Author photoSimona Schreinerová 10.07.2023 14:47

Nádherný a zanedbaný: Kaštieľ v Rusovciach čaká na začiatok rekonštrukcie

Jedna z najkrajších a zároveň najviac zanedbaných bratislavských pamiatok, kaštieľ v Rusovciach, už roky chátra. Trápi to nielen miestnych obyvateľov. Jedinečný objekt by mohol byť pýchou mestskej časti, Bratislavy aj Slovenska, zatiaľ je však skôr hanbou. Teraz sa ale blíži dôležité rozhodnutie.

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Úrad vlády SR

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Úrad vlády SR

Podľa TASR by sa čoskoro mohla podpísať zmluva o dielo so zhotoviteľom projektu obnovy. Potvrdil to hovorca predsedu vlády SR Peter Majer z Úradu vlády (ÚV) SR: „Záverečné ponuky uchádzačov boli predložené verejnému obstarávateľovi 29. júna 2023 a v týchto dňoch prebieha ich vyhodnocovanie. Po vyhodnocovaní ponúk bude ponuku úspešného uchádzača posudzovať Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR."

Keď zmluva o dielo so zhotoviteľom nadobudne právoplatnosť, mali by veci nabrať rýchlejší spád. Stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdané do 7 kalendárnych dní, a ten môže následne začať s rekonštrukciou kaštieľa a areálu. Je teda možné, že sa práce začnú už tento rok. Výsledkom rekonštrukcie by mal byť obnovený kaštieľ, ktorý bude nielen lákadlom pre turistov a miestnych obyvateľov, ale aj objektom vhodným na reprezentatívne účely. Odhadovaná cena rekonštrukcie v čase vyhlásenia obstarávania bola vyše 71 miliónov eur bez DPH.

Sprístupnenie kaštieľa a jeho areálu ocenia mnohí Bratislavčania, a nielen oni. Kaštieľ je Národná kultúrna pamiatka evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Ide o mimoriadnu stavbu, ktorá si zaslúžila obnovu už pred rokmi, ak nie desaťročiami. Zámer pokračovať v obnove pamiatky schválil vládny kabinet v auguste 2012, ale verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa vyhlásil v až polovici decembra 2019.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Čeľadník. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Čeľadník. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Čeľadník. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR

O ambíciách rekonštruovať Národnú kultúrnu pamiatku sme písali už v roku 2018. V júni 2018 bol na tlačovej konferencii predstavený nový projekt, týkajúci sa záhrady aj kaštieľa. Tlačovky sa zúčastnili vtedajší zástupcovia Úradu vlády SR a združenia NKP Rusovce, ktorého členmi boli víťazi verejného obstarávania z Dopravoprojekt, a.s. a Metroprojekt Praha, a.s.

Zámer počítal s komplexnou rekonštrukciou kaštieľa, jeho exteriérov aj inžinierskych sietí. V interiéri sa mali obnoviť historické výmaľby, povrchy stien a stropov a doplniť originály obrazov a gobelínov z depozitu SNG. Navrhnutý bol nový mobiliár. Po tlačovej konferencii to ale vyzeralo tak, že kaštieľ by nemal byť verejne prístupný a využíval by sa len reprezentačné účely a návštevy na najvyššej úrovni. Verejnú funkciu mala mať budova čeľadníka a park.

Počítalo sa s tým, že čeľadník bude taktiež komplexne zrekonštruovaný podľa historických fotografií, bude prestrešený a využívaný ako múzeum, reštaurácia a komunitné centrum, ale aj ako miesto pre sobáše. Napriek tomu, že rekonštrukcia bola viac ako vítaná, odhadovaná cena a samotný návrh vyvolávali skôr zmiešané pocity.

Odhadovaný rozpočet na rekonštrukciu bol 75,7 milióna eur, z toho 54,9 miliónov mal stáť kaštieľ, 17,5 miliónov čeľadník a 3,3 milióna park. Medzičasom, návrh interiéru bol, mierne povedané, katastrofálny a pripomínal skôr gýčový interiér z 90-tych rokov minulého storočia a nie honosný dobový kaštieľ. Projekt bol priamo zadaný architektovi Jaroslavovi Mehešovi z Dopravoprojektu. Tento postup celkom logicky vyvolal kontroverzie a vlnu kritiky z radov architektov, ktorí by zrejme dokázali pripraviť citlivejší a vhodnejší návrh po architekonickej súťaži. Návrh sa nepozdával ani verejnosti.

Napokon prišla reakcia vtedajšieho predsedu vlády, ktorý prisľúbil architektonickú súťaž aspoň na interiér a vybavenie kaštieľa. Sľuby našťastie potvrdila dokumentácia, podľa ktorej budú interiéry naozaj predmetom samostatného obstarávania.  

 

Pôvodné vizualizácie projektu boli terčom mnohých negatívnych reakcií. Zdroj: Úrad vlády SR

 

V roku 2019 sa začalo s určitými zásahmi. Neogotická stavba síce zostala naďalej bez povšimnutia, spustené ale boli práce na revitalizácii zelených plôch v areáli. Odštartované boli po úspešnom verejnom obstarávaní, v ktorom zvíťazila spoločnosť A.I.I. Technické služby. Intervencie sa týkali zdravotných, redukčných a presvetľovacích orezov. Podľa autorky projektovej dokumentácie a krajinnej architektky Tamary Reháčkovej bolo cieľom rekonštrukcie vrátiť priestoru prírodno-krajinársky charakter a zachovať základný koncept, teda striedanie zatienených plôch so stromami a rozvoľnenými zatrávnenými plochami. Pridávať sa mali trvalkové záhony v zatienených častiach na oživenie priestoru a aj veľa okrasných cibuľovín.

Koncom roka 2019 bola vypísaná súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie kaštieľa. Predmetom zákazky boli stavebné práce na rekonštrukcii Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a park Rusovce vrátane objektu čeľadníka. V roku 2020 však prišli aj komplikácie v súvislosti s pandémiou aj výmenou vlády. Rozhodnutie novej vlády nepokračovať v projekte za takmer 80 miliónov eur bolo za daných okolností pomerne logické.

Aktivita okolo rekonštrukcie sa tak utlmila. Okrem pandémie viazla obnova kaštieľa najmä na neukončenom verejnom obstarávaní. Podľa vyjadrenia Úradu vlády SR z júna 2021 a zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv bolo dovtedy ukončené iba výberové konanie na výber stavebnotechnického dozoru. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky má byť financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom sa súčasne zvažovala možnosť paralelne využiť aj zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podľa pôvodnej vízie mala byť obnovená pamiatka aj s areálom odovzdaná do užívania koncom roka 2023. Keďže do plánu rekonštrukcie vstúpilo priveľa nepriaznivých okolností, neboli kompetentní schopní odhadnúť, kedy by sa mohlo s rekonštrukciou naozaj začať.

Aktuálne však zdevastovanému kaštieľu v Rusovciach svitla nová nádej. Podpis zmluvy so zhotoviteľom by projekt mohol výrazne posunúť na ceste za obnovou. Čím skôr sa rekonštrukcia začne, tým lepšie pre národnú kultúrnu pamiatku, ktorá v čoraz väčšej miere chradne s rizikom straty kultúrnych, architekonických a historických hodnôt. Ak sa to ale zmení, Bratislava aj celý štát dostane reprezentatívny objekt, slúžiaci na prezentáciu Slovenska na najvyššej úrovni. 

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube