Author photoMartina Gregová 12.04.2023 17:11

Búrať alebo zachrániť? Aj typizované objekty zo socializmu majú svoju kvalitu

Na rekonštrukciu kultúrneho centra Kino 70 v českom Novom Měste nad Metují bola vyhlásená architektonická súťaž. Stalo sa tak po rokoch diskusií a kritike zo strany odbornej aj laickej verejnosti. Jeho nová podoba čerpá z kvalít pôvodného objektu.

Zdroj: Sokoban studio

Zdroj: Sokoban studio

Kultúrne centrum Kino 70 v českom Novom Městě nad Metují je príkladom typizovaných verejných stavieb, postavených za čias socializmu. Jeho pôvodní autori sa pri návrhu inšpirovali povojnovým funkcionalizmom, čo sa pretavilo najmä do podoby hodnotných a veľkoryso navrhnutých vnútorných priestorov.

Pred pár rokmi sa aktivisti pokúsili vyhlásiť budovu Kina 70 za národnú kultúrnu pamiatku. Ministerstvo kultúry však ani len nezahájilo posudzovanie, a to aj napriek tomu, že pamiatkari dlhodobo poukazovali na historickú a architektonickú hodnotu budovy. Následne malo byť centrum pred niekoľkými rokmi zrekonštruované a zateplené. Po kritike odbornej aj neodbornej verejnosti sa však predstavitelia Nového Města nad Metují napokon v júli 2022 rozhodli vyhlásiť na rekonštrukciu objektu poctivú architektonickú súťaž pod záštitou Českej komory architektov.  

Predmetom súťaže bolo vypracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie a revitalizácie budovy, ako aj riešenie verejného priestoru v jej blízkosti. Po novom by táto stavba, postavená v 60.rokoch 20. storočia, mala byť viac multifunkčná. Okrem kina by sa jej priestory mali využívať aj na divadelné, hudobné či výstavné účely.  

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Sokoban studio
  • 1. miesto. Zdroj: Sokoban studio
  • 1. miesto. Zdroj: Sokoban studio
  • 2. miesto. tamti_architekti
  • 2. miesto. tamti_architekti
  • 3. miesto. Tomáš Dvořák architekti
  • 3. miesto. Tomáš Dvořák architekti

Jednokolovej architektonickej súťaže sa zúčastnilo celkom 26 autorských kolektívov, a to nielen z Česka, ale aj zo Slovenska, Španielska, Švajčiarska či Nemecka. Víťazný návrh pochádza od pražského štúdia Sokoban studio. 

Podľa odbornej poroty návrh najlepšie splnil požiadavky zadávateľa. Porota ďalej veľmi kladne ohodnotila dispozičné aj kompozičné riešenie stavby. „Celkové riešenie je čisté, rešpektuje a posilňuje hodnoty objektu v rovine konštrukcie, materiálu zvonku i vo vnútri, rovnako ako jeho krásy a kvality kompozície. Je jednoduché a funkčné,” dočítame sa v hodnotení.  

Architekti sa svojim návrhom snažili naplniť predstavy a vízie pôvodných autorov, čo sa odzrkadlilo na hmotovom riešení, viacerých stavebných detailoch aj na výbere materiálov. Súčasťou budúcej rekonštrukcie objektu má byť aj prístavba. „Nutnú prístavbu (vzhľadom k rozsahu požadovaného programu) navrhujeme takým spôsobom, aby nenápadne doplnila pôvodný objekt a čo najmenej menila jeho charakter,” opisujú architekti zo štúdia Sokoban na svojom súťažnom panely.  

Z hľadiska dispozičného riešenia sa bude po novom v objekte nachádzať nielen hlavná a spoločenská sála, ale aj kaviareň, toalety a potrebná administratíva. Rozloha hlavnej sály bude dosahovať takmer 380 metrov štvorcových, spoločenská sála bude mať rozlohu približne 165 metrov štvorcových.  

Zatiaľ čo podoba samotného objektu Kina 70 sa pridŕža funkcionalistických princípov, okolie budovy je riešené menej striktne a viac asymetricky. Cieľom bolo vytvoriť kontrast medzi objemom stavby a verejným priestorom. Pri riešení okolia budovy však odborná porota navrhla niekoľko úprav a požiadaviek na jeho bližšie dopracovanie. „Celú južnú oblasť pred objektom odporúčame riešiť ako kreatívny, funkčný a zároveň jednoduchý priestor s preferenciou tieňa stromových skupín a jednoduchého, primeraného, pevného a flexibilného mobiliára, s premysleným pre vodu priestupným povrchom,” navrhuje porota.  

Vyhlasovateľ súťaže okrem funkčných podmienok určil aj finančný limit na rekonštrukciu, a to vo výške 110 miliónov českých korún (takmer 4,3 miliónov eur). Podľa poroty sa väčšina návrhov podľa orientačných odhadov vošla do zadanej čiastky, avšak pri súčasnom zvyšovaní cien sa náklady pravdepodobne navýšia. „Aspoň polovicu by sme však radi niekde zohnali z dotácií. Je to predsa len jediná stavba svojho druhu v republike, ale bude to veľmi ťažké,“ tvrdí starosta mesta. 

Po niekoľkých rokoch diskusií o osude budovy sa zdá, že Kino 70 v Novom Městě nad Metují čaká budúcnosť, o ktorej sa mnohým obdobným objektom v našich končinách zatiaľ môže len snívať. Vo víťaznom návrhu sa architektom podarilo vyzdvihnúť architektonickú hodnotu objektu a aj napriek nutnosti jeho rozšírenia zachovať jeho pôvodné hmotové riešenie. Vďaka vyhlásenej architektonickej súťaži sa navyše podarilo získať aj niekoľko nových a zaujímavých postrehov, ktoré môžu byť do víťazného návrhu zakomponované v ďalších fázach projektu. 

Obdobné kultúrne centrá možno nájsť aj na Slovensku (konkrétne v Trnave, Handlovej a Partizánskom), všetky sú však výrazne ovplyvnené neskoršími rekonštrukciami, o ktorých kvalite nemôže byť ani reči. Za zmienku ale rozhodne stojí, že na rekonštrukciu kultúrneho centra v Trnave bola v minulom roku takisto vypísaná architektonická súťaž.

 

(ČKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube