YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 21.05.2020 09:50

Metropolitný inštitút hľadá architektov pre stredne veľké zadania

Metropolitný inštitút Bratislavy spoločne s Hlavným mestom a Spoločnosťou pre rozvoj bývania vypisuje súťaž pre zmluvných architektov a projektantov, ktorí budú pre mesto pracovať na zadaniach stredného rozsahu, prípadne na projektoch rozvoja bývania. Komisia vyberie šesť ateliérov, medzi ktoré počas najbližších štyroch rokov rozdelí 700-tisíc eur.

Ide tak už o druhú súťaž, ktorú mesto a MIB vypisujú, aby získali architektov na projekty a intervencie, ktoré si nevyžadujú kompletnú architektonickú súťaž. Vybraté architektonické kancelárie budú spracovávať zadania rozličného rozsahu, od nových objektov, ich prestavieb, dostavieb či nadstavieb, cez rekonštrukcie existujúcich budov, až po intervencie vo verejnom priestore – napríklad úpravy námestí, chodníkov, parkov, alejí a iných. Časť zadaní bude vyslovene určená pre rozvoj bývania – pravdepodobne pôjde o rekonštrukciu budov v majetku mesta v prospech vybudovania nájomného bývania.  

Vybraté ateliéry budú taktiež zodpovedné nielen za architektonickú štúdiu, ale aj za následnú dokumentáciu, teda dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, dokumentáciu pre realizáciu stavby, tvorbu vizualizácií, autorský dozor, zabezpečenie práce profesistov, tvorbu výkazu výmer či zabezpečenie inžinieringu.

Nido

Úspešní uchádzači budú vybratí na základe pomeru ceny a kvality doterajších realizácií. Kvalitatívne kritérium má váhu 70%, čo má byť zárukou, že budú vybraté skutočne tie najlepšie pracoviská. Zaváži napríklad počet architektonických ocenení alebo publikácie diel v odborných časopisoch.

„Pri tvorbe verejných priestranstiev je pri výbere dodávateľa nutné zohľadňovať nielen najnižšiu cenu, ale aj jeho schopnosť dodávať vysoko kvalitný návrh,“ povedal vedúci sekcie súťaží na MIB Peter Lényi. „V prípade tejto súťaže preto posudzujeme kvalitu predchádzajúcich realizovaných projektov dodávateľa, keďže jeho úlohou bude spracúvať aj návrh priestranstiev, v ktorých sa pohybujú všetci Bratislavčania a Bratislavčanky.“

Po úspešnom výbere bude musieť šesť tímov pri jednotlivých zákazkách medzi sebou ešte cenovo súťažiť, pokiaľ jej cena presahuje 10-tisíc eur. Tímy však už dopredu predostrú svoju hodinovú sadzbu, takže cenové ponuky budú limitované. Pri projektoch s cenou pod 10-tisíc eur bude zákazka zadávaná priamo.

Uchádzači musia svoje ponuky predložiť do konca júna.

 

Rekonštrukcie budov v majetku mesta budú musieť byť na architektonicky vysokej úrovni. Na fotografii dom na Kozej ulici 9, kde vzniknú nájomné byty

 

Metropolitný inštitút Bratislavy už pripravuje prvý zásah, ktorý vznikol spoluprácou so zmluvnými architektmi na menšie zadania – na Partizánskej lúke v areáli Železnej studničky sa pripravuje rekonštrukcia bufetu a bezbariérovej rampy z parkoviska, ktorej návrh spracovala kancelária Plusminusarchitects, zmluvný partner MIBu. Vizuál zatiaľ odhalený nebol, hoci za návrh už MIB podľa zverejnených zmlúv zaplatil. Ďalším projektom by mala byť štúdia Motýlej lúky v Dúbravke. 

Cieľom týchto súťaží je priniesť kvalitné projekty do verejného priestoru Bratislavy, no bez toho, aby ich príprava bola extrémnou záťažou pre existujúce oddelenia inštitútu a tak, aby ich príprava bola rýchlejšia. Teoreticky je možné, že sedem zmluvných partnerov spoločne so samotným Oddelením tvorby mestských priestorov na MIBe bude pracovať na vlastných zadaniach, vďaka čomu by mohlo mesto veľmi rýchlo získavať nové kvalitné projekty a následne ich realizovať.

Zmysel to má najmä v prípade, že sa budú realizovať rozsiahle série intervencií, podobne, ako sa to malo udiať v priebehu tohto roka, keby neprišla pandémia koronavírusu COVID-19. Hlavné mesto plánovalo využiť vyššie príjmy zo zvýšených daní z nehnuteľností a z daru Vlády SR na desiatky menších zásahov do verejného priestoru, nanešťastie však kritická finančná situácia počet zámerov okresala. Napriek tomu pôjde o mimoriadne množstvo práce pre zodpovedné odbory na MIBe aj na meste.

Okrem toho sú tu však projekty rozvoja nájomného bývania, pričom mesto chce stavať nielen nové bytové domy – čo bude predmetom architektonických súťaží – ale aj rekonštruovať existujúci mestský majetok. Tieto rekonštrukcie však musia byť takisto na dobrej úrovni, na čom vedeniu mesta, v ktorom majú architekti kľúčovú úlohu, záleží. Preto nemá ísť len o jednoduchú projekciu, ale aj o nový autorský vstup do pôvodných budov.

Takýmto spôsobom sa dá citeľne zvýšiť kvalita verejného priestoru a architektúry v meste. Tá má byť doménou nielen veľkých, ikonických projektov, ale aj poslednej lavičky, záhonu či stánku. Všetko v meste bolo nejakým spôsobom nadizajnované, a preto nie je dôvod, aby tento dizajn nebol kvalitný.

Je čas, aby už aj Bratislava začala realizovať nielen nové, ale aj dobré veci. Aktuálna súťaž je k tomu zásadný krok.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Hlavné mesto hľadá architektov pre menšie projekty

11.09.2019 10:30:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) spĺňa svoj predvolebný sľub a ohlasuje vyhlásenie dvoch súťaží, v rámci ktorých chce získať rámcové zmluvy s architektonickými ateliérmi na zadania menšieho rozsahu. Vybratí architekti budú obstarávať návrhy menšieho investičného rozsahu, kým na väčšie projekty budú vyhlasované štandardné súťaže.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž, našlo už architekta na menšie zadania

28.11.2019 13:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Generálnym investorom Bratislavy (GIB) vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž, ktorá zlepší kvalitu promenády v lokalite Železná studienka. Medzičasom bola vyhodnotená iná súťaž, v ktorej sa hľadali architekti pre menšie zadania. Ide o ďalšie kroky smerujúce ku skvalitneniu verejných priestranstiev v metropole.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Ako zmení koronavírus Bratislavu?

31.03.2020 14:00:00 Adrian Gubčo

S postupujúcou pandémiou koronavírusu sú svetové mestá vystavené ešte nedávno nepredstaviteľným situáciám. Aktivita v nich sa utlmuje, inokedy rušné ulice sú umŕtvené, rastie riziko veľkej hospodárskej krízy a samotná pandémia je ešte ďaleko od konca. Je zrejmé, že koronavírus zmení to, ako mestá žijú a fungujú. Ako sa v tomto zmení Bratislava?

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube