Author photoAdrian Gubčo 31.08.2021 13:30

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Rekonštruované územie sa nachádza v styku pôvodnej zástavby a novšieho sídliska v mierne svahovitom teréne. To viedlo v minulosti k takým riešeniam, ktoré nezohľadňovali nutnosť zabezpečiť bezbariérovosť priestoru. Verejný priestor je okrem toho po desaťročiach bez výraznejšej revitalizácie zanedbaný a devastovaný neregulovaným a neorganizovaným parkovaním. Tieto výhrady občania vyjadrili aj v rámci participačného procesu, ktorý v lokalite pred tvorbou návrhu prebehol.

Pre vypracovanie štúdie a projektu revitalizácie územia boli oslovení architekti Peter Stec, Ján Studený, Antonín Wagner a Ľubomír Závodný, ktorí patria ku kolektívom tzv. zmluvných architektov, vybraných v súťaži. Ich hlavnou ambíciou bolo vytvorenie atraktívneho a bezpečného priestoru pre všetky generácie. Zvýšenie úrovne má byť dané debarierizáciou, modernizáciou mobiliáru, zlepšením osvetlenia, ale aj doplnením nových prvkov či lepšou organizáciou parkovania.

Dominantným prvkom parkom bude aj naďalej Kozmická fontána od akademického sochára Tibora Kaveckého z roku 1973. Architekti však chcú odstrániť dnes neprístupný bazén a nahradiť ho plytkou pobytovou vodnou plochou na hranie a osvieženie, ktorá má fontánu prepojiť s okolím. „V našom návrhu máme aj pergolu s výhľadom na fontánu,“ dopĺňajú architekti v architektonickej štúdii. „Jej hlavnou výhodou je, že vytvorí intímny priestor pre posedenie a tiež poskytne v letných mesiacoch tieň. S ohľadom na génia loci sme vybrali ako popínavú rastlinu vínnu révu.“

Novinkou má byť gril pre susedské stretnutia, ktorý bude umiestnený v strede parku, ako aj pitná fontána, nové lavičky, osvetlenie a zeleň. Pribudnúť by malo aj sedenie v podobe mobilného sedenia z dreva, ktoré si budú môcť návštevníci parku posúvať či upravovať. Tlačová správa MIBu nanešťastie nešpecifikuje, ako si architekti predstavujú riešenie priestoru v okolí miestneho úradu – údajne ide o druhú etapu revitalizácie a nie sú ešte vyriešené majetkové pomery – faktom však ostáva, že súčasné parkovanie áut prejde zmenami. Práve to totiž obyvatelia označili za najväčší problém. 

V rámci participácie totiž oslovení obyvatelia vyjadrili názor, že autá sú problém, to by však bola aj redukcia parkovania. Preto návrh prichádza skôr s víziou nového usporiadania parkovacích miest ako ich odstránením. „Vnímame nedostatok parkovania v okolí tohto parku, a preto bola jedna z podmienok zadania, aby neubudlo ani jedno parkovacie miesto,“ potvrdzuje Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. „Za najlepší spôsob ako chodcom uľahčiť pohyb a zároveň vodičom neubrať z parkovacích miest považujeme premiestniť parkovacie miesta v rámci tejto lokality.“

MIB dodáva, že ide ešte len o náčrt budúcej podoby priestoru. Konkrétnejšie detaily budú známe po vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorá je v príprave. Všetko smeruje k tomu, aby sa obnova spustila v druhej polovici roka 2022. Mudrochova sa tak pridá k ďalším projektom v rámci iniciatívy Živé miesta. Ich cieľom je pomocou menej náročných zásahov pretvoriť mnohé prehliadané či zanedbané miesta v meste. Výpis lokalít predstavil na začiatku tohto roka samotný primátor Bratislavy Matúš Vallo.

 

Kozmická fontána, 7.3.2021

 

Do zásobníka projektov, ktoré pôjdu do realizácie tesne pred voľbami, tak pribudla ďalšia novinka. Je veľká škoda, že Metropolitný inštitút zverejňuje len veľmi nedostatočné informácie a v tomto prípade aj vizualizáciu, ktorá je málo výpovedná. Na samotnom zámere upraviť tento park, ktorý má strategickú polohu medzi centrom Rače, električkovou traťou či práve rekonštruovanou školou na Plickovej, nie je nič zlé. Žiadúce by však bolo zverejnenie celej architektonickej štúdie.

Kým sa tak nestane, ostáva len veriť a dúfať, že inak skúsení a kvalitní architekti navrhli naozaj dobré riešenie nielen pre park, ale výhľadovo aj pre okolie OC Račan a miestneho úradu. Mestská časť by sa vďaka tomu mohla výrazne posunúť. Obnova príde v čase, kedy sa v Rači zrealizujú aj iné zásahy – okrem školy sa dokončí mohutný development Rínok Rača od Bencontu, úpravou má prejsť Park J. M. Hurbana a v príprave je aj nová škôlka Tramín. Známa bude vízia pre kultúrne stredisko na Žarnovickej a o niečo jasnejšia by mohla byť aj budúcnosť nájomného bývania v oblasti.

Kombinovaný účinok všetkých nových projektov, bez ohľadu na stavebníkov, bude dôležitý práve v predvolebnom období. Magistrát sa samozrejme nezabudne pochváliť, čo všetko sa mu v Rači podarilo (podobne, ako sa nezabudol opakovane pochváliť takou banalitou, ako je oprava verejných toaliet v Sade Janka Kráľa), čo bude v spojení s dobrou úrovňou zásahov pôsobiť veľmi pozitívne. Leto a jeseň 2022 budú v tomto smere vo všeobecnosti mimoriadne šťastlivým obdobím.

Bolo by príjemné, keby boli nové projekty odhaľované a predovšetkým realizované aj počas iných rokov, ako len v predvolebnom období. Bratislava má v oblasti rozvoja verejného priestoru také rezervy, že by sa dalo na rozličných lokálnych úpravách, zásahoch, opravách, rekonštrukciách, obnovách alebo stavbách pracovať neustále ešte veľmi dlho. Už dlhodobo však platí, že sa veľká časť zlepšení realizuje zásadne tesne pre voľbami.

Medzičasom, v takej Trnave sa pracuje priebežne – mesto obnovuje sídliskové vnútrobloky, buduje cyklotrasy, upravuje dôležitý lokálny dopravný uzol Zelený kríčok, realizuje nové športoviská alebo stavia nové budovy škôl či škôlok. Okrem toho pripravuje ďalšie projekty, organizuje súťaže a pracuje aj na väčších, strategických úlohách, ktoré sú dôležité a na prvý pohľad neviditeľné. Presne tak má vyzerať zodpovedný prístup k rozvoju mesta a jeho zveľaďovaniu.

Dá sa predpokladať, že MIB ešte zverejní niekoľko projektov, ktoré budú naplánované tak, aby išli do realizácie v druhej polovici roka 2022. Patriť by k nim mohla revitalizácia okolia Ružinovského jazera (Rohlíka), priestor na Odborárskom námestí, obnova kúpaliska Krasňany, park na Hálkovej a Letnej, úpravy na Dullovom námestí, zmeny na Vazovovej a i. V každom prípade ide o užitočné zámery, ktoré prispejú k zvýšeniu úrovne verejných priestranstiev. Dôležitou otázkou však ostáva, či by ešte potrebnejšie neboli iné aktivity – práce na strategickom rozvoji mesta, ktoré politické body natoľko neprinášajú.

Bratislavský rozpočet, rovnako ako rozpočet MIBu, totiž nie je taký veľký, aby bolo dosť peňazí pre všetko. Mesto a inštitút si tak musia vybrať, či sa bude absolútne preferovať verejný priestor, alebo sa bude väčší dôraz klásť aj na strategický rozvoj. Problémy metropoly jasne ukazujú, že nezaspala len pri riešení svojho vzhľadu. Bratislava ostáva nepripravená na riešenie problémov súčasnosti aj najbližšej budúcnosti – a nič na tom nezmení ani fakt, že bude mať čoskoro krajšie upravené parčíky, námestia alebo ulice.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Park Mudrochova a okolie, 7.3.2021
  • Park Mudrochova a okolie, 7.3.2021
  • Park Mudrochova a okolie, 7.3.2021
  • Park Mudrochova a okolie, 7.3.2021

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube