Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 07.07.2021 17:20

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Article Big

Zdroj: Google Maps

Dnešné Hodžovo námestie bolo ešte v relatívne nedávnej minulosti omnoho komornejšie. Až do Druhej svetovej vojny išlo o nevyregulovaný priestor, kde sa zbiehalo niekoľko ciest a kadiaľ prechádzala električková trať na Hlavnú stanicu. Po vojne však v dôsledku bombardovania zaniklo niekoľko budov a priestor sa rozšíril. Dôležitou zmenou bola výstavba Mostu SNP a následne Staromestskej ulice, ktorá vyúsťovala do námestia. Definitívnou bodkou za transformáciou plochy na veľkú križovatku bol vznik mimoúrovňového križovania a podchodu v roku 1978.

Odvtedy sa po obvode námestia vybudovalo niekoľko projektov, inak sa však s verejným priestorom nestalo prakticky nič. Plocha priamo pred Grassalkovichovym palácom je dláždená charakteristickou dlažbou, ktorá zhora vytvára akýsi štvorcový raster. Do tohto rastra sú vložené veľké nadzemné kochlíky so zeleňou. Ústredným prvkom priestoru je príťažlivá Fontána mieru, dielo významného sochára Tibora Bartfaya. Inak je väčšina námestia dedikovaná doprave, ide aj o dôležitý prestupný bod pre verejnú dopravu.

Advertising

Dnešný stav nie je celkom v súlade s predstavami o ideálnej podobe námestia. Daná podoba dlažby je už morálne zastaraná, priestor námestia je rozhorúčený a bez vzrastlej zelene, pričom existujúca zeleň je skôr príťažou. Vlhkosť z nadzemných kochlíkov preniká do podchodu, kde spôsobuje značné problémy. Námestie je pre cyklistov pomerne nepriateľské a priechody nezohľadňujú túto formu dopravy. Súčasná dopravná záťaž priestor výrazne degraduje, rovnako ako rozsiahla infraštruktúra vybudovaná v jej prospech.

O tom, že Hodžovo námestie nie je v ideálnom stave, je očividne presvedčené aj Hlavné mesto. Tak aspoň vyplýva zo slov primátora Matúša Valla, ktorý sa k budúcnosti územia vyjadril v rámci nedávnych Bratislavských mestských dní. Ako prezradil primátor, už v dohľadnej dobe sa spustí realizácia viacerých opatrení, ktoré verejný priestor spríjemnia a urobia použiteľnejším. Takisto by sa mali odstrániť niektoré problémy a dočasne vytvoriť pozitívnejší stav – dočasne preto, lebo sa uvažuje aj nad komplexnou revitalizáciou.

Podľa primátora by už v najbližšej dobe mohlo dôjsť k odstráneniu veľkých kochlíkov v okolí fontány a ich nahradeniu mobilnými kvetináčmi s vysokou zeleňou – teda pravdepodobne niečo na spôsobom riešenia z Klobučníckej ulice. Výsledkom bude vznik tieňa a odstránenie problémov s presakovaním vody do podchodu. Ďalšia zeleň by mohla pribudnúť v podjazde, kde sa údajne hľadá riešenie, umožňujúce obrastanie betónových stien popínavou zeleňou. Vodiči tak budú vchádzať do zeleného podjazdu.

Slová primátora potvrdzuje aj hovorkyňa Magistrátu Katarína Rajčanová. „Metropolitný inštitút Bratislavy aktuálne zastrešuje prípravu na obnovu zelene na území Hodžovho námestia pred Prezidentským palácom,“ hovorí. „Na plochu bez zelene pribudne dočasná mobilná zeleň, ktorá má poskytnúť väčšiu bezpečnosť aj pohodlie pre ľudí, ktorí cez Hodžovo námestie iba prechádzajú, no mohli by na tomto mieste vďaka zeleni získať komfortnejší priestor aj na trávenie voľného času.“ Úprava nadviaže na nedávno dokončenú rekonštrukciu Fontány mieru, ktorá sa opäť stala okrasou námestia – cez deň aj po zotmení.

Nejde o jedinú úpravu. Hodžovo námestie figuruje aj medzi tohtoročnými prioritami v Akčnom pláne rozvoja cyklistickej a pešej dopravy. Ako vysvetľuje K. Rajčanová, „ide o projekt R12 Lamačská radiála – križovatka Hodžovo námestie a Suché mýto, dĺžka cca 200 metrov. Tento rok plánujeme aktualizovať existujúcu dokumentáciu pre stavebné povolenie o nový prejazd pre bicykle v križovatke. Následne zabezpečiť inžiniering až do získania právoplatného stavebného povolenia.“ V dohľadnej dobe by tak mohlo dôjsť aj k zlepšeniu situácie pre cyklistov.

K jednému z prvých zlepšení má prísť už v najbližších dňoch. Mesto aktuálne opravuje ostrovček na námestí smerom k ulici Palisády. Asfaltovú plochu ostrovčeka má nahradiť zeleň, vymenené budú obrubníky a priestor pre chodcov bude mať nové dláždenie. Práce majú byť ukončené v polovici augusta.

Zhrnutím, Magistrát v spolupráci s Metropolitným inštitútom pripravuje na Hodžovom námestí v dohľadnej dobe sériu „quick wins“. Zrealizovať by sa tak mali relatívne jednoduché opatrenia, ktoré ale zvýšia pobytový potenciál námestia a zlepšia jeho vnímanie. Dôjde zároveň k odstráneniu niektorých problémov a zlepšeniu použiteľnosti pre cyklistov. Ide o prvé kroky k celkovej premene tohto verejného priestranstva.

 

Prestavba Hodžovho námestia na konci 70-tych rokov 20. storočia. Dané dopravné riešenie je dnes už prežité. Zdroj: BA.FOXY.sk

 

Hodžovo námestie však potrebuje komplexnú rekonštrukciu. Jej potrebu naznačil aj primátor, ktorý otvorene hovoril o budúcej architektonickej súťaži. Hovorkyňa mesta dáva slová Matúša Valla na pravú mieru. „Súťaž, ktorá by komplexnejšie riešila územie, je plánovaná výhľadovo, avšak nie v horizonte najbližšieho roka,“ spresňuje K. Rajčanová. Určitú dobu tak ešte potrvá, kým bude známa predstava toho, ako by mohlo námestie v ideálnej podobe vyzerať.

Ak už ale má k takejto úprave dôjsť, je vhodné v predstihu vyriešiť súvisiace otázky, týkajúce sa najmä dopravy: Ako bude v budúcnosti riešená Staromestská ulica a jej vyústenie do centra? Je aj naďalej vhodné, aby bolo na Hodžovom námestí mimoúrovňové križovanie? A nemala by sa na Štefánikovu ulicu vrátiť električková trať? Vo všetkých prípadoch ide o relevantné témy na diskusiu. Hodžovo námestie má významnú rolu v celomestskom dopravnom systéme a na rozdiel napríklad od Námestia SNP, priority súčasného volebného obdobia, jeho úpravy by mali širší dosah.

Advertising

Význam zmien musí byť posúdený každopádne pred súťažou. Ak dôjde k veľkej rekonštrukcii, podobná šanca na zlepšenie dôležitej časti mesta sa nenaskytne po celé desaťročia. Akékoľvek výraznejšie úpravy samozrejme prinesú obavy verejnosti, omnoho väčšie ako pri doteraz ohlásených revitalizáciách. Ak však chce Magistrát zrealizovať skutočne zásadnú zmenu bratislavského verejného priestoru, nebude sa môcť venovať len „low-hanging fruits“. V určitom bode budú potrebné veľké, náročné a na chvíľu aj nepopulárne transformácie.

Na konci dňa sa však v meste žiadna dopravná tragédia konať nemusí. Desivé scenáre sa písali aj o londýnskych plánoch uzavrieť časť Trafalgarského námestia v priestore pred Národnou galériou. Roky precízneho plánovania a vysoká kvalita realizácie však ukázali, že išlo o plané obavy – dnes ide o jeden z najpopulárnejších stretávacích bodov v britskej metropole. To isté by mohlo byť napísané aj o uzávere Times Square v New Yorku, kde by bola jeho premena na pešiu zónu ešte pred pätnástimi rokmi považovaná na nepredstaviteľnú.

Zlepšiť sa tak nepochybne môže aj Hodžovo námestie. Je pravdepodobné, že význam Staromestskej pre automobilovú dopravu aj tak v dohľadnej dobe poklesne, keďže sa začína diskutovať o postupnom odstránení spojenia nábrežnej komunikácie v prospech obnovy štvrte na mieste Vydrice. Debata je otvorená aj v prípade utlmovania ulíc v Starom Meste, čo by atraktivitu Hodžovho námestia pre dopravu ďalej znížilo. Navyše, električková sieť v Bratislave začína vstupovať do obdobia svojej renesancie, kedy sa konečne začínajú plánovať a snáď aj budovať nové úseky a kupovať nové vozidlá. V neposlednom rade je dnes kvalita verejného priestoru absolútnou prioritou vedenia mesta (čo má pozitíva aj negatíva).

Ak má byť Hodžovo námestie, alebo „Mierko“ naozaj lepšie, bez nového prístupu k doprave to nepôjde. Ak sa však podarí aplikovať odvážnejšie riešenia, námestie môže byť príťažlivým predĺžením historického jadra a jeho spojením s vládnou štvrťou. Miesto, kde sa spája príjemný priestor so zeleňou a veľkou fontánou, veľký uzol verejnej dopravy a reprezentatívne sídlo prezidentky (alebo prezidenta) s adekvátnym okolím, môže byť realitou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube