Author photoAdrian Gubčo 04.02.2022 15:58

Hlavné mesto odhalilo budúcu podobu bývalého salónu v Sade Janka Kráľa

Úroveň Sada Janka Kráľa, jedného z najkrajších a najvýznamnejších parkov v Bratislave, bola dlho znižovaná prítomnosťou erotického salónu v staršej budove v jeho západnej časti. V priebehu roka 2021 však objekt odkúpilo Hlavné mesto s tým, že ho premení na dôstojnú gastroprevádzku. Teraz odhaľuje konkrétnu podobu tohto zariadenia, ktoré prispeje k pripravovanej revitalizácii parku.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Hlavné mesto označuje Sad Janka Kráľa za výnimočný priestor v centre mesta. Zdôrazňuje nielen vek parku a jeho verejný charakter, ale aj veľmi výhodnú kombináciu dvoch elementov – zelene a vody. Navštevovaný je širokými skupinami obyvateľstva. Aj preto tu už v 80-tych rokoch 20. storočia (1982) vznikol modernistický objekt, navrhnutý významným architektom Ferdinandom Končekom. V tom čase tu bola umiestnená cukráreň, ktorá bola vhodným doplnkom populárneho parku, spolu s priestormi pre údržbu parku. Nanešťastie, v porevolučnom období nastala funkčná zmena.

Cukráreň sa vtedy premenila na erotický salón, ktorý sa tu aj napriek veľkému a všeobecnému odporu udržal až donedávna. Minulý rok však nastal jeho definitívny koniec – objekt za 1,4 milióna odkúpilo Hlavné mesto. Magistrát totiž plánuje revitalizáciu celého Sadu Janka Kráľa. Preto bolo ochotné zaplatiť aj takúto pomerne vysokú sumu, vyše dvojnásobnú oproti súdnoznaleckej hodnote (podľa starostu Petržalky Jána Hrčku to bolo 600-tisíc eur). Mesto však podmienky obchodu prijalo a oznámilo, že tu plánuje vytvoriť gastroprevádzku so zázemím pre údržbu a program v okolí.

V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a zmluvnými architektmi z kancelárií Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Mag. arch. Peter Stec, ArtD. a Terra Florida, v.o.s., tak mesto pripravilo štúdiu nového využitia objektu. Podľa mesta, stavbe sa prinavráti dôstojnosť a obnoví sa nadčasová architektúru minulého storočia. Vznikne tu gastroprevádzka, ktorá zaberie najväčšiu časť plochy, bezbariérové verejné toalety a zázemie pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), kde budú skladové priestory či šatňa pre vystupujúcich. Architekti aktuálne pracujú na vyhotovení projektovej dokumentácie.

Vyriešenie budúcnosti objektu považuje vedenie Bratislavy za veľmi dôležité. „Odkedy sme sa stali vlastníkmi tohto, pre park extrémne dôležitého priestoru, pracujeme na jeho rekonštrukcii, hľadáme odpoveď na otázku, ako má vyzerať a čo tam má byť,“ hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Budova bude po obnove miesto pre všetky komunity, ktoré majú Sad Janka Kráľa radi. Niekto možno použije len kvalitné toalety, niekto si sem príde oddýchnuť pri šálke kávy a niekto sem možno príde na romantickú večeru. Počítame s tým, že tu bude mať zázemie aj naše BKIS pre kultúrne akcie.“

Samotná prevádzka bude meniť svoj charakter počas dňa, čo súvisí so zisteniami o dennom režime Sadu Janka Kráľa, ku ktorým dospeli experti na MIBe. „Z našich zistení vyplýva, že v poobedných hodinách sa zvyšuje návštevnosť Sadu Janka Kráľa a ožívajú najmä prevádzky s občerstvením a ich najbližšie okolie. Prevládajú mladí ľudia do 30 rokov a rodiny s deťmi. Budúca gastroprevádzka, ktorú architekti umiestnili do pôdorysu v tvare kríža, má počas dňa fungovať ako rodinné a cenovo dostupné bistro. Podvečer sa tento priestor zmení na slušnú reštauráciu s niekoľkými dobrými jedlami,“ priblížil Marcel Dzurilla, riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Obnoviť sa má pôvodná presklená fasáda, vďaka čomu sa objekt otvorí voči okoliu, vrátane amfiteátra, kde BKIS v lete organizuje program. Na fasáde sa obnoví pôvodný keramický obklad, zachovaný bude aj spišský travertín. Ďalej sa majú odstrániť mreže a opraviť fontána, ktorá je súčasťou stavby. Do prevádzky sa má vrátiť pôvodná plastika plastika od výtvarníčky Ľuby Končekovej – Veselej, kde bude vystavená. Objekt má byť aj ekologicky udržateľný, pričom cieľom je využívať alternatívne zdroje energie.

Stavebné práce sa majú spustiť už v priebehu leta tohto roka. Ako mesto ďalej približuje, najväčšiu časť zaberú búracie práce v interiéri, ktorý predošlý vlastník rozdelil na viaceré menšie miestnosti. Pre novú funkciu budovy bude potrebné nanovo rozmiestniť vnútorné priečky. Rovnako je naplánovaná oprava strechy. Presnejší časový harmonogram rekonštrukcie vyplynie po dokončení projektovej dokumentácie. Odhadovaná hodnota rekonštrukcie je 600-tisíc eur bez DPH.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Po samotnej rekonštrukcii objektu prebehne ešte realizácia interiéru, to však už nebude celkom v kompetencii mesta. Na budúceho prevádzkovateľa gastroprevádzky má totiž prebehnúť transparentná súťaž s presne stanovenými podmienkami na ponuku pokrmov a nápojov aj zariadenie interiéru. Architekti totiž objekt dokončia len do stavu holopriestoru. Na druhej strane, na základe schválenej štúdie bude vypracovaný dizajn manuál, podľa ktorého bude musieť budúci nájomca postupovať. Prevádzkovateľ tak bude musieť dodržať určité pravidlá, hoci inak bude mať v zariadení voľnosť. Mesto pripúšťa, že sa priestor bude dať prenajímať aj na súkromné podujatia.

Z pohľadu Magistrátu a MIBu ide o zásadný krok k postupnému oživeniu a skvalitneniu Sadu Janka Kráľa. Okrem obnovy objektu bývalej cukrárne zrealizovalo v nedávnej dobe aj opravu toalety v severnej časti parku, obnovu osvetlenia alebo odborný orez stromov. V blízkej dobe by mal na západnom okraji Sadu Janka Kráľa, pod mostovkou Mostu SNP, pribudnúť ešte skatepark (viac tu) s vybavením aj pre BMX cyklistov, inline korčuliarov, kolobežkárov a bežcov. Mesto chce počas tohto roka vymeniť lavičky alebo koše.

Najzásadnejšou správou je však plánované vyhlásenie urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže, ktorá má prebehnúť ešte počas tohto roka. Súťaž zasiahne aj priľahlú časť Tyršovho nábrežia. Vzniknúť tak môžu predpoklady pre skutočne komplexné zlepšenie obrovského verejného priestoru v centrálnej časti Bratislavy. Napriek určitým zásahom ostáva Sad Janka Kráľa pomerne zanedbaný, rovnako ako Tyršovo nábrežie, ktoré by si zasluhovalo vyššiu úroveň. Kvalitná revitalizácia by z neho mohla urobiť skutočný klenot mesta – alebo ešte viac, ako to je teraz.

Úvahy o revitalizácii sa spomínajú už od momentu, kedy Hlavné mesto prebralo správu Sadu Janka Kráľa od mestskej časti Petržalka. Tá nemala dostatok prostriedkov na udržiavanie celého, už beztak zanedbaného parku. Spočiatku sa zdalo, že mesto pripravuje len jednoduchú (hoci finančne celkom nákladnú) opravu, pričom argumentovalo tým, že Sad Janka Kráľa je aj tak pamiatkovo chránený a výraznejšie úpravy nie sú možné. Našťastie, tento pohľad prehodnotilo. Aj napriek pamiatkovému statusu sa predsa môže výrazne zlepšiť po zásahu kreatívnych a citlivých architektov.

V budúcnosti môže byť Sad Janka Kráľa a priľahlá časť nábrežia jedným z ikonických verejných priestorov mesta, pričom jeho význam sa bude postupne zvyšovať. Dopomôže k tomu aj transformácia priestoru medzi Starým mostom a Mostom Apollo, kde má vzniknúť štvrť Nové Lido. V rámci nej sú naplánované ďalšie parky – nábrežný park v pokračovaní Tyršovho nábrežia, doplnený o plážové kúpalisko, alebo zelený líniový park naprieč projektom a križujúci uvažované centrálne námestie.

Budúci návštevník tak bude môcť tráviť hodiny prechádzkami, oddychom, športovaním alebo pobytom v nových gastronomických zariadeniach. Prvé projekty – aktuálna rekonštrukcia objektu bývalého salónu alebo skatepark – začínajú vznikať už teraz. V najbližších rokoch ich môže byť ešte viac a vo väčšom rozsahu, čím sa radikálne zvýši pobytová kvalita centrálnej Bratislavy. V každom ohľade tak ide o dobré správy.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Pôdorys. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube