Author photoSimona Schreinerová 04.01.2024 13:22

Lepšie parkovanie prichádza. Výstavba prvého parkovacieho domu štartuje, nové sa pripravujú

Parkovanie v Bratislave je komplikované najmä na sídliskách. Reguláciou parkovania na chodníkoch sa do istej miery vyčistil verejný priestor, avšak problém s parkovaním pretrváva. Dnes je celkom zrejmé, že budovanie parkovacích domov je prakticky nevyhnutnosťou. Jeden z nich by mal čoskoro vzniknúť v Karlovej Vsi.

Parkovisko na Ulici Ľudovíta Fullu. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Parkovisko na Ulici Ľudovíta Fullu. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Lepšie parkovanie čoskoro realitou

Bratislavská mestská časť Karlova Ves podpísala zmluvu na vybudovanie parkovacieho domu na Ulici Ľ. Fullu v hodnote vyše 892.000 eur s DPH. Ako informovala TASR, kontrakt medzi staviteľom a samosprávou zverejnili v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Predmetom zmluvy je vybudovanie dvojpodlažného parkovacieho objektu.

Zmluvu podpísali 21. decembra, pričom termín odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela je v zmluve stanovený do 12 mesiacov. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi má prebehnúť do 7 dní od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.

Približne o rok by už mali obyvatelia využívať nový parkovací dom. Navrhované stavebné práce počítajú aj s nevyhnutými búracími, demontážnymi a montážnymi prácami. Príprava projektu rekonštrukcie a nadstavby parkoviska zo strany mestskej časti sa finalizovala ešte koncom roka 2022. Karlova Ves o tom informovala v jednom z vydaní miestneho periodika Karloveské noviny.

Galéria

  • Parkovisko na Ulici Ľudovíta Fullu. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
  • Miesto vzniku parkoviska na Ulici Ľudovíta Fullu. Zdroj: Google StreetView
  • Parkovací dom Wolkrova ulica, Petržalka. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Saratovská ulica, Dúbravka. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Nový objekt prinesie obyvateľom okolitých bytových domov kvalitnejšie parkovanie. „Súčasťou budú elektrické nabíjacie stanice, parkovací infosystém, nové osvetlenie, odstraňovač ropných látok, požiarna a retenčná nádrž,” uvádza sa v článku. Celkovo vznikne 71 až 73 nových parkovacích miest, z toho sa bude v objekte parkovacieho domu nachádzať 65 až 67 stojísk, ďalších šesť sa bude nachádzať z vonkajšej južnej strany. „Oproti už existujúcim tak pribudne 32 až 34 nových parkovacích miest pri minimálnom zábere existujúcej zelene. Naopak pribudne nová zeleň vrátane viac ako dvadsiatich nových stromov,” informovala v tom čase redakcia miestnych novín.

Objekt bude dvojpodlažný, podzemné podlažie bude zapustené do svahu a nadzemné bude na úrovni terajšieho parkoviska. Tam momentálne parkuje zhruba tridsiatka vozidiel. Konštrukcia bude tvorená monolitickým železobetónovým skeletom, fasáda objektu bude obrastená popínavou zeleňou.

Pre rekonštrukciu parkoviska bolo zároveň potrebné aj povolenie na odstránenie pôvodnej stavby na špeciálnom stavebnom úrade. Po zdĺhavej ceste k začiatku výstavby sa zdá, že práce na parkovacom dome sa čoskoro spustia.

 

Aj Ružinov plánuje budovať parkovacie domy, jeden má vzniknúť pri Štrkovci. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Ružinov

 

Nové kapacity pribudnú v celom meste

Snaha zorganizovať divoké parkovanie na teréne existuje aj v iných mestských častiach. Jednou z nich je Ružinov, ktorý plánuje realizovať Parkovací dom U deda. Nové plochy na parkovanie majú vzniknúť v susedstve Drieňovej, na ploche ohraničenej Haburskou a Zálužickou ulicou. Pred pozemkom sa nachádza autobusová zastávka Solivarská.

V súčasnosti je plocha využívaná ako parkovisko a tvorí ju asfaltová plocha. Projekt je pomenovaný podľa známeho Hostinca U deda, s ktorým bude susediť. Vzniknúť by tu malo 118 parkovacích miest. Umiestnené budú na prízemí, kde bude aj hygienické zázemie a miestnosť. Celý objekt bude členený do piatich výškových úrovní, ktoré budú navzájom prepojené rampami. Súčasťou navrhovanej stavby je aj obnova okolitého parkoviska, kde po novom vznikne 73 parkovacích miest pre automobily a dve pre motocykle. 

Parkovací dom je predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Ružinov plánuje vybudovať ešte parkovacie domy na Exnárovej a pri Štrkovci a opraviť parkoviská na Mesačnej a Súmračnej. Posudzovaním EIA prechádzajú aj mestské parkovacie domy v Dúbravke a v Petržalke.

Parkovací dom na Saratovskej v Dúbravke vyrastie na pozemku pri križovatke Saratovská – Drobného. Ide o plochu pred bytovkami, ktorá dlhé roky slúži ako parkovisko. Plocha má rozlohu 4.927 m2, napriek neposkytuje dostatočné priestorové kapacity pre zabezpečenie požiadaviek po adekvátnom počte parkovacích miest. Návrh počíta s nahradením existujúceho parkoviska, čím sa navýši kapacita parkovacích miest pre okolitú bytovú zástavbu. Celkovo by malo byť v parkovacom dome dostupných 196 stojísk.  

Dvojpodlažný parkovací dom bude mať spodné podlažie čiastočne zapustené do terénu. Konštrukčne pôjde o prefabrikovaný železobetónový skelet s veľkorozponovými stropnými doskami na vytvorenie voľnej dispozície. Fasáda bude kombináciou drevených lamiel a popínavých rastlín, plochá strecha má byť riešená ako extenzívna vegetačná. Celkové orientačné náklady sú podľa dokumentácie EIA odhadnuté na 4,75 milióna eur.

Parkovací dom na Wolkrovej ulici v Petržalke taktiež nahradí existujúce parkovisko s rozlohou približne 2.850 m2. V parkovacom dome bude 147 nových parkovacích miest. Súčasťou návrhu je aj vyčlenenie šiestich parkovacích miest pre imobilných občanov. Tie majú byť na existujúcom parkovisku na východ od nového parkovacieho domu, na ktorom sú v súčasnosti situované parkovacie miesta. Celkové orientačné náklady sa odhadujú na 3,5 milióna eur.

 

Zlepšenie dopravnej situácie v meste majú priniesť aj P+R parkoviská. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Zlepšenie dopravy majú priniesť aj P+R parkoviská

Okrem parkovacích domov sa má rozšíriť sieť P+R parkovísk, ktoré sú lokalizované najmä na okrajoch mesta, aby zachytili dopravu z okolia. Vzniknúť by mali tisícky parkovacích miest s pohodlným prestupom na verejnú dopravu. Uvažovaný je najmä vznik P+R parkovísk či parkovacích domov na Zlatých Pieskoch, pri ZOO a Janíkovom dvore.

Odľahčiť dopravu majú aj realizácie P+R parkovísk v obciach a mestách okolo Bratislavy. Vznikli už napríklad v Malackách, Šenkviciach, Svätom Jure, v Ivanke pri Dunaji, Miloslavove, Lehniciach, Kvetoslavove či Senci, kde je naplánovaný aj parkovací dom.

Kombinácia vzniku parkovacích domov, P+R parkovísk, ale aj rozvoj verejnej dopravy by mali prispieť k zlepšovaniu dopravnej situácie v hlavnom meste aj pohodlnejšiemu parkovaniu na vyťažených sídliskách. Autá z mesta len tak nezmiznú. Parkovacie domy však umožnia do určitej miery vyčistiť verejný priestor a chodníky od zaparkovaných vozidiel. P+R a lepšia verejná doprava by mali zasa mali podporiť ľudí z okolitých obcí, aby presadli na MHD a auto nechali na okraji Bratislavy alebo v okolitých obciach.

Cesta k lepšie fungujúcemu dopravnému systému v meste spočíva v kombinácii vhodných opatrení v rámci všetkých typov dopravy - vrátane aktívnej mobility. Výsledkom bude nielen menej stresu pri preprave mestom, ale aj čistejšie a krajšie prostredie, zdravotné a ekonomické benefity a lepšia pripravenosť na klimatické zmeny. Statická doprava, teda parkovanie, pritom hrá zásadnú úlohu. 

 

(YIM.BA, TASR)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube