Author photoAdrian Gubčo 16.05.2022 17:04

Metropolitný inštitút odhalil podobu revitalizácie okolia Zochovej ulice

Bezprostredné okolie Zochovej a priľahlého úseku Staromestskej ulice patrí k významným uzlom verejnej dopravy a k frekventovaným lokalitám v blízkosti historického centra mesta. Stav verejného priestoru je však zúfalý. Aj preto je toto územie predmetom riešenia v rámci iniciatívy Živé miesta, programu Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), zameraného na revitalizáciu zanedbaných priestranstiev. Predstavené boli prvé bližšie predstavy o podobe revitalizácie.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Ako uvádza MIB, pod zónou Zochova rozumie priestor vymedzený uličnými plochami od Zámockej po Župné námestie a vyústenie Kozej, ktoré pretína dvojprúdová Staromestská ulica. Ide tak najmä o Pilárikovu ulicu, predpolie Vysokej školy múzických umení a hotela Falkensteiner, okolie zastávky verejnej dopravy Zochova, vstup do budovy Najvyššieho súdu SR a bezprostredné susedstvo kapucínskeho kláštora. Historicky išlo o plochu kompaktnej historickej zástavby, výstavba Mostu SNP a nadväzujúcej Staromestskej však vytvorila v zástavbe jazvu, pričom okolití verejné priestory boli napriek svojej exponovanosti riešené len provizórne.

V najbližšej dobe by sa to však malo zmeniť. Podľa MIBu tu chýbajú bezpečné chodníky pre chodcov a cyklistov, bezbariérové prístupy do podchodu, verejné toalety či atraktívnejšie priestory, kde by mohli ľudia počkať na autobus. Ako však zhŕňa, kľúčovými prioritami, podľa ktorých sa bude budúca kvalita územia posudzovať, bude dnes obmedzená prepojenosť, prehľadnosť a udržateľnosť. Cestou k tomu má byť komplexná obnova povrchov chodníkov, zastávok mestskej hromadnej dopravy, podchodu a priľahlých verejných priestorov. Okrem toho dôjde aj ku sprehľadneniu a zlepšeniu bezbariérovosti chodníkov pre peších a cyklistov.

Ide o relatívne veľký projekt, rozsiahlejší, ako sú ostatné zásahy v rámci Živých miest. „Na projekte Zochova vidieť, že rozsah Živých miest sa pohybuje od malých zásahov až po celé lokality,” hovorí Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. „Prioritou vo verejnom priestore bude chodec. Zásadnou úpravou je odstránenie existujúceho schodiska a nahradenie priľahlých oporných múrov popri historickej budove VŠMU. Bariérový úsek nahrádzame pohodlným širokým chodníkom s novým stromoradím. Trasa od zastávky Zochova bude tak plynulá a súvislá a na jednej výškovej úrovni s ulicou až po premostenie s električkami, či Židovskú ulicu,“ popisuje.

Autorom architektonickej štúdie sú tzv. zmluvní architekti z kancelárií GutGut, 2ka a Cemos, spoločne s kolektívom na MIBe. Podľa Lukáša Kordíka z GutGutu bolo cieľom potlačiť dnes čisto tranzitný charakter priestorov a spraviť z nich do istej miery aj pobytový priestor. „Cieľom nášho návrhu je vytvoriť kontinuálny a prepojený mestský priestor bez bariér a vizuálneho smogu, očistený od nefunkčných nánosov minulosti. Chceme, aby bol prehľadným a čitateľným, s jasnou orientáciou nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre jeho návštevníkov,“ vysvetľuje. „V tomto území sa nachádzajú viaceré verejné inštitúcie, ktoré si takýto priestor nielen zaslúžia, ale ho priam vyžadujú.“

Revitalizácia tak prinesie rekonštrukciu zastávky MHD na strane od VŠMU, opravu podchodu, do ktorého má lepšie prúdiť denné svetlo, alebo zrušenie vstupu do podchodu od hotela. Namiesto toho sa totiž v podchode umiestnia verejné toalety. Podchod bude okrem toho prístupný aj výťahmi. Vyrovnať sa má výšková úroveň chodníkov a cesty medzi VŠMU a zastávkou verejnej dopravy, doplní sa aj zeleň. MIB avizuje aj revitalizáciu priestoru pred vstupom do Najvyššieho súdu SR (pričom pripomína možnosť obnovy budovy) a celej uličky, smerujúcej k Župnému námestiu.

V ďalších etapách by sa mala ďalej posilniť preferencia chodcov a cyklistov, ako aj zlepšiť dopravná situácia na moste ponad Staromestskú ulicu, kde dnes podľa MIBu dochádza k rôznym kolíziám medzi všetkými účastníkmi dopravy. V záverečnej etape sa súčasné schátrané toalety pod Kapucínskou nahradia pobytovým schodiskom, zrenovuje sa zastávka vedľa kláštora, kde dôjde aj k úprave plota, a pribudnúť tu má ďalšie stromoradie, aby ľudia nečakali pod priamym slnkom. Naostatok, v celom území pribudne nový jednotný mobiliár.

Inštitút dodáva, že v najbližšej dobe (až do konca roka) sa bude vypracovávať prvá časť projektovej dokumentácie, od ktorej sa následne určí ďalší harmonogram prác. Optimisticky možno predpokladať, že prvé výraznejšie zmeny sa začnú realizovať azda niekedy v priebehu druhej polovice roka 2023.

 

Zanedbaný stav okolia zastávok dnes (7.5.2022)

 

Metropolitný inštitút nanešťastie zatiaľ zverejnil len jednu vizualizáciu, zameranú na vstup do VŠMU. Táto je však, rovnako ako zvyšné informácie, sľubná. Predláždenie priestoru a odstránenie vizuálneho smogu bude obrovským zlepšením, nehovoriac o úprave zastávok, debarierizácii podchodu a o obnove okolia Najvyššieho súdu. Na to, o akú časť mesta ide, je súčasný stav verejných priestorov nesmiernou hanbou. Kvalitná rekonštrukcia im môže dodať úroveň, aká sa od takmer úplného centra metropoly a uzla, ktorým prechádza množstvo domácich aj návštevníkov mesta, očakáva.

Dôležité je pritom spomenúť, že na tento zámer nadväzujú mnohé iné. Zatiaľ najkonkrétnejším je plánovaná komplexná rekonštrukcia verejných priestranstiev v tzv. Zóne Panenská a okolie, kam patrí aj Zochova či Kozia ulica. Mestská časť Staré Mesto chce zrekonštruovať chodníky aj cesty, ktoré majú byť vo vysokom materiálovom štandarde. Optimálne prepojenie s projektom mesta by mohlo skokovo posunúť celú štvrť a dodať jej mimoriadnu eleganciu. Ďalším veľkým zásahom má byť už zmieňovaná transformácia Najvyššieho súdu, pričom vylúčené nie je ani nahradenie otrasnej súčasnej budovy kvalitnou novostavbou.

Ďalšie zásahy sú menej konkrétne, no ich realizácia dodá okoliu Zóny Zochova mestskejší ráz. Zverejnená vizualizácia obsahuje nenápadnú hmotu na mieste nárožia Svoradovej, Pilárikovej a Zámockej, kde sa má skutočne realizovať polyfunkčný dom od architekta Ľubomíra Závodného. Popri Kapucínskej zas plánuje stavať rád kapucínov, čím sa čiastočne obnoví rad domov, ktorý tu bol v minulosti asanovaný. A priamo nad zastávkou verejnej dopravy pri VŠMU sa na totálnu rekonštrukciu pripravuje budova bývalého Ústredného riaditeľstva štátnych lesov z roku 1950.

Korunou všetkých týchto úprav v okolí má byť ďalší projekt Živých miest – premostenie Staromestskej ulice a nadväzujúca rekonštrukcia mestských hradieb. Riešenie prepojenia historického jadra a Hradu, ktoré bolo v minulosti barbarsky narušené, je pre Bratislavu strategickou úlohou. Tomu má podľa všetkého zodpovedať aj pripravovaná vízia „plató Staromestská“, ktorej odhalenie sa očakáva v najbližších dňoch. Primátor Bratislavy Matúš Vallo dlhodobo opakuje, že ide o jeho srdcový projekt.

Samozrejme, určité aspekty pripravovaného projektu obnovy Zóny Zochova by sa dali do istej miery kritizovať. Predovšetkým, mesto ide ďalej potvrdiť existenciu rýchlostnej komunikácie Staromestskej ulice, ktorá je vrazená do mestského prostredia ako rušná a nebezpečná bariéra, rekonštrukciou podchodu. Nahradenie podchodu úrovňovým priechodom pre chodcov odmietlo už na začiatku. MIB sám konštatuje, že Staromestská nebola súčasťou zadania, keďže „tento priestor podlieha širším dopravným vzťahom“.

V tomto smere má pravdu. Riadený priechod pre chodcov by mal efekty na dopravnú situáciu aj ďaleko v Petržalke, ktorá je dnes závislá na rýchlom prechode cez Dunaj a do centra mesta. Je témou na diskusiu, či práve spomalenie Staromestskej nemá byť spôsobom, ako viac motoristov dostať do verejnej dopravy. Takisto môže ísť aj o otázku času – s ohľadom na uvažované odstránenie niektorých nájazdových rámp z nábrežia na Staromestskú v ďalších fázach rozvoja Vydrice. Veľká rekonštrukcia podchodu potom nemusí byť taký udržateľný zásah. Bratislava však nemá jasnú dopravnú koncepciu, takže je odsúdená realizovať aj zásahy, ktoré sa nakoniec ukážu ako mrhanie peniazmi.

Každopádne, pripravovaná rekonštrukcia Zóny Zochova patrí k dosiaľ najužitočnejším a najpotrebnejším projektom v rámci celej iniciatívy Živé miesta. Je len málo miest v Bratislave, ktoré by si výrazné zlepšenie kvality verejného priestoru zaslúžili viac. Príprava realizácie tak snáď potrvá čo najkratšie a už čoskoro sa táto lokalita zmení z hanby mesta na reprezentatívny dopravný uzol.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Súčasný stav lokality
 • Súčasný stav lokality
 • Súčasný stav lokality
 • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube