Author photoRED 04.08.2022 17:14

Kedy začne rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach?

Jedna z najkrajších pamiatok Bratislavy patrí bohužiaľ aj k tým najviac zanedbaným. Kaštieľ v Rusovciach spolu s priľahlým čeľadníkom a parkom tvoria jedinečný areál, ktorý by za iných okolností mohol patriť k najatraktívnejším výletným miestam v metropole. Realita je však smutnejšia. O rekonštrukcii chátrajúceho areálu sa hovorí už roky a ku konkrétnym krokom sa blížime len pomaly.

Zdroj: Úrad vlády SR

Zdroj: Úrad vlády SR

Rusovský kaštieľ leží v jednej zo štyroch zadunajských mestských časti Bratislavy. Vznikol pravdepodobne na mieste staršieho hradu, ktorý bol v roku 1656 prestavaný na neskororenesančný kaštieľ. Svoj súčasný vzhľad získal v polovici 19. storočia prestavbou, ktorú podľa vzoru anglických tudorovských zámkov zrealizoval gróf Emanuel Zichy-Ferraris na počeť svojej anglickej manželky. Ich typickým poznávacím znakom je dvojkrídlová stavba v tvare písmena U, pričom jednotlivé krídla uzatvárajú čestné nádvorie. Typovo sa považuje za vidiecky palác vyššej šľachty. 

Areál prešiel zmenami majiteľov, až sa na konci 19. storočia dostal k manželom Elemérovi a Štefánii Lónyayovcom, ktorí významne zveľadili kaštieľ aj park. Lónyayovci tu žili až do konca Druhej svetovej vojny, ktorá priniesla zánik panstva. Manželia kaštieľ odkázali benediktínskemu rádu v Pannonhalme, čo neskôr ovplyvnilo jeho vývoj. Po vojne areál prešiel do správy Slovenského ľudovoumeleckého kolektívu (SĽUK) a už v 70-tych rokov sa naplánovala jeho rekonštrukcia. Z rozličných dôvodov sa ju však nikdy nepodarilo ukončiť. 

Po roku 1990 sa v jeho vlastníctve vystriedali tri štátne inštitúcie: SNG (1991-1994), NBS (1994) a Správa zariadení Úradu vády SR (1995 – dodnes), ktorá prezentovala zámer pretvoriť budovu na reprezentatívne miesto pre prijímanie zahraničných návštev. Svojimi plánmi sa netajila ani samospráva mestskej časti, ktorá ho po získaní do vlastníctva chcela využívať na kultúrno-muzeálne účely. Jej plány však stroskotali. A aby sa klbko zamotalo ešte viac, do zápasu o vlastníctvo NKP sa zapojil aj spomínaný benediktínsky rád v Pannohalme, odvolávajúc sa na testament jej posledných majiteľov. V spore však namiesto neho uspela Slovenská republika.

Kaštieľ je spolu s priľahlým parkom evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka (NKP). 

Galéria

  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR

Pokračovať v revitalizácii parku, kým sa nenájdu peniaze

Nemenej kľukatá a strastiplná je aj história posledných pokusov o rekonštrukciu kaštieľa, ktoré dodnes neviedli k realizácii. Ešte v roku 2018 predstavil Úrad vlády SR ako víťaza verejného obstarávania (VO) na projektovú dokumentáciu plánu obnovy Združenie NKP Rusovce, tvorené firmami Dopravoprojekt a Metroprojekt Praha. Koncom roka 2019 zas vyhlásil súťaž na zhotoviteľa Rekonštrukcie NKP Kaštieľ a park Rusovce vrátane objektu čeľadníka, pričom víťaz mal byť známy vo februári 2020. Po výmene vlády, vzostupe pandémie a ňou vyvolanom poklese ekonomiky vyvstala nevyhnutnosť financovanie viacerých projektov prehodnotiť, v odôvodnenom prípade aj zastaviť. Nový vládny kabinet nakoniec rozhodol práce na obnove rusovského kaštieľa stopnúť.

Do roku 2020 sa podarilo zrealizovať aspoň ošetrenie chorých a napadnutých drevín s cieľom zlepšiť ich zdravotný stav a zvýšiť bezpečnosť návštevníkov parku. Išlo o arboristické práce, ktorým predchádzala kompletná inventarizácia zelene. Počas plánovanej rekonštrukcie má byť v rámci revitalizácie anglického parku okolo kaštieľa vysadených celkovo 114 stromov, niekoľko stoviek okrasných kríkov, trvaliek a cibuľovín.

Pokiaľ ide o technický stav objektu, vedúci Úradu vlády SR Július Jakab už vtedy pripúšťal, že tento sa čím ďalej, tým viac zhoršuje, pričom problém robí najmä zatekanie cez strechu, no i bočné steny. Keďže pokračovať v rekonštrukcii sa dalo jedine s pomocou externých zdrojov (napríklad eurofondov), ako najschodnejšie riešenie v danej situácii navrhol zakonzervovanie unikátnej historickej pamiatky, na ktorej dezolátny stav dlhé roky poukazujú ošarpané múry, opadaná omietka či prázdne okná. Jediným viditeľným pokrokom sa stalo odstránenie trusu, zavedenie opatrení proti lietaniu vtákov do budovy a výmena podpier, držiacich prepadnuté stropy.

V reakcii na to, že VO nie je stále uzavreté, vznikla v apríli 2021 petícia, ktorej iniciátori kritizovali, že rusovský kaštieľ chátra bez ohľadu na to, ktorá vládna garnitúra je pri moci. Premiéra požiadali o urýchlené ukončenie VO na všetky etapy rekonštrukcie NKP, parku i budovy čeľadníka, v ktorej mestská časť plánuje zriadiť komunitné priestory. Požadovali tiež pokračovať v revitalizácii parku okolo kaštieľa tak, aby neostalo iba pri výrube chorých stromov. Harmonogram rekonštrukcie, v ktorom by bola zohľadnená postupnosť prác na obnove parku, čeľadníka i samotného objektu kaštieľa, však nikto nestanovil.

 

Obnovou má prejsť aj priľahlá anglická záhrada/park. Zdroj: Úrad vlády SR

 

Rokovania s uchádzačmi (možno) v septembri 2022

Zdá sa teda, že obnova rusovského kaštieľa, ktorá viazne na neukončenom VO na výber zhotoviteľa stavebných prác, ostáva v nedohľadne. Podľa vyjadrenia Úradu vlády SR z júna 2021 a zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv bolo dovtedy ukončené iba VO na výber stavebnotechnického dozoru. Rekonštrukcia NKP má byť financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom sa súčasne zvažuje možnosť paralelne využiť aj zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podľa pôvodného plánu mala byť obnovená pamiatka aj s areálom odovzdaná do užívania koncom roka 2023. Už teraz je zrejmé, že dodržať takýto – aj keď zdanlivo vzdialený – termín nebude reálne. Obrátili sme sa preto na Úrad vlády SR, aby situáciu ohľadom rekonštrukcie rusovského kaštieľa objasnil a zároveň prezradil, kedy sa dá očakávať podpísanie zmluvy s víťazom tendra, ktoré bolo naposledy avizované na máj 2022.

„V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie základných ponúk. Harmonogram ukončenia verejného obstarávania a podpisu zmluvy nie je možné presne stanoviť. Predpokladáme, že rokovania s uchádzačmi začnú prebiehať od septembra 2022,“ uviedol pre YIM.BA Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR (TIO). Logický predpoklad znie, že cena zákazky, pôvodne odhadovaná na vyše 71,35 miliónov eur bez DPH, sa bude po zohľadnení inflácie navyšovať. Do akej miery, to sme sa už od TIO nedozvedeli.

Zaujímalo nás ďalej, či sa niečo zmenilo na pôvodnom pláne zriadiť v zrekonštruovanej NKP reprezentatívne miesto pre prijímanie a ubytovávanie zahraničných návštev a či sa počíta s prístupom verejnosti do areálu i samotného objektu kaštieľa. „Cieľom rekonštrukcie je vrátiť kaštieľ do pôvodného historického stavu podľa požiadaviek KPÚ. Čo sa týka funkcie pamiatky po jej rekonštrukcii, verejnosť bude mať prístup do priestorov kaštieľa v ešte väčšom rozsahu, ako bolo pôvodne plánované za predchádzajúceho vedenia Úradu vlády SR,“ odpovedal TIO Úradu vlády SR. Na poslednú otázku YIM.BA, prečo sa na rekonštrukciu kaštieľa, ktorý je NKP celoštátneho významu, neorganizovala žiadna architektonická súťaž, nereagoval vôbec.

Obnova kaštieľa a priľahlého areálu tak ostáva aj naďalej len hudbou budúcnosti. Navyše sa ani nedá presne povedať, kedy by sa mohla rekonštrukcia spustiť, nehovoriac o jej dokončení. Kaštieľ Rusovce je nanešťastie v súčasnom stave hanbou, hoci by mohol byť skutočným drahokamom. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube