Author photoSimona Schreinerová 06.11.2023 13:32

Odhalené poklady a obnovená história. Rekonštrukcia kaštieľa v Čunove je vo finále

Medzi pamiatky, ktoré obnovuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK), patrí aj kaštieľ v Čunove. Vzácny objekt, ktorý bol donedávna takmer v ruinóznom stave, prešiel generálnou rekonštrukciou, ktorá sa už chýli ku koncu. Budova má slúžiť ako moderné ekocentrum, ktoré by malo mať podľa BSK nadnárodný význam.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Čunovo / Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Čunovo / Bratislavský samosprávny kraj

Kaštieľ v Čunove, známy aj ako Szapáryho kaštieľ, je barokovo – klasicistická stavba postavená v 18. storočí. S kaštieľom susedí dvojpodlažná renesančná sýpka s valenými lunetovými klenbami v úrovni prvého nadzemného podlažia a dreveným trámovým stropom na druhom. Obe stavby sú evidované ako národné kultúrne pamiatky. Plánované je aj dovyhlásenie torza pôvodného parku, ktorý oba pamiatkové objekty obkolesuje.

Komplexná rekonštrukcia kaštieľa bude čoskoro hotová. „Národná kultúrna pamiatka dostane novú dušu a nový obsah. Vytvoríme v ňom unikátne ekocentrum, ktoré v regióne dlhodobo absentuje. Okrem toho, že sa stane hlavným ekoturistickým centrom regiónu, plniť bude aj nadnárodnú funkciu a slúžiť pre širokú verejnosť každej vekovej kategórie“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Počas rekonštrukcie prišlo k príjemnému prekvapeniu. Podarilo sa odkryť a obnoviť ručne maľované neskorobarokovo-klasicistické fresky. Maľby boli objavené v troch miestnostiach juhozápadného traktu kaštieľa. Ich datovanie sa určilo na 19. storočie. „Reštaurátorský výskum identifikoval vo všetkých troch miestnostiach na primárnej barokovej omietkovej vrstve monochrómnu bielu povrchovú úpravu, ktorá bola prekrytá mladšou omietkovou vrstvou s neskorobarokovo-klasicistickou ručne maľovanou výzdobou s krajinársko-rastlinnými motívmi, datovanou do začiatku 19. storočia, a to konkrétne z roku 1807,“ spresnila Natália Ferusová z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Bratislave.

Galéria

 • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Čunovo / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Čunovo / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Čunovo / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

V nárožnej tretej miestnosti bola sondážou na neskorobarokovo-klasicistickej vrstve zistená ešte jedna hodnotná kultúrna vrstva s nástennými maľbami s rastlinnými motívmi. Tá je podľa Ferusovej datovaná do obdobia okolo polovice 19. storočia. Maľby boli primárne odhalené už v roku 1975 odbornými pracovníkmi vtedajšej MSPS počas pamiatkového výskumu. Tento výskum mal slúžiť ako podklad pre obnovu kaštieľa, avšak so zmenou režimu po roku 1989 k nej napokon neprišlo.

Pamiatkový, architektonicko-historický výskum opäť prebehol v roku 2010. Ten predchádzajúci bol aktualizovaný, zároveň sa zosumarizovali dovtedajšie zistenia a spodrobnil sa návrh pamiatkovej obnovy kaštieľa. V nadväznosti na tento výskum boli maľby v roku 2018 podrobené reštaurátorskému výskumu.

Maľby boli v rámci reštaurátorských prác odkryté celoplošne vo všetkých troch miestnostiach a odborne zakonzervované. Diela boli značne poškodené, pretože v priebehu času boli prekryté ďalšou vrstvou omietky s náterovými vrstvami. To však nezabránilo tomu, aby nebol identifikovaný prevládajúci krajinársko-poľnohospodársky motív s vyobrazením girlánd obilia, lúčnych a poľných kvetov, ovocných stromov či hláv zvierat. Odkryté maľby sa podrobia ďalšiemu umelecko-historickému prieskumu.

Okrem fresiek prebehlo v súbehu s komplexnou rekonštrukciou kaštieľa i reštaurovanie hodnotných prvkov a častí kaštieľa, teda reštaurovanie kamenných prvkov a obnova časti predstavaného portiku kaštieľa.

 

V kaštieli boli odhalené maľby z 19. storočia. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Komplexná rekonštrukcia kaštieľa v Čunove pozostáva z troch častí. Prvou je obnova samotného čunovského kaštieľa, druhou obnova sýpky a treťou revitalizácia priľahlej záhrady. Rekonštrukcia kaštieľa pozostáva z kompletnej výmeny strešnej krytiny, vrátane opravy podstrešnej rímsy, ktorej predchádzala výmena pôvodného krovu za oceľovú konštrukciu, doplnenú drevenými prvkami.

Okrem toho prišlo aj k tepelnému izolovaniu strechy a osadili sa do nej nové okná. Zrekonštruovali sa pôvodné komíny a podkrovie, v ktorom pribudli nové sadrokartónové priečky, podlaha, rozvody elektroinštalácie, vody a kúrenia. Vytvorí sa tu administratívna a ubytovacia časť. Pivničné priestory boli vyčistené a budú slúžiť ako priestor pre tvorivé dielne. Nové okná sa osadili aj v pivnici a na prízemí. V záverečnej etape sa realizovali reštauračné práce, fasády a omietky.

V rámci revitalizácie záhrady sa buduje oplotenie areálu, vstupné brány, parkoviská a spevnené plochy. Súčasťou projektu je aj výsadba zelene, krovín a stromov, vybudovanie jazierka či drobnej architektúry ako altánok či informačné panely.

BSK má s kaštieľom veľké plány. „Ekocentrum bude určené nielen pre obyvateľov Bratislavského kraja, ale aj celého Slovenska, s presahom na rakúske a maďarské územie. Slúžiť bude na workshopy, vzdelávacie programy pre žiakov a študentov, exkurzie, dobrovoľnícke dni, letné tábory, cezhraničné konferencie, nové turistické atrakcie či prezentáciu prírodných zaujímavostí, a to všetko v spolupráci s domácimi i zahraničnými partnermi,“ špecifikuje Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Ako na záver uviedol BSK, projekty „Ecoregion SKAT" a „Ecoregion SKHU“ sú podporené prostredníctvom Programov spolupráce Interreg V-A SK – AT a Interreg V-A SK – HU. Financovanie je zabezpečené prevažne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom župa už pred rokmi komunikovala aj konkrétnu sumu. Na vybudovanie prvej etapy ekocentra pôjdu vyše tri milióny eur. Spoločne s ďalšími inštitútmi je celkový rozpočet na projekt „Ecoregion SKAT” 5.183.000 eur. 

 

Nové nasvietenie kaštieľa. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Čunovo / Bratislavský samosprávny kraj

 

Rekonštrukcia kaštieľa v Čunove prináša pozitíva z viacerých hľadísk. Predovšetkým umožňuje obnovu malého, no vzácneho a krásneho kaštieľa, ktorého stav bol v minulosti skutočne katastrofálny. Obnovený areál môže zohrať kľúčovú úlohu v živote tejto malej mestskej časti. Spoločne s obľúbenou galériou Danubiana a areálom Divoká voda môže vytvoriť plnohodnotné prostredie, ktoré bude atraktívne nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre turistov. Jeho atraktivitu podtrhne osvetlenie, ktoré bolo testované pred niekoľkými dňami. 

Ide zároveň o ďalší takmer dokončený projekt v rámci veľkej série obnovy pamiatok v réžii Bratislavského samosprávneho kraja. Výrazne postupuje napríklad rekonštrukcia Divadla Aréna na petržalskej strane Dunaja. Župa tiež zachraňuje Židovskú synagógu vo Svätom Juri. 

Horšie to je s niektorými pamiatkami v správe štátu. Na rekonštrukciu už pridlho čaká kaštieľ v Rusovciach. V roku 2019 sa síce začali robiť určité zásahy, no týkali sa len revitalizácie zelených plôch. Podľa vyjadrenia Úradu vlády SR z júna 2021 a zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv bolo dovtedy ukončené iba výberové konanie na výber stavebnotechnického dozoru. Rekonštrukcia pamiatky má byť financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom sa súčasne zvažovala možnosť paralelne využiť i zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podľa informácií TASR z júla tohto roka by sa čoskoro mohla podpísať zmluva o dielo so zhotoviteľom projektu obnovy. „Záverečné ponuky uchádzačov boli predložené verejnému obstarávateľovi 29. júna 2023 a v týchto dňoch prebieha ich vyhodnocovanie. Po vyhodnocovaní ponúk bude ponuku úspešného uchádzača posudzovať Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR," uviedol v tom čase vtedajší hovorca predsedu vlády SR Peter Majer z Úradu vlády SR.

Vo všetkých prípadoch ide o obnovu budov, ktoré už boli v zúboženom stave. Minimálna Čunovský kaštieľ je už v cieľovej rovinke. Rekonštrukciou sa zachránila nielen vzácna pamiatka, ale vznikne aj unikátne ekocentrum, ktoré v prispeje k zlepšeniu ochrany prírody aj vzdelávaniu v bratislavskom regióne. 

 

(YIM.BA, BSK)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube