Author photoAdrian Gubčo 10.01.2022 17:52

Súťaž na kultúrne stredisko na Žarnovickej v Rači bola vyhodnotená

Mestská časť Rača v spolupráci s Hlavným mestom a Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vyhodnotila architektonickú súťaž na kultúrne stredisko s knižnicou na Žarnovickej ulici. Miestna samospráva sa rozhodla pristúpiť k obnove čoraz menej vyhovujúceho objektu z 80-tych rokov minulého storočia. Novú podobu strediska hľadala formou súťaže, pričom cieľom bolo navrhnúť multifunkčné centrum, zodpovedajúce súčasným nárokom na daný typ priestorov.

Zdroj: young.s architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: young.s architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy

Ako konštatuje MIB, budova, dokončená v roku 1984, pomaly dosluhuje, má energeticky náročnú prevádzku a chýba jej bezbariérový prístup na poschodie. V lete sú priestory prehriate a v zime nevykúrené, vonkajší amfiteáter je v nevyhovujúcom stave a kapacita priestorov nepostačuje. Napriek tomu ide o populárne miesto pre voľnočasové aktivity. Nachádza sa v dotyku s husto osídleným sídliskom, ale aj pôvodnou historickou časťou Rače.

Mestská časť, ktorá v poslednom období realizuje viacero investičných projektov, a to vo veľmi dobrej kvalite, oslovila MIB za účelom organizácie architektonickej súťaže. Čoraz skúsenejšia mestská organizácia pripravila zadanie, pričom hlavnými princípmi novej podoby centra mala byť  multifunkčnosť a flexibilita priestorov, bezbariérovosť, využitie prirodzeného osvetlenia, použitie prírodných a udržateľných materiálov, energetická efektivita, recyklácia materiálov zo súčasnej budovy, fyzické aj vizuálne prepojenie vnútorných priestorov a otvorenosť verejného priestoru. Na výzvu odpovedalo 11 tímov.

Medzi súťažnými kanceláriami sa presadil kolektív young.s architekti. MIB zhŕňa stanovisko poroty, podľa ktorej sa víťazom podarilo pripraviť kvalitný návrh pre funkčnú premenu existujúceho objektu na kvalitný priestor, ktorý ponúka prehľadnú a funkčnú dispozíciu. Centrum bude pozostávať z knižnice, komunitného centra a novej spoločenskej sály pre 160 ľudí. Spolu s existujúcou trafostanicou tieto časti vytvoria menší dvor, ktorého vznik považuje porota za ideálny pre konanie exteriérových akcií. Parter je priestupný, čo je vhodné, a dobre sa posilňuje prepojenie jednotlivých častí Rače. Budovy budú dobre presvetlené. Porota dodáva, že daný návrh má najväčší potenciál uspokojiť nároky investora.

Samotní architekti vysvetľujú, že koncept je založený na rešpektovaní pôvodnej figúry kultúrneho domu a prístavbe novostavby spoločenskej sály. V pôvodnej budove bude knižnica, besedná miestnosť a kaviareň na prvom podlaží, na druhom by mali byť flexibilné klubovne či spoločenský priestor pre detské krúžky alebo pre seniorov, spoločne s vedením centra. Cieľom odsadenia spoločenskej sály je zas umožnenie autonómneho programu. Objekty sú prepojené spojovacím krčkom – foyer. To umožňuje organizáciu menších výstav.

Čo sa týka verejných priestorov, okrem nástupného priestoru a zmieňovaného dvora sa navrhuje aj ponechanie borovicového hájika na severozápadnej strane pozemku a zriadenie detského ihriska. Pôvodný amfiteáter sa odstráni. Návrh pristupuje racionálne aj k parkovaniu, ktoré sa zlepší. Pod sálou bude teoreticky možné umiestniť prenajímateľný priestor.

Porota investorovi odporúča klásť dôraz na kvalitu skiel a vonkajšieho tienenia, dopracovať prevádzkové scenáre s nadväznosťou na vstupné foyer, zlepšiť prístup na komunitný dvor, nevybavovať priestor pevným mobiliárom, ekonomicky vyhodnotiť priestor pod sálou a analyzovať a prípadne optimalizovať konštrukčné riešenie.

Samotný investor realizáciu pravdepodobne rozdelí na dve etapy. „Na základe výsledkov súťaže začneme rokovanie s víťazom ohľadom ďalšieho postupu. Predpokladáme rekonštrukciu v dvoch fázach, v prvej opravu samotnej budovy a v druhej fáze možnú prístavbu. Na základe overovacej štúdie a rokovania sa mestská časť rozhodne na ďalšom postupe. Som rád, že do súťaže prišlo veľa zaujímavých návrhov a komisia mala z čoho vyberať,“ uviedol Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava – Rača. Starosta na sociálnej sieti dodal, že Rača teraz začne hľadať možnosti externého financovania projektovej dokumentácie najprv prvej, následne aj druhej etapy.

MIB pripomína, že okrem nastavenia architektonickej súťaže a jej organizácie zastrešil aj participatívny prieskum. Z tohto vyplynulo, že najväčším lákadlom pre širokú verejnosť sú masovejšie akcie, ktoré prirodzene vytvárajú dopyt po zvýšení kapacít. Na margo výsledkov súťaže, inštitút zdôrazňuje fakt, že dôjde k rekonštrukcii objektu. „Rád by som vyzdvihol hlavne to, že v súťaži sa podarilo preukázať, že je možné využiť existujúcu budovu z roku 1984, ktorá pri citlivom prístupe k jej úprave môže spĺňať kritériá, ktoré dnes kladieme na kvalitnú architektúru,“ povedal Peter Lényi, súčasný riaditeľ Sekcie súťaží z MIB.

Starosta odhaduje, že predpoklad realizácie prvej fázy je v rokoch 2023-24 a druhej fázy 2024-25. Počas rekonštrukcie kultúrneho strediska budú stretnutia seniorov v Nemeckom kultúrnom dome, kým ostatným nájomcom sa budú hľadať iné, dočasné priestory.

 

Zdroj: young.s architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Výsledky architektonickej súťaže sú príjemné a na dobrej úrovni. Young.s. atelier pripravil skutočne veľmi prehľadný a funkčný návrh, ktorý prinesie zvýšenie úrovne prevádzky kultúrneho strediska a vytvorí ešte aktívnejšie jadro komunitného života. Kvalitu nemožno uprieť ani iným návrhom – či už druhému miestu od plusminusarchitects alebo tretiemu od Superatelieru – inak sa však zdá, že vybrala správne. Tieto návrhy mali určité nedostatky, čo na prvé miesto vystrelilo práve „mladých architektov“.

V tom je azda kľúčové riziko v angažovaní tejto kancelárie. Hoci young.s už pripravili viacero príťažlivých návrhov, s ktorými majú úspechy v súťažiach, realizácií je zatiaľ menej. Ateliér je špecifický aj silnou prítomnosťou študentov. Investora tak čaká možno mierne náročnejšia príprava, ako so zavedeným profesionálnym pracoviskom, zvyknutým spracúvať projekty pre veľkých klientov (napríklad podobným, ako robí na projekte rekonštrukcie základnej školy na Plickovej). Potenciál pekného návrhu však za to snáď stojí.

Rača by totiž mohla získať ďalší súčasný projekt, zvyšujúci kvalitu života v mestskej časti. Zmieňovaná rekonštrukcia školy je na pomery bratislavských mestských častí svojou komplexnosťou výnimočná. V dohľadnej dobe by snáď mohla na okraji Krasnian pribudnúť aj moderná materská škola Tramín. V nedávnej dobe tu vznikol netradičný „urban park“ na Tbiliskej ulici a Hlavné mesto plánuje zlepšiť verejné priestory na Mudrochovej. Ďalšie projekty sa pripravujú pre Park J. M. Hurbana, kúpalisko Krasňany alebo okolie Depa Krasňany. Mestská časť smeruje k výraznému okrášleniu a zlepšeniu kvality života.

Čo sa týka tejto súťaže v kontexte iných, organizovaných v poslednej dobe v Bratislave, ide o jednu z mála, určených na návrh kultúrno-spoločenského objektu. MIB tak rozširuje portfólio súťaží o veľmi dôležitú typológiu stavieb, na ktoré sa snáď bude v Bratislave v budúcnosti organizovať viac kompetícií – koniec-koncov, kultúrnym domom disponuje takmer každá mestská časť. Okrem toho, Bratislave chýba jej vlastné kultúrne centrum, ktoré by bolo náhradou Parku kultúry a oddychu. Do istej miery by túto rolu mohol plniť Nový Istropolis, žiadúca by ale bola ale aj vlastná budova.

Nový projekt na Žarnovickej tak snáď bude po viacerých stránkach precedensom – jednak ukáže iným mestským častiam, ako postupovať pri rekonštrukciách kultúrnych a komunitných centier, ako aj zdôrazní význam investícií do tohto typu občianskej vybavenosti. Takisto môže byť inšpiráciou, ako využiť niektoré existujúce budovy, ktoré sú pri určitých modifikáciách schopné aj naďalej slúžiť. Rača sa vo viacerých ohľadoch stáva v Bratislave premiantom, čo sa týka kvality výstupov miestnej samosprávy. Tento zámer je toho dôkazom.

 

Pozrite si všetky návrhy na stránke Metropolitného inštitútu Bratislavy

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: young.s architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: young.s architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: young.s architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: young.s architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: young.s architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: young.s architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: young.s architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Aktuálny stav budovy. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube