Author photoAdrian Gubčo 03.08.2022 11:40

Verejný priestor Bratislavy budú meniť ďalšie renomované kancelárie

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vybral ďalšiu šesticu kolektívov, ktoré sa budú podieľať na premene bratislavských verejných priestranstiev. Zvolené boli na základe výsledkov súťaže na tzv. zmluvné ateliéry, ktoré pre mesto zabezpečujú služby stredného rozsahu. MIB tak tak nadväzuje na úspešnú prvú sériu, ktorá priniesla množstvo projektov.

Jeden z projektov, ktorý je výsledkom rámcovej zmluvy. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Jeden z projektov, ktorý je výsledkom rámcovej zmluvy. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Ako uvádza MIB a Hlavné mesto, v súčasnosti sa kladie veľký dôraz na obnovu verejných priestorov, ktoré slúžia všetkým obyvateľom. Preto vznikla iniciatíva Živé miesta, zameraná na revitalizáciu prehliadaných alebo zanedbaných priestranstiev – ulíc, námestí alebo parkov. Podľa MIBu o kvalite zásahov svedčí nominácia dvoch dokončených projektov (Pozorovateľňa zvierat Vydrica a areál Malý Slavín) na ocenenie CE ZA AR 2022. Celkovo je v rámci iniciatívy rozpracovaných, prípadne aj dokončených približne 40 projektov.

Časť z týchto projektov pritom navrhujú externé architektonické kancelárie, ktoré boli vybraté na základe prvej súťaže na zmluvné ateliéry. Súťaž prebehla v roku 2020 a vybratých bolo šesť kolektívov. Tie následne pripravovali architektonické štúdie a projektové dokumentácie pre stredne veľké projekty, ktoré boli nad rámec kapacít interného tímu na MIBe. Na tento účel mali alokovaný rozpočet 700-tisíc eur na obdobie štyroch rokov, vyčerpať sa ho však podarilo skôr.

Aj preto MIB pristúpil v decembri minulého roka k novej súťaži, pričom rozpočet bol tentokrát nastavený na úrovni jeden milión eur. Prihlásených bolo deväť tímov. Inštitút z nich vybral kancelárie GutGut, Chybik+Kristof Associated Architects v spolupráci s ateliérom Partero, ateliér Architekti B.K.P.Š., ateliér JRKVC, architektonické štúdio Atrium, a šieste miesto si delia Architekti Šebo Lichý v spolupráci s ateliérom EKOJET. Vo všetkých prípadoch ide o špičkové pracoviská, pričom niektoré s mestom spolupracovali už v prvom kole.

Spokojnosť netají ani samotný MIB. „Uspeli renomovaní slovenskí architekti, ktorí majú vo svojich portfóliách množstvo kvalitných realizácií, za ktoré získali prestížne ocenenia. Aj vďaka ich skúsenostiam sa bude pokračovať v kvalitných návrhoch pre obnovu verejných priestorov,“ hovorí Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. Kritériom pri výbere bola kvalita predošlých realizácií, posudzovaná počtom ocenení alebo nominácií na prestížne ceny. Ateliéry predkladali maximálne štyri dokončené diela.

V zmysle novej rámcovej dohody budú vybraté tímy spolupracovať počas najbližších štyroch rokov na rôznych zákazkách pri tvorbe verejných priestorov, obnove mestských parkov či budov. Mierka sa bude líšiť, od menších za niekoľko tisíc eur po projekty (dokumentácie) za desiatky tisíc eur. Podľa MIBu ide o veľmi efektívny spôsob zisku návrhov na dobrej úrovni. Pri menších zadaniach budú tímy projekty získavať podľa poradia, pri väčších budú súťažiť medzi sebou cenou. Pri komplexnejších víziách chce inštitút s mestom aj naďalej vyhlasovať plnohodnotné architektonické súťaže.

MIB dodáva, že spolupráca s externými tímami priniesla konkrétne ovocie v podobe kvalitných štúdií. Menuje medzi nimi premenu objektu bývalého salónu v Sade Janka Kráľa, revitalizáciu horárne na Peknej ceste, rekonštrukciu okolia Domu služieb v Dúbravke alebo nový park na Kazanskej ulici vo Vrakuni. K najvýznamnejším projektom však možno zaradiť úpravu „zóny Zochova“ a predovšetkým Plató Staromestská, ktoré má prestrešiť dopravnú os Staromestskej vo forme novej parkovej plochy. Realizácia väčšiny týchto projektov sa očakáva v najbližších rokoch.

 

Jeden z projektov, ktorý je výsledkom rámcovej zmluvy - Zóna Zochova. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Výber architektov vo forme rámcovej dohody a obstarávanie nových projektov takýmto spôsobom patrí k najlepším počinom, ktoré v oblasti rozvoja verejného priestoru Metropolitný inštitút zrealizoval. Nie na každý zásah je potrebná architektonická súťaž, vysoká kvalita architekta, ktorý za ním stojí, však áno. Takýmto spôsobom sa dá zaručiť dobrá úroveň návrhov a následných projektov. Navyše, mesto ich vie získať v kratšej dobe omnoho viac. Je prirodzené, že malý tím na MIBe nie je schopný pripravovať toľko projektov, takže potrebuje pomoc z externého prostredia.

Bratislava tak bude aj v najbližších rokoch pokračovať v tvorbe vízií pre ďalšie verejné priestory v meste. Aktuálny výber projektov Živých miest sa sústredí na mnoho z najexponovanejších a zároveň najviac zanedbaných plôch, desaťročia nezáujmu a úpadku však majú za následok, že prakticky v každej mestskej časti je práce do budúcna ešte dostatok. Na začiatok sú to centrálne časti viacerých pripojených obcí (napríklad vo forme projektu, aký sa pripravuje na Vrančovičovej v Lamači), parky a zelené plochy, vnútrobloky (po vzore Trnavy snáď aj na sídliskách), úseky ulíc a rozličné dopravné tiene, ktoré sa môžu premeniť na plochy pre peších. Pozitívnym javom je záujem mestských častí o spoluprácu.

Kľúčovou úlohou pre najbližšie obdobie však bude dostať sa z roviny tvorby štúdie a dokumentácie do realizačnej fázy. V tomto smere zatiaľ Bratislava kríva. Predpokladalo sa, že rok 2022 sa bude niesť v znamení množstva opráv, revitalizácií a rekonštrukcií, dokončených aj rozostavaných Živých miest však ostáva poskromne. Dôvody sú rôzne – čiastočne za to môže inflácia a rast cien stavebných materiálov, ktorá donútila mesto i dodávateľov prehodnotiť ponuky, inokedy pomalé povoľovanie, inde odpor verejnosti. Mesto a MIB sa okrem prípravy zámerov musia naučiť ich aj manažérsky zvládnuť, aby zlepšovanie verejného priestoru Bratislavy pokračovalo rýchlo a hladko.

Ak sa to podarí, metropola môže prejsť výraznými a citeľnými zmenami. Budúce úpravy by sa už nemali niesť v znamení najlacnejšieho riešenia na nízkej úrovni. Namiesto toho sa plánujú kvalitné zásahy s veľkým potenciálom sfunkčnenia verejného priestoru, jeho debarierizácie a napokon aj estetizácie. A to všetko by sa mohlo udiať – vďaka konceptu rámcovej dohody – relatívne rýchlo. Bratislava môže byť už čoskoro aspoň na pohľad omnoho príjemnejším a priateľskejším mestom pre život.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zóna Zochova. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Dulovo námestie. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Kúpalisko Krasňany. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Bistro v Sade Janka Kráľa. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Plató Staromestská. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Park Kazanská. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Park v Rači. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube