Author photoRED 30.06.2023 12:21

Lepšie parkovanie v Ružinove. Mestská časť predstavila parkovací dom v preťaženej lokalite

Hlavné mesto sa už dlhší čas snaží podnietiť obyvateľov k využívaniu alternatívnych spôsobov dopravy. Dôvodom je okrem známych ekologických skutočností aj presýtenie verejného priestoru automobilmi. Riešenie by mohli poskytnúť parkovacie domy, ktoré pomôžu zorganizovať divoké parkovanie na teréne. Takýmto projektom bude aj Parkovací dom U deda v Ružinove, ktorého investorom je mestská časť.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Ružinov / EIA, Google Maps

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Ružinov / EIA, Google Maps

Parkovací dom vznikne v susedstve Drieňovej, na ploche ohraničenej Haburskou a Zálužickou ulicou. Pred pozemkom sa nachádza autobusová zastávka Solivarská. Na mieste plánovanej stavby je dnes veľké asfaltové parkovisko, ktoré priamo susedí s vychýreným Hostincom U deda, po ktorom nesie projekt aj svoj názov. V okolí sa nachádza niekoľko bytoviek a starších administratívnych budov, ako aj úrad Ministerstva vnútra SR.

Cieľom projektu je zlepšiť parkovacie podmienky v mestskej časti Bratislava - Ružinov. Navrhovaný objekt je riešený ako trojpodlažný, z čoho jedno podlažie bude podzemné a zvyšné dve nadzemné. Zastavaná plocha by mala tvoriť 1.430 metrov štvorcových, čo je skoro tretina z celkovej plochy dnešného parkoviska. Konštrukčne pôjde o jednoduchý železobetónový skelet, vertikálne komunikácie pre dopravu budú prevedené vo forme rámp. Až na pár výnimiek by mal objekt tiež zachovať vzrastlé stromy, ktoré tu dnes rastú.

Vzniknúť by tu malo 118 parkovacích miest, z ktorých šesť bude určených pre zdravotne znevýhodnených. Umiestnené budú na prízemí, kde bude aj hygienické zázemie a miestnosť. Celý objekt bude členený do piatich výškových úrovní, ktoré budú navzájom prepojené rampami. Chodcom budú slúžiť požiarne schodiská, ktoré sa pripoja zo severnej a južnej strany fasády. Vjazd bude zo severnej strany. Súčasťou navrhovanej stavby je aj obnova okolitého parkoviska, kde po novom vznikne 73 parkovacích miest pre automobily a dve pre motocykle.

Druhé nadzemné podlažie a jeho prevýšená časť budú zároveň fungovať ako plochá strecha. Jednoduchá fasáda so zaoblenými nárožiami je navrhnutá z oceľových nehrdzavejúcich lán, ktoré budú postupne obrastané popínavou zeleňou. Ide o typové riešenie, čo však pri parkovacích domoch možno očakávať. Do okolia by projekt mohol zapadnúť pomerne dobre. Parkovacie miesta na teréne budú zo vsakovacej dlažby a obslužné komunikácie z asfaltového betónu. Upraviť byť sa mali aj ostrovčeky, na ktorých bude vysadený trávnik.

Parkovací dom je predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), pričom je predkladaný v jednom variante (okrem nulového). Kameň úrazu by pre projekt mohol predstavovať nesúhlas okolitých obyvateľov. Hoci potreba parkovacích miest je zdôrazňovaná, v Bratislave sa vyskytli prípady, v ktorých verejnosť vznik parkovacích domov či garáží odmietla (v Petržalke a Karlovej Vsi). Paradoxom je, že obyvatelia veľakrát nové parkovanie požadujú, no ideálne by sa malo nachádzať v stavbe, ktorá nie je v bezprostrednej blízkosti ich bydliska a nemajú na ňu priamy výhľad.

Ak však problémy nenastanú, dá sa predpokladať, že jednoduchá stavba parkovacieho domu prejde povoľovacími procesmi relatívne ľahko. Výstavbu možno očakávať v priebehu budúceho roka. Podľa dokumentácie sa spustenie prevádzky očakáva v roku 2025. Celkové náklady sa odhadujú na dva milióny eur. 

Ružinov plánuje vybudovať ešte parkovacie domy na Exnárovej a pri Štrkovci a opraviť parkoviská na Mesačnej a Súmračnej. Otázny ostáva osud garáže na Drieňovej, ktorá bola poškodená požiarom. Podľa doterajších informácií sa zdá, že katastrofu spôsobila horiaca batéria elektrického auta. 

 

Ružinov plánuje budovať parkovacie domy, jeden má vzniknúť pri Štrkovci. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Ružinov

 

V Bratislave a Bratislavskom kraji sa dnes realizuje a plánuje viacero podobných projektov. V okolitých obciach a mestách sa v posledných rokoch vybudovala séria prestupných terminálov a P+R (park and ride) parkovísk, ktoré majú uľahčiť dopravu autobusom alebo vlakom a tak odbremeniť mestské komunikácie od áut. Takéto realizácie sú v Malackách, Šenkviciach, Svätom Jure, v Ivanke pri Dunaji, Miloslavove, Lehniciach, Kvetoslavove či Senci, kde je naplánovaný aj parkovací dom.

Podobné zámery by mali vzniknúť aj v Bratislave. Mesto chce takéto parkoviská umiestniť hlavne do okrajových častí, kde budú zachytávať dochádzajúcich ešte pred vstupom do metropoly. Uvažovaný je vznik P+R parkovísk či parkovacích domov na Zlatých Pieskoch, pri ZOO a Janíkovom dvore. Podoba posledného z menovaných už bola vysúťažená pomocou architektonickej súťaže a celkovo by malo obsahovať 400 parkovacích miest. Bratislava plánuje do roku 2030 vybudovať takýchto parkovacích miest 2,6-tisíc.

Parkovacie kapacity by sa mali zlepšiť aj v samotnom meste. Majú sa na to využiť poplatky za parkovanie, ktoré boli zavedené v súvislosti so spustením parkovacej politiky. Okrem rozvoja verejnej dopravy a infraštruktúry budú reinvestované aj do rozvoja parkovacích domov. Spoločnosť Metro Bratislava hľadala spracovateľa pre prvé štyri plánované projekty. Lehota na predkladanie ponúk bola do 7. júna a zmluva o diele by mala byť uzatvorená s každou stavbou osobitne. Ide o výstavbu parkovacieho domu na Saratovskej v Dúbravke a na Wolkrovej ulici v Petržalke. Prvý projekt by mal obsahovať 200 a druhý 173 parkovacích miest. Zvyšné dva projekty sú na už zmieňovaných Zlatých Pieskoch a pri ZOO.

Okrem toho sa v Bratislave rieši výstavba ďalších 18 mestských parkovacích domov. Konkrétnejšie predstavené boli projekty vo vnútrobloku Unitas na Šancovej, na Ulici Československých parašutistov v Novom meste, na Studenohorskej v Lamači, na Veternicovej v Karlovej Vsi, na Závadskej v Rači či na Bebravskej vo Vrakuni. Všetky stavby budú mať podobný charakter ako predstavený projekt v Ružinove. Malo by ísť o skeletové konštrukcie obložené drevenými lamelami obrastenými zeleňou.

Pomaly tak začína svitať na celkové zlepšenie statickej aj dynamickej dopravy v Bratislave. P+R parkoviská majú umožniť pohodlný a kvalitný prestup na verejnú dopravu a parkovacie domy v meste vyčistia ulice od všadeprítomných áut. Verejný priestor sa stane bezpečnejším a príjemnejším. Ide o overený model, ktorý dnes uplatňujú vyspelé a automobilmi zaťažené metropoly. Realizácia parkovacích domov tak prináša benefity, ktoré prevyšujú akékoľvek možné obavy. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube