Author photoSimona Schreinerová 10.04.2024 13:22

Nová nádej pre kaštieľ v Rusovciach. Blíži sa rozhodnutie o rekonštrukcii, vláda projekt podporuje

Medzi najkrajšie a zároveň najviac zanedbané pamiatky v Bratislave rozhodne patrí kaštieľ v Rusovciach. Minulé leto sa už zdalo, že sa s rekonštrukciou naozaj začne. Podpis zmluvy so zhotoviteľom ale prekazila námietka jedeného z neúspešných uchádzačov. O tom, či sa desaťročia čakania na obnovu už tento rok skončia, sa môže rozhodnúť v priebehu tohto roka.

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Úrad vlády SR

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Úrad vlády SR

Chátranie príťažlivého neogotického kaštieľa v Rusovciach sa začalo ešte po druhej svetovej vojne. V tom čase bol zdevastovaný sovietskymi vojskami a následne zabavený majiteľovi, rádu benediktínov z Pannonhalmy. Do objektu sa nasťahoval SĽUK, čo však nezabránilo úpadku. Od roku 1982 prišlo niekoľko neúspešných pokusov o jeho rekonštrukciu.

Po revolúcii sa viackrát zmenili správcovia kaštieľa, až si ho roku 1995 ho prevzala Správa zariadení Úradu vlády, ktorá tu chcela vybudovať reprezentatívne sídlo pre vítanie zahraničných návštev. Tieto plány ale narušili spory s rádom benediktínov, ktorým bývalí majitelia kaštieľ odkázali. Napokon z toho vyšla víťazne (až v roku 2012) Slovenská republika, čo oživilo snahy o revitalizáciu kaštieľa aj okolitého areálu. V júli minulého roka všetko nasvedčovalo tomu, že túto významnú národnú kultúrnu pamiatku (NKP) delí od obnovy iba malý krok.

Úrad vlády SR naznačoval, že by sa čoskoro mohla podpísať zmluva o dielo so zhotoviteľom projektu obnovy. Podpisom zmluvy sa malo ukončiť verejné obstarávanie, ktoré sa riešilo od roku 2019. Podľa informácií Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) proces brzdilo viacero konaní o námietkach v priebehu jednotlivých etáp súťaže.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR

Víťazom obstarávania sa stalo združenia firiem Hochtief, Hornex a Adifex, ktoré chcelo zrealizovať rekonštrukciu za najnižšiu cenu 104 miliónov eur s DPH. Obštrukciám sa ale nevyhol ani samotný záver obstarávania. Proti rozhodnutiu vlády podal námietky jeden z neúspešných uchádzačov, ktorý tvrdil, že víťaz tendra predložil mimoriadne nízku cenu rekonštrukcie. Podľa jeho názoru nie je možné realizovať daný objem prác za túto cenu.

Konečná cena úspešného uchádzača bola približne o 30 miliónov eur nižšia ako priemer konečnej ceny ďalších dvoch ponúk. Úrad pre verejné obstarávanie sa v spore priklonil na stranu žalobcu. Podľa kontrolórov Úrad vlády dostatočne nepreveril mimoriadne nízku ponuku víťazného združenia. V praxi to znamenalo, že kaštieľ bude chátrať minimálne niekoľko ďalších mesiacov.

Predmetom zákazky boli stavebné práce na rekonštrukcii NKP Kaštieľ a park Rusovce, vrátane objektu čeľadníka. Vonkajšie riešenie objektu čeľadníka je navrhnuté ako rekonštrukcia pôvodného objektu so zachovaním hmotového i tektonického riešenia fasád a strešného priestoru. Kaštieľ po komplexnej pamiatkovej rekonštrukcii, sanácii a zreštaurovaní bude slúžiť na reprezentačné, stravovacie a ubytovacie účely pre štátne podujatia na najvyššej úrovni

Čeľadník bude mať tri funkčné náplne. Prvou bude reštaurácia a kaviareň s potrebným technickým vybavením, druhou komunitné priestory a správa objektu. Tretím má byť správa objektu a parku s technickým a prevádzkovým vybavením – kancelárie, byt správcu, ubytovanie pre zamestnancov a priestory pre údržbu parku.

Obsahom je i riešenie krajinno-architektonických úprav parku. Všetky riešené plochy zahrnuté v stavbe majú prejsť rekonštrukciou a obnovou. Určené chodníky budú odstránené, na ostávajúcich a odstraňovaných chodníkoch budú vybúrané spevnené vrstvy a všetky chodníky dostanú nové konštrukčné vrstvy s mlatovým povrchom.

 

Navrhovaná podoba knižnice v kaštieli. Zdroj: Úrad vlády SR

 

Podľa tlačového odboru Úradu vlády SR momentálne prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa diela, konkrétne sa opätovne vyhodnocujú konečné ponuky uchádzačov. Čoskoro by teda mal byť známy víťaz. Pokiaľ sa nezopakuje situácia z predchádzajúceho verejného obstarávania, konečne padne posledná administratívna prekážka pre obnovou vzácnej pamiatky.  

Kaštieľ však po rekonštrukcii nebude voľne prístupný verejnosti. „Samotný kaštieľ nebude otvorený pre verejnosť a bude slúžiť výhradne na štátne reprezentačné účely. Záhrada a objekt čeľadníka budú plne slúžiť potrebám verejnosti,“ uviedol pre YIM.BA Úrad vlády SR. V tomto sa stanovisko súčasnej vlády líši od postoja ex-premiéra Igora Matoviča, ktorý tvrdil, že kaštieľ bude bežne prístupný a uzatvorený bude len počas štátnických podujatí. 

Zámer bol v minulosti predmetom kritiky aj pre pomerne nevydarené architektonické riešenie obnovených priestorov. Vtedajší predseda vlády a súčasný zvolený prezident Peter Pellegrini vtedy prezentoval vizualizácie od architekta Jaroslava Meheša, ktoré sa stretli s pobúrením odbornej aj laickej verejnosti. Experti upozorňovali, že odhalená podoba pôsobí ako z 90-tych rokov minulého storočia a dodávali, že sa očividne vyberalo podľa ceny, nie kvality. Žiadali vyhlásenie architektonickej súťaže, ktorú Pellegrini skutočne prisľúbil. 

Výber architekta a projektanta, na rozdiel od zhotoviteľa diela, je však dnes už definitívne ukončený. „Projekčné práce boli ukončené a projektová dokumentácia bolo odovzdaná obstarávateľovi pred vyhlásením verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela. Počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela (rokovacie konane so zverejnením) na základe pripomienok uchádzačov došlo k zmenám projektovej dokumentácie a k vypracovaniu dizajnmanuálu, ktorý bol schválený Krajským pamiatkovým úradom Bratislava. Na základe uvedeného Úrad vlády SR už neuvažuje nad výberovým konaním ohľadne architektonického riešenia NKP Rusovce.“

Kým objekt kaštieľa chátra, určitými zásahmi už v minulosti prešiel aspoň areál. V roku 2019 prišlo k čiastočnej revitalizácii zelených plôch, zameranej na zvýšenie bezpečnosti návštevníkov a zlepšenie zdravotného stavu zelene. Vo verejnom obstarávaní vtedy zvíťazila spoločnosť A.I.I. Technické služby. Nejde však o definitívnu obnovu parku. Ten aj naďalej pôsobí zanedbane a čaká na rozsiahlejšie investície.  

Tie by však mohli skutočne v dohľadnej dobe prísť a pozdvihnúť tragický stav celého areálu vrátane kaštieľa a čeľadníka. Či sa obnova začne ešte v tomto roku, závisí od ukončenia verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie, ale aj definitívneho rozhodnutia Vlády SR. Tá naznačuje, že napriek súčasnej ekonomickej situácii nezmenila plány a stále chce investovať do obnovy NKP Rusovce.

Nejde o celkom jednoduché rozhodnutie, keďže verejné financie sú pod obrovským tlakom. Na druhej strane, ďalšie chátranie by robilo obnovu iba náročnejšou a nákladnejšou. Po desaťročiach čakania by tak konečne mohlo kaštieľu začať svitať na lepšie časy. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube