Author photoAdrian Gubčo 06.02.2020 15:20

Škola v Slnečniciach má záväzné stanovisko

V Bratislave by mohla čoskoro po veľmi dlhej dobe pribudnúť nová škola. V rastúcej štvrti Slnečnice je naplánovaný vznik zariadenia zahŕňajúceho materskú, základnú aj strednú školu, a to v modernom dizajne a s prihliadnutím na aktuálne trendy vo výučbe a vzdelávaní. Projekt získal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta.

Zdroj: Cresco / Compass

Zdroj: Cresco / Compass

Nová škola by mala vzniknúť v časti Slnečnice – Mesto, juhozápadne od aktuálne dokončovaných budov pomenovaných A1-A6. V skutočnosti však ide o zónu B celého zámeru Južné Mesto. Východne od školy vzniknú sektory B3-B4 a AB2, ktorých súčasťou sú aj výškové budovy, severne sektor AB1. Škola bude zároveň západnou hranou centrálneho líniového parku Slnečníc a bude mať dobrú dostupnosť k budúcej konečnej, resp. východzej zastávky Petržalskej električkovej radiály, teoreticky aj k výhľadovej železničnej stanici Janíkov dvor.

Developer Cresco Real Estate, budujúci celú mestskú štvrť, tu plánuje postaviť štvorpodlažnú budovu školy s priľahlými športoviskami a komunikáciami. Pôjde o združenú školu, kde bude 47 tried základnej školy pre 940 žiakov, 12 tried strednej školy pre 240 žiakov a 3 triedy materskej školy pre 60 žiakov. Celkovo tak má školu navštevovať 1.240 detí. Pracovať by tu malo sto učiteľov.

Čo sa týka športovísk, v tomto smere je naplánovaný športový areál s bežeckým oválom o dĺžke 250 metrov spoločne so stometrovou dráhou a multifunkčné ihrisko o rozmeroch 20 x 40 metrov. Posledné vizualizácie zobrazujú aj pochôdznu strechu s terasou a ďalšie ihrisko. Škola bude mať k dispozícii parkovanie v podzemnej garáži, kde vznikne 42 parkovacích miest, ďalších 8 bude na teréne. Zo strany parku bude dostupná novou cyklotrasou.

Budovu navrhuje architektonická kancelária Compass, ktorá sa už v minulosti vyjadrila, že ide o „vysnené“ zadanie, keďže možnosť navrhovať školu je v slovenských podmienkach do veľkej miery unikátna. Vhodnému konceptu tak bolo venovaného veľa času, aby vzniklo kreatívne a príjemné prostredie zamerané nielen na rozvoj vzdelávania, ale aj vytvorenie akejsi komunity. Architekti potvrdzovali, že študovali aj nové prístupy ku vzdelávaniu, aby sa maximalizoval vzťah študenta so školou.

Hlavné mesto aktuálne udelilo projektu kladné záväzné stanovisko, čím potvrdilo súlad projektu s Územným plánom. Ako podmienku žiada vypracovanie krajinársko-architektonického riešenia parku alebo oplotenie areálu, zároveň odporúča zachytávanie dažďovej vody, zelené strechy či fasády alebo minimalizovať spevnené plochy. Čo je však dôležité, projekt sa teraz môže posunúť do územného konania.

Nateraz ešte nemožno odhadnúť, kedy by sa mohla reálne spustiť výstavba, developer ju pravdepodobne prispôsobí aktuálnemu rozvoju obytnej štvrte. Dôležitá bude aj otázka prevádzkovateľa, keďže už v minulosti sa hovorilo o tom, že pôjde o súkromnú školu. Za otvorenú otázku považujem možnú etapizáciu, ktorá by bola s ohľadom na postupne sa meniacu demografiu Slnečníc celkom logická.

 

Zdroj: Cresco / Compass

 

Hoci Bratislava prechádza masívnym vývojom, v oblasti základného a stredného školstva sa toho zmenilo len málo, ak nerátame rekonštrukcie budov z dôvodu ich zlého stavu. Naozaj radikálne skvalitnenie školskej budovy, nehovoriac o úplne nových projektoch, je však raritné.

Výnimku medzi verejnými školami tvorí rekonštrukcia školy C.S.Lewisa v Petržalke, kde sa pôvodný typový objekt z obdobia socializmu mení na modernú vzdelávaciu a komunitnú inštitúciu. Postupným krokmi vznikajú v interiéri školy nové a zaujímavé priestory pre výučbu i socializáciu žiakov. Autorom posledných realizovaných zásahov je kancelária Kleinert Creative House, ktorá za doterajšiu prácu získala Cenu za architektúru (CEZAAR) 2019.

Rekonštrukcia školy má ďalej pokračovať, zrealizované sú tri fázy z uvažovaných desiatich. Prístup k projektu ukazuje, že aj v prostredí klasických typových objektov je možné vytvárať moderné priestory v súlade s pedagogickými trendmi 21. storočia. Nanešťastie, ide o vzácnu výnimku, čo je aj dôvod, prečo sa porota rozhodla tento projekt vyzdvihnúť.

Úspešné mesto potrebuje špičkovú úroveň školstva a vzdelávania všeobecne. Príklady zo zahraničia ukazujú, že vysoká úroveň škôl vie byť zásadným kritériom rozhodujúcim o ekonomickej konkurencieschopnosti, ale aj atraktivite pre život. Najviac je to viditeľné v USA, kde mnoho ľudí smeruje na predmestia, kde sú vďaka vyšším daniam z nehnuteľností z veľkých pozemkov k dispozícii masívnejšie zdroje pre lokálne školy. Tie tak dosahujú ďaleko vyššiu kvalitu ako školy priamo v mestách.

V Bratislave je vývoj opačný, keďže mesto, resp. mestské časti, nedokážu ani čerpať zdroje z európskych operačných programov na základné a materské školy (niečo je možné jedine v prípade stredných škôl v správe Bratislavského samosprávneho kraja). Samotné rekonštrukcie tak riešia často len havarijné stavy, spravidla však neprispievajú k tvorbe podnetného a príjemného prostredia.

Daná situácia sa musí zmeniť. Niekoľko škôl je síce naplánovaných, alebo skôr uvažovaných v nových developmentoch (Nesto, Bory, Nové Lido), pre súčasné verejné školy to ale veľké zlepšenie neznamená. Opäť sa ukazuje, že súčasný systém kompetencií, rozdelených na viacero úrovní samosprávy je témou na diskusiu. Mestské časti prevádzkujúce základné školy totiž prostriedky navyše nemajú.

Riešenie je v ich zrušení a zlúčení prostriedkov s financiami Hlavného mesta, ktoré by ich vedelo efektívnejšie využiť aj na rozvoj školstva. Ide o ďalšiu položku z dlhého zoznamu benefitov, ktorú by odstránenie tohto reliktu minulosti prinieslo a viedlo ku kvalitnejšiemu mesta a kvality života v ňom.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Cresco / Compass
  • Zdroj: Cresco / Compass
  • Zdroj: Cresco / Compass
  • Zdroj: Cresco / Compass
  • Zdroj: Cresco / Compass

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube