Author photoMartina Gregová 13.09.2022 10:03

Najkrajšia knižnica na Slovensku? Ďalšia súťaž ukazuje, prečo má dobrá architektúra zmysel

V marci roku 2022 bola vyhlásená architektonická súťaž návrhov na komplexnú obnovu sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Aj napriek tomu, že budova Forgáčovho paláca je historickou budovou, ktorá môže istým spôsobom limitovať a obmedzovať nápady architektov, výsledky súťaže sú pozoruhodné. Víťazný návrh je dielom bratislavského ateliéru GEOME3.

Zdroj: GEOME3, ATOMstudio, Eastbrothers architects

Zdroj: GEOME3, ATOMstudio, Eastbrothers architects

Vyhlasovateľ súťaže vychádza z príkladov z mnohých krajín sveta, ktoré dokazujú, že práve architektúra knižníc postavená po roku 2000 dokázala do týchto tradičných zariadení pritiahnuť viac návštevníkov. Cieľom súťaže je preto vďaka architektonickému návrhu vytvoriť modernú inštitúciu, ktorá už nie je len o výpožičke a skladoch kníh. Prostredie, ktoré by malo vďaka návrhu vzniknúť, bude poskytovať priestory na stretávanie sa, vybavenie si e-mailov či vypitie kávy.

Vytvorenie modernej inštitúcie však nie je ani zďaleka jediným dôvodom rekonštrukcie. Objekt, v ktorom sa knižnica nachádza, je v havarijnom stave, absentuje v ňom bezbariérový prístup a považuje sa za nehospodárny (vzhľadom na neúsporný systém osvetlenia a vykurovania). Súčasné priestory poskytujú málo tichých miest, málo študijných bodov, kde je možné zapojenie elektroniky, a tiež je problematické aj využívanie priestorov na výuku. V prípade, že sa na to vyhradený priestor uzavrie, zneprístupni sa aj knižničný fond tu umiestnený.

Do súťaže sa zapojilo 5 autorských kolektívov, z ktorých odborná porota vybrala návrh, ktorý je podľa ich vlastných slov „najprijateľnejším, pretože predstavuje riešenie najviac zohľadňujúce svoj účel, ktorým je knižnica. Kniha v návrhu zohráva hlavnú úlohu”.

 

1. miesto: GEOME3 s.r.o.

Hlavným zámerom víťazného návrhu je vytvorenie kvalitného priestoru, v ktorom sa návštevník bude veľmi ľahko orientovať a jeho pohyb po priestore bude plynulý. Všetky podlažia sú navzájom prepojené výťahmi a tiež vstavanými rampami, ktoré vyrovnávajú jednotlivé výškové rozdiely súčasných podlaží.

Návrh rieši aj nové presklenie v časti záhradnej fasády a tvarovanie zvyšných okenných otvorov je zachované v reinterpretácii pôvodného okenného členenia. Ďalej návrh rieši aj nové zastrešenie terasy a vnútorného átria. „Vďaka prekrytiu a uzatvoreniu átria vzniká nová krajina interiéru,” zaznelo v súťažnom paneli.

Podlahy centrálneho priestoru tvorí terazzová dlažba, najmä kvôli predpokladanému zvýšenému zaťaženiu. Návrh inak počíta s maximálnym zachovaním pôvodných podláh a ich zrekonštruovaním. Architekti tiež v istých častiach navrhujú aj odkrývanie pôvodných materiálov.

Jadro pozornosti na seba v návrhu strháva centrálna miestnosť knižnice s kupolou. Tvar kupoly kopírujú aj regály s knihami, čo z nich robí výrazný prvok interiéru. Vďaka dostatočnej svetlej výške tejto miestnosti v návrhu vznikol mezonetový prstenec, ktorý tvorí študovňa s počítačovým vybavením.

Porota ocenila veľmi pozitívne riešenie vstupnej haly (pod kupolou), ktorú odporúča dôkladne odtieniť z jej rubovej strany. Ďalej je kladne hodnotené dvojpodlažné riešenie knižnice pod kupolou, otvorenie priestoru do zadnej záhrady a celková dispozícia. Porota odporúča zastavať priestor ľavej časti záhrady (pri pohľade od námestia), a to na celú výšku objektu.

 

Zdroj: GEOME3 / Archinfo.sk

 

2. miesto: ATOMstudio s.r.o.

Návrh, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, priniesol zaujímavý princíp „ponorenia sa do knižného sveta”. Návrh prichádza s netradičným riešením akéhosi protipólu kupoly. Tá je zopakovaná reverzne v podlahe, vďaka čomu vytvára priestor pre samotné knihy, pobytový a multifunkčný priestor. Porota kladne hodnotí čistý architektonický a grafický jazyk návrhu. Pozitívne vníma ponechanie strešnej roviny v exteriéri.

Transformácia stredovej dvorany vytvára podľa architektov ťažiskový moment obnovy. Otvorenie ník s klenutými klenbami do bočných krídel podporuje centralizovanú polohu priestoru a jeho monumentalitu s cieľom prinavrátiť historický priestor, ktorý tvoril exteriér. Toto riešenie odborná porota vo svojom komentári označila za problematické vo vzťahu k funkčnosti knižnice ako takej.

 

Zdroj: ATOMstudio / Archinfo.sk

 

3. miesto: Eastbrothers architects s.r.o.

Ústredným prvkom tohto návrhu je asanácia pôvodnej kupoly a jej následné nahradenie formálne zhodnou novou konštrukciou konvexne orientovanou smerom nahor. Vďaka tomu vznikol centrálny komunikačný priestor-átrium. Ďalej architekti navrhujú aj komunikačnú pavlač, ktorá sa podľa ich vlastného opisu môže stať obľúbeným miestom na stretávanie sa. Súčasťou návrhu je aj nadstavba a prístavba. Strechy na nových objektoch sú navrhované ako vegetačné.

Napriek tomu, že porota kladne zhodnotila jednotlivé riešenia, v konečnom dôsledku hodnotí „návrh ako usporiadaný vlastnou logikou, bez rešpektovania zadania, nepochopenia potreby zachovania pamiatkovo chránených otvorov a necitlivo narába s presunom pamiatkovo chránenej kupoly”.

 

Zdroj: Eastbrothers Architects / Archinfo.sk

 

Rekonštrukcie historických objektov sú vždy sprevádzané množstvom požiadaviek, ktoré je nutné pri architektonických návrhoch zohľadniť. Súťaž, ktorú vyhlásila Štátna vedecká knižnica v Košiciach, ponúka príklady viacerých prístupov rôzneho rozsahu k takejto obnove. Takisto nám prostredníctvom požiadaviek vyhlasovateľa ponúka možnosť nahliadnuť do očakávaní, kladených na moderné knižnice. Klesajúci záujem o návštevy takýchto priestorov vedie k snahe inštitúcii o vytvorenie kvalitného prostredia, ktoré návštevníkom ponúkne viac ako len možnosť požičania si kníh. Ukazuje to aj obdobná súťaž zo Žiliny

Ak sa košickej knižnici podarí svoje priestory naozaj takto obnoviť, nemala by mať problém. Pôjde o jeden z klenotov mesta a nepochybne aj mimoriadne populárne miesto pre každého odborníka alebo milovníka odbornej literatúry. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: GEOME3 / Archinfo.sk
  • Zdroj: GEOME3 / Archinfo.sk
  • Zdroj: GEOME3 / Archinfo.sk
  • Zdroj: ATOMstudio / Archinfo.sk
  • Zdroj: ATOMstudio / Archinfo.sk
  • Zdroj: Eastbrothers Architects / Archinfo.sk

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube