Author photoSimona Schreinerová 23.08.2023 16:49

Historický skvost získava finálnu podobu: Rekonštrukcia kaštieľa v Čunove postúpila, bude slúžiť verejnosti

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) obnovuje viacero pamiatok. Jednou z nich je aj kaštieľ v Čunove, vzácna stavba, ktorá však bola donedávna mimoriadne schátraná. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky začala v roku 2021 a po dokončení, ktoré sa očakáva už v dohľadnej dobe, sa objekt otvorí verejnosti.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Výsledkom rekonštrukcie kaštieľa v Čunove má byť nielen obnovená budova, ale aj premena objektu a okolia na unikátne environmentálne a vzdelávacie centrum, nazývané Ekocentrum Čunovo. BSK plánuje otvorenie a sprístupnenie areálu verejnosti začiatkom roka 2024.  

Rekonštrukčné práce sú spolufinancované cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko-Rakúsko a revitalizačné práce cez Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Dnes sa práce blížia k ukončeniu. „Rekonštrukcia kaštieľa je vo finálnej fáze. Dokončujeme vonkajšiu fasádu budovy a vnútri nás čakajú už len dokončovacie práce - podlahy a dlažby, osadenie dverí a svietidiel, sociálne zariadenia a maliarske práce," priblížil predseda BSK Juraj Droba. „V rámci revitalizácie záhrady je ešte potrebné zrealizovať sadové úpravy a osadiť altánok. Ukončenie prác očakávame na jeseň tohto roku. Následne bude do priestorov inštalovaná interaktívna náučná expozícia, ktorá bude prístupná verejnosti.“

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Vizualizácia. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Vizualizácia. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Rekonštrukcia objektu aj priľahlých záhrad sa rozdelila na viacero fáz. Keďže kaštieľ je NKP, obnova zohľadňovala architektonicko-umelecko-historický pamiatkový výskum. Nasledovalo reštaurovanie historicky cenných častí kaštieľa a pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt .

V budove kaštieľa bude umiestnená interaktívna expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu, ako sú Delta Dunaja či Lužné lesy. Vo vnútri vzniknú tvorivé dielne a multifunkčná sála, v záhrade pribudnú zážitkové a interaktívne prvky, napríklad biotopové jazierko schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ako aj záchranná stanica pre zranené živočíchy.

BSK tvrdí, že ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia patria medzi jeho priority. To sa pretavilo aj do tohto projektu formou environmentálno-vzdelávacích programov, spolupráce inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany prírody a udržateľného ekoturizmu. Nové ekocentrum má byť unikátnym pilotným projektom v regióne, hoci v kraji už existuje niekoľko menších enviromentálnych centier. Jedno ucelené s nadnárodnou úrovňou však stále chýbalo.

„Účelom samotného ekocentra bude koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji a poskytovanie metodickej podpory v komplexnej prezentácii toho najzaujímavejšieho, čo Bratislavský región a jeho prihraničné regióny ponúkajú," doplnil Juraj Droba. „V priestoroch vznikne interaktívna výstava venovaná lužným lesom, delte Dunaja či ekosystémom lesov, pasienkov a lúk. Najdôležitejšia úloha ekocentra bude poskytovanie envirovzdelávacích a ekovýchovných programov pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl v kraji.“ 

BSK uvádza, že kaštieľ bude využívať obnoviteľné zdroje energie, konkrétne vykurovanie tepelným čerpadlom. Zrealizované boli aj adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Má ísť napríklad o zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia alebo vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovanie prostredia.

Pri stavebných prácach bol ďalej použitý moderný stroj, pomocou ktorého sa zhodnotil stavebný odpad a prebytky zeminy z výkopových a búracích prác v areáli kaštieľa. Zhodnotený stavebný odpad bol využitý v konštrukciách parkovísk a mlatových ciest a užitočný bude aj pri zásypoch.

Ekocentrum Čunovo sa buduje cez prebiehajúce projekty „Ecoregion SKAT“ a „Ecoregion SKHU“, spolu s ďalšími tuzemskými a cezhraničnými partnermi ŠOP SR, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, VODNETURY.sk, NP Donau-Auen (AT), NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztráng kor (HU), obec Kimle (HU), Natúrpark Szigetköz (HU). Náklady na stavebné práce a expozičné priestory dosiahli vyše 4,2 milióna eur.

Obnova čunovského kaštieľa je pozitívom z viacerých dôvodov. Objekt a areál budú prístupné verejnosti a opätovne využívané, čo určite prospeje celej mestskej časti. Pre domácich aj turistov je Čunovo atraktívne vďaka galérii Danubiana či areálu Divokej vody. Ekoncentrum môže atraktivitu tejto inak odhľahlej bratislavskej štvrte ešte zvýšiť. Okrem toho je samozrejme dôležitá aj obnova a zachovanie vzácneho kaštieľa s nepopierateľnou architektonickou a umeleckou hodnotou. 

Z pohľadu BSK ide o jednu z väčšieho počtu pamiatok, ktoré obnovuje. Najväčším projektom je generálna rekonštrukcia Divadla Aréna na petržalskej strane Dunaja, ktorá sa už taktiež chýli k záveru. Realizuje aj obnovu bábkového divadla na Dunajskej ulicie. Z mimobratislavských revitalizácií možno spomenúť záchranu židovskej synagógy vo Svätom Juri, ktorá nadväzuje na opravu synagógy v Senci. 

 

Vizualizácia obnovy kaštieľa. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Na obnovu čaká aj najznámejší kaštieľ 

Kaštieľ v Rusovciach je jedna z najznámejších a najviac zanedbaných bratislavských pamiatok. Na obnovu budovy aj okolitého areálu sa čaká už roky. V roku 2019 sa síce začali robiť určité zásahy, no týkali sa len revitalizácie zelených plôch. Revitalizácia začala po verejnom obstarávaní, v ktorom zvíťazila spoločnosť A.I.I. Technické služby. Autorkou projektovej dokumentácie bola krajinná architektka Tamara Reháčková.

Hlavný objekt zostával naďalej bez povšimnutia napriek tomu, že v roku 2019 bola vypísaná súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie kaštieľa. Obnovu zastavila výmena vlády v roku 2020, ako aj príchod pandémie.  Verejné obstarávanie zostalo neukončené.

Podľa vyjadrenia Úradu vlády SR z júna 2021 a zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv bolo dovtedy ukončené iba výberové konanie na výber stavebnotechnického dozoru. Rekonštrukcia pamiatky má byť financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom sa súčasne zvažovala možnosť paralelne využiť i zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podľa informácií TASR z júla tohto roka by sa čoskoro mohla podpísať zmluva o dielo so zhotoviteľom projektu obnovy. „Záverečné ponuky uchádzačov boli predložené verejnému obstarávateľovi 29. júna 2023 a v týchto dňoch prebieha ich vyhodnocovanie. Po vyhodnocovaní ponúk bude ponuku úspešného uchádzača posudzovať Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR," uviedol v tom čase hovorca predsedu vlády SR Peter Majer z Úradu vlády (ÚV) SR.

Po uzavretí zmluvy so zhotoviteľom a nadobudnutí právoplatnosti sa stavenisko odovzdá zhotoviteľovi do 7 kalendárnych dní. Potom by už nič nemalo brániť začiatku obnovy kaštieľa. Dá sa teda predpokladať, že s prácami na obnove by sa mohlo začať ešte tento rok. Odhadovaná cena rekonštrukcie v čase vyhlásenia obstarávania bola vyše 71 miliónov eur bez DPH.

Kaštieľ v Rusovciach čaká na obnovu už príliš dlho. Skorý začiatok rekonštrukcie by bol viac ako vítaný nielen obyvateľmi mestskej časti, ale aj Bratislavy a dokonca aj Slovenska. Po ukončení obnovy má totiž slúžiť na reprezentačné účely. Okolitý areál by sa mal stať atraktívnym prírodnym parkom, kým bývalý čeľadník bude komunitným centrom. Obnovením celého komplexu získa metropola jedinečnú atrakciu, ktorá posunie celé mesto.

 

Pozrite si rekonštrukcie historických pamiatok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube