YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 08.12.2020 12:13

Mestská časť Rača pripravuje rekonštrukciu základnej školy na Plickovej

Na Slovensku platí pomerne paradoxná situácia, že školy v Hlavnom meste majú v dôsledku nastavenia eurofondov v priemere najmenej prostriedkov pre zlepšovanie svojho fyzického stavu. Rekonštrukcia zariadení je tak veľmi náročná, napriek tomu sa vyskytujú úspešné príklady – jedným z nich môže byť Rača, kde sa pripravuje kompletná rekonštrukcia školy na Plickovej ulici.

Zdroj: Michal Drotován / Pantograph

Zdroj: Michal Drotován / Pantograph

Základná škola na Plickovej sa nachádza v dotyku s pôvodnou obcou, teda v centrálnej časti Rače neďaleko Barónky. Ide o klasickú typovú stavbu z obdobia socializmu, už v 90-tych rokoch 20. storočia sa však objavili výraznejšie náznaky chátrania v súvislosti so zatekaním strechy. Keďže tieto problémy ostávali ignorované, stav budovy sa naďalej zhoršoval. Situácia vyústila až do radikálneho riešenia, ku ktorému došlo v roku 2007 – škola bola vyradená zo siete škôl a v roku 2008 uzatvorená. Udialo sa tak aj napriek odporu verejnosti.

V ďalších rokoch sa vyskytlo niekoľko pokusov budovu oživiť. Najprv sa objavila vízia zriadiť tu súkromné gymnázium, neskôr tu mala byť vysoká škola. Vtedy sa dokonca spustili rekonštrukčné práce, v priebehu realizácie však boli zastavené. Nevyšiel ani zámer presunúť sem depozitár Galérie mesta Bratislava. Dnes je škola extrémne schátraná, technologické vybavenie a inžinierske siete sú v havarijnom stave, obvodový plášť je zastaralý, opravu by si zaslúžili aj všetky vnútorné povrchy či zmieňovaná strecha. Náročnosť prípadnej rekonštrukcie sa zvyšuje každým rokom.

Nido

Napriek tomu chce mestská časť pripraviť komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu objektu. Dôvodom je zvyšujúci sa tlak na zabezpečenie školských kapacít v dôsledku výrazného stavebného rozvoja v Rači a okolí. Doterajšie snahy, kedy sa rozširovali triedy v existujúcich školách a prebudovávali odborné učebne, sa podľa vedenia mestskej časti ukázali ako nedostatočné. Rača preto požiadala Hlavné mesto o zverenie budovy na Plickovej do správy so zámerom obnovy pôvodnej funkcie, čo mestskí poslanci odsúhlasili.

Mestská časť tak mohla dať vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu školy, ktorá sa má týkať aj telocvične, kuchyne a jedálne. Vzniknúť tu má 25 bežných a 10 odborných tried pre 600 žiakov. V pláne je aj druhá fáza obnovy, ktorá ráta s vybudovaním vonkajšieho športového a oddychového areálu. Areál aj budova má byť ekologická, podporovať vodozádržné opatrenia, starosta mestskej časti Rača Michal Drotován navyše avizoval, že hľadá možnosti zachovania existujúcich mozaík na fasáde budovy.

Projektovú dokumentáciu vypracovala popredná architektonická kancelária Pantograph, ktorej bol síce zámer zadaný priamo, na druhej strane ale ide o overeného víťaza viacerých architektonických súťaží a s prvými oceneniami. Zámer už má stavebné povolenie z júna tohto roku a tento týždeň bolo vyhlásené verejné obstarávanie. Odhadovaná hodnota zákazky je 6,05 miliónov eur bez DPH. Mestská časť chce projekt financovať z vlastných zdrojov, z úveru a z eurofondov.

Rekonštrukcia budovy musí byť ukončená a škola v prevádzke najneskôr v roku 2025. V prípade úspešného priebehu verejného obstarávania by však mohla byť nová podoba ZŠ Plickova realitou už skôr – azda už v roku 2023.

 

Zdroj: Michal Drotován / Pantograph

 

Plán Rače kompletne zrekonštruovať túto budovu a zaradiť ju opätovne do siete verejných škôl je v Bratislave pomerne výnimočný. Základné a väčšinou ani stredné školy v slovenskej metropole nie sú vo veľmi dobrom stave a len zriedkavo zohľadňujú súčasné nároky a predstavy o modernom vzdelávaní, tvorbe komunity či aktívnom trávení voľného času. Výnimky – napríklad základná škola Narnia a Gymnázium C.S.Lewisa v Petržalke – preto pútajú náležitú pozornosť. Škola na Plickovej by mohla byť ďalším takýmto príbehom.

Do budúcna však bude potrebných viac rekonštrukcií, ale aj úplne nových projektov základných či stredných škôl. Aktuálne je v príprave pravdepodobne len jeden konkrétny zámer novej školy v petržalských Slnečniciach, kde však nie je definitívne ujasnená forma prevádzky. Záujem o výstavbu školy prejavil aj developer JTRE v prípade výstavby štvrte Nové Lido. S problémami pri zabezpečení kapacít škôl sa potýka aj Ružinov, najmä v priestore rozširujúceho sa nového centra mesta (downtownu), kde rastie počet obyvateľov, ale dostupných pozemkov pre výstavbu školy je minimum.

Pre úspech mesta a zvyšovanie kvality života v ňom je však špičková kvalita školstva – počnúc jasľami a materskými školami a univerzitami a výskumnými inštitúciami končiac – jednou z najdôležitejších úloh. Zariadenia musia byť nielen dostupné (kapacitne aj finančne), ale aj moderné, vytvárať priestor pre rozvoj talentu a medziľudských vzťahov a v neposlednom rade, vedené kvalitnými a motivovanými učiteľmi.

To je v metropole ďalší veľký problém, keďže platy učiteľov nezohľadňujú miesto práce a sú pomerne nízke. Učitelia tak nemajú veľa možností nájsť si dôstojné bývanie, pričom situácia sa v tomto smere neustále zhoršuje. Hlavné mesto síce pripravuje prvé projekty nájomného bývania, ktoré má byť určené aj pre učiteľov, dopyt je však obrovský a nové byty začnú pomaly pribúdať asi až v roku 2023-2024.

Kým nenastanú radikálnejšie zmeny vo financovaní mesta, v rozvoji bytovej výstavby či v prioritizácii vzdelávania v rámci národného rozpočtu, bude bratislavské školstvo závislé od iniciatív mestských častí (zodpovedných za materské a základné školy), Bratislavského samosprávneho kraja (stredné školy) alebo nastavenia eurofondov. Rača je v tomto smere vzorom, keďže okrem rekonštrukcie Plickovej sa pripravuje aj výstavba novej materskej školy na Kadnárovej ulici.

Napriek tomu sa nemožno ubrániť pocitu, že tak dôležitá téma, ako je vzdelávanie, je v Bratislave zanedbaná. Z najlepších slovenských základných škôl pre rok 2018/2019 sa v top 10 nachádza len jedna bratislavská (pre mimoriadne nadané deti), z gymnázií štyri, zo stredných odborných škôl opäť len jedna. Tieto výsledky nie sú veľmi lichotivé. Ak má Bratislava ambície byť medzinárodným lídrom v konkurencieschopnosti aj životnej úrovni, výrazné zlepšenie je nutnosťou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Supermoderná škola konečne aj v Bratislave. Plickova je pred kolaudáciou, pozrite sa dovnútra

01.12.2022 17:17:28 Andrej Sárközi

Špičková kvalita školstva je pre zvyšovanie kvality života v meste a jeho úspech jednou z najdôležitejších úloh. Základná škola Plickova by sa po dokončení rekonštrucie mohla tejto úlohy zhostiť na výbornú. Z donedávna opustenej a chátrajúcej stavby sa už aktuálne črtá jedna z najmodernejších vzdelávacích inštitúcií v Bratislave.

Čítať viac

Vzorová račianska škola sa stáva realitou. Na Plickovej vzniká moderná budova i areál

24.11.2022 09:52:50 Andrej Sárközi

Najväčší projekt mestskej časti za posledné desaťročia – tak možno nazvať komplexnú rekonštrukciu Základnej školy Plickova. Stavebné práce na obnove verejnej inštitúcie sa začali na konci leta minulého roka. Odvtedy stavba z dielne štúdia Pantograph značne pokročila.

Čítať viac

Rača sa mení, nové projekty zvyšujú kvalitu života aj verejného priestoru

01.03.2022 15:00:17 Adrian Gubčo

Mestská časť Rača prešla v posledných rokoch výraznými zmenami. Hoci sa vo viacerých mestských častiach vyskytujú snahy o zlepšenie stavu verejných priestranstiev alebo doplnenie novej infraštruktúry alebo vybavenosti, len ojedinele je to spojené s vyššou kvalitou. Rača je v tomto smere výnimkou – a postupne to začína byť viditeľné. Dokončených, v realizácii alebo príprave je hneď niekoľko projektov.

Čítať viac

Prvé projekty nových škôl sú už v realizácii, na ďalšie chýbajú pozemky aj peniaze

18.11.2021 14:30:00 Adrian Gubčo

V Bratislave aktuálne prebieha realizácia niekoľkých projektov rozšírení či rekonštrukcií základných škôl. Rieši sa tým pomerne zlý fyzický aj kapacitný stav bratislavských škôl, ktoré nedosahujú úroveň, hodnú metropoly štátu. Problémom ostáva vznik úplne nových zariadení v rozvíjajúcich sa lokalitách – mestské časti, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl, nemajú na veľké projekty prostriedky a mnohokrát ani vhodné pozemky.

Čítať viac

Rača štartuje rekonštrukciu školy na Plickovej, pri škôlke Tramín narazila

28.07.2021 16:47:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Rača aktívne rozvíja nové investičné projekty. K najvýznamnejším zámerom patrí rekonštrukcia staršej zanedbanej školy na Plickovej ulici, ktorá prejde komplexnou rekonštrukciou. Rača v tomto prípade zaznamenala významný postup a čoskoro rozbehne stavebné práce. Naopak, problémy sa vyskytli v prípade výstavby novej materskej školy Tramín, ktorá bojuje s odporom časti miestnych.

Čítať viac

Rača opraví ihrisko na Tbiliskej, vznikne tu Urban Park Tbiliská

28.04.2020 16:47:06 Adrian Gubčo

Mestská časť Rača rozbieha premenu zanedbaného športoviska v priestore medzi Tbiliskou ulicou a električkovou traťou na Púchovskej. Po rekonštrukcii, ktorá by mohla prebehnúť ešte v priebehu tohto roka, by tu mal vzniknúť moderný „urban park“, ktorý spoločne so susedným súkromným areálom vytvorí veľkú športovú zónu.

Čítať viac

Novinky z Rače

21.07.2020 10:30:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Rača patrí k periférnym častiam Bratislavy, stavebný rozvoj sa jej však nevyhýba. Aj tu pribúdajú nové projekty, vrátane nových polyfunkčných súborov. Developeri pripomínajú dostupnosť prírodného prostredia Malých Karpát, prítomnosť električkovej trate alebo historické prostredie tradičnej vinohradníckej obce, Rača sa však mení na modernú a živú bratislavskú štvrť.

Čítať viac

Škola v Slnečniciach má záväzné stanovisko

06.02.2020 15:20:20 Adrian Gubčo

V Bratislave by mohla čoskoro po veľmi dlhej dobe pribudnúť nová škola. V rastúcej štvrti Slnečnice je naplánovaný vznik zariadenia zahŕňajúceho materskú, základnú aj strednú školu, a to v modernom dizajne a s prihliadnutím na aktuálne trendy vo výučbe a vzdelávaní. Projekt získal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube