. Na štvrtom mieste skončil ateliér PLURAL spolu s ateliérmi zerozero a Diervilla, na piatom ateliér MAPA architekti a na šiestom ateliér Grido architekti, spolu s Magdalénou Horňákovou – Atelier DUMA.

Vybrané kancelárie teraz budú musieť v zmysle zákazky zabezpečiť vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania. Tie by sa mali týkať obnovy verejných priestranstiev, budov, či rôznych intervencií, so zadaniami do 10-tisíc eur, až po projekty v cene niekoľkých desiatok tisíc eur. Na samotné zabezpečenie služieb je určených 700-tisíc eur po dobu štyroch rokov.

Pri konkrétnych projektoch do 10-tisíc eur budú ateliéry vyberané priamo podľa poradia v súťaži, pri drahších budú medzi sebou súťažiť cenou. MIB avizuje, že pri komplexnejších zadaniach bude aj naďalej postupovať vo forme plnohodnotných architektonických súťaží.

 

Mesto doteraz projekty pripravovalo vlastnými kapacitami alebo s pomocou priamych zadaní bez jasného odôvodnenia výberu konkrétnej kancelárie. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Cieľom takejto formy výberu zmluvných architektov je zdynamizovať rýchlosť prípravy nových projektov zásahov vo verejnom priestore. Samotný inštitút totiž nemá personálne kapacity na to, aby dokázal sám pripravovať väčšie množstvo zámerov. Preto je potrebná spolupráca s externými tímami, ktoré budú mať zároveň dostatočnú (alebo ešte vyššiu) kvalitu, aby bola garantovaná dobrá úroveň jednotlivých projektov.

Bratislava bude takto schopná získavať veľmi veľa návrhov v krátkej dobe, a v dohľadnej dobe spustiť aj realizáciu zásahov. Pôjde o pokračovanie série predstavených projektov, z ktorých bola časť konkrétne predstavená v uplynulých týždňoch – napríklad obnova okolia pamätníka Daniela Tupého, revitalizácia vnútrobloku medzi Poľskou a Justičnou alebo vznik parčíka v Karlovej Vsi. Doteraz boli zadania zadávané zodpovedným tímom na MIBe alebo magistrátnom Oddelení tvorby mestskej zelene, prípadne priamo bez jasného kľúča (najmä v prípade zásahov v Mestských lesoch). Táto súťaž tak prinesie aj zvýšenie slabej úrovne transparentnosti.

Vybrané kancelárie patria v mnohých ohľadoch k popredným architektonickým pracoviskám na Slovensku. Metropolitný inštitút medzi referenciami vybraných architektov zmieňuje projekty Atrium, Mlynica, Nová synagóga Žilina či komplex Nido. Tento model spolupráce síce vyraďuje niektoré mladé štúdiá, ktoré ešte nemajú za sebou toľko ocenených realizácii, pri absencii architektonickej súťaže však ide o zodpovednejšie nakladanie s verejnými financiami.

MIB už jednu obdobnú súťaž zrealizoval, a to na zadania malého rozsahu. V tej vyhral ateliér PLUSMINUS Architects. Podľa všetkého by mal byť v dohľadnej dobe predstavený prvý projekt, ktorý je výsledkom tejto psolupráce, týkajúci sa bufetu na Partizánskej lúke na Železnej studničke. Tento zámer je už naplánovaný aj v rámci budúcoročného mestského rozpočtu.

Bratislava tak spravila ďalší dôležitý krok smerom k lepšiemu verejnému priestoru. Prvé konkrétne výsledky by mohli byť viditeľné už v priebehu budúceho roka.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube