Author photoAdrian Gubčo 31.03.2021 15:24

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Daný program je výsledkom spolupráce viacerých mestských organizácií a odborov Magistrátu, predovšetkým Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), Mestských lesov alebo Oddelenia tvorby zelene. Jeho vznik je zároveň v súlade s prioritou aktuálneho vedenia Hlavného mesta zvýšiť kvalitu verejných priestranstiev. Prvý zoznam miest, ktoré sa majú zmeniť, bol predstavený vo februári 2020, teda tesne pred vypuknutím pandémie koronavírusu COVID-19. Následná situácia spomalila ich realizáciu, dnes sa však mnohé zámery posunuli.

Aj vďaka tomu dnes mesto odhalilo väčší počet projektov. „Bratislava má veľký dlh v modernizácii a skvalitňovaní verejných priestorov,“ hovorí primátor Matúš Vallo. „Preto predstavujeme program ich obnovy “Živé miesta”, ktorý je historicky prvým rámcom na zmenu verejného priestoru hlavného mesta na viacerých úrovniach.“ K týmto úrovniam má patriť konkrétna obnova 25 lokalít, na ktorých architekti z MIBu pracovali posledných 18 mesiacov, alebo štandardizácia prvkov vo verejnom priestore. Tá vychádza z Manuálu verejných priestorov a jeho jednotlivých súčastí. Treťou úrovňou má byť grantová schéma pre lokálne komunity, ktorú mesto vyhlásilo s Nadáciou mesta Bratislavy.

V priebehu roka 2021 majú byť postupne predstavované viaceré projekty úprav verejných priestranstiev. Okrem toho majú byť odhalené ďalšie Princípy a štandardy, týkajúce sa prístreškov MHD, výsadby zelene, ktorá berie ohľad na dopady klimatickej krízy, údržby a starostlivosti o zeleň, výberu vhodných druhov, ktoré zvládnu náročné mestské podmienky, zazeleňovania križovatkových ostrovčekov a výberu a použitie typov povrchov vo verejnom priestore. Mesto avizuje predstavenie novej bratislavskej dlažby, vrátane spôsobu jej kladenia, farby, tvaru a charakteristiky. Pripravuje sa aj koncepcia obnovy vnútroblokov.

Dnes predstavené projekty tak majú byť len prvým balíkom. Zameraný je na parčíky, zanedbané a zabudnuté zvyškové priestory, nárožia, vnútrobloky, námestíčka, ale aj rekreačné lokality. Priestranstvá majú byť nielen príjemnejšie, ale aj bezbariérové. V podobnom duchu sa pripravujú aj ďalšie zámery, ktoré boli ohlásené pred niekoľkými týždňami, v rámci ktorých sa mesto konečne zameralo aj na priestranstvá v mestských častiach. Vyberané boli v spolupráci s mestskými časťami. K už ohláseným šiestim lokalitám mesto pridáva oddychové plató Staromestská a hradby, kúpalisko Krasňany, zónu Zochova alebo promenádu Devín.

Magistrát si zlepšenia sľubuje aj od grantovej výzvy, v rámci ktorej chce prerozdeliť 100-tisíc eur komunitám, ktoré majú profesionálne pripravené návrhy zlepšení. Nejde len o funkčnejšie verejné priestory, ale aj o prípravu na klimatické zmeny, zvýšenie sociálnej inklúzie a podobne. Zámery budú následne ďalej rozpracované MIBom.

Naostatok, mesto konečne prisľúbilo snáď už definitívny dátum predstavenia podoby Námestia SNP a Kamenného námestia, teda výsledok asi najväčšej architektonickej súťaže, aká sa v Bratislave v posledných rokoch konala. Nová podoba priestoru v centre mesta, tzv. „Živého námestia“, by mala byť odhalená v priebehu budúceho týždňa.

 

Výber zo zoznamu Živé miesta

Mesto zverejnilo nové, predtým ešte neprezentované vizualizácie alebo schémy viacerých verejných priestranstiev, ktorých podoba nebola doteraz známa. Na tomto mieste je výber novoodhalených plánov.

 

Námestie Slobody

Mesto by malo konečne pristúpiť k ďalšej fáze obnovy Námestia Slobody v podobe oživenia jeho najikonickejšieho prvku – fontány Lipový kvet. Povrchy bazénov sa sprístupnia pre verejnosť. Na námestí sa zachová pôvodný dizajn mobiliáru, ktorý dotvára vizuál námestia. Pribudne nová zeleň a vzrastlé stromy, ktoré spríjemnia tento priestor. Za návrhom stojí kancelária 2021, ktorej väčšia časť zároveň pracuje na MIBe. 

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pamätník 89

Súčasťou revitalizácie Námestia Slobody bude aj umiestnenie Pamätníka demokratickej revolúcie v novembri 1989. Autori návrhu sú architekti Emo Zatlukaj a Braňo Lackovič, spoločne so sochárom Jakubom Trajterom.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Parčík Žilinská

Mesto s ČSOB nadáciou zrevitalizuje priestor zastávky MHD Žilinská a zelenú plochu za ňou. V rámci rekonštrukcie sa v priestore za zastávkou rozšíria výsadbové plochy, vhodné pre podrastové tieňomilné záhony a kvitnúce lúčne a popínavé rastliny. Architekti navrhujú vytvoriť “zelenú pasáž” ponad nástupný priestor zastávky prostredníctvom korún stromov a podsvietenej konštrukcie pergoly, porastenej popínavými rastlinami. Zásah bude náhradou za stromy, ktoré tu boli pred časom vyrúbané.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Park Legionárska

Nový park nadviaže na výsadbu stromov v priebehu roka 2020, kedy tu mesto v spolupráci s japonským veľvyslanectvom vysadilo japonské čerešne – sakury. Obnova prinesie vznik nových spevnených plôch, doplnenie mobiliáru, výsadby a dotvorenie predpolia sochy Sama Chalupku. Pribudnúť má multifunkčné ihrisko. Zavlažovanie bude riešené zvodom vody zo strechy internátu v susedstve. STU v projekte vystupuje ako partner.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

Relatívne malý zásah, ktorého súčasťou je odstránenie reklamného smogu, úprava zelene a rekonštrukcia chodníka. Podľa MIBu, trávnik bude nahradený trvalkovou výsadbou a úpravy budú rešpektovať prirodzené pešie trasy, riešené štrkovým chodníkom, aby ľudia neprechádzali cez zeleň, keď smerujú na frekventované zastávky MHD. Projekt je už v realizácii.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Park Dunajská 

Ako píše MIB, vďaka novým dopadovým plochám, kvalitným herným prvkom, mobiliáru a osvetleniu dostane detské ihrisko a zeleň vo Vešelényiho záhrade v parku na Dunajskej ulici atraktívny priestor na trávenie času s deťmi priamo v centre. Vytvorí sa “detská vodná hra” prepojená na dažďovú záhradu, čo bude zabezpečovať eko-stabilizačnú funkciu prostredia. Pribudnú trvalkové záhony, ktoré zlepšia vsakovanie vody a tvorbu rozmanitejšieho biotopu. 

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Okolie cintorína Karlova Ves

Cieľom revitalizácie je vytvorenie adekvátneho nástupného priestoru cintorína a zároveň tiež vytvorenie priestoru pre pobyt a trávenie voľného času obyvateľov sídliska. Hlavný priestor pred cintorínom bude doplnený o vstupný portál a všetky informácie k prevádzke cintorína budú súčasťou nového infopanelu. Rešpektujúc existujúce vstupy a vyšliapané trasy, priestor sa doplní o nové vodopriepustné chodníky. Do existujúcich stromoradí sa vysadia chýbajúce druhy stromov, ktoré sú vhodné do mestského prostredia a vedia sa dobre adaptovať na znečistené a prehriate prostredie. Trávnaté plochy budú nahradené kvitnúcou lúkou s rôznou intenzitou kosenia, za účelom ochrany hmyzu a vytvorenia prírodných lúk. Celý priestor doplní pražský mobiliár.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Predpolie cintorínu Prievoz

Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína, bude sa riešiť komplexne v rámci rekonštrukcie ulice Kaštieľska. V rámci rekonštrukcie predpolia dôjde k jednoduchej úprave – teda k reorganizácii parkovania, úprave spevnených povrchov a doplneniu mobiliáru.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Skatepark pod Mostom SNP 

Cieľom mesta bolo v rámci priestoru spojiť viacero funkcií a zvýšiť tak jeho atraktivitu. Okrem skateparku tu bude aj miesto pre BMX, inline-istov a kolobežkárov. Táto funkcia bude doplnená aj o fitness stanicu pre bežcov na rozcvičenie. Podľa MIBu sa tak zvýši bezpečnosť prostredia. Teodor Kuhn zo Slovenskej asociácie skateboardingu dopĺňa, že tento skatepark by mal byť schopný hostiť aj medzinárodné súťaže.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Park Husova

Ide o už dokončený projekt, v rámci ktorého sa zanedbaný parčík zmenil pod vedením Oddelenia tvorby mestskej zelene. V parku sa zrevitalizovala a doplnila zeleň, doplnil mobiliár, osvetlenia a hracích prvkov a zrealizovali aj nové povrchy. MIB bol v procese konzultant, ktorý komunikoval s miestnou komunitou.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Vyhliadka na Kamzíku

Cieľom projektu je zdôrazniť hodnoty územia, no pritom znížiť rozsah nevhodných zásahov. Zmenší sa rozsah spevnených plôch, doplnia sa lávky, odstráni vizuálny smog, bariéry a pod. Doplniť by sa mal aj orientačný systém, mobiliár a osvetlenie. Vzniknúť by mal priestor pre umiestnenie drobného občerstvenia alebo realizácie kultúrneho programu. Priestor má byť kvalitnejší aj pre cyklistov. Za návrhom stojí, podľa všetkého, kancelária Pantograph.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Bufet na Partizánskej lúke

Ďalší zásah v lesoparku prinesie obnovu bufetu, ktorý je súčasťou samotného amfiteátra. To má pomôcť lepšej prevádzke, nový altán kruhového tvaru má poskytnúť väčšiu ochranu proti dažďu a zároveň zvýšiť pôvodnú kapacitu vonkajšieho posedenia pri bufete. Konštrukcia v červenej farbe je odkazom na priľahlú dominantu – Červený most. Za návrhom by mala stáť kancelária PLUSMINUS.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Klzisko na Železnej studničke

Zásah vznikne priamo vedľa bufetu. Klzisko podľa mesta a MIBu poskytne nový rozmer pre toto Železnú studničku a zároveň rozšíri ponuku miest, kam si obyvatelia Bratislavy budú môcť počas zimy ísť zakorčuľovať. 

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Lávka na Železnej studničke

Projekt je reakciou na fakt, že na Partizánsku lúku chýba bezbariérové spojenie. Rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka. Prirodzeným klesaním terénu sa rampa v časti premostenia potoka ocitne v korunách stromov a vyústi na spevnenej ploche blízko amfiteátra. Materiálové riešenie a technické riešenie rampy bude čo najsubtílnejšie a farebne nenápadné. Rampa bude časom porastená brečtanom.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pobytové schody IV. rybník

Mestské lesy chcú návštevníkom priblížiť výnimočné prostredie okolia rybníkov, kde sa spája zeleň a vodný prvok. Slúžiť k tomu majú pobytové schody s lávkou, ktoré vzniknú na brehu IV. rybníka. Rôznorodé šírky a dĺžky schodov návštevníkovi zabezpečia rôzne typy užívania a kontaktu s vodnou hladinou.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pozorovateľňa zvierat Vydrica

Oblasť na turistickej trase v okolí prameňa a údolia Vydrice s jedinečným vodným prostredím v Malých Karpatoch je zaradená do tzv. zóny kľudu - bez hospodárskej ťažby dreva. V budúcnosti by mala byť súčasťou národnej prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. Už dnes je tu možné pozorovanie divej zveri, čo má drobný a nenápadný drevený objekt spríjemniť. Jednoduchá konštrukcia má umožniť realizáciu v réžii Mestských lesov.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Ďalšie projekty, ako areál bývalých muničných skladov, pamätník Daniela Tupého, park na Karloveskej, areál Malý Slavín, parčík na Radlinského a ďalšie, už boli prezentované v minulosti. K novoohláseným zámerom patria:

 

 • oddychové plató Staromestská a hradby
 • Bytový dom a verejný priestor Holý vrch
 • zóna Zochova
 • park Hálková/Letná
 • Dullovo námestie
 • Vazovova ulica
 • Vinice
 • Zámocká ulica
 • promenáda Devín
 • verejné priestory vo Vajnoroch
 • park Latorická
 • alej Vrančovičova
 • okolie Vajnorského jazera
 • verejný priestor parku Fedáková/Adlera
 • verejný priestor Mark Twain

 

Detaily zatiaľ nie sú známe. Hlavné mesto prisľúbilo informovanie v najbližších mesiacoch. Témou bude aj financovanie, s ohľadom na fakt, že ide o prioritu vedenia mesta, ktorému sa pravdepodobne nepodarí splniť niektoré iné sľuby (napríklad rozvoj nájomného bývania), možno očakávať veľký dôraz na realizáciu maxima z týchto zámerov. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube