Author photoMartina Gregová 13.01.2023 20:22

Krásne priestory pre ľudí budú pribúdať: Najnovšia súťaž zmení knižnicu v Prešove

Víťazný návrh na novú podobu interiérov Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove ponúka viac, ako len vhodné funkčné a materiálové riešenia. Koncept návrhu vyzdvihuje monumentálnosť priestorov, ruší optický smog a vytvára dôstojný a originálny interiér knižnice, aký si tretie najväčšie mesto Slovenska rozhodne zaslúži.

Zdroj: DOXA s.r.o.

Zdroj: DOXA s.r.o.

Klesajúci záujem o návštevy priestorov knižníc vedie k snahe inštitúcií o vytvorenie kvalitného prostredia, ktoré návštevníkom ponúkne viac, ako len možnosť požičania si kníh. S týmto problémom sa rozhodlo popasovať už nejedno mesto na Slovensku. V minulom roku bolo vyhlásených hneď niekoľko zaujímavých architektonických súťaží, ktorých cieľom bolo vytvoriť kvalitnejšie a multifunkčnejšie priestory knižníc. Ako príklad možno uviesť súťaž na rekonštrukciu Krajskej knižnice v Žiline či súťaž na komplexnú obnovu sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.  

V októbri 2022 bola vyhlásená ďalšia obdobná architektonická súťaž. Jej cieľom bolo získať kvalitný návrh interiérov Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Inštitúcia bude čoskoro sídliť v novozrekonštruovaných priestoroch na Slovenskej ulici.  

Galéria

  • Zdroj: DOXA s.r.o.
  • Zdroj: DOXA s.r.o.
  • Zdroj: DOXA s.r.o.
  • Zdroj: DOXA s.r.o.
  • Zdroj: Michal Kontšek
  • Zdroj: Michal Kontšek
  • Zdroj: Michal Kontšek
  • Zdroj: Michal Kontšek

Rovnako, ako tomu bolo pri vyššie spomínaných architektonických súťažiach v iných mestách, aj v tomto prípade vyhlasovateľ požadoval taký návrh, ktorý z knižnice spraví viac ako len požičovňu kníh. Nové priestory by mali slúžiť ako miesto pre vzdelávanie, obohacovanie sa skúsenosťami, vedomosťami, výmenu názorov a informácií a byť prrístupné tak laikom, ako aj odbornej verejnosti. Organizovať sa tu majú literárne krúžky, prednášky, kvízy a ´dalšie formy podujatí a stretnutí.

Do dvojkolovej súťaže sa prihlásilo 14 autorských kolektívov. Všetky zapojené súťažné tímy museli v prvom kole predložiť portfólio referenčných projektov. Na ich základe odborná porota do druhého kola posunula tri autorské kolektívy, ktoré preukázali schopnosť a skúsenosť potrebnú na spracovanie architektonického návrhu v požadovanej kvalite. Súťažné návrhy napokon odovzdali dvaja účastníci.

 

Zdroj: DOXA s.r.o.

 

Na prvom mieste sa umiestnil návrh od košického architektonického štúdia DOXA s.r.o. v spolupráci s Matúšom Bišťanom. V súťažnom paneli autori víťazného návrhu opísali základnú filozofiu konceptu nasledovne: „V prípade knižnice P. O. Hviezdoslava architektonická koncepcia odpovedá na tri podlažia troma situáciami.”  

Prvé podlažie, podľa ich vlastných slov, predvádza knižnicu ako dôležitú inštitúciu. Vďaka takmer úplnému uvoľneniu hlavného priestoru návštevník vstupuje do miestnosti, ktorá naňho pôsobí naozaj veľkoryso. Samotné police sú navrhnuté symetricky na dvoch dlhších stranách miestnosti. Zvolený princíp tiež manifestuje výškový potenciál priestoru. V druhom podlaží sa rozsah samotných políc zväčšuje. V priestore zaberajú o čosi viac miesta. „Ich pozdĺžna orientácia determinuje voľné prenikanie denného svetla a vnímanie prítomnosti pavlače ako komunikačnej aj pobytovej hodnoty,” opisujú architekti z DOXA. Posledné podlažie, určené predovšetkým detskej literatúre, nadobúda väčšiu horizontalitu. Výška políc sa znižuje na úroveň horizontu očí dospelého čitateľa. V dieťati tento princíp vzbudzuje pocit podkrovného sveta kníh, zaplavujúcich pôdorys. 

Základnú filozofiu návrhu ocenila aj samotná porota. „Riešenie využíva proporciu hál, ich vertikalitu, zrušením optického smogu dáva priestoru monumentalitu a dôstojnosť. V neposlednom rade – originalitu,” zaznelo v ich komentári. Okrem hlavného konceptu porota ocenila aj zvolené technické riešenia návrhu a tiež dizajn zariaďovacích predmetov či zvolené materiály. „Autori s prihliadnutím na interiérovú rôznorodosť troch rekonštruovaných pamiatkovo chránených objektov stavili na zjednocujúcu monochromatickosť priestorov a zariaďovacích  prvkov s upriamením pozornosti na základný obsah knižnice – knihu, ako dominantný akcent – s jej dizajnom a farebnosťou,” opisujú hodnotiaci experti.

 

Zdroj: Michal Kontšek

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od architekta Michala Kontšeka. Aj v tomto prípade sa autor rozhodol využiť odlišnosti jednotlivých priestorov. Pri riešení interiéru pracoval s rôznorodým uplatnením konceptu stena vs. offset. Všetky regálové zostavy sú navrhované tak, aby svojou výškou nezasahovali do “stropnej krajiny” plnej klenieb. Z materiálového hľadiska bolo hlavnou ideou vytvorenie farebnej schémy regálov jednotlivých oddelení. To malo pomôcť zlepšiť orientáciu návštevníka v priestoroch. Knižničné regály sú navrhnuté z polopriesvitných polykarbonátových dosiek. 

Porota v tomto prípade ocenila najmä optimálne naplnenie funkčných požiadaviek pri rešpektovaní priestorových kvalít objektu. „Funkčné celky sú priehľadne organizované v svojom pôdorysnom usporiadaní, čím vytvárajú bezkonfliktné vzájomné väzby," dočítame sa v komentári poroty.

Architektonická súťaž návrhov na novú podobu interiérov Krajskej knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove prináša niekoľko zaujímavých momentov. Víťazný návrh neponúka len vhodné funkčné či materiálové riešenie priestoru knižnice, ale aj ucelený a premyslený priestorový koncept. Ten vhodne otvára jednotlivé priestory, umožňuje ich variabilitu, podporuje ich monumentálnosť a v neposlednom rade - vytvára interiér, ktorý nie je len funkčný, ale aj architektonicky veľmi kvalitne zvládnutý. Vďaka súťaži tak môže v treťom najväčšom meste Slovenska čoskoro vzniknúť naozaj výnimočný interiér knižnice. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube