Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 31.03.2021 15:24

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Article Big

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Daný program je výsledkom spolupráce viacerých mestských organizácií a odborov Magistrátu, predovšetkým Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), Mestských lesov alebo Oddelenia tvorby zelene. Jeho vznik je zároveň v súlade s prioritou aktuálneho vedenia Hlavného mesta zvýšiť kvalitu verejných priestranstiev. Prvý zoznam miest, ktoré sa majú zmeniť, bol predstavený vo februári 2020, teda tesne pred vypuknutím pandémie koronavírusu COVID-19. Následná situácia spomalila ich realizáciu, dnes sa však mnohé zámery posunuli.

Aj vďaka tomu dnes mesto odhalilo väčší počet projektov. „Bratislava má veľký dlh v modernizácii a skvalitňovaní verejných priestorov,“ hovorí primátor Matúš Vallo. „Preto predstavujeme program ich obnovy “Živé miesta”, ktorý je historicky prvým rámcom na zmenu verejného priestoru hlavného mesta na viacerých úrovniach.“ K týmto úrovniam má patriť konkrétna obnova 25 lokalít, na ktorých architekti z MIBu pracovali posledných 18 mesiacov, alebo štandardizácia prvkov vo verejnom priestore. Tá vychádza z Manuálu verejných priestorov a jeho jednotlivých súčastí. Treťou úrovňou má byť grantová schéma pre lokálne komunity, ktorú mesto vyhlásilo s Nadáciou mesta Bratislavy.

Hescon

V priebehu roka 2021 majú byť postupne predstavované viaceré projekty úprav verejných priestranstiev. Okrem toho majú byť odhalené ďalšie Princípy a štandardy, týkajúce sa prístreškov MHD, výsadby zelene, ktorá berie ohľad na dopady klimatickej krízy, údržby a starostlivosti o zeleň, výberu vhodných druhov, ktoré zvládnu náročné mestské podmienky, zazeleňovania križovatkových ostrovčekov a výberu a použitie typov povrchov vo verejnom priestore. Mesto avizuje predstavenie novej bratislavskej dlažby, vrátane spôsobu jej kladenia, farby, tvaru a charakteristiky. Pripravuje sa aj koncepcia obnovy vnútroblokov.

Dnes predstavené projekty tak majú byť len prvým balíkom. Zameraný je na parčíky, zanedbané a zabudnuté zvyškové priestory, nárožia, vnútrobloky, námestíčka, ale aj rekreačné lokality. Priestranstvá majú byť nielen príjemnejšie, ale aj bezbariérové. V podobnom duchu sa pripravujú aj ďalšie zámery, ktoré boli ohlásené pred niekoľkými týždňami, v rámci ktorých sa mesto konečne zameralo aj na priestranstvá v mestských častiach. Vyberané boli v spolupráci s mestskými časťami. K už ohláseným šiestim lokalitám mesto pridáva oddychové plató Staromestská a hradby, kúpalisko Krasňany, zónu Zochova alebo promenádu Devín.

Magistrát si zlepšenia sľubuje aj od grantovej výzvy, v rámci ktorej chce prerozdeliť 100-tisíc eur komunitám, ktoré majú profesionálne pripravené návrhy zlepšení. Nejde len o funkčnejšie verejné priestory, ale aj o prípravu na klimatické zmeny, zvýšenie sociálnej inklúzie a podobne. Zámery budú následne ďalej rozpracované MIBom.

Naostatok, mesto konečne prisľúbilo snáď už definitívny dátum predstavenia podoby Námestia SNP a Kamenného námestia, teda výsledok asi najväčšej architektonickej súťaže, aká sa v Bratislave v posledných rokoch konala. Nová podoba priestoru v centre mesta, tzv. „Živého námestia“, by mala byť odhalená v priebehu budúceho týždňa.

 

Výber zo zoznamu Živé miesta

Mesto zverejnilo nové, predtým ešte neprezentované vizualizácie alebo schémy viacerých verejných priestranstiev, ktorých podoba nebola doteraz známa. Na tomto mieste je výber novoodhalených plánov.

Advertising
 

Námestie Slobody

Mesto by malo konečne pristúpiť k ďalšej fáze obnovy Námestia Slobody v podobe oživenia jeho najikonickejšieho prvku – fontány Lipový kvet. Povrchy bazénov sa sprístupnia pre verejnosť. Na námestí sa zachová pôvodný dizajn mobiliáru, ktorý dotvára vizuál námestia. Pribudne nová zeleň a vzrastlé stromy, ktoré spríjemnia tento priestor. Za návrhom stojí kancelária 2021, ktorej väčšia časť zároveň pracuje na MIBe. 

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pamätník 89

Súčasťou revitalizácie Námestia Slobody bude aj umiestnenie Pamätníka demokratickej revolúcie v novembri 1989. Autori návrhu sú architekti Emo Zatlukaj a Braňo Lackovič, spoločne so sochárom Jakubom Trajterom.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Parčík Žilinská

Mesto s ČSOB nadáciou zrevitalizuje priestor zastávky MHD Žilinská a zelenú plochu za ňou. V rámci rekonštrukcie sa v priestore za zastávkou rozšíria výsadbové plochy, vhodné pre podrastové tieňomilné záhony a kvitnúce lúčne a popínavé rastliny. Architekti navrhujú vytvoriť “zelenú pasáž” ponad nástupný priestor zastávky prostredníctvom korún stromov a podsvietenej konštrukcie pergoly, porastenej popínavými rastlinami. Zásah bude náhradou za stromy, ktoré tu boli pred časom vyrúbané.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Park Legionárska

Nový park nadviaže na výsadbu stromov v priebehu roka 2020, kedy tu mesto v spolupráci s japonským veľvyslanectvom vysadilo japonské čerešne – sakury. Obnova prinesie vznik nových spevnených plôch, doplnenie mobiliáru, výsadby a dotvorenie predpolia sochy Sama Chalupku. Pribudnúť má multifunkčné ihrisko. Zavlažovanie bude riešené zvodom vody zo strechy internátu v susedstve. STU v projekte vystupuje ako partner.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

Relatívne malý zásah, ktorého súčasťou je odstránenie reklamného smogu, úprava zelene a rekonštrukcia chodníka. Podľa MIBu, trávnik bude nahradený trvalkovou výsadbou a úpravy budú rešpektovať prirodzené pešie trasy, riešené štrkovým chodníkom, aby ľudia neprechádzali cez zeleň, keď smerujú na frekventované zastávky MHD. Projekt je už v realizácii.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Park Dunajská 

Ako píše MIB, vďaka novým dopadovým plochám, kvalitným herným prvkom, mobiliáru a osvetleniu dostane detské ihrisko a zeleň vo Vešelényiho záhrade v parku na Dunajskej ulici atraktívny priestor na trávenie času s deťmi priamo v centre. Vytvorí sa “detská vodná hra” prepojená na dažďovú záhradu, čo bude zabezpečovať eko-stabilizačnú funkciu prostredia. Pribudnú trvalkové záhony, ktoré zlepšia vsakovanie vody a tvorbu rozmanitejšieho biotopu. 

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Okolie cintorína Karlova Ves

Cieľom revitalizácie je vytvorenie adekvátneho nástupného priestoru cintorína a zároveň tiež vytvorenie priestoru pre pobyt a trávenie voľného času obyvateľov sídliska. Hlavný priestor pred cintorínom bude doplnený o vstupný portál a všetky informácie k prevádzke cintorína budú súčasťou nového infopanelu. Rešpektujúc existujúce vstupy a vyšliapané trasy, priestor sa doplní o nové vodopriepustné chodníky. Do existujúcich stromoradí sa vysadia chýbajúce druhy stromov, ktoré sú vhodné do mestského prostredia a vedia sa dobre adaptovať na znečistené a prehriate prostredie. Trávnaté plochy budú nahradené kvitnúcou lúkou s rôznou intenzitou kosenia, za účelom ochrany hmyzu a vytvorenia prírodných lúk. Celý priestor doplní pražský mobiliár.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Predpolie cintorínu Prievoz

Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína, bude sa riešiť komplexne v rámci rekonštrukcie ulice Kaštieľska. V rámci rekonštrukcie predpolia dôjde k jednoduchej úprave – teda k reorganizácii parkovania, úprave spevnených povrchov a doplneniu mobiliáru.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Skatepark pod Mostom SNP 

Cieľom mesta bolo v rámci priestoru spojiť viacero funkcií a zvýšiť tak jeho atraktivitu. Okrem skateparku tu bude aj miesto pre BMX, inline-istov a kolobežkárov. Táto funkcia bude doplnená aj o fitness stanicu pre bežcov na rozcvičenie. Podľa MIBu sa tak zvýši bezpečnosť prostredia. Teodor Kuhn zo Slovenskej asociácie skateboardingu dopĺňa, že tento skatepark by mal byť schopný hostiť aj medzinárodné súťaže.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Park Husova

Ide o už dokončený projekt, v rámci ktorého sa zanedbaný parčík zmenil pod vedením Oddelenia tvorby mestskej zelene. V parku sa zrevitalizovala a doplnila zeleň, doplnil mobiliár, osvetlenia a hracích prvkov a zrealizovali aj nové povrchy. MIB bol v procese konzultant, ktorý komunikoval s miestnou komunitou.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Vyhliadka na Kamzíku

Cieľom projektu je zdôrazniť hodnoty územia, no pritom znížiť rozsah nevhodných zásahov. Zmenší sa rozsah spevnených plôch, doplnia sa lávky, odstráni vizuálny smog, bariéry a pod. Doplniť by sa mal aj orientačný systém, mobiliár a osvetlenie. Vzniknúť by mal priestor pre umiestnenie drobného občerstvenia alebo realizácie kultúrneho programu. Priestor má byť kvalitnejší aj pre cyklistov. Za návrhom stojí, podľa všetkého, kancelária Pantograph.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Bufet na Partizánskej lúke

Ďalší zásah v lesoparku prinesie obnovu bufetu, ktorý je súčasťou samotného amfiteátra. To má pomôcť lepšej prevádzke, nový altán kruhového tvaru má poskytnúť väčšiu ochranu proti dažďu a zároveň zvýšiť pôvodnú kapacitu vonkajšieho posedenia pri bufete. Konštrukcia v červenej farbe je odkazom na priľahlú dominantu – Červený most. Za návrhom by mala stáť kancelária PLUSMINUS.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Klzisko na Železnej studničke

Zásah vznikne priamo vedľa bufetu. Klzisko podľa mesta a MIBu poskytne nový rozmer pre toto Železnú studničku a zároveň rozšíri ponuku miest, kam si obyvatelia Bratislavy budú môcť počas zimy ísť zakorčuľovať. 

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Lávka na Železnej studničke

Projekt je reakciou na fakt, že na Partizánsku lúku chýba bezbariérové spojenie. Rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka. Prirodzeným klesaním terénu sa rampa v časti premostenia potoka ocitne v korunách stromov a vyústi na spevnenej ploche blízko amfiteátra. Materiálové riešenie a technické riešenie rampy bude čo najsubtílnejšie a farebne nenápadné. Rampa bude časom porastená brečtanom.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pobytové schody IV. rybník

Mestské lesy chcú návštevníkom priblížiť výnimočné prostredie okolia rybníkov, kde sa spája zeleň a vodný prvok. Slúžiť k tomu majú pobytové schody s lávkou, ktoré vzniknú na brehu IV. rybníka. Rôznorodé šírky a dĺžky schodov návštevníkovi zabezpečia rôzne typy užívania a kontaktu s vodnou hladinou.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pozorovateľňa zvierat Vydrica

Oblasť na turistickej trase v okolí prameňa a údolia Vydrice s jedinečným vodným prostredím v Malých Karpatoch je zaradená do tzv. zóny kľudu - bez hospodárskej ťažby dreva. V budúcnosti by mala byť súčasťou národnej prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. Už dnes je tu možné pozorovanie divej zveri, čo má drobný a nenápadný drevený objekt spríjemniť. Jednoduchá konštrukcia má umožniť realizáciu v réžii Mestských lesov.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Ďalšie projekty, ako areál bývalých muničných skladov, pamätník Daniela Tupého, park na Karloveskej, areál Malý Slavín, parčík na Radlinského a ďalšie, už boli prezentované v minulosti. K novoohláseným zámerom patria:

 

 • oddychové plató Staromestská a hradby
 • Bytový dom a verejný priestor Holý vrch
 • zóna Zochova
 • park Hálková/Letná
 • Dullovo námestie
 • Vazovova ulica
 • Vinice
 • Zámocká ulica
 • promenáda Devín
 • verejné priestory vo Vajnoroch
 • park Latorická
 • alej Vrančovičova
 • okolie Vajnorského jazera
 • verejný priestor parku Fedáková/Adlera
 • verejný priestor Mark Twain

 

Detaily zatiaľ nie sú známe. Hlavné mesto prisľúbilo informovanie v najbližších mesiacoch. Témou bude aj financovanie, s ohľadom na fakt, že ide o prioritu vedenia mesta, ktorému sa pravdepodobne nepodarí splniť niektoré iné sľuby (napríklad rozvoj nájomného bývania), možno očakávať veľký dôraz na realizáciu maxima z týchto zámerov. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube