Author photoMartina Gregová 16.08.2023 21:09

Kultivovaný prístup k tradícii. V slovenskom meste sa plánuje vzorový projekt rozvoja kultúry

Detva a okolie je centrom slovenských ľudových tradícií a miestom, kde sa dodnes zachovali zvyšky typickej architektúry. V regióne rastie záujem o ľudové aktivity, na čo má reagovať Centrum tradičnej kultúry. Jeho nový objekt má byť príkladom, ako vhodne vstúpiť do okolitej zástavby aj ponúknuť zázemie pre mnohé kultúrne aj vzdelávacie aktivity.

1. miesto. Ateliér 2021

1. miesto. Ateliér 2021

Podpolianske osvetové stredisko je kultúrno-osvetová inštitúcia, ktorá dlhodobo oraganizuje rôzne súťaže, výstavy, prednášky či workshopy v oblasti neprofesionálneho divadla, hudby, tradičnej kultúry a vizuálneho umenia. Do jeho záujmu spadajú mestá a obce v územnom obvode okresov Detva, Krupina a Zvolen. Táto lokálna kultúrna inštitúcia s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Detva vo februári tohto roka vyhlásila urbanisticko-architektonickú súťaž na podobu novostavby objektu Centra tradičnej kultúry v Detve.  

V novom sídle sa budú nachádzať kancelárie, workshopové a výstavné priestory, tanečná sála a dielne. Okrem primárnej funkcie má objekt poskytnúť aj ubytovacie kapacity. Do urbanisticko-architektonickej súťaže sa zapojilo celkovo 14 tímov. Porota do druhej etapy posunula päť z nich. Napokon zvíťazil návrh od ateliéru 2021.  

 

1. miesto. Zdroj: Ateliér 2021

 

Víťazný projekt sa v mnohom inšpiroval tradičným mikrourbanizom a historickým spôsobom fungovania ľudí a stavieb. Nové centrum tradičnej kultúry nadviazalo na charakteristickú estetiku, a to svojimi proporciami, použitými materiálmi a ekologickými či ekonomickými princípmi pôvodnej výstavby. „Z vizuálneho hľadiska novonavrhnuté budovy na prvý pohľad pôsobia k existujúcemu prostrediu striedmo a pokorne. Prezentujú tradičné formy, konštrukcie, farebnosť i materialitu ľudovej architektúry pričom do nich integrujú aj moderné prvky,” dočítame sa v komentári odbornej poroty. 

V rámci návrhu vznikli na riešenej parcele dve samostatne fungujúce objekty, ktoré spolu vytvárajú pomyselné L. Súčasťou konceptu je aj nový verejný priestor v podobe námestia, ktoré sa časom prekryje korunami novovysadených stromov. V bežný deň bude slúžiť k odpočinku, v prípade spoločenských či kultúrnych udalostí môže slúžiť priamo ako ich dejisko. Celé námestie je navrhnuté z priepustných povrchov, ktoré zabezpečia prirodzené vsakovanie dažďovej vody. Okrem toho v časti parcely vznikne dažďová záhrada. 

Odborná porota vo svojom hodnotení ďalej vyzdvihla čistú dispozíciu objektov, ktorá umožňuje variabilné využívanie ich vnútorných priestorov podľa aktuálnej potreby. Veľkou výhodou tohto návrhu je aj jeho možná etapizácia, ktorá zabezpečí, že už po realizácii prvej etapy bude riešenie spĺňať značnú časť požadovaných parametrov. 

 

2. miesto. Zdroj: ALEXY & ALEXY

 

Rovnako ako v prípade víťazného projektu, aj druhý ocenený návrh vychádza najmä z historickej formy zástavby, typickej pre túto oblasť. V tomto prípade architekti z ALEXY & ALEXY stavili na jednoduché tvaroslovie nových objektov. Dvojica budov je na riešenej parcele osadená kolmo na hlavnú ulicu a zaberá takmer celú dĺžku pozemku. Verejný priestor následne vznikol v strede parcely, vďaka čomu je ľahko prístupný z oboch budov.  

Jeden z navrhovaných objektov mal plniť administratívnu a ubytovaciu funkciu, druhý mal slúžiť ako multifunkčný priestor pre všetky kultúrne aj spoločenské udalosti. Rozdielna funkcia budov sa následne odrazila aj na materiálovom riešení ich fasád. Zatiaľ čo jeden z objektov je poňatý tradičnejšie, fasáda druhého je tvorená výraznými drevenými prvkami. Odborná porota v tomto prípade ocenila aj funkčno-prevádzkovú schému.

 

3. miesto. Zdroj: Hubinsky atelier

 

Tretí ocenený návrh pochádza od autorského kolektívu Hubinsky atelier. Inšpiráciou sa aj v tomto prípade stala tradičná ľudová zástavba. Objekty sú na pozemku umiestnené tak, aby bol maximalizovaný exteriérový priestor v ich okolí. Dve samostatne fungujúce budovy sú navzájom prepojené prístreškom. Dôležitou súčasťou tohto návrhu je aj riešenie vegetácie a vodopriepustných materiálov, ktoré prispievajú k udržateľnosti celého projektu.   

Porota vyzdvihla úroveň konceptu. „Návrh sa vyznačuje komplexnosťou uvažovania a prepájania priestorov vo všetkých mierkach od urbanizmu cez architektúru až po interiérové detaily. Z hľadiska dizajnu je návrh veľmi kultivovaný a do daného tradičného prostredia vhodný, pričom odolný sa javí aj z pohľadu prípadných cenových optimalizácií,” konštatuje. Napriek tomu bola konkurecia príliš silná.   

Novostavba Centra tradičnej kultúry v Detve môže už čoskoro vzniknúť vo veľmi špecifickej, no pre naše končiny celkom rozšírenej zástavbe. Odhliadnuc od požadovanej funkčnej náplne objektov, výsledky súťaže samé o sebe ponúkajú mnohé inšpirácie, ako možno v rámci takéhoto prostredia stavať kvalitnú a súčasnú architektúru. Čiastočná reinterpretácia tvaroslovia okolitých objektov, ich stavebných detailov či materiality bola kľúčovým prvkom každého z ocenených návrhov. To všetko v kombinácii s aktuálnymi funkčnými požiadavkami aj s prihliadnutím na ekologické a ekonomické aspekty návrhov, čo je predpoklad pre atraktívny projekt, ktorý vhodne rozvinie život v Detve. 

 

(SKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Ateliér 2021
  • 1. miesto. Zdroj: Ateliér 2021
  • 1. miesto. Zdroj: Ateliér 2021
  • 2. miesto. Zdroj: ALEXY & ALEXY
  • 2. miesto. Zdroj: ALEXY & ALEXY
  • 3. miesto. Zdroj: Hubinsky atelier
  • 3. miesto. Zdroj: Hubinsky atelier

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube