Author photoMartina Gregová 29.07.2023 19:50

Lepšie bývanie a krajšia krajina: Odhalili výsledky súťaže na gánkový dom, ľudia môžu žiadať podporu

Gánkový dom predstavuje na Slovensku pomerne rozšírený typ rodinného domu. Obdĺžnikový objekt so štítom do ulice a vonkajšou chodbou, niekedy krytou, sa staval po stáročia, napriek tomu je ho možno relatívne ľahko prispôsobiť aktuálnym funkčným aj environmentálnym požiadavkám. Výsledky súťaže, súvisiacej s podporou ich obnovy, ukazujú, ako na to.

Zdroj: Ô, Matúš Hudec

Zdroj: Ô, Matúš Hudec

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov v marci tohto roka vyhlásila ideovú architektonickú súťaž návrhov s názvom Gánkový dom. Tá voľne nadväzuje na ideové súťaže vyhlásené v apríli minulého roka, ktorých cieľom bolo riešiť dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia. To všetko s prihliadnutím na kritériá energetickej a spoločenskej udržateľnosti, vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Víťazné projekty tak nemali byť kvalitné len po stránke architektonickej či technickej, ale najmä z pohľadu udržateľnosti. Výsledky súťaže by mali slúžiť ako inšpirácia pre majiteľov podobných rodinných domov, ktorí chcú na ich rekonštrukciu a prípadnú dostavbu žiadať dotácie z Plánu obnovy a odolnosti. 

Gánkový dom je jedným z najviac rozšírených typov rodinných domov. Aj napriek tomu, že tieto typy domov majú zväčša dve až tri izby a v mnohých prípadoch nedisponujú ani hygienickým zázemím, ich rekonštrukcie a dostavby sú na Slovensku pomerne obľúbené. Vďačiť za to možno práve ich špecifickej architektúre.

Do ideovej súťaže pre tento typ rodinného domu sa prihlásilo celkovo 45 autorských kolektívov. Odborná porota sa rozhodla namiesto jedného prvého miesta udeliť dve druhé zvýšené ceny ex aequo (rovnakým dielom).

 

Zdroj: Matúš Hudec

 

Prvú z nich získal autorský kolektív v zložení Matúš Hudec, Jana Kubicová a Timea Petrová. Ako autori návrhu opisujú vo svojom súťažnom paneli: „Architektonický návrh rekonštrukcie sa zameriava na zachovanie charakteru a tvaroslovia tradičných gánkových rodinných domov.” Gánok v tomto prípade slúži ako centrálna os medzi domom a privátnou záhradou. Okrem toho, že architekti zdôrazňujú výnimočnosť tohto priestoru, snažia sa aj o prispôsobenie funkčných a materiálových prvkov súčasným potrebám aj trendom.

V energetickej oblasti bolo na získavanie energie odporučené využívať južnú stranu strechy, na ktorej by mohli byť umiestnené solárne panely. Zdôraznená je tiež dôležitá tieniaca funkcia, ktorú poskytuje samotný gánok, čo pomáha bojovať proti prehrievaniu vnútorných priestorov. „Návrh poskytuje dobrú mieru riešení. Pozitívne hodnotená je etapizácia rekonštrukcie. Vo veľkej miere využíva pôvodné konštrukcie, čím je tolerantný k pôvodnému domu,” hodnotí koncept porota.

 

Zdroj: Ô

 

Rovnakou cenou bol ohodnotený aj návrh od autorského kolektívu v zložení Martin Kvitovský, Martin Varga, Jakub Hruška a Martina Kováčová. Aj v tomto prípade sa autori projektu zamerali na posilnenie funkcie gánku. Všetky izby sú orientované práve do tejto exteriérovej chodby. Celý dom je otvorený do gánku za pomoci nových veľkých francúzskych okien. Návrh ďalej rieši miernu zmenu dispozície, ktorá je viac prispôsobená súčasným požiadavkám na bývanie.

Z hľadiska udržateľnosti je dôležitou súčasťou návrhu doplnenie fasády, podlahy a stropu o novú vrstvu tepelnej izolácie. Architekti tiež odporúčajú vysadenie ovocných stromov pred priestorom gánku, čím sa ešte viac posilní jeho tieniaca funkcia. Zaujímavým prvkom sú aj translucentné kusy krytiny, umiestnené v časti nad exteriérovou chodbou, vďaka čomu bude tento priestor dostatočne zaliaty slnkom. „Porota vyzdvihuje návrh kvôli pozitívnej normálnosti a optimálnosti riešení. Pomer vstupných nákladov a konečného výsledku je dobrý,” konštatuje porota.

 

Zdroj: Lukáš Blana

 

Na treťom mieste sa umiestnil návrh od Lukáša Blanu a Adama Benča. V tomto prípade bola dispozícia domu pozmenená tak, že všetky priechody sú umiestnené na os domu a opticky otvorené, čím sa všetky vnútorné priestory navzájom funkčne aj opticky prepoja. Gánok je v strednej časti uzatvorený zasklením, čo má priaznivé tepelné výhody a poskytuje tiež možnosť využívať ho aj v zimných mesiacoch. Zaujímavým prvkom je aj vodná plocha umiestnená na konci gánku, ktorá slúži na zber dažďovej vody a umožňuje jej priame využívanie.

Víťazné návrhy ponúkajú viaceré zaujímavé riešenia, ako možno gánkový typ domu prispôsobiť súčasným funkčným, materiálovým aj environmentálnym požiadavkám. Záujemcovia o žiadanie dotácie z Plánu obnovy a odolnosti sa tak môžu v mnohom inšpirovať.

 

Viac informácií nájdete na webe Slovenskej komory architektov

(SKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Matúš Hudec
  • Zdroj: Matúš Hudec
  • Zdroj: Matúš Hudec
  • Zdroj: Ô
  • Zdroj: Lukáš Blana

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube