Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 31.08.2021 13:30

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Article Big

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Rekonštruované územie sa nachádza v styku pôvodnej zástavby a novšieho sídliska v mierne svahovitom teréne. To viedlo v minulosti k takým riešeniam, ktoré nezohľadňovali nutnosť zabezpečiť bezbariérovosť priestoru. Verejný priestor je okrem toho po desaťročiach bez výraznejšej revitalizácie zanedbaný a devastovaný neregulovaným a neorganizovaným parkovaním. Tieto výhrady občania vyjadrili aj v rámci participačného procesu, ktorý v lokalite pred tvorbou návrhu prebehol.

Pre vypracovanie štúdie a projektu revitalizácie územia boli oslovení architekti Peter Stec, Ján Studený, Antonín Wagner a Ľubomír Závodný, ktorí patria ku kolektívom tzv. zmluvných architektov, vybraných v súťaži. Ich hlavnou ambíciou bolo vytvorenie atraktívneho a bezpečného priestoru pre všetky generácie. Zvýšenie úrovne má byť dané debarierizáciou, modernizáciou mobiliáru, zlepšením osvetlenia, ale aj doplnením nových prvkov či lepšou organizáciou parkovania.

Advertising

Dominantným prvkom parkom bude aj naďalej Kozmická fontána od akademického sochára Tibora Kaveckého z roku 1973. Architekti však chcú odstrániť dnes neprístupný bazén a nahradiť ho plytkou pobytovou vodnou plochou na hranie a osvieženie, ktorá má fontánu prepojiť s okolím. „V našom návrhu máme aj pergolu s výhľadom na fontánu,“ dopĺňajú architekti v architektonickej štúdii. „Jej hlavnou výhodou je, že vytvorí intímny priestor pre posedenie a tiež poskytne v letných mesiacoch tieň. S ohľadom na génia loci sme vybrali ako popínavú rastlinu vínnu révu.“

Novinkou má byť gril pre susedské stretnutia, ktorý bude umiestnený v strede parku, ako aj pitná fontána, nové lavičky, osvetlenie a zeleň. Pribudnúť by malo aj sedenie v podobe mobilného sedenia z dreva, ktoré si budú môcť návštevníci parku posúvať či upravovať. Tlačová správa MIBu nanešťastie nešpecifikuje, ako si architekti predstavujú riešenie priestoru v okolí miestneho úradu – údajne ide o druhú etapu revitalizácie a nie sú ešte vyriešené majetkové pomery – faktom však ostáva, že súčasné parkovanie áut prejde zmenami. Práve to totiž obyvatelia označili za najväčší problém. 

V rámci participácie totiž oslovení obyvatelia vyjadrili názor, že autá sú problém, to by však bola aj redukcia parkovania. Preto návrh prichádza skôr s víziou nového usporiadania parkovacích miest ako ich odstránením. „Vnímame nedostatok parkovania v okolí tohto parku, a preto bola jedna z podmienok zadania, aby neubudlo ani jedno parkovacie miesto,“ potvrdzuje Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. „Za najlepší spôsob ako chodcom uľahčiť pohyb a zároveň vodičom neubrať z parkovacích miest považujeme premiestniť parkovacie miesta v rámci tejto lokality.“

MIB dodáva, že ide ešte len o náčrt budúcej podoby priestoru. Konkrétnejšie detaily budú známe po vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorá je v príprave. Všetko smeruje k tomu, aby sa obnova spustila v druhej polovici roka 2022. Mudrochova sa tak pridá k ďalším projektom v rámci iniciatívy Živé miesta. Ich cieľom je pomocou menej náročných zásahov pretvoriť mnohé prehliadané či zanedbané miesta v meste. Výpis lokalít predstavil na začiatku tohto roka samotný primátor Bratislavy Matúš Vallo.

 

Kozmická fontána, 7.3.2021

 

Do zásobníka projektov, ktoré pôjdu do realizácie tesne pred voľbami, tak pribudla ďalšia novinka. Je veľká škoda, že Metropolitný inštitút zverejňuje len veľmi nedostatočné informácie a v tomto prípade aj vizualizáciu, ktorá je málo výpovedná. Na samotnom zámere upraviť tento park, ktorý má strategickú polohu medzi centrom Rače, električkovou traťou či práve rekonštruovanou školou na Plickovej, nie je nič zlé. Žiadúce by však bolo zverejnenie celej architektonickej štúdie.

Kým sa tak nestane, ostáva len veriť a dúfať, že inak skúsení a kvalitní architekti navrhli naozaj dobré riešenie nielen pre park, ale výhľadovo aj pre okolie OC Račan a miestneho úradu. Mestská časť by sa vďaka tomu mohla výrazne posunúť. Obnova príde v čase, kedy sa v Rači zrealizujú aj iné zásahy – okrem školy sa dokončí mohutný development Rínok Rača od Bencontu, úpravou má prejsť Park J. M. Hurbana a v príprave je aj nová škôlka Tramín. Známa bude vízia pre kultúrne stredisko na Žarnovickej a o niečo jasnejšia by mohla byť aj budúcnosť nájomného bývania v oblasti.

Advertising

Kombinovaný účinok všetkých nových projektov, bez ohľadu na stavebníkov, bude dôležitý práve v predvolebnom období. Magistrát sa samozrejme nezabudne pochváliť, čo všetko sa mu v Rači podarilo (podobne, ako sa nezabudol opakovane pochváliť takou banalitou, ako je oprava verejných toaliet v Sade Janka Kráľa), čo bude v spojení s dobrou úrovňou zásahov pôsobiť veľmi pozitívne. Leto a jeseň 2022 budú v tomto smere vo všeobecnosti mimoriadne šťastlivým obdobím.

Bolo by príjemné, keby boli nové projekty odhaľované a predovšetkým realizované aj počas iných rokov, ako len v predvolebnom období. Bratislava má v oblasti rozvoja verejného priestoru také rezervy, že by sa dalo na rozličných lokálnych úpravách, zásahoch, opravách, rekonštrukciách, obnovách alebo stavbách pracovať neustále ešte veľmi dlho. Už dlhodobo však platí, že sa veľká časť zlepšení realizuje zásadne tesne pre voľbami.

Medzičasom, v takej Trnave sa pracuje priebežne – mesto obnovuje sídliskové vnútrobloky, buduje cyklotrasy, upravuje dôležitý lokálny dopravný uzol Zelený kríčok, realizuje nové športoviská alebo stavia nové budovy škôl či škôlok. Okrem toho pripravuje ďalšie projekty, organizuje súťaže a pracuje aj na väčších, strategických úlohách, ktoré sú dôležité a na prvý pohľad neviditeľné. Presne tak má vyzerať zodpovedný prístup k rozvoju mesta a jeho zveľaďovaniu.

Dá sa predpokladať, že MIB ešte zverejní niekoľko projektov, ktoré budú naplánované tak, aby išli do realizácie v druhej polovici roka 2022. Patriť by k nim mohla revitalizácia okolia Ružinovského jazera (Rohlíka), priestor na Odborárskom námestí, obnova kúpaliska Krasňany, park na Hálkovej a Letnej, úpravy na Dullovom námestí, zmeny na Vazovovej a i. V každom prípade ide o užitočné zámery, ktoré prispejú k zvýšeniu úrovne verejných priestranstiev. Dôležitou otázkou však ostáva, či by ešte potrebnejšie neboli iné aktivity – práce na strategickom rozvoji mesta, ktoré politické body natoľko neprinášajú.

Bratislavský rozpočet, rovnako ako rozpočet MIBu, totiž nie je taký veľký, aby bolo dosť peňazí pre všetko. Mesto a inštitút si tak musia vybrať, či sa bude absolútne preferovať verejný priestor, alebo sa bude väčší dôraz klásť aj na strategický rozvoj. Problémy metropoly jasne ukazujú, že nezaspala len pri riešení svojho vzhľadu. Bratislava ostáva nepripravená na riešenie problémov súčasnosti aj najbližšej budúcnosti – a nič na tom nezmení ani fakt, že bude mať čoskoro krajšie upravené parčíky, námestia alebo ulice.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Park Mudrochova a okolie, 7.3.2021
  • Park Mudrochova a okolie, 7.3.2021
  • Park Mudrochova a okolie, 7.3.2021
  • Park Mudrochova a okolie, 7.3.2021

Súvisiace články

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube