Author photoAdrian Gubčo 29.10.2021 17:56

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Vydrica

Vydrica

Žižkova ulica nie je dnes veľmi výraznou ulicou, hoci historicky išlo o veľmi významnú časť Bratislavy – išlo o hlavnú ulicu pôvodnej osady Zuckermandel a kľúčovú spojnicu mesta s vtedy ešte samostatnými obcami či mestečkami Karlova Ves alebo Devín. Jej význam sa znížil po novej regulácii nábrežia, vzniku nábrežnej cesty a zániku historickej zástavby. Možno preto je všeobecne spomínaná ako jedna z ulíc, ktoré prešli v poslednom období najväčšou premenou. Ďalšie zmeny navyše ešte prídu.

Najzásadnejšou bude vznik Vydrice, ktorá tvorí východný okraj ulice – resp. miesto, odkiaľ sa Žižkova odpája od nábrežnej cesty. Nová štvrť, za ktorou stojí firma Vydrica Development (teda Lucron v spojení s pôvodnými majiteľmi projektu), plánuje na tomto mieste obnoviť mestskú štruktúru, hoci v súčasnom šate. Na mieste styku Žižkovej a nábrežia vznikne nová polyfunkčná zástavba, tvorená bytovými domami, kancelárskou budovou, obchodmi a službami v parteri, ale aj dvojicou upravených parčíkov. Tie budú tvoriť kontaktnú zónu medzi novými domami a zachovanými zvyškami pôvodného Zuckermandlu.

V tejto chvíli sa na tomto mieste nachádza len zanedbaná plocha a stavebná jama na mieste prvej etapy Vydrice. Developer obdržal stavebné povolenie po dlhom čakaní len v lete tohto roka. Výstavba domov samotných sa však ešte nespustila a naďalej sa pracuje najmä na spevňovaní svahu nad projektom a budovaní oporného múru. Ako sa vyjadril šéf skupiny Lucron Zoltán Müller pre INDEX, v tejto chvíli sa tendruje dodávateľ. Stavebné práce by sa však mohli spustiť do konca tohto roka.

V zmysle projektu bude Žižkova v tejto časti využívaná predovšetkým ako prístupová komunikácia do podzemnej garáže, nové domy však budú mať aktívny parter a chodníky budú vytvárať kľúčový peší ťah smerom na západ do Zuckermandlu. Nový parčík bude mať predovšetkým estetickú a čiastočne ochladzovaciu a tlmiacu funkciu – byty nebudú natoľko vystavené ruchu na nábrežnej ceste. V každom prípade však bude mať lokalita charakter centra mesta. Výhľadovo sa uvažuje o rekonštrukcii povrchov v starom Zuckermandli tak, aby sa nadviazalo na povrchy vo Vydrici a lokalita získala celistvejší ráz.

Prvá etapa Vydrice by mala byť dokončená v roku 2024. Na jej architektúre sa podieľajú kancelárie Compass, Šujan_Stassel, Siebert + Talaš, Marko&Placemakers alebo 2ka landscape architects. Koncepcia zástavby vychádza z prísnej regulácie, stanovenej Územným plánom zóny Podhradie ešte z roku 2006. ÚPZ stanovil podmienky, podľa ktorých nebolo možné obnoviť historickú zástavbu, napriek tomu sa však inšpiroval klasickým mestským urbanizmom.

 

Priestor budúceho Stengl Campusu je ohradený a pripravený na asanáciu staršieho objektu

 

Úplne odlišný je charakter strednej časti Žižkovej, teda plôch západne od Zuckermandlu. Nachádza sa tu trojica vežových prefabrikovaných bytových domov – panelákov – ktoré sú jedinou dokončenou časťou veľkého plánovaného sídliska Podhradie. Pôvodne sa tu nachádzala drobná zástavba domčekov mestskej chudoby, typická pre úplný okraj Bratislavy. Po ich asanácii mali vzniknúť bytovky či nová vybavenosť, pomerne veľkorysé plány však zlyhali.

Okrem trojice bytoviek však vznikla aj budova bývalého Daňového úradu, jednoduchý dvojpodlažný objekt bez výraznejšej architektonickej hodnoty. Už dlhšiu dobu je opustený a chátra. Táto situácia však nebude trvať dlho – budova je pripravená na asanáciu, ktorá príde v dohľadnej dobe. Dnes je už oplotená v očakávaní vzniku nového projektu. Svoje sídlo a „kampus“ si tu totiž plánuje vybudovať IT spoločnosť Stengl. Okrem kancelárií by sa mali v novom štvorpodlažnom objekte nachádzať aj priestory pre voľnočasové či spoločenské aktivity, ako aj trojica strešných bytov.

Zámer získal územné rozhodnutie v roku 2020 a v tejto chvíli čaká na vydanie stavebného povolenia – stavebné konanie sa rozbehlo v priebehu augusta. Okrem toho sa v tejto chvíli podľa architekta projektu, Juraja Zorničku, pracuje na realizačnej dokumentácii, v rámci ktorej sa zadefinuje definitívna podoba budovy. Známa by mala byť ku koncu tohto alebo začiatku budúceho roka, teda v čase (pred investora snáď) tesne pred spustením výstavby.

V každom prípade pôjde o komorný objekt, ktorý bude navonok pomerne nízky. Na prízemí sa má nachádzať vstupné átrium, galéria, „Cafe & Raw Food“ kútik, fitness štúdio a copy & print centrum. Na druhom podlaží má byť edukačné centrum pre samosprávu spolu s administratívnymi priestormi a „Bio Cafe“ kútikom, na treťom budú ďalšie kancelárie spoločne s voľnočasovým kútikom a čitárňou. Byty budú veľkometrážne. Súčasťou budovy je aj jedno podzemné podlažie s parkovaním, ďalšie parkovacie miesta budú na teréne, pravdepodobne kvôli obmedzeniam, danými polohou električkového tunela pod objektom.

Pôjde rozhodne o vhodnejší doplnok územia ako súčasná budova. Dobrú úroveň bude mať snáď aj z architektonického hľadiska. Ak to tak bude, pozdvihne úroveň lokality, ktorá by mohla byť jednou z príťažlivých častí Bratislavy.

To isté platí aj o dokončovanom projekte bytového domu v priestore nad areálom nefunkčného Kúpaliska Žižkova. Ide o bytové jednotky pre zahraničný zastupiteľský úrad, ktoré nahradili starší tu stojaci objekt, hoci podľa oficiálnej dokumentácie ide o prestavbu a prístavbu. Nový dom disponuje dvomi podzemnými a tromi nadzemnými podlažiami, nachádzať sa tu bude 10 bytov. Podoba projektu nebola nikde zverejnená, neodhalili ju ani architekti z kancelárie Expoline.

Vzhľadom na vysoké štádium realizácie sa však ukazuje, že ide očividne o nadštandardné bývanie. Na fasádach sa nachádza oproti omietke drahšie obloženie, využité sú hliníkové francúzske okná a dom bude obsahovať aj niekoľko exkluzívnejších terasových strešných bytov. Informácie o tom, ktorý zastupiteľský úrad tu vlastne bude mať byty, som nenašiel. Každopádne, zamestnanci budú bývať v pokojnej zelenej lokalite v dobrej dostupnosti centra mesta, zvlášť pri preprave autom. Pre tento štýl bývania je táto oblasť ako stvorená.

 

Bývanie pre zahraničný zastupiteľský úrad

 

Aby bola Žižkova skutočne exkluzívnou ulicou, potrebovala by sa ešte zbaviť trojice panelákov a nahradiť ich vhodnejšou zástavbou. Nie je však pravdepodobné, že sa to niekedy v dohľadnej dobe – alebo možno vôbec – stane. Byty sú v súkromnom vlastníctve a s ohľadom na lokalitu si držia celkom vysokú cenu. Výkup bytov tak nehrozí. Stupeň degradácie objektov zároveň nie je napriek slabej typovej architektúre vysoký, nedávno boli domy dokonca modernizované. Ich životnosť sa tak počíta ešte v desiatkach rokov.

Ak by sa ale predsa len podarilo územie prestavať, vhodná by tu bola kompaktná a hustá štruktúra, tvorená bytovými domami s mierkou okolo šiestich podlaží od Žižkovej a s postupne sa znižujúcou zástavbou západným smerom od nábrežia. Parter domov by mal byť aktívny, fasády členené a vhodné by bolo vytvorenie kvalitnejších spojení medzi jednotlivými ulicami. Vnútrobloky v zástavbe medzi Žižkovou a Nábrežím arm. gen. L. Svobodu by mali byť otvorené a krajinársky dotvorené, aby zohľadnili polohu na svahu hradného kopca a možno aj odkazovali na históriu lokality.

Kým nenastane toto, spoločne so skvalitnením chodníkov a úpravami zelene priľahlých svahov, nemožno o Žižkovej plne hovoriť ako o vzorovej príťažlivej ulici. Napriek tomu bude patriť k tým častiam Bratislavy, ktoré prešli v uplynulých rokoch najväčšou transformáciou. Z polomŕtveho územia tu vzniklo priame rozšírenie centra metropoly.

 

Fotografie zo 17.10.2021. Pozrite si prípravu výstavby Vydrice vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Vydrica
  • Vydrica
  • Vydrica
  • Vydrica, vjazd do Žižkovej. Zdroj: Vydrica Development
  • Stengl Campus, pôvodná budova
  • Stengl Campus, pôvodná budova
  • Stengl Campus, predbežná vizualizácie. Zdroj: GV-Con
  • Bývanie pre zahraničný zastupiteľský úrad
  • Bývanie pre zahraničný zastupiteľský úrad

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube