Author photoAdrian Gubčo 20.08.2021 15:09

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Dom služieb sa nachádza v južnej časti sídliska Dúbravka, v dotyku so zastávkou verejnej dopravy Záluhy (predtým Damborského). Ide o dôležitú a frekventovanú zastávku, kde sa prestupuje medzi električkami a autobusmi. Jej význam sa ešte posilnil po dokončení modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály. V nadväznosti sa prítomnosť prestupnej zastávky bol v rámci výstavby sídliska vybudovaný objekt občianskej vybavenosti. V dotyku s ním sa nachádza verejný priestor, využívaný pre občasné trhy.

Dlhodobá absencia kvalitnej údržby, spojená s nánosmi vizuálneho smogu, viedla k prudkému úpadku úrovne verejného priestoru. Podľa MIBu, zlý technický stav a nekoncepčné zásahy do budovy Domu Služieb negatívne ovplyvňujú atmosféru priľahlého územia. „Momentálne sú asfaltové povrchy na viacerých miestach poškodené, dažďová voda z námestia neodteká a šachty sú v rôznych výškových úrovniach, čo komplikuje ľuďom pohyb,“ popisuje niektoré z problémov Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z MIBu.

Inštitút tak prichádza s novou víziou, ako územie pretvoriť. „Cieľom budúcej revitalizácie je skvalitniť tento verejný priestor tak, aby bol plne funkčný pre krátkodobý pobyt a slúžil všetkým vekovým kategóriám,“ hovorí M. Dzurilla. „Prioritou architektonického zadania preto je koncepčné preriešenie povrchov v okolí Domu Služieb. Taktiež by mal vzniknúť bezbariérový prístup, ktorý prepojí existujúce spevnené plochy s priľahlou zeleňou. Pribudne aj technické zázemie pre trhovníkov.“

Jadrom návrhu architektov z kancelárií Atrium architekti, ARZ a LIVINARK bude väčšia vodná plocha s pobytovou funkciou. Pôjde o vyspádovanú betónovú plochu, po ktorej bude stekať voda. Podľa architektov vodná plocha na sídlisku zlepší klímu a v letných mesiacoch sa z nej stane obľúbené miesto najmä detí. Vedľa fontány vznikne trávnik, ktorý budú môcť ľudia využívať na oddych, jednoduché športy či slnenie sa. Po bokoch trávnika navrhli architekti osadiť lavičky a doplniť osvetlenie. V priestore sa tiež vysadia nové stromy.

Okrem toho má v území pribudnúť aj multifunkčný pavilón, ktorý sa bude dať využívať počas trhov, komunitných akcií alebo menších športových udalostí. Dôležitou súčasťou návrhu je aj vyčistenie územia od vizuálneho smogu alebo možné využitie bočnej fasády paneláku v prospech veľkorozmerného umeleckého diela. „Pri návrhu verejného priestoru za domom služieb v Dúbravke sme sa snažili porozumieť pôvodným zámerom a fungovaniu daného miesta,“ objasnil koncept Tomáš Boroš z tímu architektov. „Vstupujeme do neho konceptom, ktorý tieto zámery podporí a uchopí vhodným spôsobom. Veľký význam prisudzujeme prázdnej zelenej ploche.“

Autori teraz spracúvajú projektovú dokumentáciu, predstavená podoba projektu je zatiaľ len architektonickou štúdiou. Samotná realizácia by mala prebehnúť v druhej polovici roka 2022.

MIB dodáva, že projekt je súčasťou iniciatívy Živé miesta, ktorej cieľom je obnoviť viaceré prehliadané a zanedbané verejné priestory naprieč Bratislavou. Návrh a výber architektov je výsledkom súťaže na zmluvných architektov, ktorí sa spolupodieľajú na snahách inštitútu a Hlavného mesta o zvýšenie kvality verejných priestranstiev. V dohľadnej dobe sa tak očakáva odhalenie ďalších projektov.

 

Nový pavilón. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

MIB naďalej rozširuje zásobník pripravovaných úprav, pričom postupne odhaľuje aj zámery v mestských častiach. Inštitút bol kritizovaný, že sa príliš zameriava na centrum mesta. Nové projekty majú ukázať, že záujmom je obnovovať verejné priestory naprieč celou Bratislavou, pričom sa dotknú sídlisk, okolia frekventovaných dopravných priestorov či zastávok, rekreačných území alebo centrálnych oblastí pôvodných obcí, pripojených k mestu. Na prvý pohľad ide o vynikajúce správy.

Na druhej strane si nemožno nevšimnúť, že časový harmonogram realizácie projektov je nastavený tak, aby boli úpravy dokončené tesne pred voľbami. Nejde o žiadnu náhodu. Tak pre vedenie Hlavného mesta, ako aj mestských častí, ktoré sú do projektov zapojené, ide o najlepší čas. Obnova verejných priestranstiev sa tak stáva nástrojom politického marketingu. Rovnako tomu bolo aj v minulosti, dnes sú však tieto úpravy na vyššej úrovni.

Dnes má totiž Magistrát a starostovia k dispozícii Metropolitný inštitút. Organizácia bola pôvodne uvažovaná ako pokiaľ možno maximálne nezávislý think-tank, zameraný na komplexný prístup k tvorbe lepšieho mesta a zvyšovaniu kvality života v ňom. Dnes sa však premenila na úslužnú mestskú firmu, ktorej cieľom je svojimi výstupmi podporovať politické záujmy vedenia Bratislavy. Asi aj preto sa v MIBe, ktorý mal byť multidisciplinárny a zameriavať sa aj na výskum a vzdelávanie, kladie taký extrémne silný dôraz na architektúru a verejný priestor.

Práve v tomto smere sú totiž výstupy najviditeľnejšie a relatívne najrýchlejšie realizovateľné. Mesto tesne pred voľbami otvorí množstvo menších zrevitalizovaných plôch, na ktorých pracuje väčšina zamestnancov inštitútu. Medzičasom, ešte potrebnejšie otázky, napríklad stratégia rozvoja Bratislavy do budúcna, prepracovaná koncepcia rozvoja dopravy v meste alebo aspoň zadanie nového územného plánu, ostávajú nevyriešené. Pre širokú verejnosť ide totiž o omnoho abstraktnejšie témy – a teda horšie prezentovateľné či marketingovo využiteľné.

Pripravované projekty úprav verejných priestranstiev, vrátane zmien v Dúbravke, sú pre mesto pozitívne. Niektoré z nich by mohli dokonca v celkovej mizérii rozvoja verejného priestoru na Slovensku ašpirovať na architektonické ocenenia. Netreba však zabúdať na to, že len obnovený verejný priestor na lepšie mesto nestačí.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube