YIMBA

Author photoMartina Gregová 28.07.2022 16:46

Klasické rodinné domy môžu vyzerať lepšie, predstavili výsledky súťaže na ich obnovu

V apríli tohto roku vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia tri verejné ideové architektonické súťaže, v ktorých mali účastníci vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejšie sa vyskytujúcich typových rodinných domov z druhej polovice 20. storočia. Súťažiaci mali vo svojich návrhoch zohľadniť kritériá energetickej a spoločenskej udržateľnosti, vyplývajúcej z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zdroj: DOXA / Archinfo.sk

Zdroj: DOXA / Archinfo.sk

Zámerom vyhlasovateľa súťaže bolo získať tvorivé idey, ktoré budú slúžiť ako súhrn možných riešení pre žiadateľov o podporu z programu Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci súťaže vzniklo niekoľko podnetných návrhov, v ktorých sú typové domy typu „Štvorec”, „Kocka” a „Orava” transformované tak, aby vyhovovali súčasným požiadavkám na prevádzku a štandard bývania.

Porota kladne hodnotila spôsob, akým sa súťažiaci vysporiadali s rôznymi špecifikami týchto domov a tiež ako pracovali s pôvodnými dispozíciami. Najväčší posun nastal vo vzťahu k záhrade, ktorej spôsob využitia sa od doby vzniku týchto domov zmenil z pôvodne pracovného na oddychový. Ďalej porota ocenila aj prácu so zväčšovaním okenných otvorov, návrhy na tienenie okien či zmenšovanie celkového  vykurovaného priestoru. Súťaž vhodne ukázala, ako sa dá pracovať s kvalitnou archetypálnou architektúrou rodinných domov z druhej polovice 20. storočia.

Relevantná je prakticky pre celé územie Slovenska. Mnoho z týchto domov možno nájsť aj v mestských častiach Bratislavy. 

 

Typ Štvorec:

1.cena: DOXA s.r.o.

Víťazný návrh pracuje predovšetkým so vzťahom exteriér - interiér. Kým v minulosti bola záhrada od domu jasne oddelená, v súčasnosti sa kladie dôraz na čo najväčšie prepojenie domu s exteriérom. Preto architekti zvolili za hlavný prístup stieranie tejto hranice. Dom otvárajú smerom do záhrady formou presklenej zimnej záhrady a pobytových schodov. Interiér bol očistený od pôvodných priečok a centrom celého domu sa stáva pec. Variabilitu priestoru podporujú pridaním posuvných stien.

Porota v tomto návrhu kladne hodnotila najmä vedomú prácu s dispozíciou kríža, ktorá je pre tento typ domu základnou črtou. Takisto pozitívne hodnotila aj pridanie nevykurovanej zimnej záhrady, ktorá zlepší komfort bývania aj bez navýšenia energií.

 

Zdroj: DOXA / Archinfo.sk

 

2.cena: Ing.arch Michal Pršo

Návrh, ktorý získal druhú cenu, sa vyznačuje funkčnou a úspornou dispozíciou. Reorganizáciou vnútorných priestorov vzniká spoločenská a intímna zóna a vytvára sa priame a vizuálne prepojenie domu a záhrady.

Porota kladne ohodnotila svetelno-tepelnú ochranu pomocou markízoroliet, čo je vnímané pozitívne najmä z dôvodu, že sa jedná o úsporný zásah do konštrukcie domu. Negatívom však bola energetická stránka návrhu, pretože používa plynový kotol a solárne kolektory, čo sa javí ako zastaralé.

 

Zdroj: Michal Pršo / Archinfo.sk

 

3. cena: Ing.arch Andrej Kocian a Ing.arch Zuzana Benková

Hlavná výhoda tohto návrhu spočíva v možnosti realizácie na etapy, svojpomocne a za plnej prevádzky domu. Autori pracovali s jednoduchými konštrukciami/zásahmi a vytvorili gánok, ktorého tvaroslovie je čitateľne odlišné od pôvodného výrazu domu. Pridaný „gánok“ sa javí ako dobrý, ale nedostatočne využitý prvok, nakoľko sa jedná o veľkú konštrukciu len pre potreby funkcie tienenia.

 

Zdroj: Andrej Kocian, Zuzana Benková / Archinfo.sk

 

Typ Kocka:

1.miesto: ER Atelier s.r.o.

Víťazný návrh zefektívňuje pôvodnú dispozíciu bez objemných búracích prác, redukuje spotrebu a potrebu primárnych energií a tiež recykluje odstránené materiály. Odobratú zem pretvára na kopec, ktorý zároveň zlepší energetickú efektivitu objektu. Porota pozitívne vnímala najmä prácu s dispozíciami a tiež vhodne riešený vzťah záhrady a obytnej zóny domu. Za negatívum označila nevyužitie strechy a tiež necitlivý návrh zateplenia domu, čo vytvorilo dojem zbytočne hrubých stien pri malom rozpone.

 

Zdroj: ER Atelier / Archinfo.sk

 

2.cena: Ing.arch Adam Benčo a Ing.arch Lukáš Blana

Tento návrh pôsobí konzervatívne a vo veľkej miere zachováva pôvodný charakter domu. Pridané konštrukcie sú elegantné a účelné. Porota takisto vyzdvihla množstvo odhadovaných nákladov na realizáciu obnovy a technickú stránku návrhu.

 

Zdroj: Adam Benčo, Lukáš Blana / Archinfo.sk

 

3.cena: studio 23

V tomto návrhu architekti do pôvodnej dispozície takmer vôbec nezasahovali. Investície presúvajú skôr do riešení ako zelená strecha, gánok či zaujímavé zateplenie domu.

 

Zdroj: studio 23 / Archinfo.sk

 

Typ Orava:

1.miesto: Ing. arch. Tomáš Gelien; Ing. arch. Juraj Mišík; Ing. arch. Ľudmila Haluzíková

Nové dopĺňa staré - týmito slovami začali architekti opis svojho návrhu. Stopa pôvodných stavebných súčastí je po vybúraní priznaná v novej materialite, ktorá je zarovnaná s tou starou. Navrhovaná zimná záhrada má pridanú hodnotu – predlžuje obdobie možného pobytu v exteriéri v chladných oblastiach Oravy. Porota kladne hodnotila najmä prepracovanie návrhu po technickej stránke a tiež využívanie obnoviteľných materiálov a zadržiavanie dažďovej vody.

 

Zdroj: Tomáš Gelien, Juraj Mišík, Ľudmila Haluzíková / Archinfo.sk

 

3.miesto ex aequo: ER Atelier s.r.o.

V tomto prípade architekti zmenili pôvodný výraz domu. Pridaná zimná záhrada je vhodným architektonickým prvkom, predlžujúcim krátke teplé ročné obdobie na severe Slovenska. Rovnako ako aj v návrhu domu typu „Kocka”, aj tu architekti pracovali s vytváraním svahu, čím do istej miery eliminujú tepelné mosty v mieste existujúcich základov.

 

Zdroj: ER Atelier / Archinfo.sk

 

3.miesto ex aequo: DOXA s.r.o.

Rovnako ako pri návrhu domu typu „Štvorec”, aj tu architekti pracovali s ideou stierania hranice medzi interiérom a exteriérom. V návrhu vytvorili perimeter okolo domu, ktorý vytvoril možnosť vstupovať do rôznych častí domu. V rámci perimetra navrhli aj terasu smerom do záhrady. Návrh očistil dom od pôvodnej vstupnej prístavby a tým eliminoval prebytočný objem. Jeho hodnota spočíva práve v skromnej ambícii zasahovať do objektu, čo môže byť inšpiráciou pre ľudí s obmedzenými finančnými prostriedkami.

 

Zdroj: DOXA / Archinfo.sk

 

V rámci troch súťaží priniesli účastníci množstvo ideových návrhov ako možno obnoviť typové domy z druhej polovice 20.storočia a prispôsobiť ich súčasným požiadavkam na bývanie. Návrhy sa od seba odlišujú v miere zmien pôvodných dispozícií, v spôsobe zásahu do vonkajšieho výrazu domov a tiež vo formách komunikácie s exteriérom. Dôležitou súčasťou súťažných návrhov boli aj mnohé technické riešenia, ktoré prispejú k udržateľnejšiemu bývaniu. Snahu vyhlasovateľa súťaže o získanie inšpiratívnych príkladov pre žiadateľov o podporu z Plánu obnovy a odolnosti preto možno považovať za úspešnú.

 

Viac informácií nájdete na webe Slovenskej komory architektov

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Vláda schválila výstavbu Rázsoch, financovaná bude z Plánu obnovy

04.07.2022 13:37:47 Adrian Gubčo

Slovensko by malo z Plánu obnovy a odolnosti zafinancovať výstavbu dvoch nových veľkých nemocníc, vrátane dlhodobo plánovanej koncovej nemocnice na bratislavských Rázsochách. Vyplýva to z piatkového uznesenia vlády, ktoré schválilo návrh Ministerstva zdravotníctva SR. Do polovice roka 2026, kedy treba financie vyčerpať, by mala byť dokončená hrubá stavba.

Čítať viac

Nominácie na Cenu za architektúru 2022 sú zverejnené

05.07.2022 14:00:33 Martina Gregová

Cena za architektúru (CE ZA AR) vstupuje už do svojho 21. ročníka. Aj tentokrát medzinárodná odborná porota na základe intenzívnych diskusií a obhliadok viacerých prihlásených diel vybrala finálne nominácie. Predstavme si realizácie, ktoré boli vybrané ako to najhodnotnejšie, čo za posledný rok na poli slovenskej architektúry vzniklo.

Čítať viac

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube