Author photoMartina Gregová 13.08.2023 19:00

Vzorové prepojenie starého a nového. Slovenské mesto dostane unikátnu knižnicu, získa ju po netradičnej súťaži

Slovensko vyniká v počte knižníc. Situácia sa postupne mení aj v prípade ich kvality - na mnohé z najvýznamnejších sa konajú architektonické súťaže s cieľom ich rekonštrukcie. Teraz prichádza prvá, ktorá rieši úplne novú knižnicu. Zvolený bol pritom mimoriadny koncept súťaženia, ktorý má garantovať skutočne špičkovú úroveň víťazného návrhu. 

1. miesto. Zdroj: Michal Kontšek

1. miesto. Zdroj: Michal Kontšek

Galantská knižnica v súčasnosti sídli v kapacitne a prevádzkovo nevyhovujúcich priestoroch v blízkosti centra mesta. Z toho dôvodu sa vedenie knižnice spolu so zriadovateľom, ktorým je Trnavský samosprávny kraj, rozhodlo vybudovať úplne nový areál, ktorý pokryje požiadavky tejto pre mesto dôležitej inštitúcie. Jeho nová podoba má vzniknúť na základe architektonicko-urbanistickej súťaže. 

Nový areál vznikne na okraji Esterházyho parku. Jednou z hlavných požiadaviek zadávateľa bolo jeho prepojenie s neďalekým parkom a vytvorenie priestorov, vhodných nielen na uloženie kníh, ale aj na stretnutia miestnych komunít či vzdelávaco-kultúrne podujatia. Predstavené návrhy by mali ponúkať aj možnosti využitia bezprostredného okolia budovy, a to najmä v letných mesiacoch. Súčasťou areálu je zachovaný starší objekt. 

Mesto tak chce vytvoriť mimoriadne kvalitné miesto, ktoré bude lákať všetkých obyvateľov. „V meste Galanta sme sa rozhodli vytvoriť reprezentatívny kultúrno-spoločenský priestor. Vďaka tomu budeme môcť poskytovať ešte kvalitnejšie knižničné služby a organizovať vzdelávacie podujatia pre všetky generácie čitateľov, čo aj v kontexte dnešnej spoločenskej situácie považujem za nevyhnuté,” vyjadril sa trnavský župan Jozef Viskupič. 

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Michal Kontšek
  • 1. miesto. Zdroj: Michal Kontšek
  • 2. miesto. Zdroj: Sadovsky & Architects
  • 2. miesto. Zdroj: Sadovsky & Architects
  • 3. miesto. Zdroj: young.s architekti
  • 3. miesto. Zdroj: young.s architekti

Súťaž bola vyhlásená bolo v marci tohto roka, dnes už poznáme aj jej výsledky. Zaujímavosťou súťaže bola jej forma. Pri rozhodovaní o víťazovi odborná porota vychádzala len z 2D štúdie a fyzického modelu. Toto netradičné rozhodnutie vyplynulo z názoru zadávateľa, že vizualizácie často ukazujú prikrášlený obraz reality a môžu tak skresľovať dojem z návrhu.

Do súťaže sa zapojilo celkovo 48 autorských kolektívov. Na prvom mieste sa umiestnil návrh od Michala Kontšeka. Hlavná myšlienka projektu spočíva v snahe zachovať obvodové múry existujúceho objektu ako pamäť miesta a zároveň zachované konštrukcie využiť ako kulisu pre nový objekt. „Novú budovu umiestňujeme s dostatočným odstupom do vnútra pôvodnej dispozície historického objektu ako matriošku,” opisuje autor návrh vo svojom súťažnom paneli.  

Celý perimeter fasády na prvom nadzemnom podlaží má byť tvorený predsadeným presklením, vďaka čomu ukazuje na pôvodnú obvodovú stenu. Tento zámer umožňuje vytvoriť novú modernú fasádu objektu aj prevádzku, zodpovedajúcu súčasným priestorovým požiadavkám. Zachováva sa tak spomienka na pôvodný architektonický výraz budovy. Tento silný a jasný koncept ocenila aj odborná porota. 

Rovnako porota vyzdvihla aj dispozičné riešenie, ktoré potrebné funkcie rozdeľuje na viac podlaží, čím sa minimalizuje zastavaná plocha pozemku. V strede areálu následne autor navrhuje zelený park. Okrem toho na jednej strane pozemku vznikla aj spevnená plocha piazetty, doplnená o menší objekt kaviarne. „„Len" zelené nádvorie vnímame ako integrálnu a podstatnú súčasť návrhu, ktorá mohla vzniknúť vďaka efektívne naskladanému stavebnému objemu,” hodnotí porota.   

Na druhom miesto sa umiestnil návrh od ateliéru Sadovsky & Architects. V tomto prípade sa autori rovnako rozhodli zachovať pôvodný objekt a zároveň mu prinavrátiť proporcie podľa zachovaných fotografií z 30. rokov 20. storočia. Pôvodná hmota objektu je následne rozšírená o novú prístavbu, vďaka čomu vzniklo v centre pozemku kompaktné átrium.  

Pri tomto projekte porota kladne ohodnotila zachovanie pôvodnej architektúry, jej prístavbu aj dispozičné riešenie. Na druhej strane však poukázala na to, že novovytvorený objekt zaberá značnú časť pozemku, čo povedie k vyšším prevádzkovým nákladom. Negatívom bol aj fakt, že objekt s tak rozľahlou rovnou strechou ju podľa návrhu vôbec nevyužíva.  

Tretie miesto obsadil ateliér young.s architekti. Pôvodný dom bol opäť zachovaný a rozšírený o nové priestory. Najvýraznejšou časťou tohto návrhu je riešenie strechy, ktorá by bola po novom doplnená o kubické vikiere. Tento zámer by zvýraznil celú fasádu objektu a dodal mu tak architektonický výraz hodný inštitúcie, ktorou Galantská knižnica rozhodne je. Negatívom však bolo nedoriešenie dvora. 

Ocenené návrhy priniesli zaujímavé pohľady na to, ako možno vybudovať úplne novú modernú inštitúciu pri zachovaní pôvodného historického objektu. Zároveň je Galantská knižnica ďalšou na našom území, ktorá sa dočkala potrebnej pozornosti. V minulosti sa architektonickej súťaže dočakala napríklad Krajská knižnica v Žiline, Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove aj Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Pri všetkých spomenutých inštitúciách však ide len o renováciu vnútorných priestorov či o návrh nových priestorov v už existujúcich objektoch. Galantská knižnica tak azda čoskoro bude prvou, ktorá sa bude nachádzať v takmer úplne novom objekte.  

 

(SKA, Galantasity, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube