Author photoAdrian Gubčo 28.11.2019 13:30

Hlavné mesto vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž, našlo už architekta na menšie zadania

Hlavné mesto spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Generálnym investorom Bratislavy (GIB) vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž, ktorá zlepší kvalitu promenády v lokalite Železná studienka. Medzičasom bola vyhodnotená iná súťaž, v ktorej sa hľadali architekti pre menšie zadania. Ide o ďalšie kroky smerujúce ku skvalitneniu verejných priestranstiev v metropole.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Pre súťaž na promenádu sa už nejakú dobu pripravovali podklady, čo súvisí so zvyšujúcim sa záujmom o úroveň mestských lesov a ich rekreačnej funkcie. Z tohto dôvodu sa plánuje zatraktívnenie územia medzi Ferdinandovými kúpeľmi, teda pôvodnou Železnou studienkou, a stanicou lanovky a bývalou reštauráciou Snežienka. Popri úseku sa nachádza dvojica rybníkov, vodný tok Vydrica alebo Drieňovské lúky, využívané pre šport či opekanie. Dĺžka úseku je 1,4 kilometra.

Mesto spoločne s MIBom a GIBom hľadá novú formu riešenia prístupovej komunikácie, Cesty mládeže, spoločne s priľahými chodníkmi, cyklotrasou a lesnými cestičkami tak, aby sa zvýšila ich využiteľnosť pre chodcov, športovcov, cyklistov a verejnú dopravu. Architekti zároveň musia navrhnúť zlepšenie prístupu k rybníkom s dôrazom na pobytové možnosti, premyslieť riešenie zábradlí či osvetlenia, prepracovať existujúce pevné prvky (zastávky, altánky, prestrešenia, rybárske domčeky, kaplnku) a prísť s návrhom nových typov mobiliáru -  lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle a prípadne informačné tabule, mapy a i.

Vyhlasovateľ súťaže zdôrazňuje, že s ohľadom na príťažlivosť lokality je potrebné dodržať vysokú estetickú úroveň návrhu a pracovať s prírode blízkymi materiálmi s nízkym dopadom na klimatické zmeny. Súčasťou zadania je aj návrh vytvorenia bezpečných priechodov cez cestu pre obojživelníky, ktoré pravidelne migrujú do rybníkov z okolitých lesov, pri prechádzaní cez cestu sú však zabíjané autami či autobusmi.

Výsledkom bude zvýšenie rekreačného potenciálu lesoparku, zlepšenie možností pre športovanie či relax, zvýšenie bezpečnosti návštevníkov (napríklad vytvorením segregovanej cyklotrasy), zvýšenie estetickej úrovne priestoru a zlepšenie podmienok pre zachovanie pôvodných ekosystémov. Súťaž vychádza zo schválenej zonácie Bratislavského lesoparku, investície tak budú koncentrované do „zóny intenzívnej rekreácie“.

Samotná súťaž bude dvojkolová a bude mať formu tzv. „francúzskej súťaže“. To znamená, že v prvom kole architektonické kancelárie zašlú svoje portfóliá, z ktorých porota vyberie tri najlepšie, ktorých autori budú následne vypracovávať návrh a prezentovať ho. Lehota na predkladanie portfólií je začiatok januára, druhé kolo by malo prebiehať do apríla. Podobný typ súťaže prináša časovú úsporu a lepšie nastavenie výsledku, s úspechom bol už testovaný napríklad v Leopoldove.

Okrem premeny územia v réžii mesta sa v dohľadnej budúcnosti pripravujú aj ďalšie investície – architektonickú súťaž na výstavbu novej Snežienky pripravuje mestská časť Nové Mesto, pričom po včerajšom výjazdovom rokovaní Vlády SR bolo potvrdené, že získa prostriedky na asanáciu pôvodného skeletu. Spoločnosť Oravastav, spojená s podnikateľom a politikom Alojzom Hlinom, zas pripravuje obnovu historického Labutieho paviónu a objektu v pôdorysnej stope Ferdinandových kúpeľov, ktoré majú slúžiť ako výletná reštaurácia.

Bratislavský lesopark tak čaká ďalšie zvýšenie úrovne. Už teraz ide o rekreačné územie svetovej kvality, ktorá sa takto ešte ďalej zvýši. Nie je prehnané povedať, že lesopark je klenotom Bratislavy, preto sú snahy o pokiaľ možno čo najvyššiu kvalitu verejného priestoru v tomto území pochopiteľné. Hlavné mesto do budúcna plánuje ďalšie investície, ktoré sa majú dotknúť aj iných lokalít.

 

Zonácia Mestských lesov. Fialovou zóny intenzívnej rekreácie, žltou zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva, zelenou zóna ochrany prírody a rekreácie. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Mnoho z týchto investícií, avšak nielen v lesoparku, ale aj priamo v meste, si však nebude vyžadovať časovo, organizačne a finančne náročné súťaže, keďže ich rozsah je príliš malý. Z tohto dôvodu sa mesto rozhodlo pre obstaranie architektonickej kancelárie pre malé zadania, teda s cenou do 60-tisíc eur.

Na základe predložených ponúk bola za najvhodnejšieho partnera vybraná kancelária Plusminus Architects, ktorá sa presadila v konkurencii ďalšich desiatich kolektívov. Kancelária vedená architektom Marošom Fečíkom v spolupráci s Filipom Kandravým má za sebou najmä realizácie rodinných domov alebo interiérov, vo všeobecnosti však patrí k mimoriadne oceňovaným ateliérom.

V rámci novej pozície sa bude venovať predovšetkým verejným priestorom do 1.000 metrov štvorcových, kam patria areály obytných súborov, vnútrobloky, cintoríny, ulice a námestia, pešie zóny, parky, strešné záhrady a podobne, ako aj menších objektov, ako sú pavilóny, prístrešky, zastávky, schodiská, lávky, skleníky, dielne, šatne, toalety, recepcie a i. Hoci ide o „detaily“, pre dojem z mesta ide o podstatné prvky.

Vyhlásiť ešte ostáva súťaž pre stredne veľké zadania, teda projekty do 400-tisíc eur. V tomto prípade ide o náročnejšiu, nadlimitnú zákazku, preto sa súťaže budú môcť zúčastniť aj zahraniční architekti. Mesto plánuje vybrať až tri pracoviská, medzi ktorými bude potom prebiehať menšia cenová súťaž. Každopádne, vďaka prítomnosti troch ateliérov bude možné pripravovať návrhy oveľa rýchlejšie.

Hlavné mesto takto robí dôležitý krok k tomu, aby sa začala výraznejšie zvyšovať kvalita verejného priestoru. Potrebné je totiž riešiť nielen veľké a „ikonické“ projekty, ale aj práve relatívne malé priestory, kde sa dá aj s menšími zásahmi dosiahnuť veľká zmena. Najvyspelejšie mestá dokážu využívať všetky priestory k tomu, aby slúžili v prospech jeho obyvateľov. V Bratislave sme skôr svedkami opačného extrému, kedy sa spoločnosť správa k mestu macošsky a bez prihliadnutia na efektivitu.

Zdá sa, že v tomto ohľade nastala zmena. Najbližšie obdobie ukáže, či sa nové mentálne nastavenie vedenia Hlavného mesta odrazí aj v konkrétnych realizáciách, ktoré budú na ďaleko vyššej kvalitatívnej úrovni ako to bolo v nedávnej minulosti.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube