Author photoAdrian Gubčo 13.05.2024 16:21

Nové bývanie v Podhradí. V susedstve Zuckermandlu vzniknú Rezidencie Žižkova, dotvoria prestížnu štvrť

Podhradská štvrť Zuckermandel bola kedysi husto zastavanou lokalitou, kým nebola v povojnovom období takmer úplne odstránená. Až v minulom desaťročí sa začala urbanizovať, čím sa zo zanedbaného územia zmenila na lukratívnu časť mesta. Rozvoj štvrte sa ešte nezastavil. V príprave je nová bytovka, ktorá má vhodne doplniť miestne prostredie.

Zdroj: BOUDA MASÁR architekti

Zdroj: BOUDA MASÁR architekti

Pôvodný Zuckermandel vznikol už v stredoveku. Do svojho zániku mal charakter husto zastavanej historickej štvrte, naviazanej na centrálnu ulicu, dnes nazývanú Žižkova. Po druhej svetovej vojne však došlo k postupnej asanácii. Úrady to ospravedlňovali úpadkom lokality, chudobou, kriminalitou, potrebou rozširovania dopravnej infraštruktúry na nábreží aj prísľubom lepšej budúcnosti v podobe sídliska. V praxi z neho vznikli len tri vežové bytové domy.

Po viacerých neúspešných súťažiach sa začalo k výstavbe schyľovať v druhej dekáde 21. storočia. Developer J&T Real Estate predstavil projekt Zuckermandel, založený na Územnom pláne zóny Podhradie z roku 2006. Regulácia do istej miery vychádzala z tradičných urbanistických prístupov – vzniknúť tu mala bloková zástavba s centrálnou Žižkovou ulicou, priečnymi ulicami a bulvárom na nábreží. Investor sa jej musel pridŕžať.

Pôvodná koncepcia Zuckermandlu rátala s o čosi rozsiahlejšou výstavbou. Popri dnes existujúcich blokoch mal pribudnúť ešte jeden v podobe domu severne od ulice a západne od tzv. Skalného nosu – regulácia to umožňovala, hoci sa objekt nevybudoval. Developer však na túto plochu ani pripravovaný projekt nezabudol.

Galéria

  • Zdroj: BOUDA MASÁR architekti
  • Pôvodný koncept Zuckermandlu. Zdroj: J&T Real Estate
  • Pôvodný koncept Zuckermandlu. Zdroj: J&T Real Estate
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Už v roku 2022 naznačoval, že plochu chce v budúcnosti zastavať. „Máme spracovanú štúdiu investičného zámeru na bytový dom s obchodnou prevádzkou v parteri a parkovaním v suteréne v súlade s Územným plánom zóny Podhradie,“ vyjadril sa v tom čase pre YIM.BA Daniel Suchý, hovorca J&T Real Estate. Ku koncu roka 2022 sa v území objavili aj stavebné mechanizmy, ktoré však vybudovali len prístupovú cestu na pozemok.

Teraz sa v lokalite rozbehla aktivita znova – podľa zdrojov YIM.BA sa robili v území vymeriavacie práce alebo výruby drevín. To svedčí o tom, že k výstavbe nového objektu sa začína skutočne schyľovať, pričom výhľadovo by sa mohla jeho realizácia rozbehnúť možno ešte v priebehu tohto roka.

Potvrdzuje to napokon aj developer sám. „Zuckermandel je kompletne dokončený. V jeho blízkosti pripravujeme dlhodobo plánovaný nový projekt Rezidencie Žižkova v súlade s Územným plánom zóny Podhradie,“ konštatuje D. Suchý. „Ide o bytový dom komornejšieho charakteru so 49 rezidenciami, parkovaním v podzemnej garáži a priestormi pre občiansku vybavenosť v parteri s plochou 200 štvorcových metrov.“

Okrem starších materiálov je dnes známa jediná vizualizácia. Tá naznačuje, že osempodlažná bytovka bude cieliť na bonitnejšiu klientelu – dosvedčujú to drahšie materiály i detaily, napríklad presklené balkóny, kameň na obložení parteru (prízemia) a v neposlednom rade aj lokalita. V susedstve jedného z najlukratívnejších projektov v Bratislave, kde má trvalý pobyt aj zvolený prezident republiky, by budovanie stredného segmentu bývania nedávalo zmysel.

Architektonicky objekt dotvorí súčasnú architektúru Zuckermandlu. Za jeho podobou budú napokon architekti, ktorí sa podieľali aj na staršom developmente. „Autorom architektonického návrhu, ktorý by vhodne nadviazal na existujúcu zástavbu, je kancelária Bouda Masár architekti,“ upresňuje Suchý. Silnou výhodou domu bude spojenie so zeleňou, či už v podobe parčíku okolo Skalného nosa, Hradným kopcom alebo zeleňou západne od domu.

Hlavnou otázkou zostáva spustenie výstavby. Developer sám termíny nešpecifikuje. „Termíny výstavby ešte nie sú známe, závisia od trvania úradných procesov potrebných na získanie stavebného povolenia,“ približuje hovorca JTRE. Štandardne by ale tieto procesy mali trvať maximálne niekoľko mesiacov, zvlášť pokiaľ je v lokalite platné ÚPZ. Ak by to tak bolo, výstavba by mohla byť ukončená na prelome rokov 2026 a 2027.

 

V lokalite pribúdajú prestížne projekty, čo zvyšuje jej lukratívnosť. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Vybudovanie Rezidencie Žižkova prinesie vyplnenie jednej z posledných väčších nezastavaných parciel v tejto časti Podhradia. Lokalita získa kompaktnejší a mestskejší ráz, čo je s ohľadom na blízkosť k centru vhodné. Takisto sa ďalej zvýši úroveň územia, ktoré bolo pred desiatimi rokmi akýmsi „územím nikoho“.

V neveľkej vzdialenosti boli dokončené alebo sa dokončujú viaceré projekty, využívajúce prestíž územia. V susedstve Mikulášskeho cintorína vznikol menší bytový dom, určený pre bývanie diplomatov. Na mieste niekdajšieho daňového úradu si zas svoju novú solídnu centrálu vybudovala spoločnosť Stengl. Napokon, východne od zachovaných zvyškov historického Zuckermandlu sa dokončuje prvá etapa Vydrice.

Ide o radikálnu zmenu, dramaticky ovplyvňujúcu obraz nielen jednej štvrte, ale aj celého mesta. Po plnom dokončení Vydrice a aj pokračovania River Parku vznikne popri Dunaji dlhé a na historické jadro nadväzujúce územie, vyznačujúce sa kultivovanými verejnými priestormi, aktívnym parterom so službami a obchodmi a veľkomestským charakterom.

Akousi chybou v systéme zostanú už len zvyšky sídliska Podhradie. Nanešťastie, tu už výraznejšiu trannsformáciu – nebodaj zbúranie bytových domov a ich nahradenie zástavbou, lepšie nadväzujúcou na charakter lokality – očakávať nemožno. Je to nedostatok, brániaci plnej revitalizácii územia a ukážka chýb modernistického plánovania. To je vo svojej podstate neflexibilné a preto znižuje potenciál pre vytvorenie príjemného mestského prostredia.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube