Author photoRED 14.10.2022 11:31

Bratislavu čaká starnutie, Vajnory reagujú novým bývaním pre seniorov

Vajnory na severovýchodnom okraji Bratislavy si vyslúžili epiteton „dedina v meste“. Je to dané nielen ich malou veľkosťou a celkovým vidieckym charakterom, ale aj tým, že miestny rozpočet nepokrýva všetky nároky, požiadavky a potreby svojich obyvateľov. Finančná skladačka niektorých lokálnych projektov počíta preto s účasťou samosprávy, ktorej miera je neraz len symbolická.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Zázemie s komplexným vnútorným vybavením

Popri fungujúcom neverejnom zariadení sociálnych služieb Seniordom Vajnory, ktoré ponúka miesto 15 klientom so stupňom odkázanosti 5 a 6, sa v mestskej časti Bratislava – Vajnory chystá výstavba ďalšieho. Priamo v jej srdci – na rohu ulíc Kataríny Brúderovej a Pri pastierni – vyrastie nové zariadenie pre seniorov. Ako informoval vajnorský miestny úrad, finančné prostriedky vo výške 1,05 milióna eur eur získala samospráva z fondov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Z celkovej hodnoty projektu 1,1 milióna eur to teda predstavuje 95,5 percenta vo forme nenávratného finančného príspevku.

„Nový senior dom bol aj jednou z hlavných priorít súčasného volebného obdobia, preto je skvelé, že zmluva, na základe ktorej získame prostriedky na jeho výstavbu, je na svete,“ uviedol pre miestne noviny starosta Vajnôr Michal Vlček. „Je to investícia, ktorá by sa len z financií mestskej časti mohla ťažko podariť, preto som rád, že popri iných projektoch, ako je základná škola alebo integrované parkovisko, sme znovu získali nemalé finančné prostriedky na investície z vonkajších zdrojov,“ vyzdvihol starosta.

Zároveň pripomenul, že to považuje za krásny darček pre seniorov práve v októbri – Mesiaci úcty k starším. „Uvedomujeme si, že spoločnosť má svoj obrovský dlh voči seniorom aj pre posledné dva roky pandémie, keď boli od spoločnosti a spoločenského diania najviac izolovaní,“ zdôraznil Michal Vlček s tým, že v októbri organizujú pre najstarších Vajnorčanov „senior fest“ a množstvo ďalších akcií.

Návrh projektu moderného a komfortného zázemia s komplexným vnútorným vybavením pre seniorov, ktorý doplní a posilní existujúce kapacity v lokalite, podala mestská časť ešte v roku 2021. Podľa zmluvy, ktorá je už pripravená na podpis, má byť výstavba tohto zariadenia spustená v roku 2023, pričom svojich prvých klientov bude môcť privítať v roku 2024.

 

V blízkosti budúceho zariadenia pre seniorov chce mesto zrevitalizovať verejné priestory. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Slovenskí developeri sa projektom pre seniorov vyhýbajú

Napriek tomu, že starnutie slovenskej a európskej populácie kontinuálne napreduje, nezáujem súkromnej developerskej sféry o výstavbu zariadení pre seniorov pretrváva. Dôvody, pre ktoré si tento „segment“ dlhé desaťročia (treba zdôrazniť, že nedobrovoľne) v partnerstve so samosprávami uzurpuje štát, sú pochopiteľné a logické. Zriaďovateľom domovov sociálnych služieb v SR sú zo zákona orgány štátnej správy – samosprávne kraje – a v menšej miere obecné samosprávy.

V prípade súkromného podnikateľského subjektu však prichádza do úvahy úplne odlišný licenčný model zriadenia a prevádzkovania zariadenia pre seniorov. Slovenskí developeri sa tomuto prakticky spiacemu segmentu buď nevenujú vôbec, alebo nanajvýš okrajovo. Návratnosť investície je mimoriadne nízka a dlhodobá, preto sa ako-tak oplatí len výstavba luxusných zariadení pre najsolventnejšiu (čiže najmenej početnú) vrstvu seniorov, prípadne ich potomkov, s finančnou účasťou ktorých sa často počíta. Bývanie, služby a starostlivosť o starých ľudí s menšími prostriedkami neznie v uchu štandardného investora ako lákavá návnada.

Vo všeobecnosti platí, že investormi do domovov seniorov sú nezriedka dôchodkové fondy, ktoré môžu počítať s dlhodobou návratnosťou. Súčasná legislatíva a podmienky sťažujú ich väčšie zapojenie do projektov aj na Slovensku. Netýka sa to len domovov seniorov, ale aj nájomného bývania, ktoré s touto témou taktiež priamo súvusí. 

V každom prípade deklarovaná ambícia nebyť „generačným getom“, rovnako ako väčšina sľubovaných atribútov propagovaného – či už súkromného alebo verejného – zariadenia (kvalitné sociálne služby, profesionálny personál, individuálny prístup ku klientom, skoro rodinná atmosféra, pocit bezpečia a istoty, dôstojná staroba) ostávajú v praxi dosť často nenaplnené. Senior House, eufemistickejšie označenie „domova dôchodcov“ v angličtine, má však v projektoch Senior Cohousing – aktívne starnutie v komunite osvedčenú tradíciu v Škandinávii. Tieto fungujú úspešne už 50 rokov napríklad v Dánsku.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube