Author photoAdrian Gubčo 10.07.2020 09:17

Ako ďalej s kaštieľom v Rusovciach?

Rekonštrukcia novogotického kaštieľa v mestskej časti Rusovce mala patriť k veľkým projektom bývalej vlády. Po jej výmene sa zámer dostal na stôl novej garnitúry, ktorá sa až teraz so zámerom bližšie oboznámila. Po prehliadke areálu zo strany viacerých členov vlády, vrátane Predsedu vlády, sa však pôvodné plány prehodnocujú.

Sala Terrena. Zdroj: Úrad vlády SR

Sala Terrena. Zdroj: Úrad vlády SR

Súčasná podoba kaštieľa v Rusovciach pochádza z rokov 1843-1850, kedy ho vtedajší majitelia z rodu Zichyovcov nechali prestavať vo vtedy populárnom novogotickom tudorovskom slohu. Vybudované boli dnes dominantné časti kaštieľa, predovšetkým dvojkrídlová budova v tvare písmena U s čestným nádvorím, ktorá je aj dnes najviac fotografovanou časťou budovy. Ďalší majitelia panstvo zveľaďovali, postupne ku kaštieľu pribudli vežičky a obklopený bol rozsiahlym anglickým parkom.

Po druhej svetovej vojne však začal postupne chátrať a napriek využívaniu SĽUKom sa tomu nepodarilo zabrániť. Od roku 1982 sa rozbehlo a zase zastavilo viacero rekonštrukcií, definitívne po roku 1995, kedy ho prevzala Správa zariadení Úradu vlády, ktorá tu zamýšľala vybudovať reprezentatívne sídlo pre vítanie zahraničných návštev. Do týchto plánov však zasiahli dlhé spory s rádom benediktínov, ktorým bývalí majitelia kaštieľ odkázali. To na čas pochovalo akúkoľvek nádej na rozsiahlu obnovu.

Zo sporov však Slovenská republika vyšla predsa len víťazne, čo oživilo snahy o revitalizáciu kaštieľa aj okolitého areálu. Bývalá vláda predstavila projekt na konci jari 2018 a na konci roka 2019 pristúpila k súťaži na zhotoviteľa rekonštrukcie „Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a park Rusovce vrátane objektu čeľadníka“. Víťaz ma byť vybratý vo februári, odhadovaná hodnota zákazky bola 71.351.790,93 eur. V parku sa medzičasom spustili arboristické práce.

Po voľbách sa však situácia drasticky zmenila – nastúpila nielen nová vláda, do plánov výrazne zasiahla aj pandémia koronavírusu COVID-19, ktorá povedie k ekonomickému útlmu. Pre vládu to znamená, že musí zmeniť alebo ukončiť financovanie viacerých projektov, a rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach bude pravdepodobne jedným z nich.

Aktivita v areáli sa však úplne neutlmuje. „Aktuálne v záhrade a historickom parku prebiehajú arboristické práce, počas ktorých odborníci ošetrujú stovky drevín tak, aby bolo pre verejnosť bezpečné pohybovať sa v areáli kaštieľa,“ uvádza vo svojom stanovisku Úrad vlády SR. Nová garnitúra preveruje aj doteraz vykonané kroky: „Zároveň Úrad vlády SR vyhodnocuje pred časom vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa a skúma, či v ňom neboli pochybenia, kvôli ktorým by úrad vlády musel obstarávanie zrušiť.“

Faktom ostáva, že ani po vyhlásení víťaza verejného obstarávania – to totiž kvôli námietkam účastníkov ešte nie je uzavreté – sa z ekonomických dôvodov rekonštrukcia hneď nespustí. To je však problém, keďže pamiatka rýchlo degraduje, čo povedie k zvýšeným nákladom pri rekonštrukcii. Úrad vlády pripúšťa, že „...pamiatka je zanedbaná niekoľko desiatok rokov a prebieha analýza, ako ďalej postupovať.“

Aký je skutočný stav objektu, prezrádza vedúci Úradu vlády SR Július Jakab. „Postupom času sa zhoršuje čím ďalej tým viac technický stav objektu, problém robí najmä zatekanie cez strechu, ale i bočné steny,“ opísal situáciu. „Preto s odborníkmi teraz diskutujeme o možnosti stavbu, respektíve jej časť, zakonzervovať. Na nič iné však nebudú peniaze," priznal.

Preto sa teraz navrhuje zakonzervovanie pamiatky, rekonštrukcia je možná len pri prípadnom použití externých zdrojov financovania – napríklad eurofondov. „Základ je zabrániť chátraniu, aby to náhodou celé nepadlo, ale ani to by, samozrejme, nebolo zadarmo,“ dodal Július Jakab.

Na rozdiel od predchádzajúceho zámeru, ktorý by z budovy kaštieľa urobil čisto vládny objekt slúžiaci na reprezentatívne účely, by kabinet predsedu vlády Igora Matoviča preferoval vzor českého zámku Lednice, teda používať ho na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť aj sprístupnenie budovy pre verejnosť.

Podľa pôvodných plánov mala byť obnova kaštieľa a areálu dokončená ku koncu roka 2024. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je tento termín vysoko nepravdepodobný.

 

Rytiersky sál kaštieľa po rekonštrukcii. Zdroj: Úrad vlády SR

 

Rozhodnutie vlády nepokračovať v projekte za takmer 80 miliónov eur je za daných okolností pomerne logické. Kaštieľ Rusovce s okolitým areálom by mohol byť generátorom cestovného ruchu, len sotva by však vyvážil cenu obnovy a nie je to ani jeho prioritná úloha. Tou je reprezentácia krajiny pred zahraničnými návštevami a hoci v tomto kontexte naozaj výrazne jeho prítomnosť chýba, Slovensko má aktuálne dôležitejšie starosti.

Napriek tomu aspoň niekoľko úprav by si areál zaslúžil: určite by sa mal čo najskôr zrevitalizovať anglický park okolo kaštieľa a čeľadník, v ktorom majú byť komunitné priestory slúžiace mestskej časti. Neogotický objekt čeľadníka je v katastrofálnom stave a je dôležité čo najskôr začať s prácami, aby úplne nezanikol.

Takisto by odklad totálnej rekonštrukcie mohol pomôc prekonať jeden z veľkých „šrámov“ pôvodného projektu: absenciu architektonickej súťaže a priame zadanie projekcie konkrétnemu architektovi. Zámer obnovy kaštieľa sa oprávnene stretol s veľkou kritikou laickej i odbornej obce, kedže štát nebol schopný zorganizovať architektonickú súťaž, ktorá by priniesla odpoveď nielen na formu rekonštrukcie, ale aj spôsob riešenia nových architektonických vstupov, ktoré si kaštieľ vyžaduje. Bývalá vláda sa bránila, že na interiéry súťaž bude, to však nestačí.

Súčasná vláda by si tým mohla významne zvýšiť prestíž, a dodať projektu vyššiu kvalitu – čo je obzvlášť dôležité, ak má kaštieľ vo významnejšej miere slúžiť aj verejnosti. Stále ešte existuje príležitosť aj časový priestor urobiť z hroziacej medzinárodnej blamáže pýchu krajiny, kde sa ideálne prepája história s novou dobou a novými dejinami Slovenska. Na konci dňa by to mohlo znížiť či ospravedlniť vysoké náklady, ktoré si tento projekt vyžaduje.

Najväčšia výhra by to však bola pre Rusovce, príťažlivú mestskú časť s históriou siahajúcou do rímskych čias (mimochodom, areál Gerulaty by si investície taktiež zaslúžil), ktorá by sa takto mohla stať ešte zaujímavejšou. Z jedného z najkrajších slovenských kaštieľov, nádherného parku a blízkej pridunajskej krajiny by sa stala atrakcia prvého rádu. Ide o skutočný poklad – treba ho však vedieť správne spracovať a následne využiť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube