Author photoMartina Gregová 05.07.2023 21:15

Kultúra a udržateľnosť v jednom balíku: Trenčín ukazuje nové parky, pripravuje si šťastnejšiu budúcnosť

V roku 2023 boli v Trenčíne vyhlásené rovno dve architektonické súťaže, ktorých výsledok má podporiť rozvoj infraštruktúry, slúžiacej na organizáciu kultúrnych a spoločenských aktivít v rámci získania titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. V horizonte niekoľkých rokov mesto pristúpi k revitalizácii mestského parku aj rekreačnej oblasti v blízkosti rieky Váh.

Park Gen. M. R. Štefánika. Zdroj: Peter Stec

Park Gen. M. R. Štefánika. Zdroj: Peter Stec

Mesto Trenčín v roku 2020 získalo ocenenie Patrón architektúry v rámci prestížnej architektonickej ceny CE ZA AR. Toto ocenenie udeľuje Slovenská komora architektov za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý však nie je vyjadrený konkrétnym dielom, ale je výsledkom práce osobnosti, samosprávy či inštitúcie, ktorá sa zaslúžila o rozvoj slovenskej architektúry.

V tom čase odborná porota uviedla, že mesto Trenčín možno považovať za príklad samosprávy, ktorá svoje významné investície podmieňuje architektonickou súťažou. „Trenčín je vzorom iným mestám v použití otvorenej a transparentnej metódy pre získanie projektu svojich mestotvorných investícií," uviedli pri odovzdávaní ceny zástupcovia poroty.

V minulosti mesto vyhlásilo architektonickú súťaž napríklad na získanie návrhu obnovy centrálneho Mierového námestia či nájdenie novej podoby pešej zóny ulíc Hviezdoslavova a Vajanského. V nadväznosti na predchádzajúce úspechy sa mesto rozhodlo rovnakú metódu využiť aj v tomto roku. Vo februári boli vyhlásené hneď dve krajinársko-architektonické súťaže, ktoré významným spôsobom prispejú k rozvoju mesta  

Galéria

  • Trenčiansky Luh. Zdroj: Matúš Janota
  • Trenčiansky Luh. Zdroj: Matúš Janota
  • Park Gen. M. R. Štefánika. Zdroj: Peter Stec
  • Park Gen. M. R. Štefánika. Zdroj: Peter Stec
  • Park Gen. M. R. Štefánika. Zdroj: Peter Stec

Prvou z nich bola súťaž na revitalizáciu rekreačno-vzdelávacej zóny Trenčiansky Luh. Jej hlavným cieľom bolo vytvorenie kvalitného priestoru na rôznorodé oddychové aktivity. Riešené územie má rozlohu približne 25-tisíc metrov štvorcových. V roku 2021 bola časť z neho dokonca vyhlásená za mestské chránené územie.  

Do dvojkolovej súťaže vyhlásenej mestom sa zapojilo celkovo 11 autorských kolektívov, do druhého kola postúpili štyri z nich. Prvé miesto napokon odborná porota udelila autorskému kolektívu, na čele ktorého stál Matúš Janota. Podľa slov poroty je „tento návrh komplexný a najlepšie rešpektuje požiadavky mesta na vytvorenie zónovaného rekreačno-vzdelávacieho priestoru a navyše priniesol relevantné podnety nad rámec požiadaviek investora.” 

Víťazný koncept rozdeľuje riešené územie na niekoľko zón - prechodovú, kľudovú a zónu aktívneho oddychu. Základným krajinnotvorným prvkom sa po novom stane náznakové ramienko Váhu. Od jeho trasovania sa následne odvíja celá organizácia riešeného územia. „Ramienko využíva jestvujúce terénne depresie a jeho parametre sú nastavené s ohľadom na trvalú udržateľnosť, bezúdržbovosť, bezpečnosť a predpokladané stavebné náklady,” opisujú architekti vo svojom súťažnom paneli. Tento navrhovaný vodný prvok však nie je v rámci krajiny úplne novým. Ramienko naznačuje niekďajšie rameno rieky Váh a podporuje tým pôvodný charakter krajiny.

Trenčín tak získa atraktívny verejný priestor prírodného charakteru. „Návrh naplnil očakávania mesta, mal najkreatívnejší, silný koncept, ktorý vytvorením vodného ramena umožní luhu stať sa kvalitným verejným rekreačným priestorom prírodného charakteru celomestského až nadmestského významu,” doplnila v závere odborná porota.  

Druhou kompetíciou bola krajinársko-architektonická súťaž na revitalizáciu Parku Gen. M. R. Štefánika, ktorý sa nachádza na východnom okraji historického centra mesta. Ide tak v podstate o najdôležitejší mestský park. Jeho celková rozloha dosahuje 45-tisíc metrov štvorcových a v súčasnosti spĺňa skôr prechodovú ako pobytovú funkciu. Práve to sa má v nasledujúcich rokoch zmeniť.  

Do tejto súťaže sa zapojilo celkovo šesť autorských kolektívov, do druhého kola postúpili štyri z nich. Za víťazný napokon odborná porota označila návrh od kolektívu, na čele ktorého stojí Peter Stec.  

Na základe tohto konceptu by mali v parku pribudnúť mnohé funkcie, napríklad priestory na umiestnenie sezónnych stánkov, amfiteáter, exteriérové ihriská, galéria či kaviareň. To všetko sa bude nachádzať v priamej nadväznosti na pešiu os, ktorá prechádza celým parkom a spája tak Mierové námestie a železničnú stanicu.  

Túto jasnú organizáciu územia vyzdvihla vo svojom hodnotení aj odborná porota, ktorá ocenila najmä fakt, že vďaka jasne definovanému pešiemu ťahu získa centrálna časť parku charakter mestského bulváru so zaujímavým priestorovým a materiálovým prevedením. Zvyšná časť parku je následne delená na rôzne zelené zóny, ktorých charakter sa odvíja najmä od intenzity ich údržby. V parku tak vzniknú pravidelne kosené lúky, prirodzené prostredie borovicového lesíka aj okrasné záhony. 

Vyhlásením spomínaných dvoch súťaží, mesto Trenčín nadviazalo na tradíciu získavania návrhov touto formou, ktorá je všeobecne považovaná za najtransparentnejšiu. Zároveň podporilo rozvoj infraštruktúry, slúžiacej na konanie kultúrnych a spoločenských aktivít v nadväznosti na získanie titulu EHMK 2026. 

Trenčín sa vďaka pripravovaným aj už realizovaným zásahom môže premeniť na mimoriadne atraktívne mesto a srdce širšieho regiónu, ktoré podporuje využívanie prehliadaných plôch, aktiváciu priestorov pre kultúru a zapájanie komunít do kultúrneho a spoločenského diania. Hlavným motívom je "Pestovanie zvedavosti", čo organizátori definujú ako spôsob získavania impulzov a dôvodov pre zmenu vecí, ktoré už neslúžia, ako aj ich premeny na niečo prospešné. Revitalizácia verejných priestorov je dobrým spôsobom, ako mesto oživiť a vytvoriť základy pre vysokú kvalitu života v budúcnosti. 

 

(Komarch, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube