Author photoMartina Gregová 15.08.2022 17:36

Socialistický realizmus môže byť pokladom mesta, ukazuje to zrekonštruovaný dom kultúry

Dom kultúry Poklad v Ostrave je súčasťou sídliska Poruba, známeho obytného súboru v štýle socialistického realizmu. Budova bola už výrazne zanedbaná, preto sa v roku 2012 rozhodlo o rekonštrukcii, ktorá prebehla v rokoch 2019-2021. Tá sa vydarila natoľko, že si vyslúžila nomináciu na udelenie tohtoročnej Českej ceny za architektúru.

Autor: Alex Shoots Buildings

Autor: Alex Shoots Buildings

Budova Domu kultúry Poklad vznikla v 50. rokoch 20. storočia pod hlavičkou Štátneho projektového ústavu pre výstavbu miest a dedín v Ostrave. Autormi pôvodného objektu sú architekti Jiří Petrusiak, Čeněk Vorel a František Michališ a jej slávnostné otvorenie prebehlo v roku 1961. Počas desaťročí, nasledujúcich po jeho vzniku, bol Dom kultúry viac krát upravovaný a prestavovaný. Najväčšími zmenami si priestory budovy prešli v 90. rokoch z dôvodu prenajímania priestorov rôznym umelcom či inštitúciám.

Budovu Domu kultúry Poklad možno zaradiť medzi typické príklady architektúry socialistického realizmu, ktorý sa vyznačuje reprezentatívnym charakterom a monumentalitou stavieb, postavených v tomto štýle. Platí to aj o tejto stavbe. Hlavná budova má tri podlažia, železobetónový skelet a monumentálny vstup. Za svoje kvality bola v roku 2009 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku ČR. 

Rekonštrukcia bola zahájená v júni 2019 a v auguste 2021 bol Dom kultúry slávnostne otvorený pre verejnosť. Autormi obnovy sú architekti z ateliéru Platforma, ktorý sa vo svojom návrhu pokúšali objektu prinavrátiť jeho zašlú slávu a funkciu. Zatiaľ čo prvotný návrh mal podporiť pravouhlý systém blokovej zástavby a tým umocniť monumentalitu stavby, nakoniec museli architekti zo svojich predstáv trochu upustiť. Potom, ako zasiahol Ústav pamiatkovej starostlivosti, autori navrhli ponechanie pôvodného poňatia domu. „Zásahy, ktoré boli do objektu v návrhu zrealizované, sú vyabstrahovanou formou obrazu súčasného poňatia architektury a jej vnímania,” vysvetľujú architekti projektu.

Galéria

  • Autor: Alex Shoots Buildings
  • Autor: Alex Shoots Buildings
  • Autor: Alex Shoots Buildings
  • Autor: Alex Shoots Buildings
  • Autor: Alex Shoots Buildings
  • Autor: Alex Shoots Buildings

Dôležitou súčasťou prestavby Domu kultúry bolo odľahčenie vstupnej hmoty. Vďaka transparentnému plášťu sa podarilo vytvoriť jasne definovaný hlavný vstup, ktorý zároveň otvára priehľady do vstupnej haly. „Koncepčne je objekt dotvorený tak, že je navrhnutý hlavný centrálny nástup do strednej časti, ktorý umocňuje vážnosť a monumentalitu kultúrneho domu,” hovoria architekti. V nadväznosti na transparentnú vstupnú časť boli aj pôvodné vstupy či vnútorné schodiská nahradené výraznými transparentnými hmotami.

Bočné krídla objektu boli zrekonštruované tak, aby svojím tvaroslovím definovali hlavný vstup do objektu. „Vychádzajú z rovnakého princípu, ktorý môžeme hľadať napr. pri starovekých egyptských chrámoch. Pôvodné bočné krídla tak priliehajú k hlavnej hmote Domu,” znie v komentári odbornej poroty Českej ceny za architektúru.

Ústredným priestorom celej budovy je divadelná a koncertná sála, v ktorej sa nachádza kombinácia tmavých plôch či mobiliáru a príjemne pôsobiaceho dreva. V súčasnosti táto hlavná viacúčelová sála poskytuje priestory pre 480 divákov. Narozdiel od tmavšej palety materiálov použitých v hlavnej sále, sa vstupná hala, ako hlavný komunikačný priestor, vyznačuje svetlou paletou farieb. Práve to dáva vyniknúť bronzovej plastike ženy od Konráda Babraja, ktorá sa nachádza uprostred vstupného priestoru.

K hlavnej divadelnej a koncertnej sále sú pridružené rôzne priestory, slúžiace na vzdelávanie či kultúru. V budove sa nachádza malé kino s kapacitou 74 divákov, tanečná sála, hudobný klub, tri multifunkčné učebne, dva salóniky na prenájom, bar či reštaurácia. Zrekonštruovaný Dom kultúry Poklad v Ostrave láka na kultúrne predstavenia, kongresy, semináre, workshopy, plesy, kino a ďalšie podobné aktivity.

Viacero obdobných stavieb nájdeme nielen v Česku, ale aj na území Slovenska. Takmer každé mesto aj väčšia obec má dom kultúry alebo iné staršie objekty, ktoré zbytočne zmenili účel a sú v zlom stave (v Bratislave by sa dal spomenúť objekt Mičurinu). Rekonštrukcia Domu kultúry Poklad je skvelým príkladom toho, ako možno pristupovať k rekonštrukciám objektov z éry socialistického realizmu. Mnohé z nich sa vyznačujú monumentalitou a častokrát aj kvalitnými materiálmi, použitými na fasádach alebo v interiéroch.

Decentné stavebné zásahy, ktoré sa budovu nesnažia pretvárať na úplne iný objekt, ale naopak, snažia sa z jej pôvodného zámeru vyťažiť maximum, sú cestou, ako pri takýchto realizáciách postupovať. Možno sa potom stanú pokladmi miest a obcí - tak ako ním je aj Dom kultúry Poklad. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube