Author photoAdrian Gubčo 22.01.2021 15:42

Rača chce upraviť parčík na Detvianskej

Mestská časť Rača po minuloročnej oprave časti Detvianskej ulice hodlá pokračovať v úpravách verejných priestranstiev. Samospráva aktuálne hľadá ideálnu podobu Parku J.M. Hurbana, ktorý sa nachádza v priestore medzi Detvianskou, Žitnou a nedávno opravenou električkovou traťou. Posudzovaná je dvojica variantov.

Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován

Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován

Neveľký parčík dnes pozostáva predovšetkým z trávnatej plochy a výsadby stromov po obvode, kde sa smerom k Žitnej nachádza mohylový pomník padlých vojakov alebo pamätná doska pápeža Jána Pavla II. Priestor však nie je v dobrom stave. Dlhodobo bol v správe Magistrátu a mestská časť sa usilovala o jeho zverenie do svojej správy. To sa podarilo v roku 2019, odkedy sa začalo pracovať na zadaní pre revitalizáciu územia.

Architektonická štúdia úpravy plochy bola dokončená len nedávno pod autorstvom kancelárie 2ka landscape and urban architects. Dvojica variantov štúdie bola prezentovaná pred príslušnou komisiou pri Miestnom zastupiteľstve a verejne publikovaná starostom mestskej časti Michalom Drotovánom. Kľúčovou otázkou je podľa starostu rozhodnutie, ktorým variantom sa pri realizácii obnovy parčíku pôjde.

Advertising

Oba varianty majú niekoľko spoločných bodov. Spevnené plochy v princípe nadväzujú na už dnes vytýčené trasy, ktoré dopĺňajú a prinášajú náhradu povrchov za kvalitnejšie. Trávniky by v oboch variantoch mali mať podobu intenzívne udržiavaných plôch. Veľmi podobne je riešené aj okolie mohylového pomníku, kde sa predpokladá vytvorenie decentné sedenia, výmena dnešnej lacnej betónovej dlažby za mlatový povrch a vytvorenie lepšieho prístupu od zastávky MHD vo forme schodiska s rampou. Pribudnúť by tu mala aj nová výsadba veľkých stromov.

V iných veciach sa však koncepcie líšia. Najväčším rozdielom je zachovanie dnes existujúceho parkoviska vo Variante 1, čo ovplyvnilo aj umiestnenie detského ihriska. Vo Variante 1 sa nachádza v blízkosti električkovej trate, kým vo Variante 2, ktorý s parkoviskom neráta, je umiestnené smerom k ceste, od ktorej je oddelené terénnou vyvýšeninou. Trať bude parku oddelená dizajnovým oplotením.   

Samospráva podľa všetkého oslovila občanov, aby sa rozhodli pre vhodnejší variant. Kým jeden ráta s väčším rozsahom zelene, zánik parkovania vnímajú kriticky niektorí obyvatelia, pripomínajúc blízkosť kostola a cintorína. K ďalším podnetom patrí doplnenie vodného prvku, retencia dažďovej vody, premena intenzívneho pobytového trávnika na lúčny porast alebo „zohľadnenie identity Rače“. Architekti majú s návrhom ešte pracovať.

Podľa predstavy mestskej časti sa po vypracovaní projektovej dokumentácie a zisku stavebného povolenia bude táto uchádzať o zdroje z fondov EÚ. Realizácia sa predpokladá v rokoch 2022 alebo 2023.

 

Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován

 

Rača sa v poslednom období prezentuje ako mestská časť aktívne pracujúca na zlepšení úrovne svojich verejných priestorov aj budov vo svojej správe. Okrem postupnej úpravy Detvianskej a okolia predstavila v priebehu minulého roka aj projekt vzniku tzv. Urban parku pri škole na Tbiliskej a predovšetkým novú víziu pre dnes zanedbanú a uzatvorenú školu na Plickovej ulici, ktorú by chcela zrekonštruovať a nanovo sprevádzkovať. Aj v tomto prípade musela Rača žiadať o zverenie budovy Magistrát.

Podľa projektu by malo na Plickovej vzniknúť 25 bežných tried a 10 odborných tried pre 600 žiakov. Opraviť sa majú aj telocvičňa, kuchyňa a jedáleň. Výhľadová druhá etapa ráta so vznikom moderného športového a oddychového areálu. Podľa predstáv mestskej časti bude zo školy kvalitné zariadenie v súlade so súčasnými trendmi vo vzdelávaní a požiadavkami na ekológiu. Za architektúrou stojí renomovaná kancelária Pantograph. Realizácia prvej etapy by mohla byť dokončená možno už v roku 2023, Rača do nej investuje viac ako 6 miliónov eur z vlastných zdrojov, ako aj z eurofondov a úveru.

Nejde o jedinú investíciu do vzdelávania. Druhým relatívne veľkým projektom, opäť spojeným s Pantographom, je novostavba materskej školy Tramín, ktorá má byť umiestnená na mieste bývalej rovnomennej vinárne na Kadnárovej ulici. Vizualizácia, publikovaná v miestnom periodiku, prezentuje atraktívnu budovu s kruhovým pôdorysom, zelenými strechami a nádvorím. V blízkom okolí v nedávnej minulosti vyrástli nové rezidenčné projekty, dopyt po materskej škole je tak vysoký.

Advertising

V mestskej časti sa výhľadovo uvažuje aj nad rekonštrukciou tzv. Nemeckého kultúrneho domu, kde by mohla byť významná občianska vybavenosť. V minulosti bola na nové riešenie tohto centra zorganizovaná architektonická súťaž, odvtedy je však okolo zámeru ticho. V kontexte výstavby na susednom pozemku, kde sa realizuje projekt Rínok Rača, by ale išlo o mimoriadne vhodnú investíciu.

Naostatok, úroveň mestskej časti by mohli zlepšiť aj niektoré súkromné developmenty. V súčasnosti sa tu realizuje napríklad rozšírenie veľkého W. M. Fitnesscentra, čím pribudnú možností pre aktívne trávenie voľného času, a dlhodobo je v príprave vybudovanie masívneho športového centra LBG Aréna. Zámer už má k dispozícii potrebné stavebné povolenia, jeho realizácii však bráni nutnosť prekládky vodovodu a potoka, ktoré projekt predražujú. Kedy teda bude tento nová aréna realitou, nie je známe.

V každom prípade sa zdá, že sa Rača postupne zlepšuje a v dohľadnej dobe tu vzniknú ďalšie atraktívne verejné priestranstvá, skvalitnia sa školy a zlepšia možnosti pre športovanie. Okrem toho by tu mali v rámci nových developmentov pribudnúť služby a vybavenosť. Ak sa pristúpi aj k modernizácii električkovej trate, čo je už údajne predmetom analýz na Magistráte, vyzerá budúcnosť mestskej časti celkom optimisticky.

Nastavené tempo v príprave (a realizácii) nových projektov sa snáď do budúcna zachová. Ak tomu tak bude, bude z Rače omnoho lepšie miesto pre život.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován
  • Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován
  • Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován
  • Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován
  • Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován
  • Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován
  • Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován
  • Zdroj: Mestská časť Rača / Michal Drotován

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube