Author photoSimona Schreinerová 20.11.2023 13:05

Lepšia doprava už onedlho: Výstavba prvého TIOPu je v plnom prúde, prvé výsledky prinesie o necelý mesiac

Výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa v Bratislave sa oficiálne začala približne pred mesiacom. Terminál sa bude nachádzať blízko súčasného obratiska trolejbusov a autobusov na Čiližskej ulici. Podľa informácií Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa zdá, že práce zatiaľ prebiehajú podľa plánu.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú dlhodobý zámer vybudovať v Bratislave niekoľko TIOPov. Hlavným cieľom má byť zlepšenie dostupnosti železničných zastávok pre verejnosť a zvýšenie atraktivity železničnej dopravy. Očakáva sa, že zahustenie siete zastávok podporí podiel železničnej dopravy na celkovej preprave.

TIOPy budú navrhnuté tak, aby umožnili jednoduchý prestup na mestskú hromadnú dopravu, čím sa zvýši ich atraktivita. V Bratislave je naplánovaných niekoľko TIOPov. Prvý z nich, vo Vrakuni, je už oficiálne vo výstavbe. V bližšej budúcnosti sa má začať s výstavbou ďalších dvoch - v Boroch (Lamačská brána) a v Ružinove.

Výstavba terminálu vo Vrakuni by mala byť jednoduchšia v porovnaní s inými, pretože sa jedná o jednokoľajovú železničnú trať. Nástupište novej železničnej zastávky bude umiestnené na existujúcom železničnom telese, ktoré je v danom úseku priame a na násype približne 1,5 metra nad okolitým terénom.

Galéria

 • Stav k 16.11. 2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Stav k 16.11. 2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Stav k 16.11. 2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Stav k 16.11. 2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Stav k 16.11. 2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Stav k 16.11. 2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Stav k 16.11. 2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Stav k 16.11. 2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Stav k 16.11. 2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk
 • TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk

Výstavba sa začala 24. októbra tohto roka a trvať má 45 dní. Počas tohto obdobia je nutná výluka koľajovej dopravy. Vlaky sa na trať medzi železničnými stanicami Bratislava – Nové Mesto a Podunajské Biskupice vrátia 6. decembra. Výstavba celého terminálu by mala byť ukončená do leta 2024.

V rámci stavby sa zrekonštruuje železničný zvršok a spodok v dĺžke 250 metrov, vybuduje sa nástupište v dĺžke 180 metrov s prístreškami pre cestujúcich aj pre bicykle. K obom koncom nástupišťa novej zastávky budú vybudované chodníky od Dvojkrížnej ulice. Nástupná zastávka Čiližská pre autobusy a trolejbusy bude posunutá zo súčasnej polohy do novej polohy oproti súčasnému výstupišťu trolejbusov. Pre MHD sa vybudujú nové prístrešky, vhodné pre nové "mega trolejbusy". Na záver pribudne tiež nová vegetácia.

Práce dnes viditeľne postupujú. Odstránený je starý koľajový zvršok, buduje sa nástupište, oporné múry a káblové chráničky. Neskôr majú byť osadené nové modernejšie koľajnice v podobe 75-metrových pásov.

Nová železničná zastávka Vrakuňa má nahradiť súčasnú provizórnu zastávku v blízkosti Ráztočnej ulice. Pred časom ju vybudovalo vedenie mestskej časti, ktoré nechcelo čakať na vznik TIOPu. 

Čo sa týka financovania, projekt je zaradený do operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cena za dielo je vo výške 3,9 milióna eur. Zhotoviteľom je TTS Grade. TIOP Vrakuňa je prvým terminálom, ktorý ŽSR realizujú v Bratislave.

Podľa BSK ide o veľmi dôležitú investíciu. „Dopravná situácia v našom kraji je už niekoľko rokov neúnosná. A to nehovorím len o kolónach, ale aj o špinavom vzduchu, prachu, hluku. V Bratislavskom kraji tvorí individuálna automobilová doprava až 73 % z celkového objemu dopravy,“ priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Odľahčovať preťažené cesty v Bratislavskom kraji majú pomôcť prestupné terminály a záchytné parkoviská. „Cestovné poriadky autobusov sú nastavené tak, aby nadväzovali na príchody a odchody regionálnych vlakov a aby ste sa bez zbytočných prestojov dostali domov alebo do cieľa svojej cesty,“ dopĺňa Droba. Do polovice tohto storočia sa podľa Plánu udržateľnej mobility má dostať pomer IAD a MHD, vrátane železníc, do vyváženého pomeru. 

 

TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk

 

Ďalší projekt, ktorý sa pripravuje, je TIOP Bory. V tejto oblasti bude možný prestup na autobusy a v budúcnosti aj na predĺženú trať električky. TIOP Bory mal byť podľa pôvodných plánov už vo výstavbe a blížiť sa k dokončeniu. Od podpisu zmluvy so zhotoviteľom malo do ukončenia prác prebehnúť 730 dní (dva roky), pričom podpis prebehol na jar roku 2022. S riadnou výstavbou sa však ešte nezačalo. 

Zdržanie je spôsobené nutnosťou koordinácie s Hlavným mestom na projekte predĺženia Saratovskej. Začiatok prác sa tak predpokladá na prvý kvartál roka 2024. Výška nenávratného finančného príspevku čisto na TIOP predstavuje 8.616.741 eur. Aj v tomto prípade zákazku v súťaži získala spoločnosť TSS Grade.  

Ako tretí bude postavený TIOP v Ružinove, kde sa tiež plánuje predĺženie električkovej trate z Astronomickej ulice. V máji 2021 boli podpísané zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie. Výber zhotoviteľa stavby bude nasledovať po jej dokončení.

Projekčná dokumentácia pre územné rozhodnutie o zastávke Ružinov mala byť vypracovaná zhotoviteľom a schválená Ministerstvom dopravy SR do júna 2023. Očakávalo sa, že následné spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby, výber zhotoviteľa a jej schválenie budú ukončené do konca roka 2023. Projekt má byť rozdelený do dvoch častí. Prvá zahŕňa výstavbu samotnej železničnej zastávky, zatiaľ čo druhá zahŕňa výstavbu novej koľajovej výhybne, ktorá zvýši kapacitu železničnej trate.

Predpokladaný začiatok stavebných prác na zastávke Ružinov od ŽSR bol stanovený na jún 2024, pričom sa očakáva, že výstavba potrvá približne 8 mesiacov. Podľa optimistických predpokladov by nová zastávka Ružinov mohla byť dokončená v prvom štvrťroku 2025, zatiaľ čo výhybňa by mala byť v treťom štvrťroku 2024.

Novým miestom pre TIOP je Einsteinova ulica, kde je teraz možné umiestniť terminál vďaka nedávnej zmene Územného plánu. Navyše, terminály sa plánujú aj v blízkosti Nesta od Lucronu a centrály ESETu, ktorá má vzniknúť neďaleko Železnej studničky. 

Rozvoj TIOPov je v súlade s dopravnou politikou mesta, ktorá kladie dôraz na kombináciu železničnej a električkovej dopravy. V blízkej budúcnosti by sa mali teda rozvíjať najmä tieto dva dopravné systémy. Snáď tak možno očakávať ďalšie projekty, ktoré budú postupne prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti verejnej dopravy.

V budúcnosti, keď bude dokončená sieť nových terminálov, vybudovaná silnejšia električková infraštruktúra a dopravné uzly budú spojené cyklotrasami, vznikne skutočne silná alternatíva k automobilovej doprave. Niektorí kritici doteraz odmietali obmedzovať automobily, pretože podľa nich neboli dostupné iné varianty pohodlnej a plynulej prepravy. Vďaka projektom ako tieto sa podobné argumenty stávajú bezpredmetnými.

 

(YIM.BA, BSK)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube