Author photoAdrian Gubčo 18.05.2022 13:33

Rekonštrukcia kaštieľa v Čunove napreduje

V mestskej časti Čunovo už prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii miestneho kaštieľa. Jedna z doteraz pomerne prehliadaných pamiatok Bratislavy, tvorená aj sýpkou a záhradou, sa po obnove zmení na moderné ekocentrum. Projekt realizuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK), podľa ktorého bude mať toto zariadenie nadnárodný význam, financovaný je z eurofondov.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Rekonštrukcia kaštieľa v Čunove sa spustila v máji minulého roka po dlhšej príprave. Ide o reakciu na nevyhovujúci stav objektov v areáli. Samotný kaštieľ je prízemnou barokovo-klasicistickou stavbou, tvorenou trojtraktom s chodbou v strede. Hlavný vstup je umiestnený na severovýchodnej fasáde, pod ozdobným portikom. Majiteľmi kaštieľa boli Szapáryovci, ktorí ho vybudovali v druhej polovici 18. storočia a druhýkrát prestavali v roku 1807. Určite práce sa na objekte realizovali v 70.-90. rokoch 20. storočia, neboli však ukončené a budova naďalej chátrala.

BSK, ktorý v poslednej dobe vyvíja viaceré iniciatívy, zamerané na obnovu pamiatok (napríklad rekonštrukcie synagóg v Senci alebo Sv. Jure alebo revitalizáciu Patrónky), pristúpil ku komplexnému zlepšeniu stavu kaštieľa a celého priľahlého areálu. Pamiatková obnova je spojená s dôrazom na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov a pôvodného charakteru budovy. Zachovať či reštaurovať sa budú interiérové fresky a veľkými úpravami museli prejsť pivničné priestory, ktoré boli značne narušené. Nad časťou podzemných priestorov vznikne zelená pochôdzna strecha.

V interiéroch kaštieľa vznikne po ukončení rekonštrukcie moderné interaktívne ekocentrum. Určené bude domácim a zahraničným návštevníkom, ako aj účastníkom environmentálno-vzdelávacích programov. Tie už v Bratislavskom kraji dlhodobo prebiehajú, doteraz im však chýbali adekvátne priestory a koordinácia so zahraničnými partnermi. „Ide nielen o záchranu krásneho kaštieľa, ale aj o vytvorenie unikátneho environmentálneho a vzdelávacieho centra, ktoré v regióne dlhodobo absentuje,“ konštatuje predseda BSK Juraj Droba. Myslený tým je nielen Bratislavský kraj, ale aj blízke rakúske a maďarské prihraničie.

V ekocentre bude umiestnená interaktívna expozícia zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu, spolu s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou. Organizovať sa tu budú workshopy, vzdelávacie programy pre žiakov a študentov, exkurzie, dobrovoľnícke dni, letné tábory, cezhraničné konferencie, prezentovať sa budú nové turistické atrakcie alebo prírodné zaujímavosti. To prispeje k rozvoji osvety, a to medzi viacerými generáciami – od detí, cez študentov až po širokú škálu návštevníkov.

Záhrada tiež prejde citeľnými zmenami, ktoré budú súvisieť so zameraním ekocentra. Vznikne biotopové jazierko, schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, alebo záchranná stanica pre zranené živočíchy. Ide o najstaršiu časť areálu (podľa aktuálne známych informácií), pochádzajúcu už z druhej polovice 16. storočia, po celkovej rekonštrukcii bude mať kultúrno-výstavný účel.

Keďže sa v tomto smere zámer zhoduje so strategickými cieľmi Európskej únie aj prioritami blízkych regiónov, projekt bol oprávnený pre eurofondovú podporu v rámci cezhraničnej spolupráce. Obnova kaštieľa je financovaná z programu spolupráce s Rakúskom, jeho vybavenie a úprava záhrady zo spolupráce s Maďarskom. Celkovo ide o približne štyri milióny eur, predtým sa hovorilo o siedmich.

„Aj keď sú obnovy takýchto budov extrémne drahé, všetko sa dá, ak máte víziu a tím šikovných ľudí,“ hodnotí J. Droba. „Stavba beží na plné obrátky a okrem samotného kaštieľa revitalizujeme aj záhradu a priľahlú sýpku. Citlivo, s dôrazom na pôvodnú architektúru, pod dohľadom pamiatkárov. Ak všetko pôjde podľa plánu, ekocentrum by malo byť hotové v druhej polovici 2023 a v oblasti ekoturizmu bude mať nadnárodný význam.“ Ide o posun v harmonograme, kaštieľ aj záhrada mali byť dokončené do konca roka 2022. Pri sýpke sa termíny neuvádzali.

 

Areál kaštieľa sa skvalitní, opravená bude aj vzácna historická sýpka. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Obnova čunovského kaštieľa a priľahlého areálu patrí k najužitočnejším a najpríjemnejším projektom v rámci zázemia Bratislavy (ak tak možno Čunovo, oficiálne mestskú časť hlavného mesta, označiť). Hodnotná pamiatka získa nový život, podobu a prispeje k zatraktívneniu celého Čunova. Jeho súčasťou je aj galéria Danubiana alebo areál Divoká voda, tieto však nie sú natoľko spojené s obcou, ako práve kaštieľ. Po dokončení rekonštrukcie môže prispieť k jej pozdvihnutiu vďaka prílevu návštevníkov, ktorí zavítajú aj do pôvodného jadra Čunova.

Do budúcna možno očakávať ďalší rast záujmu o túto periférnu mestskú časť. Čunovo je totiž úzko spojené s dunajskou krajinou a okolitými lužnými lesmi. Tie by sa mohli v budúcnosti stať atraktívnejším cieľom pre mnoho návštevníkov v súvislosti s rozvojom tzv. Bratislavského dunajského parku. Cieľom iniciatívy aktivistov a dnes aj Hlavného mesta je poukázať na prírodné bohatstvo pridunajských lesov, otvoriť ich lepšie návštevníkom, ale zároveň aj zlepšiť ich ochranu. Čunovo so svojim ekocentrom, s lesmi, v dotyku Hrušovskej zdrže a populárnej cyklistickej hrádze bude dôležitou súčasťou parku.

Mohol by byť ešte významnejšou v prípade využitia dnes prázdneho priestoru medzi hrádzou a nábrežím zdrže, popri ceste k priehrade. Ide o násyp, pôvodne vybudovaný ako priestor pre umiestnenie športovísk a rekreačných plôch. Takto je zadefinovaný aj v Územnom pláne. Nanešťastie, miestna samospráva nateraz odmieta akékoľvek investičné projekty, obávajúc sa zahltenia mestskej časti dopravou. Do istej miery ide o pochopiteľnú výhradu, určite by ale nemala brániť diskusiám. Koniec-koncov, s rozvojom športovísk tu počíta aj štúdia Bratislavského dunajského parku.

Čunovo môže mať pred sebou úspešnejšiu budúcnosť, pričom rekonštrukcia kaštieľa je k tomu základným krokom. Ide o inšpiráciu aj pre inú neďalekú mestskú časť, ale najmä pre vlastníka miestneho kaštieľa – Rusovce a Vládu SR. Rusovský kaštieľ, veľkolepá neogotická stavba, s ktorou sa spája aj život belgickej princeznej a rakúsko-uhorskej korunnej princeznej Štefánie, je po dlhých sporoch majetkom Slovenskej republiky. Stav budovy je však zúfalý a rokmi sa zhoršuje. Veľmi zanedbaný je aj okolitý anglický park, pôvodný čeľadník sa premenil na ruinu.

Vláda opakovane tvrdí, že je pred spustením rekonštrukcie. V priebehu minulého roka očakávala, že práve v máji 2022 bude podpísaná zmluva s víťazom tendra na obnovu a spustené práce. V marci sa však objavila informácia, že kvôli námietkam k podkladom v tendri a predbežnému opatreniu, ktoré vydal Úrad pre verejné obstarávanie, sa rekonštrukcia opäť odsúva. Odhadovaná cena zakázky je viac ako 71 miliónov eur.

V tejto chvíli nie je presne známa forma prevádzky kaštieľa, jeho presná funkcia (okrem vágneho spojenia „reprezentatívne účely Vlády SR“), prístupnosť pre verejnosť a napokon ani definitívne architektonické riešenie. Na rekonštrukciu sa neorganizovala žiadna architektonicko-krajinárska súťaž, čo je v prípade areálu, ktorý má reprezentovať celú krajinu, chybou. Svojho času médiami preleteli otrasné vizualizácie, čo bolo medzičasom mierne korigované, stále sú tu ale obavy, že revitalizácia nebude na takej vysokej úrovni.

Pre Rusovce, peknú mestskú časť, ktorá má vysoký potenciál pre to, aby sa stala obľúbeným výletným miestom, ide o strategickú otázku. Ak by sa kaštieľ s parkom a čeľadníkom opravil a sprístupnil, nepochybne by ho navštevovali domáci aj zahraniční turisti. Popritom by si mohli prehliadnuť ruiny rímskeho kastela Gerulata, ktoré sú zapísané do UNESCO, blízke lesy alebo tanečné vystúpenia v SĽUKu. Hlavné mesto avizuje, že v prípade rekonštrukcie centrálneho námestia sa má použiť kvalitná kamenná dlažba, čo by Rusovciam dodalo ešte atraktívnejší ráz.

Rekonštrukcia, ideálne čím skôr a v čím vyššej kvalite, je tak základom budúceho rozvoja mestskej časti. Nanešťastie, úspešný príbeh kaštieľa v Čunove sa v Rusovciach tak skoro písať nebude.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube