Author photoAdrian Gubčo 07.07.2021 17:20

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Dnešné Hodžovo námestie bolo ešte v relatívne nedávnej minulosti omnoho komornejšie. Až do Druhej svetovej vojny išlo o nevyregulovaný priestor, kde sa zbiehalo niekoľko ciest a kadiaľ prechádzala električková trať na Hlavnú stanicu. Po vojne však v dôsledku bombardovania zaniklo niekoľko budov a priestor sa rozšíril. Dôležitou zmenou bola výstavba Mostu SNP a následne Staromestskej ulice, ktorá vyúsťovala do námestia. Definitívnou bodkou za transformáciou plochy na veľkú križovatku bol vznik mimoúrovňového križovania a podchodu v roku 1978.

Odvtedy sa po obvode námestia vybudovalo niekoľko projektov, inak sa však s verejným priestorom nestalo prakticky nič. Plocha priamo pred Grassalkovichovym palácom je dláždená charakteristickou dlažbou, ktorá zhora vytvára akýsi štvorcový raster. Do tohto rastra sú vložené veľké nadzemné kochlíky so zeleňou. Ústredným prvkom priestoru je príťažlivá Fontána mieru, dielo významného sochára Tibora Bartfaya. Inak je väčšina námestia dedikovaná doprave, ide aj o dôležitý prestupný bod pre verejnú dopravu.

Dnešný stav nie je celkom v súlade s predstavami o ideálnej podobe námestia. Daná podoba dlažby je už morálne zastaraná, priestor námestia je rozhorúčený a bez vzrastlej zelene, pričom existujúca zeleň je skôr príťažou. Vlhkosť z nadzemných kochlíkov preniká do podchodu, kde spôsobuje značné problémy. Námestie je pre cyklistov pomerne nepriateľské a priechody nezohľadňujú túto formu dopravy. Súčasná dopravná záťaž priestor výrazne degraduje, rovnako ako rozsiahla infraštruktúra vybudovaná v jej prospech.

O tom, že Hodžovo námestie nie je v ideálnom stave, je očividne presvedčené aj Hlavné mesto. Tak aspoň vyplýva zo slov primátora Matúša Valla, ktorý sa k budúcnosti územia vyjadril v rámci nedávnych Bratislavských mestských dní. Ako prezradil primátor, už v dohľadnej dobe sa spustí realizácia viacerých opatrení, ktoré verejný priestor spríjemnia a urobia použiteľnejším. Takisto by sa mali odstrániť niektoré problémy a dočasne vytvoriť pozitívnejší stav – dočasne preto, lebo sa uvažuje aj nad komplexnou revitalizáciou.

Podľa primátora by už v najbližšej dobe mohlo dôjsť k odstráneniu veľkých kochlíkov v okolí fontány a ich nahradeniu mobilnými kvetináčmi s vysokou zeleňou – teda pravdepodobne niečo na spôsobom riešenia z Klobučníckej ulice. Výsledkom bude vznik tieňa a odstránenie problémov s presakovaním vody do podchodu. Ďalšia zeleň by mohla pribudnúť v podjazde, kde sa údajne hľadá riešenie, umožňujúce obrastanie betónových stien popínavou zeleňou. Vodiči tak budú vchádzať do zeleného podjazdu.

Slová primátora potvrdzuje aj hovorkyňa Magistrátu Katarína Rajčanová. „Metropolitný inštitút Bratislavy aktuálne zastrešuje prípravu na obnovu zelene na území Hodžovho námestia pred Prezidentským palácom,“ hovorí. „Na plochu bez zelene pribudne dočasná mobilná zeleň, ktorá má poskytnúť väčšiu bezpečnosť aj pohodlie pre ľudí, ktorí cez Hodžovo námestie iba prechádzajú, no mohli by na tomto mieste vďaka zeleni získať komfortnejší priestor aj na trávenie voľného času.“ Úprava nadviaže na nedávno dokončenú rekonštrukciu Fontány mieru, ktorá sa opäť stala okrasou námestia – cez deň aj po zotmení.

Nejde o jedinú úpravu. Hodžovo námestie figuruje aj medzi tohtoročnými prioritami v Akčnom pláne rozvoja cyklistickej a pešej dopravy. Ako vysvetľuje K. Rajčanová, „ide o projekt R12 Lamačská radiála – križovatka Hodžovo námestie a Suché mýto, dĺžka cca 200 metrov. Tento rok plánujeme aktualizovať existujúcu dokumentáciu pre stavebné povolenie o nový prejazd pre bicykle v križovatke. Následne zabezpečiť inžiniering až do získania právoplatného stavebného povolenia.“ V dohľadnej dobe by tak mohlo dôjsť aj k zlepšeniu situácie pre cyklistov.

K jednému z prvých zlepšení má prísť už v najbližších dňoch. Mesto aktuálne opravuje ostrovček na námestí smerom k ulici Palisády. Asfaltovú plochu ostrovčeka má nahradiť zeleň, vymenené budú obrubníky a priestor pre chodcov bude mať nové dláždenie. Práce majú byť ukončené v polovici augusta.

Zhrnutím, Magistrát v spolupráci s Metropolitným inštitútom pripravuje na Hodžovom námestí v dohľadnej dobe sériu „quick wins“. Zrealizovať by sa tak mali relatívne jednoduché opatrenia, ktoré ale zvýšia pobytový potenciál námestia a zlepšia jeho vnímanie. Dôjde zároveň k odstráneniu niektorých problémov a zlepšeniu použiteľnosti pre cyklistov. Ide o prvé kroky k celkovej premene tohto verejného priestranstva.

 

Prestavba Hodžovho námestia na konci 70-tych rokov 20. storočia. Dané dopravné riešenie je dnes už prežité. Zdroj: BA.FOXY.sk

 

Hodžovo námestie však potrebuje komplexnú rekonštrukciu. Jej potrebu naznačil aj primátor, ktorý otvorene hovoril o budúcej architektonickej súťaži. Hovorkyňa mesta dáva slová Matúša Valla na pravú mieru. „Súťaž, ktorá by komplexnejšie riešila územie, je plánovaná výhľadovo, avšak nie v horizonte najbližšieho roka,“ spresňuje K. Rajčanová. Určitú dobu tak ešte potrvá, kým bude známa predstava toho, ako by mohlo námestie v ideálnej podobe vyzerať.

Ak už ale má k takejto úprave dôjsť, je vhodné v predstihu vyriešiť súvisiace otázky, týkajúce sa najmä dopravy: Ako bude v budúcnosti riešená Staromestská ulica a jej vyústenie do centra? Je aj naďalej vhodné, aby bolo na Hodžovom námestí mimoúrovňové križovanie? A nemala by sa na Štefánikovu ulicu vrátiť električková trať? Vo všetkých prípadoch ide o relevantné témy na diskusiu. Hodžovo námestie má významnú rolu v celomestskom dopravnom systéme a na rozdiel napríklad od Námestia SNP, priority súčasného volebného obdobia, jeho úpravy by mali širší dosah.

Význam zmien musí byť posúdený každopádne pred súťažou. Ak dôjde k veľkej rekonštrukcii, podobná šanca na zlepšenie dôležitej časti mesta sa nenaskytne po celé desaťročia. Akékoľvek výraznejšie úpravy samozrejme prinesú obavy verejnosti, omnoho väčšie ako pri doteraz ohlásených revitalizáciách. Ak však chce Magistrát zrealizovať skutočne zásadnú zmenu bratislavského verejného priestoru, nebude sa môcť venovať len „low-hanging fruits“. V určitom bode budú potrebné veľké, náročné a na chvíľu aj nepopulárne transformácie.

Na konci dňa sa však v meste žiadna dopravná tragédia konať nemusí. Desivé scenáre sa písali aj o londýnskych plánoch uzavrieť časť Trafalgarského námestia v priestore pred Národnou galériou. Roky precízneho plánovania a vysoká kvalita realizácie však ukázali, že išlo o plané obavy – dnes ide o jeden z najpopulárnejších stretávacích bodov v britskej metropole. To isté by mohlo byť napísané aj o uzávere Times Square v New Yorku, kde by bola jeho premena na pešiu zónu ešte pred pätnástimi rokmi považovaná na nepredstaviteľnú.

Zlepšiť sa tak nepochybne môže aj Hodžovo námestie. Je pravdepodobné, že význam Staromestskej pre automobilovú dopravu aj tak v dohľadnej dobe poklesne, keďže sa začína diskutovať o postupnom odstránení spojenia nábrežnej komunikácie v prospech obnovy štvrte na mieste Vydrice. Debata je otvorená aj v prípade utlmovania ulíc v Starom Meste, čo by atraktivitu Hodžovho námestia pre dopravu ďalej znížilo. Navyše, električková sieť v Bratislave začína vstupovať do obdobia svojej renesancie, kedy sa konečne začínajú plánovať a snáď aj budovať nové úseky a kupovať nové vozidlá. V neposlednom rade je dnes kvalita verejného priestoru absolútnou prioritou vedenia mesta (čo má pozitíva aj negatíva).

Ak má byť Hodžovo námestie, alebo „Mierko“ naozaj lepšie, bez nového prístupu k doprave to nepôjde. Ak sa však podarí aplikovať odvážnejšie riešenia, námestie môže byť príťažlivým predĺžením historického jadra a jeho spojením s vládnou štvrťou. Miesto, kde sa spája príjemný priestor so zeleňou a veľkou fontánou, veľký uzol verejnej dopravy a reprezentatívne sídlo prezidentky (alebo prezidenta) s adekvátnym okolím, môže byť realitou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube