Author photoAndrej Sárközi 05.01.2023 14:42

Bratislava bude lepšia: Bratislavský kraj napreduje v realizácii svojich projektov

Bratislavská župa pokračuje v rozbehnutých projektoch aj v roku 2023. Prioritou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je aj v súčasnosti školstvo, samospráva bude naďalej pokračovať v procese deinštitucionalizácii v oblasti sociálnych služieb a dokončia sa rekonštrukcie niektorých kultúrnych inštitúcií. Bratislava tak onedlho získa obnovené významné pamiatky.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Je známe, že samosprávy nedisponujú masívnymi finančnými zdrojmi, v dôsledku čoho nemôžu investovať do veľkých projektov. V minulom roku sa k tomu pridalo aj škrtanie peňazí zo strany vlády, viaceré mestské časti, ako aj mesto samotné, tak začali rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. 

Práve na tieto problémy nedávno reflektoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. „Napriek mnohým prekážkam, s ktorými museli samosprávy bojovať, sme sa nenechali odradiť. Nehodili sme flintu do žita, ale hľadali sme možnosti a riešenia. Bude to tak aj tento rok. Dotiahnuť chceme viaceré rozbehnuté projekty, ako aj spustiť nové," priblížil Juraj Droba. 

Galéria

  • Divadlo Aréna. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Divadlo Aréna. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Divadlo Aréna. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Divadlo Aréna. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Divadlo Aréna. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Bratislavské bábkové divadlo. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Obnova kaštieľa v Čunove. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Obnova kaštieľa v Čunove. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Obnova areálu na Alderke. Zdroj: AT26 Architekti

Pre BSK je aj v tomto roku prioritou školstvo. Dokončených bude hneď niekoľko projektov. Študenti SPŠ elektrotechnickej Karola Adlera dostanú nový športovo-rekreačný areál, rovnako budú sfinalizované aj rekonštrukcie troch moderných centier pre prax, takzvané Centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP). „Dostane ich SOŠ polygrafická na Račianskej 190, ktorá bude zateplená a bude mať kompletne vynovený celý areál. Pre gastro školu na Farského 9 sa centrum pre prax pripravuje na Harmincovej v Dúbravke,” uvádza samospráva. Zrevitalizujú sa aj objekty SOŠ pedagogickej na Bullovej a Gymnázia Hubeného, ktoré budú financované z Plánu obnovy. 

Bratislavský samosprávny kraj bude rovnako pokračovať v zlepšovaní sociálnych služieb. Konkrétne v procese deinštitucionalizácie, v ktorom má za cieľ postupne nahradiť veľké neosobné zariadenia menšími. V Bratislave sa v roku 2023 dokončia objekty na Strelkovej a Račianskej, ktoré budú patriť Domovu sociálnych služieb a Zariadeniu pre seniorov Rača. 

Výnimkou nebude ani dopravná infraštruktúra. „Naplánované sú ďalšie rozsiahle rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ako aj revitalizácie mostných objektov. Aktuálne župa rekonštruuje deväť úsekov regionálnych ciest. Kraj pracuje aj na ďalších etapách obchvatu obcí Malokarpatska,” uvádza BSK.

Hlavné mesto však v tomto roku získa aj obnovené dôležité kultúrne zariadenia. Jedným z nich je Bratislavské bábkové divadlo, ktorého budova bola už dlhodobo v zlom stave, pričom je Národnou kultúrnou pamiatkou. Stavba vznikla pôvodne pre účely robotníckeho spolku v 20-tych rokoch 20. storočia v štýle moderny, no s viacerými ešte tradičnými prvkami (napríklad šambránami okolo okien). Kedysi tu sídlilo spolkové Divadlo mladých, bábkové divadlo tu pôsobí od roku 1957. 

 

Bratislavské bábkové divadlo. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Budovu na Dunajskej ulici 36 rekonštruuje práve BSK, ktorý naň získal stavebné povolenie v roku 2020. Architektom je kancelária 3ab. V rámci tejto obnovy bude opravená uličná fasáda aj výplne okenných či dverných otvorov. Odstránia sa všetky nepôvodné nánosy, osadia drevené okná, zrepasujú existujúce dverné výplne a obnovia sa aj okenné či dverné otvory na prízemí v zmysle pôvodného vzhľadu. V interiéri sa opraví historické schodisko, zachovajú sa parketové a terazzové podlahy a pribudnúť by tu mali aj vegetačné strechy. 

Jednou z najočakávanejších dokončených rekonštrukcií bude v tomto roku Divadlo Aréna, ktoré prechádza obnovou od minulého roka. Ako informuje Bratislavský samosprávny kraj: „Už tento rok sa premení na jedno z najmodernejších divadiel na Slovensku a nový ráz dostanú aj verejné priestory v okolí.”

V rámci generálnej obnovy boli od začiatku rekonštrukcie zrealizované búracie práce, vystavané nové základy či osadená nová oceľová konštrukcia veže. Rovnako prebiehali reštaurátorské práce, betonárske práce na prístavkoch a dokončovala sa strecha a osádzali nové okná. Najvýraznejším prídavkom je však vznik novej konštrukcie, kde sa budú nachádať zmodernizované technológie pre javisko (povrazisko).

Rekonštrukcia taktiež počíta s variabilným hľadiskom, ktoré umožní narábať s počtom divákov. Rovnako majú vzniknúť aj nové trakty s dodatočnými službami. Posledné týždne minulého roka sa dokončovali elektroinštalácie v celej budove, ako aj vzduchotechnika v hlavnej divadelnej sále a v priestore LOFT. Ten bude určený pre malé javiskové formy. 

Na jar tohto roka je v pláne dokončenie fasády zadnej časti budovy a začiatok umiestňovania javiskovej technológie a osvetľovacej či zvukovej techniky. V tomto období sa taktiež bude revitalizovať pozemok, ktorý získa charakter multifunkčného priestoru. Bude tu možné organizovať exteriérové podujatia rôzneho druhu a rovnako bude využívaný aj na parkovanie pre návštevníkov divadla. Pozemok sa má otvoriť a vizuálne sa prepojí so Sadom Janka Kráľa. 

Divadlo Aréna. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj


Bratislava tak získa významný kultúrny stánok, ktorého rekonštrukcia za takmer deväť miliónov eur prinesie obyvateľom mesta nový umelecký zážitok. Stane sa tak aj pre úplne nové výkonnejšie technológie, vďaka komfortným sedadlám, ale najmä v dôsledku celkovej modernizácie, ktorú budova potrebovala už roky.

BSK naostatok realizuje ešte jednu rekonštrukciu, a síce opravu kaštieľa v Čunove. Historický objekt z druhej polovice 18. storočia bol donedávna v schátranom stave. Po ukončení rekonštrukcie sa tu bude nachádzať moderné interaktívne ekocentrum. Určené bude domácim a zahraničným návštevníkom, ako aj účastníkom environmentálno-vzdelávacích programov. Obnovená bude aj záhrada a v ďalšej etape aj sýpka zo 16. storočie. Financie pochádzajú z eurofondov. 

Župa tak realizuje množstvo projektov v Bratislave, ale aj v celom kraji. Niektoré z nich sú výsledkom dlhšej prípravy, teraz sa však stávajú realitou. Ako na záver uviedol Juraj Droba: „Čaká nás veľa práce, ale teším sa na ňu. Máme silný a štíhly tím a baví nás to, čo robíme. Verím, že je to aj vidieť.” 

Hlavné mesto tak aj v roku 2023 opeknie. Prispejú k tomu už spomenuté projekty vo viacerých častiach Bratislavy, ktoré vďaka svojej obnove zvýšia atraktívnosť či funkčnosť lokalít a územiu prinavrátia (staro)nových návštevníkov. Po rekonštrukcii Slovenskej národnej galárie možno považovať modernizáciu Divadla Aréna za druhú najväčšiu investíciu do kultúry v hlavnom meste za posledné obdobie (ak nerátame Bratislavský hrad).

Tentokrát sa však o obnovu zaslúžil Bratislavský samosprávny kraj, ktorý sa netají ambíciami v tomto trende pokračovať. Zlepšenia stavu sa tak majú dočkať aj ďalšie objekty vo jeho vlastníctve – od školstva, sociálnych služieb, dopravnej infraštruktúry až po nájomné bývanie a kultúru. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube